Ramowy program nauczaniaPobieranie 0,85 Mb.
Strona1/2
Data01.11.2017
Rozmiar0,85 Mb.
  1   2

DOWÓDZTWO WOJSK LĄDOWYCH


PION SZKOLENIA
DWLąd Wewn. ………………


RAMOWY I SZCZEGÓŁOWY

PROGRAM NAUCZANA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

W WOJSKACH LĄDOWYCH


POZIOM PODSTAWOWY

(SPJ 1111 WG STANAG 6001)WARSZAWA

2009

DOWÓDZTWO WOJSK LĄDOWYCH


ROZKAZ Nr …

DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH

z dnia ….…… 2009 roku


Na podstawie pkt. 2 Decyzji Nr 530/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1grudnia 2008r. w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej oraz Decyzji Nr 28 Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie Ramowego programu nauczania języka angielskiego w Siłach Zbrojnych RP, a także § 3, pkt 6 „Szczegółowego Zakresu Działania Dowództwa Wojsk Lądowych” stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Z-4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15.02 2008 r. wprowadzam do użytku w Wojskach Lądowych z dniem 02.01. 2010 roku „Ramowy i szczegółowy program nauczania języka angielskiego w Wojskach Lądowych. Poziom podstawowy (SPJ 1111 wg STANAG 6001)”.


DOWÓDCA
gen. dyw. Tadeusz BUK

SPIS TREŚCI
 1. RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO –

POZIOM 1.....................................................................................................5

 1. OPIS PROGRAMU........................................................................................6

 2. CELE NAUCZANIA........................................................................................7

 3. ZESTAW UMIEJĘTNOŚCI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH
  SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH.....................................................................9

 4. KATEGORIE SEMANTYCZNO – GRAMATYCZNE I FUNKCJE KOMUNIKACYJNE.......................................................................................10

 5. MATERIAŁ STRUKTURALNY......................................................................12

 6. KRĘGI TEMATYCZNE..................................................................................14

 1. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO –
  POZIOM 1
  ......................................................................................................17

 1. PRZEDMIOTOWE CELE NAUCZANIA..................................................................18

 2. NORMATYWY PROGRAMOWE..............................................................................18

 3. WYTYCZNE ORGANIZACYJNO - METODYCZNE.......................................19

 4. MATERIAŁ NAUCZANIA................................................................................21

 5. WYKAZ PODRĘCZNIKÓW............................................................................49

 6. USTALENIA KOŃCOWE................................................................................50

 7. ZESPÓŁ AUTORSKI.......................................................................................50
  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna