Pytania na egzamin dyplomowy inżynierskiPobieranie 40 Kb.
Data01.03.2019
Rozmiar40 Kb.

Pytania - egzamin dyplomowy inżynierski

Informatyka 1. Metody badania spełnialności formuł w rachunku predykatów

 2. Wyrażenia regularne i ich implementacja w języku AWK

 3. Definiowanie funkcji za pomocą operacji minimum

 4. Różnice w sposobie kompresji obrazu jpeg i png

 5. Narzędzia wspomagające tworzenie stron WWW

 6. Budowa komputera

 7. Cykl rozkazowy procesora

 8. Mechanizm funkcjonowania systemu przerwań komputera

 9. Podstawowe cechy architektury RISC

 10. Idea potokowego przetwarzania rozkazów

 11. Złożoność obliczeniowa w średnim i najgorszym przypadku oraz jej zastosowanie do analizy algorytmu szybkiego sortowania

 12. Podstawowe reprezentacje maszynowe grafów

 13. Problemy poszukiwania cyklu Eulera i cyklu Hamiltona - ich złożoność obliczeniowa

 14. Funkcja złożoności obliczeniowej algorytmu deterministycznego i niedeterministycznego

 15. Podstawowe klasy złożoności problemów decyzyjnych i optymalizacyjnych

 16. Sposoby przekazywania argumentów do funkcji występujące w języku C

 17. Struktury danych w języku C

 18. Zasady przechowywania danych w pamięci operacyjnej - poziom asemblera

 19. Podprogramy i przekazywanie parametrów na poziomie asemblera

 20. Zarządzanie procesami i wątkami (w tym: algorytmy przydziału procesora)

 21. Zarządzania pamięcią operacyjną (organizacje pamięci, pamięć wirtualna)

 22. Zarządzanie plikami (metody alokacji plików na dysku, zarządzanie obszarami wolnymi, algorytmy szeregowania ruchu głowic).

 23. Problem wzajemnego wykluczania i jego rozwiązania

 24. Operacje semaforowe - ich implementacje i zastosowania

 25. Monitory i ich zastosowania

 26. Problem zakleszczenia i podejścia do jego rozwiązania

 27. Synteza układów kombinacyjnych a synteza układów sekwencyjnych

 28. Łączenie pamięci (zwiększanie długości słowa i liczby słów)

 29. Projektowanie układów sterowania

 30. Pierwsza i druga zasada indukcji matematycznej

 31. Podstawowe obiekty kombinatoryczne (wariacje, permutacje, kombinacje z i bez powtórzeń) – ich definicja i liczba

 32. Liniowa, jednorodna zależność rekurencyjna rzędu drugiego ze stałymi współczynnikami i sposób jej rozwiązywania

 33. Graf pełny, dopełnienie grafu, graf dwudzielny oraz pełny graf dwudzielny – definicje

 34. Definicja transwersali oraz twierdzenie Halla w postaci transwersalowej

 35. Zadanie interpolacji - definicje i rodzaje

 36. Metody rozwiązywania układów równań liniowych

 37. Definicje: zmiennej losowej, procesu losowego oraz estymatora

 38. Metody rozwiązywania równań i układów równań nieliniowych

 39. Modele prototypowania i realizacji przyrostowej a kaskadowy model wytwarzania oprogramowania

 40. Wzorce projektowe (facade, moderator, proxy, adapter, composite, decorator, observer, visitor, command, builder, factory method)

 41. Diagramy UML jako opis dziedziny problemu lub specyfikacja kodu

 42. Złożoność obliczeniowa problemów optymalizacyjnych, algorytmy aproksymacyjne i trudność problemów aproksymacji, matroidy i algorytmy zachłanne

 43. Przepływy w sieciach - sformułowanie problemu, metody rozwiązania, zastosowania

 44. Kolorowanie grafów - różne sformułowania problemu, metody rozwiązania, zastosowania

 45. Podstawowe mechanizmy programowania obiektowego

 46. Paradygmat programowania deklaratywnego a inne paradygmaty programowania (strukturalny, obiektowy) - cechy charakterystyczne, różnice, interpretacja deklaratywna a proceduralna programu

 47. Efektywność programów prologowych - źródła niskiej efektywności programów prologowych, metody ogólne poprawy efektywności i metody szczególne charakterystyczne dla języka Prolog

 48. Kreślenie obiektów 2D przy wykorzystaniu obiektów rastrowych

 49. Wizualizacja obiektów przestrzennych

 50. Relacyjny model danych (struktury danych, operacje, ograniczenia integralnościowe)

 51. Projektowanie baz danych (model ER, transformacja modelu ER do postaci relacyjnej, proces normalizacji)

 52. Transakcja i jej własności

 53. Odtwarzanie spójnego stanu bazy danych po awarii

 54. Zarządzanie współbieżnym wykonywaniem transakcji

 55. Indeksy w bazach danych

 56. Porównanie różnych architektur sieci komputerowych

 57. Porównanie metod dostępu do łącza współdzielonego

 58. Podział sieci na podsieci - motywacja, zasada i przykłady

 59. Porównanie protokołów wyboru trasy

 60. Podstawowe urządzenia sieciowe: karta sieciowa, modem, koncentrator, komutator i ruter

 61. Techniki przesyłania danych w sieciach rozległych

 62. Metody analizy składniowej

 63. Translacja sterowana składnią i analiza zależności kontekstowych

 64. Środowisko przetwarzania i generacja kodu wynikowego

 65. Metody reprezentacji wiedzy i ich zastosowanie na przykładzie różnych dziedzin sztucznej inteligencji

 66. Przeszukiwanie przestrzeni stanów jako ogólny model procesu wnioskowania

 67. Szacowanie rozmiaru oprogramowania i pracochłonności

 68. Zarządzanie przedsięwzięciami programistycznymi metodą PRINCE2

 69. Zwinne metodyki programowania i XP

 70. Narzędzia symulacji procesów

 71. Inteligentne urządzenia pomiarowe (inteligentne sensory)

 72. Komputer jako urządzenie sterujące procesem

 73. Programowalne sterowniki logiczne

 74. Podstawowe miary położenia i rozproszenia stosowane w statystycznej analizie danych

 75. Zasady weryfikacji hipotez statystycznych na przykładzie testu parametrycznego dla wartości średnich

 76. Analiza zależności zmiennych ilościowych

 77. Klasyfikacja architektur systemów równoległych

 78. Metoda projektowania algorytmów równoległych

 79. Metody oceny efektywności, komunikacji i zarządzania wykonaniem dla aplikacji równoległych

 80. Programowanie liniowe, podstawy algorytmu simpleksów

 81. Systemy masowej obsługi - charakterystyka, stan równowagi statystycznej, główne algorytmy obsługi

 82. Linearyzacja problemów programowania ilorazowego, ‘max-min’ i celowego

 83. Typy modeli preferencji – definicje i przykłady metod wspomagania decyzji, które je wykorzystują

 84. Konstrukcja relacji przewyższania w trybie testów zgodności i niezgodności

 85. Indukcja reguł decyzyjnych z przybliżeń klas decyzyjnych (podejście zbiorów przybliżonych)

 86. Porównanie modeli barw RGB i HSV a teoria percepcji barw

 87. Metodologia rozpoznawania mowy w oparciu o ukryte modele Markowa

 88. Podstawowe przekształcenia morfologiczne obrazu

 89. Zasada kompresji dźwięku typu MP3 a psychofizjologia słyszenia

 90. Architektury aplikacji intra- i internetowych (WWW, HTTP, HTTPS, WAP)

 91. Technologie prezentacji danych w sieci Internet (HTML, CSS, XML, XSL, VRML, WML, JavaScript)

 92. Charakterystyka systemów przetwarzania rozproszonego

 93. Problem konstrukcji spójnego obrazu stanu globalnego i przykładowe algorytmy jego rozwiązania

 94. Problem detekcji zakończenia i przykładowe algorytmy jego rozwiązania

 95. Cechy charakterystyczne mechanizmu szyfrowania symetrycznego oraz szyfrowania asymetrycznego, sposoby wykorzystania dla zapewnienia poufności, integralności i niezaprzeczalności komunikacji

 96. Problem przepełnienia bufora – źródło problemu, zagrożenia i metody ochrony

 97. Ataki odmowy dostępu do usług (Denial of Service) – przykład ataku i sposoby jego unikania


Pobieranie 40 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna