Pytania egzaminacyjne z Podstaw Fizyki semestr IPobieranie 15,99 Kb.
Data07.11.2017
Rozmiar15,99 Kb.

Pytania egzaminacyjne z Podstaw Fizyki semestr I
1. Wymienić wzorce w pomiarach czasu

2. Wymienić wzorce w pomiarach długości (odległości)

3. Co to są i jakie mają cechy siły rzeczywiste i pozorne (fikcyjne) ?
4. Co to są i jakie mają cechy układy odniesienia inercjalne i nieinercjalne?
5. Całki ruchu układu mechanicznego (zasady zachowania)
6. Prawa dynamiki w ruchu obrotowym
7. Związek momentu pędu z momentem bezwładności
8. Które z mechanicznych zasad zachowania są spełnione w zderzeniu sprężystym 2 ciał a które w niesprężystym?
9. Jakie całki ruchu są zachowywane - i dlaczego (uzasadnić) - w ruchu orbitalnym Ziemi ?

10. Z balonu wiszącego nad równikiem spada swobodnie kamień w momencie, gdy słońce stoi w zenicie. Z której strony (Pn, Pd, W, Z)) środka cienia balonu spadnie ? Odpowiedź uzasadnić.


11. Czy zienska siła Coriolisa działa na Księżyc? Czy działa na sztucznego satelitę Ziemi krążącego nad równikiem?
12. Narysować tor (ślad) końca wahadła Foucaulta na biegunie południowym/północnym
13. Co to jest precesja i w jakich warunkach występuje?
14. Lepkość płynu newtonowskiego i siła oporu lepkiego
15. Rozkład ciśnienia hydrostatycznego w polu sił masowych (skalarne pole ciśnienia)
16. Napięcie powierzchniowe, energia powierzchniowa cieczy i kąt zwilżania; surfaktanty
17. Energia adhezji, energia kohezji i napięcie powierzchniowe cieczy, zwilżalność
18. Zwilżalność i efekt kapilarny
19. Co określa liczba Reynoldsa w hydrodynamice?

20. Podac prawo przepływu Bernouliego

21. Prawo ciągłości strugi
22. Czy siła Magnusa może powstać w przypadku ciała zanurzonego w wodzie,

np. w studni lub w rzece?-uzasadnić?

23. Co to są prędkości kosmiczne? zdefiniuj je
24. Co to jest krytyczna gęstość masy w Kosmosie?
25. Kosmologiczne prawo Hubble’a
26. Zasada Kosmologiczna Milne’a

27. Zdefiniować masy o jakich mówi zasada równoważności mas

(podać wzory z których można je obliczyć)
28. Transformacja Lorentza przestrzeni i czasu
29. Od czego zależy wielkość różnicy w wynikach transformacji Galileusza i transformacji Lorentza

30. Jakie są konsekwencje szczególnej teorii względności A.Einsteina

i do jakich nieklasycznych zjawisk ona prowadzi –wymienić.
31. Na jakich postulatach (założeniach ) oparta została szczególna teoria względności A.Einsteina ?
32. Związek pędu z energią w fizyce klasycznej oraz relatywistycznej
33. Co to jest symetria w fizyce? Jakie są obiekty tej symetrii?

Wymienić operacje symetrii w fizyce

34. Twierdzenie E.Nether o symetrii w fizyce

35. Wykres energii kinetycznej, potencjalnej i całkowitej oscylatora harmonicznego swobodnego

36. Wykres energii kinetycznej, potencjalnej i całkowitej oscylatora harmonicznego tłumionego

37. Co to jest dekrement tłumienia i dobroć oscylatora harmonicznego


38. Co to jest rezonans oscylatora i jak doprowadzic oscylator do rezonansu?
39. Poziom głośności dźwięku o częstotliwości 1000 Hz wynosi 30 fonów. Jakie to natężenie dźwięku (w W/m2) ? Próg słyszalności to natężenie dźwięku Io = 10-12 W/m2.
40. Kiedy poziom głośności L wyrażony w dB (liczba decybeli)

i wyrażony w fonach (liczba fonów) różnią się i dlaczego?


41. Przemiany politropowe gazu doskonałego
42. Wykres fazowy ciecz - para – gaz; punkt krytyczny
43. Twierdzenie Carnota o silnikach cieplnych.
44. Czy można zwiększyc energię wewnętrzną termodynamicznego układu gazu doskonałego

w przemianie adiabatycznej / izotermicznej?


45. Omówic cykl termodynamiczny Carnota
46. Omówic cykle termodynamiczne Otto i Diesla
47. Co to jest entropia układu zamkniętego w termodynamicznych przemianach odwracalnych?

Wymienic główne potencjały termodynamiczne

48. Definicja temperatury (statystyczna)

49. Co to jest prawdopodobieństwo termodynamiczne?

50. II zasada termodynamiki w sformułowaniu statystycznym
51. Zasada ekwipartycji energii

52. Statystyczna definicja entropii układu53. Wymienic główne rozkłady prawdopodobieństwa stanu układu termodynamicznego („rozkłady statystyczne”)
54. Naszkicowac energetyczny rozkład gęstości prawdopodobieństwa stanów układu Boltzmanna i Maxwella. Do jakiego typu rozkładów one należą?

55. Naszkicowac energetyczny rozkład gęstości prawdopodobieństwa stanów układu Bosego-Einsteina i Fermiego-Diraca. Do jakiego typu rozkładów one należą?©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna