Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej e-007788/2015 do KomisjiPobieranie 4,42 Kb.
Data26.02.2019
Rozmiar4,42 Kb.

Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej E-007788/2015

do Komisji (Wiceprzewodniczącej / Wysokiej Przedstawiciel)

art. 130 RegulaminuBogdan Andrzej Zdrojewski (PPE)

Przedmiot: VP/HR - Zaangażowanie Eurokorpusu w działania UE

Według informacji otrzymanych podczas briefingu zorganizowanego dla członków Parlamentu Europejskiego w siedzibie Eurokorpusu w kwietniu 2015 roku w Strasbourgu, unijna wspólna wielonarodowa jednostka wojskowa szybkiego reagowania utworzona w 1992 roku w celu udziału w operacjach kryzysowych, humanitarnych, ratunkowych oraz utrzymania pokoju z siedzibą w Strasburgu posiada pełne zdolności bojowe i logistyczne, aby brać udział w tych działaniach. Eurokorpus pozostaje jednak niewykorzystywany przez państwa członkowskie. W najbliższych latach nie zaplanowano konkretnej misji, w której Eurokorpus mógłby wziąć udział, mimo jego doświadczenia zebranego podczas swej obecności w Bośni czy Afganistanie. Dodatkowo pomimo niewielkiego budżetu Eurokorpus rozwija się, w 2016 roku Polska zmieni swój status w jednostce i dołączy do grupy państw ramowych.

Dlatego zwracam się z pytaniem do Wysokiej Przedstawiciel czy planowane jest zaangażowanie Eurokorpusu w działania, misje i operacje UE, oraz jakie zadania przewidziano dla niego w najbliższych latach?1061630.PL PE 558.367

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna