Pytania na egzamin dyplomowyPobieranie 13,28 Kb.
Data02.06.2018
Rozmiar13,28 Kb.


PYTANIA – ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY

STUDIA II STOPNIA - kierunek ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE

w roku akademickim 2016-2017


 1. Wyjaśnij pojęcie kierowania, zarządzania oraz dowodzenia.

 2. Wyjaśnij współzależność funkcji zarządzania.

 3. Wyjaśnij pojęcie organizacji w ujęciu atrybutowym, rzeczowym i czynnościowym.

 4. Wyjaśnij pojęcie sprawności oraz wymień determinanty sprawności działania organizacji.

 5. Wymień kierunki (szkoły) ewolucji teorii zarządzania. Scharakteryzuj wskazany kierunek.

 6. Zdefiniuj pojęcia: wizja, misja, cele i strategia organizacji oraz wskaż związki między tymi pojęciami.

 7. Omów składowe modelu organizacji oraz wyjaśnij zależności między nimi.

 8. Zdefiniuj pojęcie otoczenia organizacji i dokonaj jego charakterystyki.

 9. Wymień etapy cyklu działania zorganizowanego oraz omów je na wybranym przykładzie.

 10. Zdefiniuj pojęcie motywacji oraz scharakteryzuj rodzaje motywacji.

 11. Wyjaśnij na czym polega zarządzanie procesowe. Wskaż różnice między zarządzaniem procesowym i tradycyjnym.

 12. Omów strukturę procesów w organizacji.

 13. Wymień czynniki warunkujące skuteczność realizacji procesów.

 14. Omów sposoby usprawniania procesów oraz podaj przykłady praktyczne.

 15. Wyjaśnij pojęcie patologii organizacyjnych i wskaż w jaki sposób oddziałują one na sprawność organizacji.

 16. Wyjaśnij rolę metod scenariuszowych w zarządzaniu strategicznym.

 17. Wyjaśnij zastosowanie i zalety macierzy BCG.

 18. Przedstaw istotę i zastosowanie analizy SWOT.

 19. Wyjaśnij znaczenie kontroli w sprawnym funkcjonowaniu organizacji.

 20. Zdefiniuj kontrolę i controling oraz wskaż różnice między nimi.

 21. Wyjaśnij pojęcie etyki i wskaż, jaką pełni rolę we współczesnym zarządzaniu organizacjami

 22. Wskaż różnice między pojęciami: style kierowania i techniki kierowania.

 23. Wskaż istotę, rodzaje oraz wady i zalety benchmarkingu.

 24. Wskaż przyczyny dużej popularności outsourcingu we współczesnym zarządzaniu.

 25. Wyjaśnij na czym polega istota metody lean management.

 26. Wyjaśnij pojęcie kompetencji zawodowych oraz wymień cechy kompetencji.

 27. Omów składowe kompetencji zawodowych: wiedza, umiejętności, wartości, postawy.

 28. Wyjaśnij różnicę między kompetencjami i kwalifikacjami zawodowymi

 29. Wyjaśnij rolę luki kompetencyjnej w zarządzaniu kompetencjami.

 30. Wyjaśnij istotę pracy kierownika.

 31. Wyjaśnij pojęcie negocjacji oraz rolę negocjacji podczas rozwiązywania konfliktów.

 32. Wyjaśnij znaczenie komunikacji niewerbalnej w negocjacjach.

 33. Wymień i scharakteryzuj podstawowe zagrożenia bezpieczeństwa Polski.

 34. Scharakteryzuj system bezpieczeństwa narodowego.

 35. Wyjaśnij, na czym polega dowodzenie operacyjne.

 36. Scharakteryzuj czynniki operacyjne.

 37. Wyjaśnij różnicę między działaniami taktycznymi a operacyjnymi.

 38. Wyjaśnij cel i etapy zarządzania kryzysowego.

 39. Omów istotę operacji reagowania kryzysowego.

 40. Scharakteryzuj etapy procesu badań naukowych w zarządzaniu i dowodzeniu.

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna