Raport finansowy 2013Pobieranie 1,45 Mb.
Strona17/21
Data24.02.2019
Rozmiar1,45 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Działalność grupy koncentruje się na produkcji i sprzedaży przyrządów pomiarowych, aparatury kontrolno-pomiarowej, rozdzielczej i sterowniczej, systemów informatycznych klasy SCADA oraz współpracujących z nimi urządzeń telemechaniki, zabezpieczeń oraz innych urządzeń sieciowych dla systemów rozproszonych, zapewniających możliwość zdalnego sterowania i nadzoru sieci elektroenergetycznej w pełnym zakresie napięć oraz urządzeń odczytujących i transmitujących dane.


Model biznesowy grupy Apator w 2017 r. przedstawiał się w następujący sposób:Cele strategiczne

Ambicją grupy Apator jest pełnienie roli wiodącego dostawcy systemów i urządzeń pomiarowo – odczytowych dla wszystkich rodzajów mediów (ze szczególnym uwzględnieniem sektora dystrybucji energii elektrycznej), partnera podmiotów zarządzających infrastrukturą dystrybucyjną wszystkich rodzajów mediów energetycznych w zakresie rozwoju i dostaw innowacyjnych, zgodnych z otwartymi standardami systemów, urządzeń i usług zapewniających efektywną i bezpieczną eksploatację majątku sieciowego.

Zgodnie z dotychczasową strategią, główne cele strategiczne grupy Apator na lata 2014-2019 realizowane były
w ramach trzech obszarów:

 • obszar 1: miejsce w łańcuchu dostaw:

 • rozwój w obszarze systemów teleinformatycznych oraz współpracujących z nimi urządzeń umożliwiających zdalne monitorowanie, sterowanie i odczyt na rynku krajowym,

 • rozwój w obszarze urządzeń inteligentnych, współpraca z partnerami w zakresie integracji systemów na pozostałych rynkach,

 • obszar 2: zasięg geograficzny:

 • lider pod względem udziału w rynku (miejsce 1-3) we wszystkich liniach biznesowych w Polsce,

 • CIS, CEE i UE: wiodący, uznany dostawca z widocznym, stabilnym udziałem w wybranych perspektywicznych rynkach,

 • pozostałe rynki: dostarczanie wyrobów i usług bez angażowania znaczących zasobów R&D,

 • obszar 3: finansowy:

 • docelowy poziom przychodów powyżej PLN 1,5 mld (średnioroczny wzrost 15,1%),

 • średnioroczna stopa wzrostu EBITDA w przedziale 10%-15%,

 • ponad 60% przychodów z rynków zagranicznych,

 • 50% EBITDA z sektora dystrybucji energii elektrycznej.

Rok 2018 upłynie już jednak pod znakiem definiowania założeń nowej strategii na lata 2019-23. Spółki grupy będą koncentrować się m.in. na pogłębieniu efektów synergii w celu poprawy efektywności operacyjnej.

Wskaźniki obrazujące skalę działalności i realizację celów strategicznych

Produkcja ilościowo wg głównych grup produktowych

2017 r.

2016 r.

Zmiana

Dynamika r/r
tys. szt.

tys. szt.

tys. szt.

%

liczniki energii elektrycznej

1 756

1 697

59

103%

gazomierze

1 607

1 206

401

133%

wodomierze

2 728

2 051

677

133%

ciepłomierze

91

83

8

110%

rozłączniki izolacyjne

592

527

65

112%

nakładki radiowe

710

540

170

131%Przychody ze sprzedaży wg segmentów*

2017 r.

2016 r.

Zmiana

Dynamika r/r
tys. zł

tys. zł

tys. zł

%

Segment pomiarowy

730 237

678 144

52 093

108%


kraj

269 522

275 490

- 5 968

98%

eksport

460 715

402 654

58 061

114%

Segment automatyzacji pracy sieci

126 668

138 326

- 11 658

92%

kraj

93 263

104 205

- 10 942

89%

eksport

33 405

34 121

- 716

98%

Segment non-core

26 291

24 691

1 600

106%

kraj

26 268

24 541

1 727

107%

eksport

23

150

- 127

15%

Działalność zaniechana (Apator Mining)

23 706

27 660

- 3 954

86%

Przychody ogółem

906 902

868 821

38 081

104%

kraj

411 936

431 896

- 19 960

95%

eksport

494 966

436 925

58 041

113%Podstawowe dane finansowe*

2017 r.

2016 r.

Zmiana

Dynamika r/r
tys. zł

tys. zł

tys. zł 

%

Przychody ze sprzedaży

883 196

841 161

42 035

105%

Zysk na sprzedaży

70 250

70 425

- 175

100%

Zysk na działalności operacyjnej

62 730

67 348

- 4 618

93%

EBITDA

102 014

102 126

- 112

100%

Zysk netto

43 908

58 140

- 14 232

76%

Kapitał własny

455 498

443 280

12 218

103%

Zobowiązania długoterminowe

65 529

96 259

- 30 730

68%

Zobowiązania krótkoterminowe

318 455

302 145

16 310

105%

Suma aktywów

839 482

841 684

-2 202

100%

Wynagrodzenia brutto (z narzutami)

199 090

188 650

10 440

106%

Podatek dochodowy

- 15 721

-5 800

- 9 921

271%

Podatek dochodowy bieżący

- 15 209

- 16 318

1 109

93%

Odroczony podatek dochodowy

- 512

10 518

- 11 030

-

*) Analiza przychodów oraz wyników finansowych przedstawiona została w punkcie 2 Sprawozdania Zarządu GK Apator
za 2017 r.

Inwestycje, działalność R&D

2017 r.

2016 r.

Zmiana

Dynamika r/r
tys. zł

tys. zł

tys. zł 

%

Nakłady inwestycyjne CAPEX, w tym:

54 809

44 636

10 173

123%

rzeczowe aktywa trwałe

29 067

23 201

5 866

125%

wartości niematerialne i prawne

25 742

21 435

4 307

120%

Koszty funkcjonowania biur rozwoju (R&D) niezaliczone do CAPEX

24 549

19 910

4 639

123%

Średnioroczna liczba zatrudnionych w R&D [RJR]

146,2

168,1

- 21,9

87%1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna