Ramzes Amortyzacja podręcznik użytkownika


Uwagi końcowe Zakres odpowiedzialnościPobieranie 4,29 Mb.
Strona57/57
Data18.12.2017
Rozmiar4,29 Mb.
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   57

Uwagi końcowe    1. Zakres odpowiedzialności

Prezentowane w podręczniku przykłady zawierają informacje mające jedynie zilustrować zasady działania programu. Przypadkowa zbieżność z danymi rzeczywistymi nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń z czyjejkolwiek strony. W razie stwierdzenia nieprawidłowości przedstawionych informacji bądź posiadania innych uwag, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie ich do serwisu firmy producenta, co pozwoli wprowadzić stosowne poprawki.


Odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie

zasad prawa bilansowego i podatkowego

spoczywa w całości na Użytkowniku.

Producent (Ramzes Sp. z o.o.) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.

  1. S p i s i l u s t r a c j i
Strona


Rysunek 3‑1 Okno wyboru firmy. 2

Rysunek 3‑2 Okno wyboru operatora. 3

Rysunek 3‑3 Okno wyboru daty. 3

Rysunek 3‑4 Główne okno programu Ramzes-Administrator. 3

Rysunek 3‑5 Schemat aktywacji programu. 4

Rysunek 3‑6 Wybór trybu pracy programu. 5

Rysunek 3‑7 Po 65-ciu dniach wymagana jest rejestracja. 5

Rysunek 3‑8 Okno do wprowadzania danych rejestracyjnych. 6

Rysunek 3‑9 Dane rejestracyjne programu Amortyzacja. 6

Rysunek 3‑10 Komunikaty po wprowadzeniu danych rejestracyjnych. 7

Rysunek 3‑11 Informacje o licencji. 7

Rysunek 3‑12 Rejestracja rocznej modyfikacji. 8

Rysunek 3‑13 Czy importować dane? 9

Rysunek 3‑14 Wybór, zmiana katalogu lub napędu. 9

Rysunek 3‑15 Wskazanie katalogu z bazami programu AMOR. 10

Rysunek 3‑16 Błędne wskazanie katalogu do importu. 10

Rysunek 3‑17 Wybór firmy (z listy) do zaimportowania. 10

Rysunek 3‑18 Komunikat o zakończeniu importu. 10

Rysunek 3‑19 Menu Amortyzacja. 11

Rysunek 4‑20 Główne okno programu. 2

Rysunek 4‑21 Główne menu. 2

Rysunek 4‑22 Struktura głównego menu. 3

Rysunek 4‑23 Menu przycisków 3

Rysunek 4‑24 Pasek przycisków klawiszy funkcyjnych. 4

Rysunek 5‑25 Opcje systemu. 2

Rysunek 5‑26 Parametry firmy. 2

Rysunek 5‑27 Obsługa okresów 2

Rysunek 5‑28 Kartoteki. 3

Rysunek 5‑29 Kartoteki-grupy własne. 3

Rysunek 5‑30 Wpisanie kartoteki grup własnych. 3

Rysunek 5‑31 Dopisanie grupy. 3

Rysunek 5‑32 Dopisanie grupy. 4

Rysunek 5‑33 Przykładowe grupy własne. 4

Rysunek 5‑34 Kartoteki-pracownicy. 4

Rysunek 5‑35 Kartoteka pracowników i udziałowców. 5

Rysunek 5‑36 Kartoteki-lokalizacje. 5

Rysunek 5‑37 Kartoteka lokalizacji. 5

Rysunek 6‑38 Środki bieżące. 2

Rysunek 6‑39 Dane podstawowe środka trwałego. 3

Rysunek 6‑40 Kartoteka Klasyfikacji Środków Trwałych. 3

Rysunek 6‑41 Wprowadzone dane podstawowe środka trwałego. 4

Rysunek 6‑42 Dopisanie nowego Środka – Amortyzacja. 4

Rysunek 6‑43 Wybór okresu amortyzacji. 5

Rysunek 6‑44 Konta księgowe amortyzacji. 6

Rysunek 6‑45 Konta księgowe amortyzacji. 7

Rysunek 6‑46 Historia środka. 8

Rysunek 6‑47 Zastawienie wprowadzonych środków. 9

Rysunek 6‑48 Zatwierdzanie środka trwałego. 9

Rysunek 6‑49 Dokument OT dla przyjęcie środka trwałego. 10

Rysunek 6‑50 Wprowadzone środki trwałe. 10

Rysunek 6‑51 Zasady rozpoczęcia naliczania amortyzacji. 11

Rysunek 7‑52 Operacje na środkach trwałych. 2

Rysunek 7‑53 Znaczniki środków trwałych. 2

Rysunek 7‑54 Wyznaczenie umorzenia. 3

Rysunek 7‑55 Wydruki listy umorzeń. 4

Rysunek 7‑56 Zaktualizowane wartości umorzeń. 4

Rysunek 7‑57 Zmiana wartości środka trwałego. 5

Rysunek 7‑58 Zmiana wartości początkowej środka. 6

Rysunek 7‑59 Zmiana planu amortyzacji po zmianie wartości początkowej środka. 6

Rysunek 7‑60 Aktualizacja wartości środka trwałego. 6

Rysunek 7‑61 Zmiana miejsca użytkowania – wybór środka trwałego. 7

Rysunek 7‑62 Zmiana miejsca użytkowania – wybór lokalizacji środka trwałego. 7

Rysunek 7‑63 Potwierdzenie sporządzania wydruku dokumentu MT. 8

Rysunek 7‑64 Dokument zmiany miejsca użytkowania MT. 8

Rysunek 7‑65 Likwidacja środka trwałego. 8

Rysunek 7‑66 Dokument likwidacji środka trwałego LT. 9

Rysunek 7‑67 Zmiana stanu i planu amortyzacji po likwidacji środka trwałego LT. 9

Rysunek 7‑68 Sprzedaż środka trwałego. 10

Rysunek 7‑69 Dokument przekazania środka PT. 10

Rysunek 7‑70 Zmiana stanu i planu amortyzacji po przekazaniu środka trwałego PT. 11

Rysunek 7‑71 Historia operacji wybranego środka. 11

Rysunek 7‑72 Wybór okresów dla zatwierdzania do dokumentów. 12

Rysunek 7‑73 Zatwierdzanie dokumentów. 12

Rysunek 8‑74 Roczny plan amortyzacji. 2

Rysunek 8‑75 Wydruk rocznego planu amortyzacji. 2

Rysunek 8‑76 Menu Raporty. 3

Rysunek 8‑77 Wybór miesiąca na którym ma się wykonać zestawienie 3

Rysunek 8‑78 Ewidencja środków trwałych. 3

Rysunek 8‑79 Opcje wydruku Ewidencji środków trwałych. 3

Rysunek 8‑80 Wydruk Ewidencji środków trwałych. 4

Rysunek 8‑81 Wydruk Ewidencji środków trwałych (tylko podsumowanie). 4

Rysunek 8‑82 Filtrowanie dostępne w Ewidencji środków trwałych. 5

Rysunek 8‑83 Opcje Zestawienia dokumentów OT. 5

Rysunek 8‑84 Zestawienie dokumentów OT. 5

Rysunek 8‑85 Wydruk zestawienia dokumentów OT. 6

Rysunek 8‑86 Ewidencja zmian wartości środków trwałych. 7

Rysunek 8‑87 Zestawienie zmian wartości inwentarzowych. 8

Rysunek 8‑88 Parametry zestawienia umorzenia wykonane. 8

Rysunek 8‑89 Umorzenia wykonane – wydruk analityczny. 8

Rysunek 8‑90 Umorzenia wykonane – wydruk syntetyczny. 9

Rysunek 8‑91 Parametry zestawienia zmian wartości 9

Rysunek 8‑92 Zestawienie zmian wartości 10

Rysunek 8‑93 Parametry zestawienia zmian umorzeń 10

Rysunek 8‑94 Zestawienie zmian umorzeń 11

Rysunek 8‑95 Przebieg amortyzacji dla wybranego środka. 11

Rysunek 8‑96 Wydruk listy umorzeń wybranego środka. 12

Rysunek 9‑97 Księgowanie eksportowanych danych. 1

Rysunek 9‑98 Wybór importu umorzeń w Ramzes KH. 2

Rysunek 9‑99 Wynik eksportu danych. 2

Rysunek 9‑100 Okno ewidencji dokumentów w Ramzes–PKPiR. 3

Rysunek 9‑101 Automatycznie przygotowany dokument z odpisami amortyzacyjnymi. 3

Rysunek 9‑102 Komunikaty przy ponownym pobieraniu odpisów. 4

Rysunek 10‑103 Menu Narzędzia. 1

Rysunek 10‑104 Wykaz nieoczekiwanych wyjść z programu. 1

Rysunek 10‑105 Podgląd baz dostępny jedynie dla serwisu. 1

Rysunek 10‑106 Menu pomoc. 2

Rysunek 10‑107 Informacja o Firmie. 2

Rysunek 10‑108 Informacja o Licencji. 2

Rysunek 10‑109 http://www.ramzes.pl. 3

Rysunek 10‑110 Aktualizacje oprogramowania firmy Ramzes. 3

Rysunek 10‑111 Zmiana rozszerzenia pliku. 4

Rysunek 10‑112 Komunikaty o nowych aktualizacjach. 5

Rysunek 10‑113 Pobranie i uruchamianie programu Modyfikator.exe. 5

Rysunek 10‑114 Pomoc dla programu. 6

1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   57


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna