Rada unii europejskiejPobieranie 115,08 Kb.
Data25.12.2017
Rozmiar115,08 Kb.RADA
UNII EUROPEJSKIEJ

PL
17438/1/12 REV 1

(OR. en)PRESSE 516

PR CO 72


KOMUNIKAT PRASOWY

3209. posiedzenie RadySprawy zagraniczne

Bruksela, 10 grudnia 2012 r.Przewodnicząca Catherine Ashton
wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
Główne wyniki posiedzenia Rady

Ministrowie omówili ostatnie wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Rada podkreśliła, że teraz jest czas na podjęcie odważnych działań na rzecz pokoju oraz uwypukliła potrzebę prowadzenia w 2013 roku odnowionych, ustrukturyzowanych i znacznych wysiłków dla pokoju. Wyraziła swoje głębokie zaniepokojenie i zdecydowanie przeciwstawiła się izraelskim planom rozszerzenia osadnictwa na Zachodnim Brzegu, w szczególności planom rozwoju obszaru E1. Plan dotyczący E1, gdyby został zrealizowany, poważnie osłabiłby perspektywy wynegocjowania rozwiązania konfliktu. Jednocześnie Rada z zadowoleniem przyjęła zawieszenie broni w Strefie Gazy i w Izraelu. W pełni uznając uzasadnione potrzeby Izraela w zakresie bezpieczeństwa, Rada przypomniała apel UE o natychmiastowe, trwałe i bezwarunkowe otwarcie przejść granicznych, by umożliwić niesienie pomocy humanitarnej, przepływ towarów na zasadach komercyjnych i ruch osób ze Strefy Gazy i do niej.

Podczas obiadu roboczego ministrowie wymienili opinie z Moazem al-Chatibem, przewodniczącym Narodowej Koalicji Syryjskich Sił Rewolucyjnych i Opozycyjnych. Rada powtórzyła, że w pełni wspiera wysiłki wspólnego specjalnego wysłannika, Lakhdara Brahimiego, który stara się znaleźć polityczne rozwiązanie kryzysu w Syrii. UE przypomniała, że wszystkie osoby odpowiedzialne za przestępstwa muszą zostać rozliczone i że w przypadku takich naruszeń i nadużyć nie może być mowy o bezkarności.

Rada potwierdziła zaangażowanie UE we współpracę z Ukrainą, w kontekście Partnerstwa Wschodniego, na rzecz politycznego stowarzyszenia i integracji gospodarczej. Rada potwierdziła swoje zobowiązanie do podpisania układu o stowarzyszeniu, jak tylko władze ukraińskie wykażą się zdecydowanymi działaniami i faktycznymi postępami w trzech dziedzinach, o ile to możliwe przed szczytem Partnerstwa Wschodniego w Wilnie w listopadzie 2013 r.

Rada wyraziła swoje głębokie zaniepokojenie poważnym kryzysem politycznym i bezpieczeństwa, który dotknął Mali, w szczególności sytuacją na północy kraju i opóźnieniami w procesie przemian politycznych. Ponadto Rada zatwierdziła koncepcję zarządzania kryzysowego dla operacji w ramach WPBiO, aby zapewnić malijskim siłom zbrojnym wojskowe szkolenie i doradztwo. Rada z zadowoleniem przyjęła również wniosek wysokiej przedstawiciel dotyczący mianowania specjalnego przedstawiciela UE w Sahelu i wezwała ją do bezzwłocznego dalszego prowadzenia stosownych działań.

UCZESTNICY_5__OMAWIANE_PUNKTY'>SPIS TREŚCI1

UCZESTNICY 5

OMAWIANE PUNKTY

Rosja 7


Proces pokojowy na Bliskim Wschodzie 7

Południowe sąsiedztwo 9 • Egipt 9

 • Libia 9

 • Syria 9

Bałkany Zachodnie 12

INNE ZATWIERDZONE PUNKTY

SPRAWY ZAGRANICZNE

 • Ukraina 13

 • Wschodnia część Demokratycznej Republiki Konga 15

 • Mali 16

 • Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna 18

 • Stosunki z Azerbejdżanem 19

 • Stosunki z Gruzją 19

 • Stosunki z Armenią 19

 • Uczestnictwo Armenii w programach UE 19

 • Środki ograniczające w celu zwalczania terroryzmu 19

 • Iran – środki ograniczające 19

WSPÓLNA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY

 • Misja szkoleniowa UE w Mali 20

 • Plan realizacji EUSEC RD Congo 20

 • EUTM Somalia 20

UCZESTNICY

Rządy państw członkowskich i Komisję Europejską reprezentowały następujące osoby:Wysoki przedstawiciel

Catherine ASHTON wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwaBelgia:

Didier REYNDERS wicepremier oraz minister spraw zagranicznych, handlu zagranicznego i spraw europejskichBułgaria:

Nikołaj MŁADENOW minister spraw zagranicznychRepublika Czeska:

Karel SCHWARZENBERG pierwszy wicepremier i minister spraw zagranicznychDania:

Villy SØVNDAL minister spraw zagranicznychNiemcy:

Guido WESTERWELLE federalny minister spraw zagranicznychEstonia:

Urmas PAET minister spraw zagranicznychIrlandia:

Eamon GILMORE wicepremier (Tánaiste) oraz minister spraw zagranicznych i handluGrecja:

Dimitrios AVRAMOPOULOS minister spraw zagranicznychHiszpania:

José Manuel GARCIA-MARGALLO minister spraw zagranicznych i ds. współpracyFrancja:

Laurent FABIUS minister spraw zagranicznychWłochy:

Giuliomaria TERZI DI SANT'AGATA minister spraw zagranicznychCypr:

Erato KOZAKOU-MARKOULLIS minister spraw zagranicznychŁotwa:

Edgars RINKĒVIČS minister spraw zagranicznychLitwa :

Vytautas LEŠKEVIČIUS wiceminister spraw zagranicznychLuksemburg:

Jean ASSELBORN wicepremier, minister spraw zagranicznychWęgry:

János MARTONYI minister spraw zagranicznychMalta:

Marlene BONNICI stały przedstawicielNiderlandy:

Frans TIMMERMANS minister spraw zagranicznychAustria:

Michael SPINDELEGGER wicekanclerz i federalny minister spraw europejskich i międzynarodowychPolska:

Radosław SIKORSKI minister spraw zagranicznychPortugalia:

Paulo PORTAS minister spraw zagranicznychRumunia:

George CIAMBA sekretarz stanuSłowenia:

Karl Viktor ERJAVEC wicepremier, minister spraw zagranicznychSłowacja:

Miroslav LAJČÁK minister spraw zagranicznychFinlandia:

Erkki TUOMIOJA minister spraw zagranicznychSzwecja:

Carl BILDT minister spraw zagranicznychZjednoczone Królestwo:

William HAGUE pierwszy minister, minister spraw zagranicznych i minister ds. Wspólnoty Narodów

David LIDINGTON sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Wspólnoty Narodów

Komisja:

Štefan FÜLE członek

Kristalina GEORGIEWA członek

Rząd państwa przystępującego reprezentowała następująca osoba:Chorwacja:

Vesna PUSIĆ minister spraw zagranicznych i europejskichOMAWIANE PUNKTY

Rosja

Ministrowie wymienili poglądy na temat stosunków UE z Rosją, przed 30. szczytem UE–Rosja, który ma odbyć się 21 grudnia w Brukseli. Rada zapoznała się z przygotowaniami do szczytu.

Proces pokojowy na Bliskim Wschodzie

Ministrowie omówili ostatnie wydarzenia na Bliskim Wschodzie, po głosowaniu dotyczącym statusu Palestyny w ONZ, zawieszeniu broni w Gazie oraz niedawnych decyzji władz izraelskich w sprawie osadnictwa i dochodów podatkowych Narodowej Władzy Palestyńskiej.

Rada przyjęła następujące konkluzje:

„1. W świetle niedawnych wydarzeń i biorąc pod uwagę poprzednie konkluzje Rady, Unia Europejska jest głęboko przekonana o tym, że właśnie teraz należy podjąć zdecydowane i konkretne działania w celu zaprowadzenia pokoju. Wszystkie strony muszą się zaangażować w bezpośrednie i poważne negocjacje, bez stawiania warunków wstępnych, aby wypracować trwałe rozwiązanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego, które położyłoby kres wszelkim roszczeniom.

2. Unia Europejska potwierdza swoje stanowisko, zgodnie z którym jednoznaczne warunki stanowiące podstawę negocjacji to kluczowe elementy umożliwiające osiągnięcie pozytywnego rezultatu. Wszystkie strony muszą unikać działań, które podważają wiarygodność rozwiązania przewidującego współistnienie dwóch państw i osłabiają jego funkcjonowanie. Unia Europejska podkreśla, że w 2013 roku należy pilnie wznowić ustrukturyzowane i istotne działania na rzecz pokoju; by osiągnąć ten cel jest gotowa współpracować z USA i innymi partnerami międzynarodowymi, m.in. z kwartetem bliskowschodnim. Nie uda się zapewnić trwałego pokoju, dopóki – dzięki wynegocjowaniu całościowego porozumienia pokojowego opartego na rozwiązaniu przewidującym współistnienie dwóch państw – palestyńskie aspiracje dotyczące państwowości i suwerenności oraz aspiracje Izraelczyków dotyczące bezpieczeństwa nie zostaną zaspokojone. Unia Europejska przypomina, że arabska inicjatywa pokojowa zapewnia regionalne wsparcie dla całościowego porozumienia pokojowego między Izraelem a Palestyną. Unia Europejska będzie współpracować z podmiotami, które chcą się przyłączyć, by razem dążyć do zapewnienia pokoju, stabilności i dobrobytu.

3. Unia Europejska wyraża głębokie zaniepokojenie i zdecydowany sprzeciw w związku z izraelskimi planami rozbudowania osiedli na Zachodnim Brzegu, w tym w szczególności planem rozwoju obszaru E1 we Wschodniej Jerozolimie. Plan dotyczący E1, gdyby został zrealizowany, poważnie osłabiłby perspektywy wynegocjowania rozwiązania konfliktu, zagrażając możliwości istnienia sąsiadującego, sprawnie działającego państwa palestyńskiego i Jerozolimy jako przyszłej stolicy obu państw. Mógłby również wiązać się z przymusowym przesiedleniem ludności cywilnej. W świetle głównego celu, jakim jest rozwiązanie przewidujące współistnienie dwóch państw, UE będzie ściśle monitorować sytuację i jej szersze konsekwencje oraz reagować stosownie do okoliczności. Unia Europejska powtarza, że w świetle prawa międzynarodowego osiedla te są nielegalne i utrudniają osiągnięcie pokoju.

4. Przypominając o swoich warunkach wznowienia negocjacji między stronami, przedstawionych w poprzednich konkluzjach Rady, w tym z grudnia 2009 roku, grudnia 2010 roku i maja 2011 roku, Unia Europejska potwierdza, że nie uzna żadnych zmian względem granic wyznaczonych przed rokiem 1967, w tym w odniesieniu do Jerozolimy, o ile nie wyrażą na nie zgody wszystkie strony. Unia Europejska zobowiązuje się zapewnić, by – zgodnie z prawem międzynarodowym – wszystkie porozumienia między Państwem Izrael a Unią Europejską jednoznacznie i wyraźnie stwierdzały, że nie mają zastosowania na terytoriach zajętych przez Izrael w 1967 roku, czyli na Wzgórzach Golan, na Zachodnim Brzegu (w tym we Wschodniej Jerozolimie) oraz w Strefie Gazy. Przywołując konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych przyjęte w maju 2012 roku, Unia Europejska i jej państwa członkowskie potwierdzają swoje zaangażowanie na rzecz zapewnienia ciągłego, pełnego i skutecznego wdrożenia obowiązujących przepisów Unii Europejskiej i ustaleń dwustronnych mających zastosowanie do produktów pochodzących z osiedli.

5. Unia Europejska apeluje do Izraela o unikanie jakichkolwiek działań, które mogłyby pogorszyć sytuację finansową Narodowej Władzy Palestyńskiej. Wszelkie takie działania podjęte przez Izrael osłabiłyby istniejące mechanizmy współpracy między Izraelem a Narodową Władzą Palestyńską, a przez to miałyby negatywny wpływ na perspektywy negocjacji. Należy wywiązywać się ze zobowiązań umownych, zwłaszcza na mocy protokołu paryskiego, dotyczących pełnego, terminowego, przewidywalnego i przejrzystego przekazywania dochodów z tytułu podatków i ceł.

6. W dniu 29 listopada na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ głosowano za przyjęciem rezolucji A/RES/67/19 w sprawie przyznania Palestynie status nieczłonkowskiego państwa obserwatora w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Unia Europejska apeluje do przywódców palestyńskich o konstruktywne wykorzystanie tego nowego statusu i powstrzymanie się od jakichkolwiek działań, które mogłyby pogłębić brak zaufania i jeszcze bardziej utrudnić wypracowanie rozwiązania.

7. Unia Europejska z zadowoleniem przyjmuje zawieszenie broni w Strefie Gazy i Izraelu, które nastąpiło po kilku dniach gwałtownych aktów przemocy, i wyraża uznanie dla działań podejmowanych przez Egipt i wszystkie podmioty zaangażowane w mediacje. Tragiczna w skutkach eskalacja przemocy wyraźnie pokazała, że aktualna sytuacja w Strefie Gazy jest bardzo niestabilna. W pełni uznając uzasadnione potrzeby Izraela w zakresie bezpieczeństwa, Unia Europejska ponownie apeluje o natychmiastowe, trwałe i bezwarunkowe otwarcie przejść granicznych, by umożliwić niesienie pomocy humanitarnej, przepływ towarów na zasadach komercyjnych i ruch osób ze Strefy Gazy i do niej; sytuacja w Strefie Gazy będzie niestabilna dopóki, dopóty terytorium to pozostanie politycznie i gospodarczo odseparowane od Zachodniego Brzegu. Konieczne jest wykonanie wszystkich części porozumienia o zawieszeniu broni. Unia Europejska zobowiązuje się wesprzeć rozwój społeczno-gospodarczy Strefy Gazy. Również kwestia nielegalnego przekazywania broni do Strefy Gazy musi być skutecznie rozwiązana w trybie pilnym. Unia Europejska wyraża gotowość do wykorzystania instrumentów wspierających wysiłki zainteresowanych stron, w tym ewentualne wznowienie, w odpowiedni sposób, misji EU BAM Rafah. Unia Europejska podkreśla, że jest gotowa poszukiwać dalszych sposobów na zaradzenie sytuacji w Strefie Gazy, m.in. we współpracy z zainteresowanymi stronami w regionie, zgodnie z rezolucją RB ONZ nr 1860 (2009).

8. Unia Europejska ponawia swój apel o pojednanie wśród Palestyńczyków pod silnym przewodnictwem prezydenta Mahmouda Abbasa, zgodnie z zasadami określonymi w jego przemówieniu z dnia 4 maja 2011 r., jako istotnego elementu służącego jedności przyszłego państwa palestyńskiego oraz wprowadzenia rozwiązania przewidującego współistnienie dwóch państw.

9. Unia Europejska podtrzymuje swoje zdecydowane zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa Izraela, także z uwagi na poważne zagrożenia w regionie. Unia Europejska nigdy nie przestanie sprzeciwiać się tym, którzy stosują i propagują przemoc jako sposób na osiągniecie celów politycznych. UE uważa, że wydawane przez przywódców Hamasu oświadczenia, które zaogniają sytuację i kwestionują prawo Izraela do istnienia, są nie do zaakceptowania. Unia Europejska nigdy nie zaprzestanie podejmować starań, by zwalczać terroryzm – terroryści poprzez akty przemocy wobec ludności cywilnej dążą do osłabienia jej ducha otwartości i tolerancji.

10. Unia Europejska jest żywotnie zainteresowana wspieraniem pokoju i demokracji w całym regionie, a jej strategicznym priorytetem jest doprowadzenie do końca konfliktu, który – dopóki pozostaje nierozwiązany – nieustannie osłabiać będzie pokój i bezpieczeństwo wzdłuż granic południowych UE”.

Południowe sąsiedztwo


 • Egipt

Rada podsumowała ostatnie wydarzenia w Egipcie, przed planowanym na 15 grudnia referendum w sprawie projektu konstytucji.

 • Libia

Rada omówiła sytuację w Libii. Zapoznała się z uaktualnionymi informacjami o przygotowaniach do działań UE na rzecz wsparcia zarządzania granicami w Libii.

 • Syria

Rada omówiła ostatnie wydarzenia w Syrii, przed następnym spotkaniem Grupy Przyjaciół Narodu Syryjskiego, które odbędzie się w Marakeszu 12 grudnia. Podczas obiadu roboczego ministrowie wymienili opinie z Ahmedem Moazem al-Chatibem, przewodniczącym Narodowej Koalicji Syryjskich Sił Rewolucyjnych i Opozycyjnych.

Rada przyjęła następujące konkluzje:

„1. UE przywołuje poprzednie konkluzje Rady i jest głęboko poruszona coraz bardziej pogarszającą się sytuacją w Syrii, wynikającą przede wszystkim z bezprecedensowego stosowania siły przez reżim. UE potępia niedawno przeprowadzone ataki na konwój UNDOF, podczas których rannych zostało czterech żołnierzy sił pokojowych. Potępia również wszystkie zamachy – w tym ostatnie akty terrorystyczne – skierowane także przeciwko cywilom. Obecna sytuacja jest nie do przyjęcia i nie pozwala na zapewnianie odpowiedniej ochrony ludności cywilnej, w szczególności słabszym grupom społecznym i wspólnotom religijnym. UE jest poważnie zaniepokojona możliwością użycia w Syrii broni chemicznej i jej ewentualnym przekazywaniem oraz przypomina reżymowi syryjskiemu i innym podmiotom, że w przypadku użycia takiej broni osoby za to odpowiedzialne zostaną rozliczone. UE nadal bardzo obawia się wpływu kryzysu w Syrii na państwa sąsiadujące. W dalszym ciągu zależy jej na suwerenności, niezależności i integralności terytorialnej Syrii.

2. UE podtrzymuje pełne poparcie dla wysiłków wspólnego specjalnego wysłannika ONZ i Ligi Państw Arabskich, Lakhdara Brahimiego, który stara się znaleźć polityczne rozwiązanie trwającego kryzysu, korzystając z zasad zawartych w komunikacie z Genewy z 30 czerwca 2012 r. UE odnotowuje propozycje, jakie Lakhdar Brahimi złożył podczas spotkania z Radą Bezpieczeństwa ONZ 29 listopada 2012 r. UE nadal apeluje do wszystkich członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, by wypełnili swoje zobowiązania.

3. Rada wyraża zadowolenie w związku z tym, że miała dzisiaj możliwość wymiany opinii z Moazem al-Chatibem, przewodniczącym Narodowej Koalicji Syryjskich Sił Rewolucyjnych i Opozycyjnych; UE uważa, że koalicja ta w prawowity sposób reprezentuje ludność Syrii. UE z zadowoleniem przyjmuje wysiłki podjęte przez Koalicję na spotkaniu w Kairze w dniach 28–29 listopada, które służyło ustanowieniu jej struktur, nadaniu większej operacyjności i zwiększeniu reprezentatywności. Unia wzywa Koalicję, by nadal dążyła do tych celów i podtrzymywała swoje zobowiązania do przestrzegania zasad dotyczących praw człowieka, reprezentatywności, demokracji i by współpracowała ze wszystkimi ugrupowaniami opozycyjnymi i wszystkimi grupami syryjskiego społeczeństwa obywatelskiego. UE zachęca Koalicję, by współpracowała ze specjalnym wysłannikiem ONZ/LPA i przedstawiła swój program przemian politycznych z myślą o stworzeniu wiarygodnej alternatywy dla obecnego reżimu. UE jest gotowa nadal prowadzić współpracę z Koalicją oraz udzielać jej wsparcia w tych staraniach i w jej stosunkach z szeroko pojętą społecznością międzynarodową.

4. UE z nadzieją oczekuje na kolejne spotkanie Grupy Przyjaciół Narodu Syryjskiego, które zostanie zorganizowane 12 grudnia w Marakeszu, po to by podtrzymać międzynarodowe naciski na reżim syryjski i potwierdzić wsparcie na rzecz demokratycznych dążeń ludności Syrii.

5. UE przywołuje swój apel, skierowany do wszystkich stron konfliktu, o ułatwienie organizacjom humanitarnym dostępu do potrzebujących i o usprawnienie dostarczania pomocy, tak by zapewnić neutralność pomocy humanitarnej i przestrzegać międzynarodowego prawa humanitarnego. Unia przypomina także o swoim żądaniu dotyczącym szczególnych środków ochrony dla personelu medycznego i obiektów medycznych. UE wzywa wszystkie strony do zapewnienia bezpiecznego przejazdu i ochrony cywilów, w szczególności kobiet i dzieci, które zostały przesiedlone w wyniku aktów przemocy. Unia wspiera międzynarodowe wysiłki humanitarne podejmowane pod przewodnictwem koordynatora ONZ ds. pomocy w sytuacjach kryzysowych i przez niego koordynowane. Unia nadal wspiera dotkniętą konfliktem ludność w Syrii i w państwach sąsiadujących. Zwiększa swoją pomoc humanitarną w obliczu dramatycznie pogarszającej się sytuacji. UE wzywa wszystkich innych darczyńców, by bardziej zdecydowanie reagowali na nagłe potrzeby, koncentrując się na operacjach humanitarnych ratujących życie, oraz by nadal zwiększali wysiłki na rzecz zaspokojenia pilnych potrzeb humanitarnych dzięki większym wkładom humanitarnym, w koordynacji z ONZ i zgodnie z zasadami świadczenia pomocy humanitarnej.

6. [UE wyraża zadowolenie w związku z przyjęciem przez Trzeci Komitet Zgromadzenia Ogólnego ONZ rezolucji w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Syrii. Ponadto UE potępia wprowadzone ostatnio ograniczenia w korzystaniu z telekomunikacji i internetu w Syrii i uważa, że zagwarantowanie niezakłóconego dostępu do wszystkich mediów, w tym do internetu, ma zasadnicze znaczenie.

UE pozostaje głęboko zaniepokojona szeroko zakrojonymi i systematycznymi naruszeniami praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, które – według Niezależnej Międzynarodowej Komisji Śledczej – mogą być klasyfikowane jako zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne, na mocy Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego. UE przypomina, że wszystkie osoby odpowiedzialne za takie przestępstwa muszą zostać rozliczone i że w przypadku takich naruszeń i nadużyć nie może być mowy o bezkarności. UE wielokrotnie stwierdzała, że jeżeli na szczeblu krajowym nie będzie odpowiedniej reakcji na obawy związane ze zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko ludzkości, sytuacją powinien zająć się Międzynarodowy Trybunał Karny. Rada Bezpieczeństwa ONZ może w każdej chwili skierować sprawę sytuacji w Syrii do Międzynarodowego Trybunału Karnego. UE apeluje do Rady Bezpieczeństwa ONZ o pilne zajęcie się wszystkimi aspektami sytuacji w Syrii, w tym wspomnianą kwestią.

7. UE przypomina o swoim wsparciu dla wzmocnienia zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego i podkreśla ich znaczenie dla budowania przyszłej demokratycznej Syrii.

Unia uznaje również znaczenie wspierania lokalnych struktur cywilnych w całej Syrii.

8. UE będzie kontynuować ścisłą i kompleksową współpracę z partnerami międzynarodowymi w zakresie planowania, by zapewnić gotowość społeczności międzynarodowej do udzielenia szybkiego wsparcia Syrii z chwilą dokonania się przemian. Jak tylko rozpoczną się prawdziwe demokratyczne przemiany, UE będzie gotowa rozwijać nowe i ambitne partnerstwo z Syrią, obejmujące wszystkie obszary wspólnego zainteresowania”.

Bałkany Zachodnie

Rada podsumowała ostatnie wydarzenia w regionie i omówiła związane z polityką zagraniczną aspekty komisyjnego pakietu dotyczącego rozszerzenia z 2012 roku związane z Bałkanami Zachodnimi. Wysoka przedstawiciel poinformowała ministrów o ostatnich wydarzeniach w ramach dialogu Belgrad-Prisztina.INNE ZATWIERDZONE PUNKTY

SPRAWY ZAGRANICZNE

Ukraina

Rada przyjęła następujące konkluzje:

„1. Rada ponownie potwierdza zaangażowanie UE w sprawę Ukrainy, w ramach Partnerstwa Wschodniego, na rzecz jej stowarzyszenia politycznego i integracji gospodarczej, oparte na poszanowaniu wspólnych wartości; uznaje również europejskie aspiracje Ukrainy i z zadowoleniem przyjmuje jej decyzję o zbliżeniu się do Europy. Rada przypomina wnioski z debaty przeprowadzonej w maju 2012 r., zgodnie z którymi tempo zaangażowania będzie zależeć od osiąganych przez Ukrainę postępów w trzech dziedzinach: zgodności wyborów do parlamentu w 2012 r. z międzynarodowymi standardami i podjętych w ich następstwie działań; osiągnięciach Ukrainy w radzeniu sobie z wybiórczą sprawiedliwością i zapobieganiu nowym jej przejawom oraz wdrażaniu reform określonych w uzgodnionym wspólnie programie stowarzyszeniowym.

2. Rada odnotowuje z troską, że przebieg wyborów parlamentarnych, które odbyły się 28 października, budził mieszane uczucia, ze względu na pewne niedociągnięcia, i że w kilku dziedzinach odnotowano pogorszenie w stosunku do wcześniej osiągniętych standardów. Oczekując ostatecznego sprawozdania OBWE-ODIHR, Rada podkreśla znaczenie pełnego wdrażania zaleceń i zajęcia się zaobserwowanymi niedociągnięciami. Rada oczekuje również od rządu Ukrainy wdrożenia, w ramach dialogu obejmującego także opozycję, publicznych zobowiązań podjętych przez premiera Ukrainy, w tym podjęcia możliwie szybkich działań na rzecz ustanowienia wiarygodnego systemu wyborczego opartego na ordynacji wyborczej i jasnych zasad zrównoważonego dostępu konkurujących ze sobą kandydatów do środków przekazu. Rada będzie zwracać baczną uwagę na to, w jaki sposób traktowane będą nieprzekonujące wyniki wyborów w pięciu jednomandatowych okręgach wyborczych.

3. Rada ponownie wyraża poważne zaniepokojenie w związku ze skazaniem z powodów politycznych członków poprzedniego rządu w wyniku procesów, podczas których nie respektowano międzynarodowych norm dotyczących sprawiedliwego, przejrzystego i niezależnego procesu sądowego, i ubolewa, że skutkiem tego przywódcom opozycji uniemożliwiono kandydowanie w wyborach parlamentarnych. Rada wyraża uznanie dla wysiłków misji obserwacyjnej Parlamentu Europejskiego na Ukrainie, której szefowali były przewodniczący PE Pat Cox i były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Rada oczekuje też, że władze niezwłocznie zajmą się przypadkami skazań z powodów politycznych oraz podejmą dalsze działania na rzecz reformy wymiaru sprawiedliwości, by zapobiec takim przypadkom w przyszłości. W tym kontekście Rada podkreśla znaczenie wyraźnego zobowiązania władz Ukrainy do jak najszybszego wdrożenia wszystkich orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz rekomendacji Rady Europy związanych z warunkami zatrzymania i pomocy medycznej udzielanej zatrzymanym.

4. Przyjmując z zadowoleniem wejście w życie nowego kodeksu postępowania karnego, nowego ustawodawstwa dotyczącego izb adwokackich oraz ustanowienie krajowego mechanizmu zapobiegania torturom, Rada podkreśla znaczenie ich skutecznego wdrożenia. W duchu zobowiązań Ukrainy w ramach programu stowarzyszeniowego Rada oczekuje, że Ukraina podejmie dodatkowe wysiłki dotyczące reformy wymiaru sprawiedliwości, w tym – w ścisłej współpracy z Radą Europy / Komisją Wenecką – wszechstronny przegląd prawa określającego funkcjonowanie prokuratury, kodeksu karnego, roli Wysokiej Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości, prawa dotyczącego systemu sądowego i statutu sędziów, a także reformę policji. Rada z zadowoleniem przyjmuje wyrażony przez Unię Europejską i Ukrainę zamiar rozpoczęcia z Ukrainą nieformalnego dialogu w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości, by ułatwić Ukrainie poczynienie postępów w tych kwestiach.

5. Rada przypomina znaczenie uzgodnionego wspólnie programu stowarzyszeniowego dla przygotowań do ewentualnego późniejszego wejścia w życie układu o stowarzyszeniu i związanej z nim pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu. Reformy systemu wyborczego, wymiaru sprawiedliwości i konstytucji zgodne z międzynarodowymi standardami stanowią integralną część tego programu i są zarazem wspólnie ustalonymi priorytetami. Rada oczekuje przeprowadzenia tych koniecznych reform, by możliwe było przygotowanie ustanowienia pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu. Potrzebne są również stałe wysiłki, by poczynić postępy w walce z korupcją oraz w reformie zarządzania finansami publicznymi, w tym poszerzenie kompetencji Izby Rachunkowej. Rada wzywa Ukrainę do podjęcia zdecydowanych działań, by poprawić pogarszające się otoczenie biznesowe i warunki dla inwestycji, i w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje wyrażony przez Unię Europejską i Ukrainę zamiar rozpoczęcia nieformalnego dialogu w sprawie otoczenia biznesowego. Rada podkreśla też znaczenie reform obejmujących wszystkie podmioty dzięki konstruktywnemu zaangażowaniu rządu, opozycji parlamentarnej i społeczeństwa obywatelskiego.

6. Rada zachęca Wysokiego Przedstawiciela oraz Komisję do monitorowania osiągniętych postępów i informowania o nich Rady, w tym w ramach przygotowań do nadchodzącego szczytu UE–Ukraina, posiedzenia Rady Współpracy UE–Ukraina w 2013 r. oraz szczytu Partnerstwa Wschodniego, który odbędzie się w listopadzie 2013 roku w Wilnie. Rada ponownie potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz podpisania parafowanego już układu o stowarzyszeniu obejmującego pogłębioną i kompleksową strefę wolnego handlu, gdy tylko władze Ukrainy wykażą się zdecydowanymi działaniami i faktycznymi postępami w trzech wyżej wymienionych dziedzinach, o ile to możliwe przed szczytem Partnerstwa Wschodniego w Wilnie w listopadzie 2013 r. Podpisaniu układu mogłoby towarzyszyć rozpoczęcie tymczasowego stosowania pewnych jego części.

7. Mając na uwadze ustanowienie pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu, Unia Europejska oczekuje, że Ukraina powstrzyma się od wprowadzenia środków protekcjonistycznych, takich jak opłaty recyklingowe od samochodów, które mogą nie być zgodne ze zobowiązaniami podjętymi w ramach WTO. Unia Europejska ponownie zwraca się do Ukrainy, by wycofała zawiadomienie o renegocjowaniu swych zobowiązań w ramach WTO na mocy art. XXVIII GATT, gdyż ta inicjatywa budzi zaniepokojenie w świecie handlu i zagraża integralności wielostronnego systemu handlu.

8. Rada ponownie potwierdza swoje wsparcie dla procesu modernizacji Ukrainy oraz dla ciągłych wysiłków UE w tym zakresie, w tym poprzez dwustronne wsparcie finansowe i ewentualną makrofinansową pomoc UE oraz ułatwianie otrzymywania pomocy od międzynarodowych instytucji finansowych na modernizację ukraińskiego systemu przesyłu gazu zgodnie z obowiązującymi umowami, w tym Traktatem o Wspólnocie Energetycznej.

9. Ponadto Rada ponownie potwierdza swoje zobowiązanie na rzecz realizacji we właściwym terminie wspólnego celu, jakim jest ruch bezwizowy, o ile spełnione zostaną warunki właściwie zarządzanej i bezpiecznej mobilności określone w planie działań na rzecz liberalizacji reżimu wizowego, i zachęca Ukrainę do zwiększenia wysiłków na rzecz osiągnięcia celów określonych dla pierwszego etapu. Oczekuje też szybkiego zawarcia zmienionej umowy o ułatwieniach wizowych.

10. UE oczekuje bliskiej współpracy i nieprzerwanego dialogu politycznego z Ukrainą na wszystkich szczeblach, w tym jako z przyszłym krajem przewodniczącym OBWE. Oczekuje też, że Ukraina będzie podtrzymywać i propagować wszystkie podjęte dotąd w ramach OBWE zobowiązania, znajdzie się w awangardzie realizacji decyzji podjętych na dublińskiej konferencji ministerialnej i przyczyni się do zwiększenia wysiłków OBWE w dziedzinie rozwiązywania konfliktów”.

Wschodnia część Demokratycznej Republiki Konga

Rada przyjęła następujące konkluzje:

"1. UE przypomina swoje konkluzje Rady z dnia 19 listopada 2012 r. i nadal wyraża bardzo głębokie zaniepokojenie sytuacją we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga (DRK). Wycofanie się ruchu M23 z Gomy, do czego wezwali przywódcy Międzynarodowej Konferencji w sprawie Regionu Wielkich Jezior (ICGLR), stanowi zaledwie pierwszy krok w przywracaniu stabilizacji i ulżeniu niewyobrażalnemu cierpieniu, jakie dotknęło ludność we wschodniej części DRK. UE potępia wszelkie przypadki naruszenia praw człowieka i wzywa do osądzenia osób za nie odpowiedzialnych. UE potwierdza, że zewnętrzne poparcie dla ruchu M23 jest nie do zaakceptowania i wzywa zaangażowane podmioty do zaprzestania takiego poparcia. UE podkreśla, że suwerenność i integralność terytorialna DRK musi być szanowana. Wzywa rząd DRK do propagowania efektywnych wysiłków służących ustanowieniu bezpieczeństwa i rządów prawa we wschodniej części kraju.

2. Istotnym krokiem naprzód jest rozpoczęcie dialogu pomiędzy różnymi stronami konfliktu. Ponadto UE z zadowoleniem przyjmuje kontakty na wysokim szczeblu pomiędzy prezydentem DRK Josephem Kabilą, prezydentem Rwandy Paulem Kagame i prezydentem Ugandy Yowerim Musevenim oraz zaangażowanie ICGLR i Unii Afrykańskiej (UA) na rzecz zapobiegania dalszemu zaostrzaniu kryzysu i rozpoczęcia prac nad trwałym rozwiązaniem. UE wzywa wszystkie państwa i organizacje w regionie, by zintensyfikowały swój dialog i konstruktywnie pracowały na rzecz wdrożenia porozumień i zajęcia się kwestią bezkarności.

3. UE z zadowoleniem przyjmuje rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ (RB ONZ) nr 2076 i 2078, dotyczące m.in. ponownego obowiązywania embarga na broń i sankcji wobec uzbrojonych grup i przywódców M23. UE oczekuje na konkluzje Rady Bezpieczeństwa na temat zewnętrznego wsparcia dla ruchu M23 i na propozycje Sekretarza Generalnego ONZ, w jaki sposób MONUSCO najlepiej powinna realizować swój mandat. Niezbędna jest ścisła współpraca i komplementarność działań UA, ICGLR, SADC (Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju), ONZ i UE. W związku z tym UE z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Boubacar Gaoussou Diarra został mianowany Specjalnym Przedstawicielem UA w Regionie Wielkich Jezior, jak również zachęca Sekretarza Generalnego ONZ do mianowania specjalnego wysłannika. UE jest gotowa, by aktywnie przyczyniać się do inicjatyw służących znalezieniu trwałego rozwiązania kryzysu i w tym kontekście potwierdza swoją wolę wspierania poszerzonego wspólnego mechanizmu weryfikacji Międzynarodowej Konferencji w sprawie Regionu Wielkich Jezior.

4. Koniecznym jest, by wszystkie podmioty w regionie oraz społeczność międzynarodowa przyczyniały się do znalezienia trwałego rozwiązania cyklicznych kryzysów we wschodniej części DRK, docierając do podstawowych przyczyn konfliktu”.

Mali

Rada przyjęła następujące konkluzje:

„1. UE wciąż jest głęboko zaniepokojona poważnym kryzysem politycznym i w dziedzinie bezpieczeństwa w Mali, w szczególności na północy kraju; charakterystyczne dla tego kryzysu jest tworzenie się i ugruntowywanie bezpiecznego azylu dla terrorystów i przestępczości zorganizowanej, co stanowi ogromne zagrożenie dla regionu Sahelu, jak również dla Afryki Zachodniej i Północnej oraz dla Europy.

2. UE ponownie podkreśla potrzebę zastosowania spójnego i wszechstronnego podejścia do kryzysu w Mali, w którym podstawowe znaczenie ma odpowiedzialność podmiotów malijskich, regionalnych i afrykańskich. W związku z tym wspiera wzmocnioną międzynarodową koordynację działań, prowadzoną w ścisłej współpracy ze specjalnym wysłannikiem Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), Romano Prodim.

3. UE jest zaniepokojona opóźnieniami w procesie przemian politycznych. Wzywa przywódców politycznych w Bamako, by udowodnili swoje zaangażowanie w działania przynoszące korzyść wszystkim Malijczykom, przez szybkie przyjęcie i wykonanie wiarygodnego i wspólnie uzgodnionego plan działania na rzecz powrotu do porządku konstytucyjnego i demokratycznego w Mali, w tym przywrócenia kontroli cywilnej nad malijskimi siłami zbrojnymi oraz jak najszybszego zorganizowania wolnych i przejrzystych wyborów. Konieczne są również wiarygodne ramy krajowego dialogu, aby zaangażować wszystkich Malijczyków – w tym przedstawicieli społeczności na północy kraju oraz grupy zbrojne niezaangażowane w działalność terrorystyczną – w proces pojednania i budowy pokoju z poszanowaniem integralności terytorialnej kraju i praworządności. UE przypomina, że skłonna jest stopniowo wznawiać współpracę rozwojową po przyjęciu wiarygodnego planu działania i na podstawie postępów w jego realizacji.

4. Obok procesu politycznego UE wspiera dalsze planowanie działań międzynarodowej misji wsparcia w Mali pod dowództwem sił afrykańskich (African-led International Support Mission to Mali – AFISMA). UE oczekuje na upoważnienie od Rady Bezpieczeństwa ONZ (RB ONZ), na podstawie rezolucji RB ONZ nr 2056 i 2071, w odpowiedzi na prośbę władz Mali, Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) i Unii Afrykańskiej (UA). UE z zadowoleniem przyjmuje zalecenia Sekretarza Generalnego ONZ, w tym zalecenia dotyczące poszanowania międzynarodowego prawa humanitarnego. UE przypomina o znaczeniu dostatecznego wsparcia finansowego na rzecz misji AFISMA, pochodzącego od państw i organizacji w tym regionie, jak również od innych kluczowych międzynarodowych partnerów i organizacji. UE przypomina, że skłonna jest świadczyć wsparcie finansowe przez uruchomienie Instrumentu na rzecz Pokoju w Afryce.

Aby zagwarantować przewidywalne i trwałe finansowanie przez UE afrykańskich misji utrzymania pokoju, w tym misji w Mali, Rada zwraca się do Komisji, by wskazała dodatkowe, możliwe do uruchomienia środki w ramach 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju.

5. W tym kontekście Rada zatwierdziła koncepcję zarządzania kryzysowego dla misji wojskowej w ramach WPBiO, aby zapewnić malijskim siłom zbrojnym szkolenie wojskowe i doradztwo. W koncepcji tej podkreśla się, że należy szybko pracować nad planowaniem oraz opracować decyzję Rady w sprawie ustanowienia misji. W koncepcji tej zaznacza się, że taka misja jest niezbędnym elementem wszechstronnego podejścia UE, opracowanego w strategii na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju w Sahelu, oraz wzywa się do ciągłej spójności i synergii między instrumentami UE, obejmującymi działalność w ramach WPBiO w całym tym regionie. Rada stwierdza, że ta misja wojskowa zostanie ustanowiona na zaproszenie rządu Mali, w następstwie jego prośby o pomoc, jak również w ramach rezolucji RB ONZ nr 2071 i w koordynacji z wszystkimi innymi odnośnymi działaniami ONZ.

6. Rada odnotowuje, że misja szkoleniowa UE w Mali ma poprawić funkcjonowanie i efektywność operacyjną malijskich sił zbrojnych, działających pod kierownictwem cywilnym, jak również przyczynić się do poszanowania przez nie praworządności i międzynarodowych standardów postępowania, w tym standardów dotyczących międzynarodowego prawa humanitarnego, ochrony ludności cywilnej, w szczególności kobiet i dzieci, oraz praw człowieka. Rada zauważa również, że europejskie działania szkoleniowe powinny być uzupełnione szerszym wsparciem międzynarodowym na rzecz dostarczenia wyposażenia malijskim siłom zbrojnym. Uwypuklając potrzebę ścisłej koordynacji w terenie z malijskimi siłami zbrojnymi i z ECOWAS/UA, Rada podkreśla, że misja szkoleniowa nie będzie zaangażowana w działania operacyjne i że dalsze ewentualne wsparcie na rzecz ECOWAS/AFISMA zostanie przeanalizowane oddzielnie.

7. Rada z zadowoleniem przyjmuje wniosek wysokiej przedstawiciel dotyczący mianowania specjalnego przedstawiciela UE w Sahelu i zwraca się do niej o bezzwłoczne dalsze podjęcie stosownych działań”.

Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna

Rada przyjęła następujące konkluzje:

„1. Rada wyraziła poważne zaniepokojenie w związku z tym, że KRLD ogłosiła zamiar wystrzelenia »satelity roboczego« w dniach 10–22 grudnia. Niezależnie od podanych celów takiego działania, do uruchomienia satelity trzeba będzie zastosować technologię wykorzystywaną w rakietowych pociskach balistycznych, co jest kolejnym wyraźnym naruszeniem międzynarodowych zobowiązań KRLD określonych w szczególności na mocy rezolucji nr 1695, 1718 i 1874 RB ONZ, i stoi w jawnej sprzeczności z wspólnym apelem wystosowanym przez społeczność międzynarodową, by nie prowadzić takich działań.

2. UE uznałaby wystrzelenie takiego satelity za prowokację, która zaszkodziłaby wysiłkom dyplomatycznym podejmowanym w celu zapewnienie trwałego pokoju i stabilności na półwyspie koreańskim oraz w szerszej rozumianym regionie. Sytuacja ta wymagałaby zdecydowanej odpowiedzi międzynarodowej, wraz z debatą na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ, i mogłaby obejmować środki ograniczające.

3. W związku z tym Rada wystosowała do KRLD stanowczy apel, aby nie przeprowadzała zapowiedzianego wystrzelenia satelity i wywiązała się z wszystkich swoich zobowiązań międzynarodowych. UE wzywa KRLD, by powróciła do konstruktywnych rozmów ze społecznością międzynarodową dotyczących kwestii jądrowych, dążąc do wypracowania trwałego pokoju i zapewnienia bezpieczeństwa na półwyspie koreańskim”.

Stosunki z Azerbejdżanem

Rada zatwierdziła stanowisko UE i wstępny porządek obrad na 13. posiedzenie Rady Współpracy UE–Azerbejdżan, które odbędzie się 17 grudnia w Brukseli.

Stosunki z Gruzją

Rada zatwierdziła stanowisko UE i wstępny porządek obrad na 13. posiedzenie Rady Współpracy UE–Gruzja, które odbędzie się 18 grudnia w Brukseli.

Stosunki z Armenią

Rada zatwierdziła stanowisko UE i wstępny porządek obrad na 13. posiedzenie Rady Współpracy UE–Armenia, które odbędzie się 17 grudnia w Brukseli.

Uczestnictwo Armenii w programach UE

Rada przyjęła decyzję o podpisaniu, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu do umowy o partnerstwie i współpracy z Republiką Armenii, który pozwoli Armenii na udział w programach UE. Rada przestawiła projekt decyzji o zawarciu protokołu Parlamentowi Europejskiemu, by uzyskać jego zgodę.

Środki ograniczające w celu zwalczania terroryzmu

Rada dokonała przeglądu wykazu osób, grup i podmiotów, które zgodnie ze wspólnym stanowiskiem 2001/931/WPZiB poddane są unijnym środkom ograniczającym z myślą o zwalczaniu terroryzmu. Nie wprowadzono żadnych zmian środków, dotykających obecnie 11 osób i 25 grup oraz podmiotów.

Iran – środki ograniczające

Rada zatwierdziła przygotowania do rocznego przeglądu unijnych środków ograniczających wobec Iranu.WSPÓLNA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY

Misja szkoleniowa UE w Mali

Rada przyjęła koncepcję zarządzania kryzysowego dla ewentualnej wojskowej misji szkoleniowej UE w Mali. Więcej szczegółów w komunikacie prasowym 17395/12.

Plan realizacji EUSEC RD Congo

Rada przyjęła plan realizacji misji doradczo-pomocowej UE w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC RD Congo) na okres do 30 września 2013 r.

EUTM Somalia

Rada przyjęła zmienioną koncepcję zarządzania kryzysowego dla misji szkoleniowej UE w Somalii. Misja zostanie przedłużona o dwa lata. Operacja ma teraz skoncentrować swoje działania na doradztwie politycznym i strategicznym dotyczącym rozwoju sektora bezpieczeństwa oraz na opiece pedagogicznej, budowaniu zdolności i doradztwie w zakresie szkoleń.

17438/1/12 REV 1PL
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna