Ramzes Rejestrator podręcznik użytkownikaPobieranie 0,76 Mb.
Strona8/8
Data24.02.2019
Rozmiar0,76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Uwagi końcowe


Prezentowane w podręczniku przykłady zawierają informacje mające jedynie zilustrować zasady działania programu. Przypadkowa zbieżność z danymi rzeczywistymi nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń z czyjejkolwiek strony. W razie stwierdzenia nieprawidłowości przedstawionych informacji bądź posiadania innych uwag, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie ich do serwisu firmy producenta, co pozwoli wprowadzić stosowne poprawki.Odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie

zasad prawa bilansowego i podatkowego

spoczywa w całości na Użytkowniku.

Producent (Ramzes Sp. z o.o.) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.  1. S p i s i l u s t r a c j iStrona


Rysunek 1‑1 Uruchomienie Rejestratora bez wyeksportowanych danych. 1

Rysunek 1‑2 Uruchomienie Rejestratora w wersji demonstracyjnej. 1

Rysunek 1‑3 Menu programów księgowych. 2

Rysunek 1‑4 Menu Narzędzia w programach księgowych. 2

Rysunek 1‑5 Komunikat o braku uprawnień, gdy użytkownik nie jest administratorem. 2

Rysunek 1‑6 Okno rejestratora dokumentów w programie księgowym. 2

Rysunek 1‑7 Wybór katalogu dla eksportu danych. 3

Rysunek 1‑8 Okno wyboru katalogu. 3

Rysunek 1‑9 Okno wyboru katalogu – wybór napędu. 3

Rysunek 1‑10 Okno wyboru katalogu – tworzenie nowego katalogu. 4

Rysunek 1‑11 Wybór katalogu eksportu. 4

Rysunek 1‑12 Eksport do wybranego katalogu. 4

Rysunek 1‑13 Wybór katalogu importu. 5

Rysunek 1‑14 Komunikat o prawidłowym zakończeniu importu. 5

Rysunek 1‑15 Komunikat o ograniczeniu wersji demonstracyjnej. 5

Rysunek 1‑16 Komunikat o problemach podczas importu. 6

Rysunek 1‑17 Próba ponownego importowania dokumentu. 6

Rysunek 1‑18 Program rejestrator w wybranym katalogu. 7

Rysunek 1‑19 Program rejestrator - informacja. 7

Rysunek 1‑20 Program rejestrator – okno główne programu. 8

Rysunek 1‑21 Program rejestrator menu w programach księgowych. 8

Rysunek 1‑22 Menu przycisków. 9

Rysunek 1‑23 Menu przycisków klawiszy funkcyjnych. 9

Rysunek 1‑24 Struktura głównego menu w zależności od programu księgowego. 10.Program bierze pod uwagę także ewentualne zmiany wysokości udziałów wspólników w ciągu roku podatkowego.
Należy wówczas dokonać zmian w kartotece udziałowców
przed sporządzeniem deklaracji podatkowej PIT-5.
składka zapłacona w miesiącu

odliczana

druk bezpośrednio
na drukarkę

opcja drukowania dwustronnego
Pozycje wykazywane w załączniku


pozycje raportu można przestawiać
Należy pamiętać, iż odliczeniu od podatku podlega tylko część zapłaconej składki na ub. zdrowotne podatnika.
Od roku 2004 kwota, o którą zmniejsza się podatek nie może być wyższa niż 7,75% podstawy wymiaru składki.Deklarowanie potrącania bądź nie kwoty wolnej od podatku.1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna