Publikacje naukowePobieranie 0,83 Mb.
Strona7/8
Data15.02.2018
Rozmiar0,83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Jakub Potulski 1. Polska i Rosja – dwa modele urzędu prezydenckiego w perspektywie porównawczej, [w:] Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, t.2, Gdańsk 2003, nr ISSN 1731-8440, s.154-171.

 2. Idea i praktyka federalizmu w Rosji, Toruń 2004, Wydawnictwo Adam Marszałek, nr ISBN 83-7322-956-6. ss. 218.

 3. Rola i znaczenie tradycji w funkcjonowaniu współczesnych instytucji politycznych w Rosji, Toruń 2005, Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 569.

 4. Historyczne uwarunkowania rosyjskiej kultury politycznej, [w:] Cywilizacja i polityka, nr 3, Toruń 2005, s.239-252.

 5. Geopolityczna tożsamość współczesnej Ukrainy, „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, 2005, nr 1-2, s.83-93.

 6. Tradycje ukraińskiej myśli politycznej, „Athenaeum”, 2005, nr 14-15, s. 251-26.

 7. Wspólny europejski dom” i współczesny eurazjatyzm – problemy rosyjskiej tożsamości przełomu XX i XXI wieku, [w:] Dialog europejski Zachód – Wschód, Toruń 2006, s.293-309

 8. Rosyjska geopolityka jako problem poznawczy współczesnej politologii w Polsce, [w:] Problemy badawcze i metodologiczne politologii w Polsce, pod red. A.J. Chodubskiego i M.J. Malinowskiego, Gdańsk 2006, nr ISBN 83-7326-377-2, s. 344-352.

 9. Piotr Sawicki – twórca geopolitycznej teorii eurazjatyzmu, [w:] Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, t.3, Gdańsk 2006, nr ISSN 1731-8440 , s.74-81.

 10. Globalistyka jako przedmiot badań społecznych, [w:] Cywilizacja i polityka, nr 4, Toruń 2006, s. 93-102.

 11. Teoria chaosu a funkcja predyktywna nauki o polityce, [w:] Cywilizacja i polityka, nr 4, Toruń 2006, s. 103-110.

 12. Neobizantyzm jako geopolityczna strategia dla współczesnej Rosji, [w:] „Europeistyka”, nr 1, Gdańsk 2006, s. 67-82.

 13. Od morza do morza” – rosyjski model geopolitycznej kontroli nad przestrzenia W.S. Tien-Szańskiego, „Studia Europejskie”, t. XV, Gdańsk 2006, s. 209-216.

 14. System partyjny Rosji. Tradycja i współczesność, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, ss. 310

 15. Socjologia polityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, ss. 338.

 16. Prawosławie a demokratyzacja współczesnej Rosji, [w:] Cywilizacja i polityka, nr 5, Toruń 2007, s. 293-302.

 17. Regionalizacja jako szansa i wyzwanie cywilizacyjne współczesnej Federacji Rosyjskiej, [w:] „Athenaeum”, nr 18, Toruń 2007, s. 176-191.

 18. Polskie stereotypy a geopolityczne interesy Polski, [w:] Polska wobec współczesnych wyzwań globalnych i regionalnych, pod red. E. Polak i M. Malinowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, nr ISBN 83-7326-413-2, s. 405-412.

 19. Rola utopii w badaniach politologicznych, [w:] Procesy migracyjne w kontekście przemian kulturowo-cywilizacyjnych, pod red. E. Polak i J. Leskiej-Ślęzak, Pelplin 2007, s. 255-412.

 20. Region Azji i Pacyfiku jako „centrum siły” w XXI wieku, [w:] Regionalizm a globalizacja, pod red. A. Chodubskiego, H. Dobrzyńskiej, M. Malinowskiego, A. Modrzejewskiego, Wyd. FRUG, Gdańsk 2007, 237-245.

 1. Problemy badawcze socjologii międzynarodowych stosunków politycznych, „Athenaeum”, nr 19, Toruń 2008, s. 192-208.

 2. Współczesne przemiany cywilizacyjne w sferze władzy, [w:] Stawiać pytania, szukać odpowiedzi. Księga dedykowana Profesor Urszuli Świętochowskiej, pod red. A. Chodubskiego i E. Polak, Sopot 2008, s. 473-482.

 3. Społeczno-kulturowy kontekst aktywności międzynarodowej Federacji Rosyjskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, ss. 505.

 4. Geopolityka Morza Czarnego, „Gdańskie Studia Międzynarodowe, Vol.7, Nr 1-2, 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego s. 104-114.

 5. Geopolityka popularna, „Cywilizacja i Polityka”, Nr 7, 2009, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 102-108.

 6. Historycy jako prekursorzy myślenia geopolitycznego w Rosji, „Cywilizacja i Polityka”, Nr 7, 2009, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, 109-117.

 7. Rosyjskie wyobrażenia geopolityczne – Skandobizancjum,Studia Gdańskie”, t. XXV, Gdańskie Seminarium Duchowne, Gdańsk 2009 s. 237-244.

 8. Współczesna rosyjska myśl geopolityczna. Pomiędzy nauką, praktyką a dyskursem ideologicznym, Gdańsk 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ss. 361, nr ISBN 978-83-7326-681-0.

 9. Wprowadzenie do geopolityki, Gdańsk 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ss. 386, nr ISBN 978-83-7326-688-9. (

 10. Duch Davos vs. „duch Porto Alegre”, [w:] Europe and the World in the face of integration and disintegration processes, pod red. T. Kuczura i A. Modrzejewskiego, Toruń 2010, s. 306-313, nr ISBN 978-83-61186-43-4.

 11. Geopolityka jako krytyka społeczna, [w:] Geopolityka. Elementy teorii, metody i badania, pod red. Z. Lacha i J. Wendta, Częstochowa 2010, s. 39-48, nr ISBN 978-83-61294-32-0

 12. Rosja w Azji – geopolityczne interesy Federacji Rosyjskiej w regionie Azji i Pacyfiku, [w:] Wartości azjatyckie. Polityka i prawa człowieka, pod red. J. Marszałek-Kawy, Toruń 2010, s. 25-33, nr ISBN 978-83-7611-642-6.

 13. Rosja wyparta z Europy, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 1 2010, s. 97-110.

 14. Rosyjskie wyobrażenia geopolityczne - Skandobizancjum, „Studia Gdańskie”, nr 25, 2010, s. 237-244, nr ISNN 0137-4341.

 15. Wienamin Siemionow Tien-Szanski jako twórca rosyjskiej szkoły geopolityki „Przegląd Geopolityczny” nr 1, t.1, 2010 s. 47-54, nr ISNN 2080-8836.

 16. Przywództwo narcystyczne jako specyficzna cecha wieku informacji, „Cywilizacja i Polityka”, 2010, nr 8, s. 93-101.

 1. Geopolityka w świecie ponowoczesnym, Częstochowa 2011, Instytut Geopolityki, ss. 273, nr ISBN 978-83-61294-48-1.

 2. Wprowadzenie do socjologii stosunków politycznych, Gdańsk 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, /ss. ok. 400/ nr ISBN 978-83-7326-863-0. (

 3. The European sociopolitical sphere, [w:] Challenges of integration and globalization, ed. G. Gamkrelidze, A. Modrzejewski, Tibilisi 2011, s. 24-31, nr ISBN 978-9941-0-3245-5.

 4. Geopolityczny potencjał Syberii i problemy jego wykorzystania, [w:] Problemy społeczno-gospodarcze Syberii, pod red. M. Pietrasik i M. Stańczyk, Łódź 2011, s. 65-80, nr ISBN 978-83-62332-00-7.

 5. Zmienne koncepcje WNP w polityce zagranicznej FR, [w:] Federacja Rosyjska – Wspólnota Niepodległych Państw, t.2, pod red. T. Kapuśniaka, Lublin 2011, nr ISBN 978-83-7702-203-0.

 6. Współpraca w strategicznym trójkącie Rosja-Chiny-Indie [w:] Strategie w polityce azjatyckiej. Rozważania o aspiracjach i możliwościach współczesnej Azji, pod red. J. Marszałek-Kawy, Toruń 2011, ISBN 978-83-7611-920-5.

 7. Surowce energetyczne i linie przesyłowe jako podmiot geopolityki Morza Kaspijskiego, [w:] Obszar czarnomorsko-kaspijski w stosunkach międzynarodowych, pod red. B. Bojarczyka i Tomasza Kapuśniaka, Lublin 2011, s. 21-36.

 8. Perspektywa feministyczna w geopolityce – geopolityka feministyczna, „Przegląd Geopolityczny”, nr 3, 2011, s. 99-109, nr ISSN 2080-8836.

 9. Path in the evolution of the contemporary theory of the state, “Athenaeum”, vol. 29/2011, s. 73-87, nr ISSN 1505-2192.

 10. New political geography, “Journal of Geography, Politics, and Society”, vol. 1/2011, s. 5-22, nr ISSN 2084-0497.

 11. Rosja jako Europa Wschodnia, “Gdańskie Studia Międzynarodowe” vol. 9, nr 1-2, 2011, s. 94-104.

 12. Rosja Władimira Putina, „Nowa Polityka Wschodnia” .

 13. rec. Dymitr Zamiatin, Imperia prostranstwa, Journal of Geography, Politics, and Society”, vol. 1/2011, s. 107-110, nr ISSN 2084-0497.

 14. redakcja: “Journal of Geography, Politics, and Society”, vol. 1/2011.

  1. Study module: decision making technology in practice (współautor), Gori Teaching University 2012, /skrypt uczelniany/.

  2. Ewolucja współczesnego państwa - w stronę państwa sieci, „Cywilizacja i Polityka”, nr 10/2012, s.107-127..

  3. Edukacja jako główny zasób strategiczny w epoce globalizacji, „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, vol. 10, 2012.

  4. Rosja w poszukiwaniu modelu reżimu politycznego – „poliarchia zachodnia” czy „azjatycka demokracja”, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, 2012, nr 3, s. 51-167.

  5. Polskie wyobrażenia geopolityczne a polityka zagraniczna RP, [w:] Mity historyczno-polityczne, wyobrażenia zbiorowe, polityka historyczna. Studia i materiały, t. II, pod red. E. Ponczka i A. Sepkowskiego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 44-52, ISBN 978-83-7780-272-4.

  6. Rosyjscy gubernatorzy – powrót do wyborów bezpośrednich, „Nowa Polityka Wschodnia”, nr 1 (2) 2012, s.54-74, ISNN 2084-3291.

  7. Czym jest geopolityka? Spory wokół statusu badawczego geopolityki, (w:) Studia nad geopolityką XX wieku, pod red. P. Eberharda, „Prace Geograficzne”, nr 242, Warszawa 2013, s. 13-30.

  8. Rzeczpospolita Przyjaciół – społeczeństwo obywatelskie w myśli politycznej Edwarda Abramowskiego, (w:) Europejskie inspiracje myśli politycznej w Polsce od XIX do XXI wieku, pod red. E. Maj, A. Dawidowicz, L. Lewkowicza, A. Szwed, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, s. 177-202, nr ISBN978-83-7784-446-5.

  9. Postmodern geopolitics, (w:) Geopolitics: Grounded in the past, geared toward the future, ed. L. Sykulski, Częstochowa 2013, s. 9-19, 978-83-9319-244-1.

  10. Azja Środkowa z perspektywy współczesnej myśli geopolitycznej, (w:) Oblicza polityki azjatyckiej. Szanse i bariery, pod red. J. Marszałek-Kawy, Toruń 2013, s. 67-93, ISBN 978-83-7780-650-0.

  11. Eurazjatyzm jako ideologiczna podbudowa projekty odbudowy rosyjskiej pozycji międzynarodowej, „Polityka Wschodnia”, nr 1, 2013, s. 31-48.

  12. Morze Południowo-chińskie jako obszar konfliktów międzynarodowych, „Gdańskie Studia Azji Wschodniej”, nr 3/2013, s.23-34.

  13. Regionalna integracja jako wyzwania dla polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, „Nowa Polityka Wschodnia”, nr 1(4), 2013, s. 99-115.

  14. Azjatycka demokracja” – ewolucja systemów politycznych na obszarze byłego ZSRR, (w:) Na gruzach imperium. W stronę ładu międzynarodowego i społeczno-politycznego w regionie Europy, Środkowej i Wschodniej, pod red. A. Stepień-Kuczyńskiej i M. Słowikowskiego, Łódź 2012, s. 279-300.

  15. Relacje centrum-peryferie w rosyjskiej polityce wewnętrznej, (w:) Rosja, Ukraina, Białoruś: wybrane dylematy rozwoju, pod red. S. Gardockiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.

  16. Współczesny rosyjski dyskurs modernizacyjny, (w:) Fenomen Rosji. Pamięć przeszłości i perspektywy rozwoju, t. 2, pod red. J. Dieca i A. Jach, Kraków 2014, s. 119-140, ISBN 978-83-7638-444-3.

  17. Wielowektorowść w polityce zewnętrznej państw Azji Środkowej, (w:) Prawo i polityka na wschód od Europy, pod red. J. Marszałek-Kawy, P. Wawrzyńskiego, Toruń 2014, ISBN 978-83-7780-942-6.

  18. Modernizacyjne projekty władz rosyjskich (w:) Bariery modernizacji Rosji, pod red. A. Skrzypka i S. Bielenia, Warszawa 2014.

  19. Prawa człowieka jako podbudowa globalnego społeczeństwa obywatelskiego, (w:) Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania – nowe rozwiązania, t.1, pod red. J. Jaskierni, Warszawa 2014.

  20. Polish geopolitical visions. Poland as Intermarium, (w:) Territories as identities in Central, Eastern and Southeastern Europe, ed. V. Mihaylov, Częstochowa 2014.

  21. Ku Europie plemion – partykularyzm grupowy i zmierzch solidaryzmu społecznego, „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, vol. 11, nr 1-2, 2013.

  22. Deterritorialization of the world as a challenge for contemporary political geography, “Revista Romană de Geografie Politică”, year XVI, nr 1, 2014, s. 5-15.

  23. Post-polityka – polityka w społeczeństwie informacyjnym, „Athenaeum”, nr 43, 2014, s. 54-76.

  24. Neokonfucjanizm – czy Chiny mogą stać się liberalną demokracją, „Gdańskie Studia Azji Wschodniej”, nr 2/2014.

  25. New tribalism in Europe, (współautor A. Modrzejewski), “Perspective Politice”, vol. 7, nr 2, s. 5-12.

  26. Współczesne problemy badawcze politologii, Gdańsk 2015, Wydawnictwo UG.

Adam Romejko 1. Teoria mimetyczno-ofiarnicza – wprowadzenie do antropologii René Girarda, „Dulos – Wirtualny Biuletyn Chrystologiczny”, 2003, 7, PM 1(www.chrystologia.pl).

 2. Lecz ja wiem: Wybawca mój żyje” (Hi 19,25) – idea ofiary w myśli René Girarda, „Dulos – Wirtualny Biuletyn Chrystologiczny”, 2003, 7, PM 2.

 3. Dramat zbawienia – Raymunda Schwagera teologiczna recepcja itransformacja koncepcji mimetyczno-ofiarniczej, „Dulos – Wirtualny Biuletyn Chrystologiczny”, 2003, 7, PM 3.

 4. Teoria mimetyczno-ofiarnicza – Wprowadzenie do antropologii René Girarda, „Studia Gdanskie” 2002-2003, s. 55-64.

 5. Ks. prof. Józef Niewiadomski – współtwórca teologii dramatycznej na uniwersytecie w Innsbrucku, „Dulos – Wirtualny Biuletyn Chrystologiczny”, 2003, 9, SW 1.

 6. Transformationskraft des Opfers, Ein Beitrag zum Opferdiskurs im Umkreis der mimetischen Theorie, Innsbruck 2004 (praca doktorska, maszynopis, ss. 325).

 7. Polski duchowny „ambasadorem sprawy polskiej zagranica” – wspomnienia z pracy duszpasterskiej i naukowej w Innsbrucku (1999-2004), „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” 2005, s. 739-747.

 8. Duszpasterstwo polonijne w Europie: Wielka Brytania, „Wspólnota Przymorska” 2005, nr 1, s. 8-9.

 9. Duszpasterstwo polonijne w Europie: Francja, „Wspólnota Przymorska”2005, nr 4, s. 14-15.

 10. Ks. prof. Józef Niewiadomski – współtwórca teologii dramatycznej na uniwersytecie w Innsbrucku, „Rocznik Polonii” 2005, nr 1, s. 83-87.

 11. Wielkie religie – judaizm (część I), „Biuletyn Parafii NMP Gwiazdy Morza” (Sopot), z dn. 11 września 2005 r.

 12. Wielkie religie – judaizm (część II), „Biuletyn Parafii NMP Gwiazdy Morza”, z dn. 25 września 2005 r.

 13. Wielkie religie – judaizm (część III), „Biuletyn Parafii NMP Gwiazdy Morza”, z dn. 9 października 2005 r.

 14. Wielkie religie – judaizm (część IV), „Biuletyn Parafii NMP Gwiazdy Morza”, z dn. 23 października 2005 r.

 15. Judaizm, cz. V, Teologia żydowska, „Biuletyn Parafii NMP Gwiazdy Morza”, z dn. 6 listopada 2005 r.

 16. Judaizm w życiu codziennym (przykazania, modlitwa, święta), „Biuletyn Parafii NMP Gwiazdy Morza”, z dn. 11 grudnia 2005 r.

 17. Fotografie do ksia4ki: M. Gawron, Kult Maryjny w Gdyni, Gdynia 2006.

 18. Wspólnoty religijne w Gdyni, „Gazetka parafii Matki Boskiej Bolesnej”(Gdynia Orłowo) 2006, nr 246, s. 2.

 19. Życie religijne w Gdyni, „Zeszyty Gdyńskie” 2006, nr 1, s. 89-107.

 20. Dlaczego za zmarłych?, „Florianowe Nowiny” (Kolbudy), 2006, nr 28, s. 3.

 21. Islam, część I, „Biuletyn Parafii NMP Gwiazdy Morza”, z dn. 5 lutego2006 r..

 22. Islam, Podstawy teologii islamskiej, „Biuletyn Parafii NMP Gwiazdy Morza”, z dn. 26 marca 2006 r.

 23. Islam – prawo islamskie, „Biuletyn Parafii NMP Gwiazdy Morza”, z dn.7 maja 2006 r.

 24. Islam – mistyka islamska, „Biuletyn Parafii NMP Gwiazdy Morza”, z dn.20 sierpnia 2006 r.

 25. Hinduizm – cz. 1, „Biuletyn Parafii NMP Gwiazdy Morza”, z dn. 3 września 2006 r.

 26. Hinduizm – cz. 2, „Biuletyn Parafii NMP Gwiazdy Morza”, z dn. 14 września 2006 r.

 27. Dlaczego modlimy się za zmarłych?, „Biuletyn Parafii NMP Gwiazdy Morza”, z dn. 1 listopada 2006 r.

 28. Hinduizm, cz. 3: filozofia hinduska, „Biuletyn Parafii NMP Gwiazdy Morza”, z dn. 12 listopada 2006 r.

 29. Sytuacja społeczeństw islamskich we współczesnej Afryce w świetle publikacji tygodnika Der Spiegel, „Studia Gdańskie” 2005-2006, s. 25-33.

 30. Nauczyciele i wychowawcy polskiej młodzieży w Wielkiej Brytanii: ks.Stanisław Bełch i ks. Józef Jarzębowski, [w:] Funkcje i zadania elit w środowiskach polonijnych, red. J. Knopek, Toruń 2006, s. 111-126.

 31. Hinduizm, cz. 4. Życie społeczno-polityczne, „Biuletyn Parafii NMP Gwiazdy Morza”, z dn. 3 grudnia 2006 r.

 32. Islam we współczesnej Afryce w świetle publikacji niemieckiego tygodnika „Der Spiegel”, „Cywilizacja i Polityka” 2006, nr 4, s. 185-194; 3.

 33. Islam we współczesnej Afryce w świetle publikacji niemieckiego tygodnika „Der Spiegel”, [w:] Islam we współczesnej Afryce, red. A. Kukowski(„Forum Politologiczne” 2006, t. 4), s. 323-339.

 34. Z różańcem w dłoni, [w:] Ojciec Przymorza, Wspomnienia o ks. Prałacie Janie Majderze (1940-1999), red. M. Gawron, Gdańsk 2007, s. 111-114.

 35. Franz Schwörer, Jan Majder – ein Freund, um den wir immer noch trauern… (moje tłumaczenie na jezyk polski: Jan Majder – Przyjaciel, którego nadal opłakujemy…), [w:] Ojciec Przymorza, Wspomnienia o ks. prałacie Janie Majderze (1940-1999), red. M. Gawron, Gdańsk 2007, s.115-116 (tekst niem.) 116-117 (tekst pol.).

 36. Religia pokoju czy przemocy? Hinduizm, cz. V, „Biuletyn Parafii NMP Gwiazdy Morza”, z dn. 25 marca 2007 r.

 37. Przemiany austriackiej tożsamości narodowej, [w:] Procesy migracyjne w kontekście przemian kulturowo-cywilizacyjnych, red. E. Polak, J. Leska-Ślezak, Pelplin 2007, s. 277-287.

 38. Transformationskraft des Opfers, Ein Beitrag zum Opferdiskurs im Umkreis der mimetischen Theorie, Gdańsk 2007, ss. 234.

 39. Znaczenie przemocy dla zachowania porządku społecznego w świetle antropologii René Girarda, [w:] Solidarność i społeczeństwo obywatelskie, red. T. Biedrzycki, Katowice 2007, s.150-164.

 40. Duszpasterstwo polonijne w Wielkiej Brytanii w kontekście sytuacji politycznej w kraju i na emigracji, [w:] Emigracja polska wobec problemów przebudowy i sowietyzacji kraju po drugiej wojnie światowej, red. R. Studziński, Toruń 2007, s. 333-346.

 41. Lecz ja wiem: Wybawca mój żyje” (Hi 19,25), Idea ofiary w myśli René Girarda, „Studia Gdańskie” 2007, nr 21, s. 59-77.

 42. Dramat zbawienia – Raymunda Schwagera teologiczna recepcja i transformacja teorii mimetycznej, „Studia Gdańskie” 2007, nr 21, s. 173-193.

 43. Austriacka polityka wobec wybranych mniejszości narodowych i religijnych, „Studia Gdańskie” 2007, nr 21, s. 331-351.

 44. Hans Urs von Balthasar, Odpowiedz wiary, tłum. z niem. W. Szymona, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 2007, ss. 184, „Studia Gdanskie”2007, nr 21, s. 479-482 (recenzja).

 45. Rec. Prześladowani i zapomniani, Raport o prześladowaniach chrześcijan w latach 2005-2006, red. John Pontifex, tłum. z ang. A. M. Bereda, Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Warszawa 2007, ss. 96, „Studia Gdańskie” 2007,nr 21, s. 482-485.

 46. Przemiany w życiu rodzinnym we współczesnej Austrii, [w:] Tożsamość kulturowa, Szkice o mniejszościach narodowych na Pomorzu Gdańskim, Seria siódma, red. A. Chodubski, A. K. Waśkiewicz, Gdańsk 2007, s.102-114.

 47. Rec. Prześladowani i zapomniani, Raport o prześladowaniach chrześcijan w latach 2005-2006, red. John Pontifex, tłum. z ang. A. M. Bereda, Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Warszawa 2007, ss. 96, „Athenaeum – Political Science” 2007, nr 18, s. 329-332.

 48. Austriacka polityka wobec mniejszości narodowych i religijnych, „Międzynarodowy Przegląd Polityczny” 2007, nr 4, s. 154-169.

 49. Austriacka polityka wobec wybranych mniejszości narodowych i religijnych, [w:] Europejskie wartości narodowe i regionalne, red. J.Knopek, Piła 2007, s. 277-292.

 50. Austriacka polityka wobec wybranych mniejszości narodowych i religijnych, „Cywilizacja i Polityka” 2007, nr 5, s. 187-201.

 51. Rec. René Girard, Początki kultury, przeł. z fr. Michał Romanek, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006, ss. 274, „Athenaeum” 2008, nr 19, s.276-280.

 52. Polityka austriackich zielonych w kwestii kobiet, „Studia Gdańskie” 2008,nr 22, nr 22, s. 65-80.

 53. Sytuacja rodziny w Europie Zachodniej na przykładzie Austrii, „Studia Gdańskie” 2008, nr 22, s. 81-96.

 54. Rec. Gabriele Kuby, Rewolucja genderowa, Nowa idea seksualności, tłum. Z niem. M. Urban, D. Jankowska, Wydawnictwo HOMO DEI, Kraków 2007, ss. 167, „Studia Gdańskie” 2008, nr 22, s. 217-222.

 55. Rec. Phyllis Schlafly, Feministyczne fantazje, tłum. z ang. N. i J. Dueholm, Wydawnictwo „Wektory”, Katy Wrocławskie 2006, ss. 219, „Studia Gdańskie” 2008, nr 22, s. 222-229.

 56. Bractwo kapłańskie św. Piusa X w Gdyni, „Zeszyty Gdyńskie” 2008, s.129-147.

 57. Wkład Austrii w integrację europejską, [w:] Koncepcje integracji w Europie w XX i XXI wieku, Prawo, Stosunki międzynarodowe, red. Dawid Bunikowski, Robert Musiałkiewicz, Toruń 2008, s. 219-231.

 58. Wkład sióstr nazaretanek i księży marianów w edukacje polskich dzieci i młodzieży w Wielkiej Brytanii, [w:] Stawiać pytania, szukać odpowiedzi, Księga dedykowana Profesor Urszuli Świętochowskiej, red. Andrzej Chodubski, Ewa Polak, Gdańsk 2008, s. 499-518.

 59. Przemoc w Indiach na przykładzie sytuacji społeczności chrześcijanskiej, „Studia Gdańskie” 2008, nr 23, s. 413-424.

 60. Rec. René Girard, Początki kultury, tłum. z fr. Michał Romanek, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006, ss. 274, „Studia Gdańskie” 2008, nr 23, s. 469-475.

 61. Rec. François Boespflug, Karykatury Boga, Potęga i niebezpieczeństwo obrazu, tłum. z fr. Monika Szewc, Wydawnictwo W drodze, Poznań 2008, ss. 184. „Studia Gdańskie” 2008, nr 23, s. 475-480.

 1. Zbigniew Igielski, Sikhizm, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, ss. 136, „Studia Gdańskie” 2008, nr 23, s. 481-486.

 2. Austria w procesie integracji europejskiej, [w:] Jednostka, społeczeństwo, instytucje, Wybrane problemy badawcze z zakresu nauki o polityce, Księga jubileuszowa dedykowana prof. Markowi J. Malinowskiemu, pod red. P. Czachorowskiego i R. Ożarowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 225-238.

 3. Austriacka droga do Unii Europejskiej, „Studia Gdańskie”, Gdańskie Seminarium Duchowne – Kuria Metropolitalna Gdańska, Gdańsk 2009, nr 24, s. 291-306.

 4. Genderpolitik jako faktor działalności austriackich Zielonych, [w:] Państwa – regiony – świat w kształtującej się rzeczywistości globalnej, pod red. K. Kamińskiej, S. Mrozowskiej, G. Piwnickiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 349-360.

 5. Der Islam in Polen – zur Geschichte und Bedeutung der polnischen Tataren, „Studia Gdańskie”, Gdańskie Seminarium Duchowne – Kuria Metropolitalna Gdańska, Gdańsk 2009, nr 24, s. 307-318.

 6. Kościół katolicki wobec procesów kształtowania tożsamości polonijnej w Wielkiej Brytanii, [w:] Wspólnoty z perspektywy edukacji międzykulturowej, pod red. J. Nikitorowicza, J. Muszyńskiej, M. Sobeckiego, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2009, s. 267-279.

 7. Polski Edyp. Sytuacja społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii w kontekście serialu telewizyjnego Londyńczycy, „Tygiel”, Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, Elbląg 2009, nr 2, s. 68-76.

 8. Rola arcybiskupa Desmonda Tutu w walce z apartheidem, [w:] Ugrupowania polityczne i ruchy społeczne w Afryce, pod red. A. Żukowskiego, Instytut Politologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2009, s. 125-165.

 1. Polski Edyp – sytuacja społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii w kontekście serialu telewizyjnego Londyńczycy, „Cywilizacja i Polityka”, Nr 7, 2009, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 217-227.

 2. A Polish Oedipus. On the Situation of the Polish Community in Great Britain in the Context of the TV serial „Londoners“, „Studia Gdańskie”, t. XXV, Gdańskie Seminarium Duchowne, Gdańsk 2009, s. 195-212.

 3. Rec. Arkadiusz Modrzejewski, Uniwersytalistyczna wizja Ładu światowego w personalistycznej optyce Karola Wojtyły – Jana Pawla II, Wydawn. UG, Gdańsk 2009, ss. 221, „Studia Gdańskie”, t. XXV, Gdańskie Seminarium Duchowne, Gdańsk 2009, s. 277-285.

 4. Rec. Gerhard Gnauck, Marcel Reich-Ranicki. Polskie lata, Wydawnictwo W.A.B, Warszawa 2009, ss. 312, s. 273, „Studia Gdańskie”, t. XXV, Gdańskie Seminarium Duchowne, Gdańsk 2009, s. 286-292.

 5. Redakcja naukowa „Studiów Gdańskich” nr 25, Gdańskie Seminarium Duchowne – Kuria Metropolitalna Gdańska, Gdańsk 2009.

 6. Miejsce i rola Austriackiej Partii Ludowej we współczesnej Austrii, [w:] Partie chłopskie i ludowe w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej (1989-2009), red. Janusz Gmitruk, Arkadiusz Indraszczyk, Stanisław Stępka, Warszawa 2010, Wydawcy: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Wydział Nauk Humanistycznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wielskiego, s. 299-318.

 7. The Changes in Austrian National Identity, w: Europe and The World in the Face of Integration and Disintegration Processes, red. Tomasz Kuczur, Arkadiusz Modrzejewski, Toruń 2010, Wydawnictwo MADO, s. 163-173.

 8. Recenzja: Juan Esquerda Bifet, Duchowość kapłańska. Słudzy Dobrego Pasterza, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2009, ss. 272, „Studia Gdańskie” 2010, nr 26, s. 248-252.

 9. Recenzja: Christoph Schönborn, Radość kapłaństwa. Śladami proboszcza z Ars, przeł. z franc. Agnieszka Kuryś, Wydawnictwo PROMIC, Warszawa 2010, ss. 160, „Studia Gdańskie” 2010, nr 26, s. 253-258.

 10. Recenzja: For René Girard. Essays in Friendship and in Truth, red. Sandor Goodhart, Jørgen Jørgensen, Tom Ryba, James G. Williams, Michigan State University Press, East Lansing 2009, ss. 289, „Studia Gdańskie” 2010, nr 27.

 11. Recenzja: Ks. Wojciech Cichosz, Pedagogia wiary we współczesnej szkole katolickiej, Wydawnictwo TYPO 2, Warszawa 2010, ss. 567, „Studia Gdańskie” 2010, nr 27.

 12. Sprawozdanie z konferencji naukowej nt. Czy Bóg rozumie tylko po polsku? Dylematy polskiej emigracji we współczesnej Europie, „Studia Gdańskie” 2010, nr 26, s. 259-265.

 13. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Polonijnej „Duszpasterstwo migrantów – duszpasterstwem rodzin”, Poznań, 12 października 2010 r., „Studia Gdańskie” 2010, nr 27.

 14. Redakcja tomu: „Studia Gdańskie” 2010, nr 27.

 15. Kościół katolicki wobec problemu ubóstwa we współczesnej Afryce, „Cywilizacja i Polityka”, 2010, nr 8, s. 275-290.

 1. Ein Jagdflieger oder ein Klempner? Zwischen dem Mythos und der Realität der polnischen Gemeinschaft in Großbritannien, [w:] Im Drama des Lebens Gott begegnen. Einblicke in die Theologie Józef Niewiadomskis, red. Nikolaus Wandinger, Petra Steinmair-Pösel, LIT Verlag, Wien 2011, s. 560-576.

 2. Problem ubóstwa we współczesnej Afryce w nauczaniu społecznym Kościoła katolickiego, [w:] Problemy bogactwa i biedy we współczesnej Afryce, red. Arkadiusz Żukowski, Olsztyn 2011, s. 127-165.

 3. Lotnik czy hydraulik? Społeczność polska w Wielkiej Brytanii – między mitem a rzeczywistością, [w:] W kręgu pytań o tożsamość narodową i etniczna Pomorza Gdańskiego, red. Andrzej Chodubski, Adriana Frączek, Helena Głogowska, Andrzej Waśkiewicz, Gdańsk 2011, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, s. 187-204.

 4. rec. René Girard, Gewalt und Religion. Ursache oder Wirkung? Herausgegeben, mit zwei Gesprächen und einem Nachwort von Wolfgang Palaver, Wydawnictwo: Matthes & Seitz, Berlin 2010, ss. 104, „Studia Gdańskie” 2011, t. 28.

 5. rec. Biskup na walizkach. Z arcybiskupem Szczepanem Wesołym rozmawia Aleksandra Klich, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2010, ss. 176, „Studia Gdańskie” 2011, t. 28.

 6. rec. Andrzej Jan Chodubski, Górnik, geolog Witold Zglenicki (1850-1904) „Polski Nobel”, Towarzystwo Naukowe Płockie, Płock 2011, ss. 189, „Studia Gdańskie” 2011, t. 29, s. 461-466 .

 7. rec. Raport o stanie wiary w Polsce. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskup Józef Michalik w rozmowie z Grzegorzem Górnym i Tomaszem P. Terlikowskim, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2011, ss. 220, „Studia Gdańskie” 2011, t. 29, s. 481-486.

 8. rec. Scotland and Poland. Historical Encounters, 1500-2010, red. T. M. Devine, David Hesse, Birlinn Ltd, Edinburgh 2011, ss. 211, „Studia Gdańskie” 2011, t. 29, s. 487-494.

  1. Redakcja „Studiów Gdańskich” 2011, t. 29.

  2. Polacy w Wielkiej Brytanii: odbicie w twórczości powieściowej, „Cywilizacja i Polityka” 2012, nr 10, s. 332-345.

  3. rec. ks. Józef Młyński, ks. Władysław Szewczyk, Migracje zarobkowe Polaków. Badanie i refleksje, Biblos, Tarnów 2010, ss. 124, „Studia Gdańskie” 2012, nr 30.

  4. rec. Arkadiusz Modrzejewski, Metodologiczne i filozoficzne podstawy politologii. Zarys wykładu, Oficyna „Oko”, Gdańsk – Elbląg 2011, ss. 120, „Studia Gdańskie” 2012, nr 30.

  5. rec. Wiktor Moszczynski, Hello, I’m Your Polish Neighbour. All about Poles in West London, AuthorHouse™ UK Ltd., Milton Keynes 2010, ss. 155, „Studia Gdańskie” 2012, nr 30.

  6. Ewa Winnicka, Londyńczycy, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011, ss. 205, „Studia Gdańskie” 2012, nr 30.

  7. rec. René Girard, Battling to the End. Conversations with Benoît Chantre, Michigan State University, East Lasing 2010, ss. 237, „Studia Gdańskie” 2012, nr 31.

  8. rec. Polish Migration to the UK in the ‘New’ European Union, red. Kathy Burrell, Farnham – Burlington 2009, Wydawnictwo: Ashgate, ss. 241, „Studia Gdańskie” 2012, nr 31.

  9. rec. Anne White, Polish Families and Migration since UE Accession, The Policy Press, Bristol2011, ss. 266, „Studia Gdańskie” 2012, nr 31.

  10. Redaktor „Studiów Gdańskich”, t. 32 i 33;

  11. Sakramenty Kościoła. Chrzest, „Szept Wiary” 2013, nr 1, s. 9;

  12. Sakramenty Kościoła. Bierzmowanie, „Szept Wiary” 2013, nr 2, s. 12;

  13. Sakramenty Kościoła. Eucharystia, „Szept Wiary” 2013, nr 3, s. 12-13;

  14. Sakramenty Kościoła. Pokuta i pojednanie, „Szept Wiary” 2013, nr 4, s. 12;

  15. „Studia Gdańskie” 2013, t. 32, s.303 (redakcja tomu);

  16. Joseph Ratzinger jako „wdzięczny” kozioł ofiarny w świetle publikacji tygodnika „Der Spiegel”, „Studia Gdańskie” 2013, t. 32, s. 221-254;

  17. Katarzyna Fuksa, Religijna kultura muzyczna parafii NMP Matki Kościoła w Londynie 1950-2000, Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym, Lublin 2013, ss. 290, „Studia Gdańskie” 2013, t. 32, s. 277-282 (recenzja);

  18. Sławomir Zatwardnicki, Ateizm urojony, Wydawnictwo M, Kraków 2013, ss. 228, „Studia Gdańskie” 2013, t. 32, s. 283-286 (recenzja);

  19. Tomáš Sedláček, Ekonomia dobra i zła. W poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street, wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2012, ss. 357, „Cywilizacja i polityka” 2013, nr 11, s. 485-488 (recenzja);

  20. Agnieszka Włoczewska, Mały leksykon pojęć i terminów frankofońskich, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012, ss. 224, „Cywilizacja i polityka” 2013, nr 11, s. 496-499 (recenzja);

  21. Tomaš Sedlacek, Ekonomia dobra i zła. W poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2012, ss. 357, „Teologia i Człowiek” 2013, nr 1, s. 195-199 (recenzja);

  22. Polacy w Wielkiej Brytanii: odbicie w twórczości powieściowej, w: In persona Christi. W służbie pasterskiej obecności Chrystusa. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Antoniemu Misiaszkowi w 75. rocznicę Urodzin, red. Edward Wiszowaty, Olsztyn 2013, s. 415-429;

  23. Polskie duszpasterstwo rzymskokatolickie a życie polityczne Polonii Brytyjskiej, w: Wojna i emigracja. Studia i szkice, t. 2, Emigracja i losy Polaków na obczyźnie, red. Tomasz Sikorski, Przemysław Słowiński, Henryk Walczak, Gorzów Wielkopolski 2013, s. 327-338;

  24. Wojciech Kluj OMI, Kształtowanie się podstawowych tekstów wiary w języku malgaskim, Wydawnictwo Missio-Polonia, Warszawa 2013, ss. 377, „Studia Gdańskie” 2013, t. 33, s. 255-261;

  25. Ks. Krzysztof Tyliszczak, Rola młodzieżowych Kursów Loreto w duszpasterstwie polonijnym w Europie Zachodniej, Bernardinum, Pelplin 2012, ss. 483, „Studia Gdańskie” 2013, t. 33, s. 263-268.

  26. Mimetyczny obcy w biblijnych relacjach o zaparciu się św. Piotra,
   "Rocznik Antropologii Kultury" 2013, nr 2, s. 135-152;
   J. G. Williams, Girardians. The Colloquium on Violence and Religion,
   1990-2010, Wien - Zürich - Berlin - Münster 2012, ss. 324, "Rocznik
   Antropologii Kultury" 2013, nr 2, s. 325-328 (recenzja).

  27. Sakramenty Kościoła. Namaszczenie chorych, „Szept Wiary” 2014, nr 1, s. 14;

  28. Sakramenty Kościoła. Sakrament święceń, „Szept Wiary” 2014, nr 2, s. 12;

  29. Sakramenty Kościoła. Małżeństwo, „Szept Wiary” 2014, nr 3, s. 14;1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna