Pytania z Ogólnej Technologii Żywności dla kandydatów na studia doktoranckie na Wydziale Nauki o Żywności uwm w OlsztyniePobieranie 19,4 Kb.
Data22.12.2017
Rozmiar19,4 Kb.

Zagadnienia z
technologii żywności i żywienia

dla kandydatów na studia doktoranckie

na Wydziale Nauki o Żywności UWM w Olsztynie


 1. Czynniki decydujące o wydajności surowców przemysłu spożywczego.

 2. Przedstaw kryteria podziału surowców przemysłu spożywczego.

 3. Przedstaw kryteria podziału oraz funkcje dodatków w produkcji żywności.

 4. Zasoby wód słodkich i morskich w produkcji żywności.

 5. Przedstaw bilans żywności na świecie i w kraju.

 6. Przedstaw krótką charakterystykę surowców pochodzenia roślinnego.

 7. Niekonwencjonalne źródła żywności pochodzenia zwierzęcego.

 8. Zagrożenia wynikające ze spożycia produktów spożywczych.

 9. Wartość energetyczna produktów spożywczych.

 10. Procesy technologiczne a wartość biologiczna żywności.

 11. Żywność funkcjonalna, charakterystyka.

 12. Żywność transgeniczna, charakterystyka.

 13. Technologie bezodpadowe.

 14. Kierunki zagospodarowania produktów ubocznych i odpadów przemysłu spożywczego.

 15. Energochłonność skumulowana w przemyśle spożywczym.

 16. Energochłonność pozyskiwania surowców.

 17. Energochłonność bezpośrednia w przemyśle spożywczym.

 18. Nośniki energii w przemyśle spożywczym.

 19. Zamrażanie żywności.

 20. Metody zamrażania żywności.

 21. Technologiczne aspekty wolnego i szybkiego zamrażania żywności.

 22. Zmiany składników żywności wywołane zamrożeniem.

 23. Technologiczne aspekty rozmrażania żywności.

 24. Chłodnicze przechowywanie surowców i żywności.

 25. Wpływ zamrażania na drobnoustroje.

 26. Podstawy przechowalnictwa surowców przemysłu spożywczego.

 27. Operacje cieplne w technologii żywności.

 28. Pasteryzacja.

 29. Sterylizacja – systemy.

 30. Krzywe przeżycia drobnoustrojów, krzywe śmierci cieplnej.

 31. Zmiany składników podczas cieplnego utrwalania żywności.

 32. Grzejnictwo elektroniczne i promieniowania podczerwonego.

 33. Mechanizm przenoszenia ciepła.

 34. Kryteria skuteczności termicznego utrwalania żywności, np. pasteryzacji.

 35. Apertyzacja oraz jej zastosowanie.

 36. Kryteria oraz metody rozdziału składników żywności.

 37. Ekstruzja w przemyśle spożywczym.

 38. Metody ekstrakcji.

 39. Przygotowanie surowca do ekstrakcji.

 40. Procesy dyfuzyjne w przemyśle spożywczym.

 41. Kryteria doboru rozpuszczalnika w ekstrakcji.

 42. Ekstrakcja w warunkach nadkrytycznych.

 43. Teoretyczne podstawy destylacji.

 44. Metody destylacji oraz ich zastosowanie.

 45. Rektyfikacja oraz jej zastosowanie.

 46. Procesy membranowe w technologii żywności.

 47. Dializa, elektrodializa i ich zastosowanie.

 48. Osmoza, odwrócona osmoza – zasady i zastosowanie.

 49. Ultrafiltracja w przemyśle spożywczym.

 50. Odparowanie membranowe.

 51. Membrany i urządzenia sterowania w ultrafiltracji.

 52. Filtracja krzyżowa oraz jej zastosowanie.

 53. Procesy mechaniczne w przemyśle spożywczym.

 54. Rozdrabnianie w przemyśle spożywczym.

 55. Rozdzielanie materiałów sypkich i sortowanie.

 56. Rozdzielanie zawiesin i emulsji.

 57. Oczyszczanie powietrza.

 58. Mieszanie ciał stałych i cieczy.

 59. Operacje dozowania w przemyśle spożywczym.

 60. Procesy aglomeracji w przemyśle spożywczym.

 61. Woda w surowcach i produktach żywnościowych.

 62. Aktywność wody i jej technologiczne znaczenie.

 63. Sorpcja wody przez produkty spożywcze i jej znaczenie.

 64. Kriokoncentracja, klatracja w technologii żywności.

 65. Odparowywanie wody – zagęszczanie – metody.

 66. Suszenie – krzywe suszenia – metody suszenia.

 67. Suszenie sublimacyjne.

 68. Fluidyzacja oraz jej zastosowanie w przemyśle spożywczym.

 69. Dyfuzyjne aspekty suszenia żywności.

 70. Suszenie osmotyczne i zastosowanie.

 71. Wymagania dla wody stosowanej w przemyśle spożywczym.

 72. Uzdatnianie wody dla celów przemysłu spożywczego

 73. Mycie i dezynfekcja w technologii żywności.

 74. Oczyszczanie ścieków przemysłu spożywczego.

 75. Przemysł spożywczy a środowisko.

 76. Woda oraz jej technologiczne znaczenie w produkcji żywności.

 77. Preparaty enzymatyczne w technologii żywności.

 78. Immobilizacja enzymów i komórek bakteryjnych.

 79. Procesy enzymatyczne w produkcji żywności.

 80. Procesy chemiczne w przemyśle spożywczym.

 81. Sulfitacja oraz jej zastosowanie.

 82. Biologiczne metody utrwalania żywności.

 83. Niekonwencjonalne metody utrwalania żywności.

 84. Kontrola procesu technologicznego.

 85. Metody i ocena sensoryczna surowców i żywności.

 86. Osmoaktywne utrwalanie żywności.

 87. Krystalizacja w przemyśle spożywczym.

 88. Chemiczne i enzymatyczne metody modyfikacji składników żywności.

 89. Procesy fermentacji w technologii żywności.

 90. Adsorpcja, absorpcja, desorpcja.

 91. Wykorzystanie biomasy drobnoustrojów w technologii żywności.

 92. Rola opakowań w technologii żywności.

 93. Kryteria podziału opakowań.

 94. Ekologiczne aspekty stosowania opakowań.

 95. Opakowania biodegradowalne.

 96. Opakowania aktywne.

 97. Kontrolowana, modyfikowana atmosfera w opakowaniach żywności.

 98. Tworzywa opakowaniowe.

 99. Normalizacja opakowań żywności.

 100. Konteneryzacja opakowań żywności

 101. Białko w żywieniu człowieka.

 102. Bilans energetyczny organizmu człowieka.

 103. Biodostępność składników pokarmowych.

 104. Czynniki wpływające na strukturę, teksturę i barwę potraw.

 105. Homeostaza organizmu człowieka.

 106. Hydrokoloidy w przemysłowej produkcji potraw – rodzaje, właściwości, wykorzystanie.

 107. Kryteria i metody wartości odżywczej pożywienia.

 108. Metody oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia.

 109. Metody oceny wartości odżywczej żywności i potraw.

 110. Normy żywienia i modelowe racje pokarmowe.

 111. Podstawy i metodologia analizy sensorycznej żywności.

 112. Podstawy profilaktyki żywieniowej.

 113. Rośliny strączkowe w żywieniu człowieka i technologii gastronomicznej.

 114. Substancje dodatkowe – aspekty prawne, żywieniowe i technologiczne.

 115. Tłuszcze w technologii sporządzania potraw.

 116. Tłuszcze w żywieniu człowieka.

 117. Węglowodany w żywieniu człowieka.

 118. Wzbogacanie i suplementacja a wartość żywieniowa racji pokarmowych.

 119. Żywienie a choroby cywilizacyjne.

 120. Żywność wygodna i funkcjonalna.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna