Pytania do egzaminu dyplomowegoPobieranie 13,64 Kb.
Data15.01.2018
Rozmiar13,64 Kb.

Pytania do egzaminu dyplomowego

dla studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych
Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji


 1. Rodzaje połączeń w budowie maszyn

 2. Przekładnie – rola, rodzaje, wykorzystanie w napędach

 3. Klasyfikacja maszyn elektrycznych

 4. Przedmioty ochrony własności przemysłowej

 5. Możliwości wskaźnikowego monitorowania rozwoju zrównoważonego

 6. Czyste źródła energii wykorzystywane w Polsce- perspektywa rozwoju

 7. Środowiskowe aspekty LCA

 8. Znakowanie ekologiczne wyrobów

 9. Systemy zarządzania środowiskowego EMAS

 10. Zasady racjonalnej organizacji procesów produkcyjnych

 11. Funkcje realizowane w ramach elastycznych systemów produkcyjnych

 12. System produkcyjny i jego otoczenie

 13. Struktura produkcyjna (rodzaje komórek produkcyjnych)

 14. Definicje i przykłady statyki, kinematyki i dynamiki maszyn

 15. Wymogi stawiane konstrukcji i kryteria jej oceny

 16. Podsystemy funkcjonalne systemu produkcyjnego

 17. Mikroflora powietrza wewnętrznego i jej wpływ na produkowane artykuły i personel

 18. Higiena środowiska produkcji tzn. personelu, pomieszczeń i urządzeń

 19. Operacje jednostkowe składające się na procesy bioreaktorowe. Skutki zakażeń mikrobiologicznych w procesach biotechnologicznych.

 20. Metody otrzymywania roślin modyfikowanych genetycznie. Efekty genetycznego doskonalenia roślin.

 21. Zjawisko lepkości w płynach.

 22. Zjawisko napięcia powierzchniowego cieczy. Przykłady pozytywne i negatywne tego zjawiska.

 23. Niepewność wyników pomiarów

 24. Przetworniki pomiarowe

 25. Podobieństwa i różnice występujące w teoriach konsumpcji i produkcji

 26. Różnice i podobieństwa struktur rynkowych

 27. Czynniki wpływające na elastyczność popytu

 28. Materiały podstawowe stosowane w przemyśle skórzanym. Asortyment i właściwości.

 29. Klasyfikacja najważniejszych surowców stosowanych w materiałach włókienniczych, ich właściwości i możliwości stosowania.

 30. Podział i charakterystyka podstawowych tworzyw sztucznych

 31. Ogólna charakterystyka tworzyw mineralnych

 32. Reologia w inżynierii żywności

 33. Projektowanie nowych produktów żywności

 34. Rola inżynierii w procesie kreowania żywności nowej generacji

 35. Podstawowe zasady inżynierii żywności

 36. Gazy i ich zastosowanie w przemyśle

 37. Zastosowanie tłuszczów do produkcji mydeł, farb i lakierów

 38. Metody uzdatniania wody do celów produkcyjnych

 39. Metody i techniki zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie

 40. Mierniki procesów logistycznych w przedsiębiorstwie

 41. Znakowanie CE i podejście modułowe

 42. Zasady zarządzania jakością

 43. Znaczenie kosztów jakości

 44. Koszty jakości- klasyfikacja i dynamika zmian

 45. Rola i zadania systemu akredytacji

 46. Dobrowolna certyfikacja wyrobów

 47. Audit wewnętrzny jako narzędzie doskonalenia organizacji

 48. Obligatoryjny system bezpieczeństwa zdrowotnego żywności HACCP

 49. Znormalizowane systemy zarządzania

 50. Narzędzia zarządzania jakością
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna