Pytania na kolokwium z tiPobieranie 6,69 Kb.
Data23.10.2017
Rozmiar6,69 Kb.

Pytania na kolokwium z TI

HTML/ CSS 1. Co to jest standard W3C i dlaczego warto dbać o jego spełnienie?

 2. Co to jest HTML DOM i do czego może służyć

 3. Dlaczego stosuje się CSS?

 4. Do czego służą klasy w CSS, jak się je definiuje i na czym polega dziedziczenie

 5. Czym jest znacznik # ?

PHP/ Ajax 1. Opisz w kilku krokach sposób wprowadzenia danych do bazy

 2. Co oznacza $$zmienna?

 3. Jaka jest różnica między $_GET, $_POST

 4. Wyjaśnij znaczenie sesji w stronach WWW i do czego mogą służyć. Jakiej zmiennej używamy do jej obsługi w PHP

 5. Na czym polega zasada działa technologii AJAX

 6. Czym są biblioteki typu jQuery, mintAJAX.

 7. Opisz składnie while($row = mysql_fetch_row($result))

 8. Dlaczego z poziomu PHP jesteśmy w stanie dowiedzieć się o danych klienta (np. typie przeglądarki), mimo, że jest to język skryptowy wykonywany po stronie serwera. Jakich poleceń użyjemy.

 9. Co to jest MD5 lub SHA1

 10. Dlaczego hash-uje się hasła. Opisz mechanizm zapisywania hasła w postaci zahaszowanej i weryfikacji takiego hasła.

Java/JavaScript 1. Jaka jest różnica pomiędzy Java, a JavaScriptem

 2. Podaj 3 przykłady operacji, które jesteśmy w stanie zrobić za pomocą JavaScript-u, a nie jesteśmy w stanie obsłużyć za pomocą języków wykonywanych po stronie serwera

 3. Co kryje się pod pojęciem Web Service

 4. Nazwij poszczególne elementy kodu: „

String str = new String(„Taki sobie tekst”);

JLabel jl = new JLabel(str, JLabel.CENTER);

użyj pojęć klasa, konstruktor, obiekt, wartość.


 1. Czym jest InputStream i OutputStream. Podaj przykłady wykorzystania tych strumieni.

 2. Do czego służy składania try{ .. } catch { ...}, czy throws Exception

 3. Czym są kolekcje, porównaj je z tablicami, podaj przykłady.

Napisz komentarz do następującego kodu w języku JAVA lub w PHP: ....Napisz program w języku JAVA lub w PHP wykonujący następujące zadanie ....©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna