Rail projectPobieranie 282.5 Kb.
Strona1/4
Data02.12.2019
Rozmiar282.5 Kb.
  1   2   3   4

Modernizacja Linii Kolejowej E 20/CE 20 na odcinku Siedlce-Terespol, etap II

Kontrakt nr 1 – Stacje Siedlce, Łuków i Międzyrzec Podlaski (pełny zakres robót) oraz odcinki szlakowe (tylko systemy sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacja)Tom III – Wymagania Zamawiającego (Program Funkcjonalno-Użytkowy)Instytucje finansujące:
UNIA EUROPEJSKA

Fundusz Spójności
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Ul. Targowa 74

04-734 Warszawa
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

dla


MIĘDZYNARODOWEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Na realizację
Nr CPV: 45220000-5; 45230000-8

Tytuł i numer projektu:

Modernizacja linii kolejowej E 20/CE 20 na odcinku Siedlce-Terespol,
etap
II

Kontrakt nr 1 – Stacje Siedlce, Łuków i Międzyrzec Podlaski (pełny zakres robót) oraz odcinki szlakowe (tylko systemy sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacja)

DOKUMENTY PRZETARGOWE
TOM III Wymagania Zamawiającego

(Program Funkcjonalno-Użytkowy)
Część D – Sieć trakcyjna i zasilanie nietrakcyjne
QSE

FirmaAtkins Danmark A/SKoordynator projektu

Miejsce

Data

John Weidner

Warszawa

styczeń 2007


Przygotował

Miejsce

Data
Warszawa

styczeń 2007


Wersja

Data zmiany

Wprowadził

Przewodniczący Zespołu

6.0

20.06.2008r

Zespół roboczy powołany Decyzją nr 25/08 Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
5.0


4.0Spis treści


1 WYMAGANIA OGÓLNE 5

1.1 Informacje podstawowe 5

1.2 Istniejąca Sytuacja i Bieżąca Eksploatacja 5

1.3 Zakres robót 7

1.4 Obowiązujące ustawy i przepisy 11

2 PROCEDURY PROJEKTOWE I ADMINISTRACYJNE 12

3 SPECYFIKACJE TECHNICZNE 13

3.1 Sieć trakcyjna 13

3.1.1 Wymagania dotyczące projektu 13

3.1.2 Wymagania eksploatacyjne 15

3.1.3 Podstawowe typy sieci 16

3.1.4 Stacje odłącznikowe 18

3.1.5 Ochrona przeciwporażeniowa i przed przepływem prądów błądzących 22

3.1.6 Sieć powrotna 22

3.2 Zasilanie odbiorów nietrakcyjnych i elektroenergetyka do 1 kV 23

3.2.1 Wymagania dotyczące projektu 23

3.2.2 Wymagania eksploatacyjne 26

4 ODBIORY ROBÓT 33

4.1 Przeglądy, badania i wykazanie sprawności eksploatacyjnej 33

4.1.1 Sieć trakcyjna 33

4.1.2 Zasilanie odbiorów nietrakcyjnych i elektroenergetyka do 1 kV 34

Pobieranie 282.5 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu