Pytania do egzaminu dyplomowego teoretycznegoPobieranie 29,24 Kb.
Data25.03.2018
Rozmiar29,24 Kb.

PYTANIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO TEORETYCZNEGO

STUDIA II STOPNIA 2014/2015Opieka nad pacjentem z cukrzycą
1. Insulina analogowa szybkodziałająca może być podana:

a) bezpośrednio przed posiłkiem, ewentualnie po posiłku

b) bezpośrednio przed posiłkiem, nigdy po posiłku,

c) nie wcześniej niż 15 minut przed posiłkiem,

d) 30 minut przed posiłkiem
2. Objawami towarzyszącymi śpiączce cukrzycowej hiperglikemicznej są:

a) wilgotna skóra i wygórowane odruchy ścięgniste

b) sucha skóra i wygórowane odruchy ścięgniste

c) wilgotna skóra i osłabione odruchy ścięgniste

d) sucha skóra i osłabione odruchy ścięgniste
3. Do ostrych powikłań cukrzycy nie należy:

a) polineuropatia

b) hipoglikemia

c) śpiączka ketonowa

d) śpiączka hiperosmolarna
4. Stopa cukrzycowa niedokrwienna charakteryzuje się:

a) obecnością tętna na tętnicy grzbietowej stopy

b) zimną skórą

c) zaburzeniami czucia

d) uszkodzeniami w strukturze kości
5. Celem leczenia cukrzycy jest:

a) uzyskanie normoglikemii

b) redukcja masy ciała

c) unikanie powikłań

d) brak glukozy w moczu
6. Cukrzycę pozwala rozpoznać:


 1. stwierdzenie przygodnej glikemii 180 mg/dl

 2. glikemia 180 mg/dl po 120 min w teście doustnego obciążenia 75 g glukozy

 3. stwierdzenie dwukrotnie glikemii na czczo 130 mg/dl

 4. wszystkie wymienione

7. Zaniżone wartości glikemii w przewlekłej chorobie nerek są spowodowane:

a) stosowaniem nieodpowiedniej insuliny

b) zmniejszenie eliminacji insuliny z organizmu

c) zwiększeniem eliminacji insuliny z organizmu

d) równoczesnym stosowaniem insuliny i metforminyOpieka nad pacjentem z chorobami nerek


 1. Opisz zasady funkcjonowania Stacji Dializ

 2. Jakie zaburzenia wewnątrzustrojowe występują w przebiegu niewydolności nerek?

 3. Jakie problemy zdrowotne występują u chorych leczonych metodą hemodializy?

 4. Jakie problemy zdrowotne występują u chorych leczonych metodą dializy otrzewnowej?

 5. Jakie różnice występują w metodach terapii : Ciągłej Ambulatoryjnej Dializie Otrzewnowej i Automatycznej Dializie Otrzewnowej?

 6. Wymień jakie powikłania mogą pojawić się w przebiegu leczenia metodą hemodializy?

 7. Wymień jakie powikłania mogą pojawić się w przebiegu leczenia metodą dializy otrzewnowej CADO?

 8. Wymień jakie powikłania mogą pojawić się w przebiegu leczenia metodą dializy otrzewnowej ADO?

 9. W jaki sposób można zapobiegać powikłaniom w przebiegu CADO i ADO?

Opieka pielęgniarska nad chorym nad ze schorzeniami naczyń


 1. Omów przyczyny ostrego niedokrwienia kończyn.

 2. Scharakteryzuj działania edukacyjne u pacjenta po zabiegu operacyjnym rekonstrukcji naczyń z chorobą zakrzepowo-zatorową.

 3. Omów opiekę nad chorym przed wykonaniem oraz po wykonaniu angiografii kończyny dolnej.

 4. Omów zasady profilaktyki przeciwzakrzepowej w chorobie naczyń.


Pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi.


 1. Przedstaw postępowanie z raną przewlekłą podstawie strategii TIME.

 2. Przedstaw cechy różnicujące owrzodzenia żylne oraz tętnicze.

 3. Przedstaw sposoby oczyszczania ran przewlekłych.

 4. Scharakteryzuj metody leczenia operacyjnego i nieoperacyjnego przewlekłych ran.

 5. Wyjaśnij rolę hiperbarii tlenowej oraz terapii podciśnieniowej w leczeniu ran przewlekłych.

 6. Wymień rodzaje ran oparzeniowych oraz omów zasady leczenia ciężkich oparzeń.

 7. Omów profilaktykę, rozpoznawanie i leczenie zakażonej rany oparzeniowej.

 8. Scharakteryzuj postępowanie w przypadku wstrząsu oparzeniowego.

 9. Wymień rodzaje pourazowych ubytków tkankowych.

 10. Scharakteryzuj sposoby leczenia rekonstrukcyjnego u pacjenta z raną po rozległym oparzeniu.

 11. Scharakteryzuj opatrunki specjalistyczne stosowane w fazie wysięku rany przewlekłej.

 12. Scharakteryzuj system działania i kontroli skuteczności leczenia hiperbarii tlenowej oraz systemu podciśnieniowego.

 13. Przedstaw zasady opieki pielęgniarskiej nad pacjentem oparzonym z uwzględnieniem wysokospecjalistycznych interwencji.


Opieka pielęgniarska nad chorym z przetoka jelitową.


 1. Jakich miejsc należy unikać wyznaczając miejsce wyłonienia stomii jelitowej?

 2. Pacjent ma wyznaczone miejsce wyłonienia stomii około 3 cm od linii cięcia operacyjnego. Jakie to stwarza ryzyko dla pacjenta w późniejszej opiece?

 3. Scharakteryzuj stomię wyłanianą metodą Hartmana.

 4. Jaki sprzęt stomijny powinna zalecić pielęgniarka pacjentowi z przepukliną okołostomijną, u którego dochodzi do podciekania treści jelitowej.

 5. Wymień ogólne zasady odżywiania, jakich powinien przestrzegać pacjent z wyłonioną ileostomią na jelicie krętym.

 6. Jakie grupy wsparcia można wskazać pacjentowi z wyłonioną stomią jelitową?

 7. Jak pacjent z ileostomią może zapobiegać wystąpieniu powikłań skórnych wokół stomii?

 8. Jakie aspekty samoopieki są ważne w przygotowaniu pacjenta z kolostomią do wypisu, do domu ze szpitala w 6 dobie po zabiegu operacyjnym.
 1. Na czym polega specyfika pielęgnacji pacjenta ze skazą krwotoczną;

 2. Na czym polega stosowanie krwi i preparatów krwiopochodnych, rodzaje preparatów, zasady przetaczania krwi, powikłania poprzetoczeniowe, postępowanie w przypadku powikłań;

 3. Na czym polega profilaktyka chorób układu krwiotwórczego;

 4. Na czym polega pielęgnowanie chorych ze schorzeniami hematologicznymi;

 5. Na czym polega dieta pacjentów ze schorzeniami układu krwiotwórczego - rola edukacyjna pielęgniarki;

Opieka pielęgniarska nad chorym z chorobami krwi.

 1. Na czym polega specyfika pielęgnacji pacjenta ze skazą krwotoczną;

 2. Na czym polega stosowanie krwi i preparatów krwiopochodnych, rodzaje preparatów, zasady przetaczania krwi, powikłania poprzetoczeniowe, postępowanie w przypadku powikłań;

 3. Na czym polega profilaktyka chorób układu krwiotwórczego;

 4. Na czym polega pielęgnowanie chorych ze schorzeniami hematologicznymi;

 5. Na czym polega dieta pacjentów ze schorzeniami układu krwiotwórczego - rola edukacyjna pielęgniarki.

Opieka pielęgniarska nad chorym z chorobami układu oddechowego.

 1. Na czym polega domowe leczenie respiratorem.

 2. Na czym polega ocena skuteczności wentylacji:

 1. pulsoksymetria;

 2. kapnografia;

 3. gazometria krwi.

 1. Jakie są zadania pielęgniarki w rehabilitacji układu oddechowego.

 2. Jaki jest udział pielęgniarki w procesie diagnostycznym chorób układu oddechowego.

 3. Jaka jest rola i zadania edukacyjne pielęgniarki w profilaktyce chorób układu oddechowego;

 4. Jakie są działania edukacyjne przygotowujące chorego
  i jego rodzinę do samoopieki i samopielęgnacji;

 5. Jakie są działania rehabilitacyjne w stosunku do chorych ze schorzeniami układu oddechowego;

 6. Jakie mogą być problemy pielęgnacyjne pacjenta z astmą,

 7. Jakie mogą być problemy pielęgnacyjne pacjenta z POChP,

 8. Jakie mogą być problemy pielęgnacyjne pacjenta z chorobami nowotworowymi oskrzeli i płuc.Opieka pielęgniarska nad chorym ze stwardnieniem rozsianym – SM.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna