Raport finansowy 2013Pobieranie 1.08 Mb.
Strona17/21
Data24.02.2019
Rozmiar1.08 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Działalność grupy koncentruje się na produkcji i sprzedaży przyrządów pomiarowych, aparatury kontrolno-pomiarowej, rozdzielczej i sterowniczej, systemów informatycznych klasy SCADA oraz współpracujących z nimi urządzeń telemechaniki, zabezpieczeń oraz innych urządzeń sieciowych dla systemów rozproszonych, zapewniających możliwość zdalnego sterowania i nadzoru sieci elektroenergetycznej w pełnym zakresie napięć oraz urządzeń odczytujących i transmitujących dane.


Model biznesowy grupy Apator w 2017 r. przedstawiał się w następujący sposób:Cele strategiczne

Ambicją grupy Apator jest pełnienie roli wiodącego dostawcy systemów i urządzeń pomiarowo – odczytowych dla wszystkich rodzajów mediów (ze szczególnym uwzględnieniem sektora dystrybucji energii elektrycznej), partnera podmiotów zarządzających infrastrukturą dystrybucyjną wszystkich rodzajów mediów energetycznych w zakresie rozwoju i dostaw innowacyjnych, zgodnych z otwartymi standardami systemów, urządzeń i usług zapewniających efektywną i bezpieczną eksploatację majątku sieciowego.

Zgodnie z dotychczasową strategią, główne cele strategiczne grupy Apator na lata 2014-2019 realizowane były
w ramach trzech obszarów:

 • obszar 1: miejsce w łańcuchu dostaw:

 • rozwój w obszarze systemów teleinformatycznych oraz współpracujących z nimi urządzeń umożliwiających zdalne monitorowanie, sterowanie i odczyt na rynku krajowym,

 • rozwój w obszarze urządzeń inteligentnych, współpraca z partnerami w zakresie integracji systemów na pozostałych rynkach,

 • obszar 2: zasięg geograficzny:

 • lider pod względem udziału w rynku (miejsce 1-3) we wszystkich liniach biznesowych w Polsce,

 • CIS, CEE i UE: wiodący, uznany dostawca z widocznym, stabilnym udziałem w wybranych perspektywicznych rynkach,

 • pozostałe rynki: dostarczanie wyrobów i usług bez angażowania znaczących zasobów R&D,

 • obszar 3: finansowy:

 • docelowy poziom przychodów powyżej PLN 1,5 mld (średnioroczny wzrost 15,1%),

 • średnioroczna stopa wzrostu EBITDA w przedziale 10%-15%,

 • ponad 60% przychodów z rynków zagranicznych,

 • 50% EBITDA z sektora dystrybucji energii elektrycznej.

Rok 2018 upłynie już jednak pod znakiem definiowania założeń nowej strategii na lata 2019-23. Spółki grupy będą koncentrować się m.in. na pogłębieniu efektów synergii w celu poprawy efektywności operacyjnej.

Wskaźniki obrazujące skalę działalności i realizację celów strategicznych

Produkcja ilościowo wg głównych grup produktowych

2017 r.

2016 r.

Zmiana

Dynamika r/r
tys. szt.

tys. szt.

tys. szt.

%

liczniki energii elektrycznej

1 756

1 697

59

103%

gazomierze

1 607

1 206

401

133%

wodomierze

2 728

2 051

677

133%

ciepłomierze

91

83

8

110%

rozłączniki izolacyjne

592

527

65

112%

nakładki radiowe

710

540

170

131%Przychody ze sprzedaży wg segmentów*

2017 r.

2016 r.

Zmiana

Dynamika r/r
tys. zł

tys. zł

tys. zł

%

Segment pomiarowy

730 237

678 144

52 093

108%


kraj

269 522

275 490

- 5 968

98%

eksport

460 715

402 654

58 061

114%

Segment automatyzacji pracy sieci

126 668

138 326

- 11 658

92%

kraj

93 263

104 205

- 10 942

89%

eksport

33 405

34 121

- 716

98%

Segment non-core

26 291

24 691

1 600

106%

kraj

26 268

24 541

1 727

107%

eksport

23

150

- 127

15%

Działalność zaniechana (Apator Mining)

23 706

27 660

- 3 954

86%

Przychody ogółem

906 902

868 821

38 081

104%

kraj

411 936

431 896

- 19 960

95%

eksport

494 966

436 925

58 041

113%Podstawowe dane finansowe*

2017 r.

2016 r.

Zmiana

Dynamika r/r
tys. zł

tys. zł

tys. zł 

%

Przychody ze sprzedaży

883 196

841 161

42 035

105%

Zysk na sprzedaży

70 250

70 425

- 175

100%

Zysk na działalności operacyjnej

62 730

67 348

- 4 618

93%

EBITDA

102 014

102 126

- 112

100%

Zysk netto

43 908

58 140

- 14 232

76%

Kapitał własny

455 498

443 280

12 218

103%

Zobowiązania długoterminowe

65 529

96 259

- 30 730

68%

Zobowiązania krótkoterminowe

318 455

302 145

16 310

105%

Suma aktywów

839 482

841 684

-2 202

100%

Wynagrodzenia brutto (z narzutami)

199 090

188 650

10 440

106%

Podatek dochodowy

- 15 721

-5 800

- 9 921

271%

Podatek dochodowy bieżący

- 15 209

- 16 318

1 109

93%

Odroczony podatek dochodowy

- 512

10 518

- 11 030

-

*) Analiza przychodów oraz wyników finansowych przedstawiona została w punkcie 2 Sprawozdania Zarządu GK Apator
za 2017 r.

Inwestycje, działalność R&D

2017 r.

2016 r.

Zmiana

Dynamika r/r
tys. zł

tys. zł

tys. zł 

%

Nakłady inwestycyjne CAPEX, w tym:

54 809

44 636

10 173

123%

rzeczowe aktywa trwałe

29 067

23 201

5 866

125%

wartości niematerialne i prawne

25 742

21 435

4 307

120%

Koszty funkcjonowania biur rozwoju (R&D) niezaliczone do CAPEX

24 549

19 910

4 639

123%

Średnioroczna liczba zatrudnionych w R&D [RJR]

146,2

168,1

- 21,9

87%


  1. Pobieranie 1.08 Mb.

   Share with your friends:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu