Rachunkowość budżetowa, gospodarka finansowa I sprawozdawczość jednostek sektora finansów publicznych w 2011 roku po zmianach wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rPobieranie 8,8 Kb.
Data27.02.2018
Rozmiar8,8 Kb.

Rachunkowość budżetowa, gospodarka finansowa i sprawozdawczość jednostek sektora finansów publicznych w 2011 roku po zmianach.

Prowadzący:

Agata Syguda – Naczelnik WIAS RIO w Katowicach


 • Program szkolenia:

 1. Odpowiedzialność oraz uprawnienia kierownika jednostki oraz głównego księgowego oraz innych pracowników w jednostkach sektora finansów publicznych.

 2. Nowe zasady organizacji i prowadzenia rachunkowości obowiązujące w 2011r. dla jednostek sektora finansów publicznych.

 3. Szczególne zasady rachunkowości i ich ujęcie w wewnętrznych uregulowaniach.

 4. Księgi rachunkowe – rodzaje i zasady ich prowadzenia.

 5. Aktualizacja należności – nowe zasady dokonywania odpisów aktualizujących ( konto 290).

 6. Zasady ewidencji odsetek od należności i zobowiązań wymagalnych oraz sposób ich prezentacji w sprawozdaniach.

 7. Plany finansowe – tworzenie, zmiany oraz ewidencja.

 8. Dochody budżetowe i ich ewidencja.

 9. Zasady rozliczenie pobranych dochodów budżetowych.

 10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – rodzaje, zasady dotyczące ich odprowadzania.

 11. Zasady gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez placówki oświatowe w 2011 r. – art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

 12. Wydatki budżetowe – klasyfikacja, ewidencja

 13. Zaliczki i koszty podróży służbowych – ewidencja.

 14. Finansowanie inwestycji – ewidencja.

 15. Wydatki strukturalne – klasyfikacja, ewidencja, sprawozdanie budżetowe Rb – Wsa.

 16. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne – wycena i ich ujęcie w ewidencji księgowej.

 17. Zasady amortyzowania i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych

 18. Sprawozdania budżetowe – zasady sporządzania i terminy, osoby odpowiedzialne za sporządzenie.

 19. Sprawozdania z operacji finansowych - zasady sporządzania i terminy, osoby odpowiedzialne za sporządzenie.

 20. Sprawozdawczość a naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 21. Omówienie nieprawidłowości w gospodarce finansowej jednostek sektora finansów publicznych.

 22. Pytania i odpowiedzi

 • Terminy szkolenia do wyboru:
 • 5, 9, 22, 23 września 2011 r. – Katowice, ul. Grabowa 3, sala szkoleń.
 • Rozpoczęcie szkoleń o godz. 9.00, zakończenie około godz. 15.00

Należność za szkolenie w kwocie 110 zł od osoby płatna będzie na podstawie otrzymanego rachunku.


Przyjmowane będą wyłącznie zgłoszenia przesłane ze służbowych skrzynek emailowych.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna