Raport finansowy 2013


Jednostki podlegające konsolidacji na dzień 31 grudnia 2017 rPobieranie 1,45 Mb.
Strona3/21
Data24.02.2019
Rozmiar1,45 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Jednostki podlegające konsolidacji na dzień 31 grudnia 2017 r.


  • podmiot dominujący: Apator SA, który działa w linii łączeniowej oraz opomiarowania energii elektrycznej,

  • jednostki zależne (bezpośrednio i pośrednio) objęte konsolidacją metodą pełną:Segment

Linia biznesowa

Firma

Siedziba

Udział w kapitale

Powiązanie z Apator SA
Pomiarowy

Opomiarowanie energii elektrycznej

FAP Pafal SA

Świdnica

100%

Spółka zależna od Apator SA

Opomiarowanie

wody i ciepłaApator Powogaz SA

Poznań

100%

Spółka zależna od Apator SA

Apator Metra s. r. o.

Sumperk (Czechy)

100%

Zależna pośrednio od Apator SA przez Apator Powogaz SA

Udział pośredni poprzez Apator Powogaz SAApator Miitors ApS

Aarhus (Dania)

100%

Zależna pośrednio od Apator SA przez Apator Powogaz SA

Udział pośredni przez Apator Powogaz SATOV Apator Metroteks

Kijów (Ukraina)

61%

Zależna pośrednio od Apator SA przez Apator Powogaz SA

Udział pośredni przez Apator Powogaz SAApator Telemetria Sp. z o. o.

Słupsk

51,5%

Zależna pośrednio od Apator SA przez Apator Powogaz SA

Udział pośredni poprzez Apator Powogaz SAOpomiarowanie gazu

Apator Metrix SA

Tczew

100%

Spółka zależna od Apator SA

GWi Ltd.

Coventry (Wielka Brytania)

100%

Zależna pośrednio od Apator SA

przez Apator Metrix SA

Udział pośredni przez Apator Metrix SA


Opomiarowanie energii elektrycznej i gazu

Apator GmbH

Berlin (Niemcy)

100%

Spółka zależna od Apator SA

Automatyzacji

pracy sieciICT

Apator Rector Sp. z o. o.

Zielona Góra

100%

Spółka zależna od Apator SA

Systemy sterowania i nadzoru

Apator Elkomtech SA

Łódź

100%

Spółka zależna od Apator SA

Linia łączeniowa

Apator GmbH

Berlin (Niemcy)

100%

Spółka zależna od Apator SA

Non-core

Linia górnicza

Apator Mining Sp. z o. o.*

Katowice

100%

Spółka zależna od Apator SA

Linia sterownicza

Apator Control Sp. z o. o.

Toruń

100%

Spółka zależna od Apator SA

*) zmiany w Apator Mining sp. z o.o. opisane zostały w pkt 1.4 poniżej.


  • jednostki współkontrolowane wyceniane z zastosowaniem metody praw własności:

Segment

Linia biznesowa

Firma

Siedziba

Udział w kapitale

Powiązanie z Apator SA
Pomiarowy

Opomiarowanie wody i ciepła

ZAO Teplovodomer

Mytishi (Rosja)

50%

Współkontrolowana pośrednio przez Apator SA poprzez Apator Powogaz SA

Udział pośredni poprzez Apator Powogaz SAOpomiarowanie gazu

INDA d.o.o.

Lublana (Słowenia)

35%

Współkontrolowana pośrednio przez Apator SA poprzez Apator Metrix S.A.

Udział pośredni poprzez GWI

  1. Zmiany w organizacji grupy Apator w 2017 r.


Z dniem 2 sierpnia 2017 r., po zarejestrowaniu połączenia spółek iMeters sp. z o. o. oraz Apator Telemetria sp. z o. o. przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, spółka iMeters sp. z o. o. przestała istnieć jako odrębny podmiot, a cały jej majątek został wniesiony do spółki Apator Telemetria sp. z o. o. Od tego momentu w skład grupy Apator wchodzi 16 podmiotów.

Równocześnie ze względu na trwającą od kilku lat niekorzystną sytuację w górnictwie i brak dobrych perspektyw rozwoju, prowadzone są działania mające na celu stopniowe wygaszanie działalności produkcyjnej Apator


Mining sp. z o.o. poprzez sprzedaż jej majątku produkcyjnego i zmianę profilu działaności. Docelowo, od 2019 roku Apator Mining Sp. z o.o. zaprzestanie prowadzenia działalności produkcyjnej oraz obrotu towarami. Wpływ Apator Mining na skonsolidowane wyniki Apator będzie marginalny, a wycofywane środki pieniężne (z tytułu sprzedaży majątku produkcyjnego) będą przekazywane w formie dywidendy do Apator SA. Apator Mining sp. z o.o. pozostanie spółką prawa handlowego zarządzającą pakietem 3,6 mln akcji Apator SA. W przypadku sprzedaży lub umorzenia tych akcji, spółka Apator Mining sp. z o.o. zostanie zlikwidowana.

W związku z powyższym od IH 2017 r. nastąpiło przekwalifikowanie części majątku trwałego Apator Mining sp. z o.o. do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży, a działaność Spółki zakwalifikowana została do działalności zaniechanej.

Ponadto w 2017 r. nie nastąpiły inne zmiany w strukturze jednostki gospodarczej w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. Nie zmieniła się również wysokość zaangażowania kapitałowego w poszczególnych spółkach.

  1. Zatrudnienie


Zatrudnienie w grupie Apator na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosło 2.518 osób i było niższe o 103 osoby w stosunku do poziomu z dnia 31 grudnia 2016 r.

Zmiana poziomu zatrudnienia wynikała głównie z realizowanych w 2017 r. działań restrukturyzacyjnych w części spółek grupy Apator (FAP Pafal, Apator Elkomtech, Apator Rector) mających na celu dostosowanie ich potencjału do bieżącej sytuacji rynkowej oraz poprawę efektywności operacyjnej m.in. poprzez większe wykorzystanie efektów synergii w grupie. Stan zatrudnienia na koniec 2017 r. i 2016 r. z podziałem na poszczególne spółki przedstawia poniższa tabela.Zatrudnienie w grupie Apator

na 31.12.2017 r.

na 31.12.2016 r.

Dynamika r/r
osoby

osoby

%

Apator SA

603

563

107

grupa Apator Powogaz

768

728

105

grupa Apator Metrix

560

541

104

Apator Rector sp. z o. o.

136

164

83

Apator Elkomtech SA

171

210

81

Pafal SA

193

280

69

Apator Mining sp. z o. o.

27

69

39

Apator Control sp. z o. o.

58

64

91

Apator GmbH

2

2

100

Podsumowanie

2 518

2 621

961   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna