Publikacje naukowePobieranie 0,83 Mb.
Strona4/8
Data15.02.2018
Rozmiar0,83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Redakcja książki Kościerzyna i powiat kościerski w latach drugiej wojny światowej (1939-1945), Wydawnictwo Bernardinum, Kościerzyna 2009, ss. 551.

 • Katalogi wystaw Przedmowa, [w:] Gdynia 1939. Losy miasta i mieszkańców, Oficyna Verbi Causa, Gdynia 2009, s. 2-5.


 • Akta placówek gestapo z Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie i ich wykorzystywanie po wojnie, [w:] Księga pamiątkowa poświęcona prof. dr hab. Markowi Malinowskiemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 24-42.

 • Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego, [w:] Od Westerplatte do Norymbergi. Sesja naukowa zorganizowana przez Muzeum Stutthof, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Radę Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej, ,,fk.anda.” sp. z o.o., Sztutowo 2-5.09.2009, s. 124-150.
 • Gdynia w okresie drugiej wojny światowej, „Rocznik Gdyński” 2009, Towarzystwo Miłośników Gdyni, 2009, s. 21-34.


 • Powojenna współpraca byłego funkcjonariusza gestapo Jana Kaszubowskiego z wywiadem komunistycznym (w świetle odtajnionych ostatnio dokumentów), „Acta Kassubiana” 2009, t. X, s. 159-188.

 • Ppor. Guderski i inni, „Pomerania” 2009, nr 9, s. 13-16.

 • Obrona poczty gdańskiej, „Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej”, 2009, nr 2, s. 14-33.

 • Rec. Obracht-Prondzyński C., Kaszubskich pamiątek skarbnice. O muzeach na Kaszubach – ich dziejach, twórcach i funkcjach społecznych, Gdańsk 2008, ss. 584, „Acta Kassubiana”, t. XI, s. 365-369.

  1. Kaszubi w Wermachcie, „Cywilizacja i Polityka”, Nr 7, 2009, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 238-253.

  2. Sylwetki przedstawicieli władz niemieckich odpowiedzialnych za wysiedlenia Polaków z Gdyni i Pomorza, Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych, BMS Jezierscy, Gdynia 2009, s. 49-68.

  3. Pomorze i Gdańsk w latach drugiej wojny światowej – Ekspertyza dotycząca ekspozycji muzealnej dla Muzeum II Wojny Światowej, ss. 50.

  4. Pomorze i Gdańsk w okresie drugiej wojny światowej. Esej dla Muzeum II Wojny Światowej (współautor B. Chrzanowski), ss.25.

  5. Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski”, Polnord Wydawnictwo Oskar, Gdańsk 2010, ss. 512 (współautor Krzysztof Steyer), sygnowanych tylko przeze mnie 350 stron, wspólnie: 50.

  6. Polityka niemiecka na ziemiach okupowanych, [w:] II wojna światowa, pod red. E. Persaka i P. Machcewicza, Muzeum Historii Polski, Bellona, Warszawa 2010, s. 41-84.

  7. Polska działalność wywiadowcza w Wolnym Mieście Gdańsku (1920-1939), [w:] Wywiad polski w latach 1918-1939, pod red. A. Pepłońskiego, Pomorska Akademia Pedagogiczna, Słupsk 2011, ss. s. 37-60.

  8. Polski wywiad morski (1935-1945), [w:] Morze nasze i nie nasze, pod red. T. Stegnera, Uniwersytet Gdański, Gdynia 2011, ss. s. 377-405.

  9. Obozy i więzienia na Pomorzu Gdańskim w latach okupacji niemieckiej w świetle wydawnictw podziemnych i prasy konspiracyjnej z lat 1939-1945, [w:] System obozów niemieckich na Pomorzu Gdańskim i terenach sąsiednich, pod red. S.Grochowiny, D.Kromp, J. Szilinga, Toruń 2011, s. 11-29.

  10. Przywództwo polityczne i konspiracja. Kilka refleksji, „Cywilizacja i Polityka” , 2010, nr 8, s. 102-127.

  11. Rec. T. Chinciński, Forpoczta Hitlera. Niemiecka dywersja w Polsce w 1939 r., Wydawnictwo Naukowe Scholar, Gdańsk – Warszawa 2010, dla „Acta Cassubiana” 2011.

  12. Represje Urzędu Bezpieczeństwa wobec środowiska TOW „Gryf Pomorski”, „Komunikaty Instytutu Bałtyckiego”, t. 49, 2011.

  1. Redakcja "Gdańskie Studia Międzynarodowe" 2011, vol. 9 (nr l-2).

  2. Komenda Obrońców Polski. Okręg Pomorze, Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej, Toruń 2012, ss. 240.

  3. Policja niemiecka w Gdańsku w latach II wojny światowej (struktury – zadania – działalność), [w:] Policja gdańska na przestrzeni wieków. Wybrane zagadnienia, pod red. A. Gąsiorowskiego, Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk 2012, s. 91 - 120.

  4. Redakcja książki: Policja gdańska na przestrzeni wieków. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk 2012.

  5. Mieszkańcy Gdyni i okolicznych powiatów w Sonderfahndungsbuch Polen, [w:], Wysiedlenia Polaków z Gdyni w latach 1939-1945 przez okupanta niemieckiego, Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych, Gdynia 2012, s. 1- 41.

  6. Wojna 1939 roku i okupacja niemiecka, [w:] Gmina Wejherowo, Wejherowo 2013, s. 1- 59.

  7. Wysiedlenia i ruchy ludnościowe na Pomorzu Gdańskim w latach 1939-1945, [w:] Wysiedlenia jako narzędzie polityki ludnościowej w Europie XX wieku, praca zb., Zamość 2013, s. 1- 42.

  8. Aparat represji: areszty, więzienia, obozy: koncentracyjne, natychmiastowej zagłady, przesiedleńcze, pracy i inne, [w:] Obszary inkorporowane do Rzeszy, Generalne Gubernatorstwo oraz ziemie wcielone do Związku Radzieckiego. Podobieństwa i różnice, praca zb., Toruń 2013, s.1-25.

  9. "Gdańskie Studia Międzynarodowe" 2012, vol. 10, redakcja naukowa.

  10. W dniach wojny 1939 roku i okupacji niemieckiej [w:] Dzieje Gminy Wejherowo, pod red. B. Brezy, Wejherowo 2013, s. 451- 522.[ISBN: 978-83-63036-28-7]

  11. Wpółpraca z gestapo Władysława Jędrzejewskiego, jej konsekwencje oraz jego powojenne poszukiwania przez UB i SB, „Stutthof. Zeszyty Muzeum” nr 1 (11), 2013, s. 219-252.

  12. „Stutthof. Zeszyty Muzeum”, nr 1 (11) – redakcja naukowa.

  13. „Komunikaty Instytutu Bałtyckiego” nr 50, Gdańsk 2013, redakcja naukowa.

  14. Działania specjalne Wojska Polskiego w oparciu o harcerstwo Gdańskie i pomorskie. Ustalenia i refleksje, „Muzeum Stutthof. Zeszyty” nr 2, 2014.


  Wojciech Grabowski


  1. Rec. T.Białek, Terroryzm. Manipulacja strachem, Warszawa 2005 [w:] www.terroryzm.com

  2. Emancypacja kobiet w sferze działań terrorystycznych [w:] K. Kowalczyk, W. Wróblewski /red./, Oblicza współczesnego terroryzmu, Toruń 2006, s. 115-123.

  3. Polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej w latach 2005-2006 (wybrane aspekty) [w:] E. Olszewski /red./ „Politologia i Stosunki Międzynarodowe”, Toruń 2007, s. 57-68.

  4. Bractwo Muzułmańskie na egipskiej scenie politycznej, [w:] M. Malinowski, R. Ożarowski /red./, „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, Gdańsk 2007, s. 103-113.

  5. Wahhabism in modern Saudi Arabia [w:] M.Bouchal, D.Krizek, Z.Schmergl /red./, "Middle East in the contemporary world 2008P: proceeding of the 3rd International Conference on Middle East", Wydawnictwo Adela, Pilzno 2008, s. 51-60.

  6. Terroryzm czy polityka? Transformacja Hamasu po wyborach parlamentarnych 2006 roku, [w:] R.Borkowski /red./ Czy zmierzch terroryzmu. Case studies i wnioski dla Polski, Oświęcim 2008, s. 111-124.

  7. Hizb ut-Tahrir al-Islami, Between violence and terrorism, [w:] Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku, pod red. W. Grabowskiego, M. J. Malinowskiego i R. Ożarowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 369-377.

  8. Wielki szatan” w fundamentalistycznej wizji Iranu, [w:] „Jednostka, społeczeństwo, instytucje. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Markowi. J. Malinowskiemu”, pod red. R. Ożarowskiego i P. Czachorowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 198-209.

  9. Hamas-Fatah. Nowa rzeczywistość powyborcza, [w:] Palestyna. Polityka-Społeczeństwo-Kultura, pod red. I. Kończak i M. Woźniak, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2009, s. 50-62.

  10. Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku pod redakcja naukową W. Grabowskiego, M. J. Malinowskiego i R. Ożarowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, ss. 586.

  11. Rec. Adam Krawczyk, Terroryzm ugrupowań fundamentalistycznych na obszarze Izraela w drugiej połowie XX wieku, Adam Marszałek, Toruń 2007, ss. 395, „Gdańskie Studia Międzynarodowe, Vol.7, Nr 1-2, 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego s. 248-249.

  12. Shia-wahhabi confrontation in the Middle East, [w:] red. K. Kościelniak , Change and stability. State, Religion and Politics in the Middle East and North Africa, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2010, s. 201-212.

  13. Islam a decyzje polityczne i militarne, [w:] J. Kojkoł, M. Malinowski /red./ Spotykając innego. Polacy w Afganistanie, Warszawa 2011, s. 27-42.

  14. Fundamentalizm muzułmański na Bliskim Wschodzie, Gdańsk, Uniwersytet Gdański, 2013 ss. 720, ISBN 978-83-7865-038-6.

  15. Analiza terroryzmu przez pryzmat poziomów analizy, [w:] Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, E. Haliżak, M. Pietraś (red.), Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2013, s. 359-372.

  16. Targeting terrorist leaders, “The Polish Quarterly of International Affairs”, vol 22, no 12, Warszawa 2013, s. 28-33.

  17. Irak jako państwo upadłe na Bliskim Wschodzie, [w:] T. Damochowski /red./, "Gdańskie Studia Międzynarodowe", vol. 11, nr. 1-2, 2013, s. 71-80.

  18. Rec. Radicalization by stealth: Kosovo Case Study, [w:] "The Polish Quarterly of International Affairs ", 2013

  19. Geopolityczna analiza potęgi w subregionie Zatoki Perskiej, [w:] S. Wojciechowski /red./ Przegląd Strategiczny, nr 7, 2014, s. 237-248.


  Katarzyna Kamińska-Korolczuk  1. System partyjny Estonii, „Studia z Teorii i Praktyki Polityki", 2003, nr 1.

  2. Rec. The Patri States. Estonia, Patria and Lithuania, DJ.Smith, A.Pabriks, A.Purs,
   T.Lane, Londyn i Nowy Jork, Routledge Taylor & Francis Group 2002, ss. 246, „Studia z
   Teorii i Praktyki Polityki”, 2003, nr 1.

  3. Rec. The Baltic States. Estonia, Latvia and Lithuania, DJ.Smith, A.Pabriks, A.Purs
   T.Lane, Londyn i Nowy Jork, Routledge Taylor & Francis Group 2002, ss. 246, „Sprawy
   Wschodnie" 2003, z 1 (2).

  4. Dobór elementów podlegających analizie systematycznej jako problem badawczy, [w:] Problemy badawcze i metodologiczne współczesnej politologii w Polsce, red. nauk. M. Malinowski, M. Burdelski, R. Ożarowski, Warszawa 2004.

  5. Analiza systemowa w nauce o polityce, „Studia z Teorii i Praktyki Polityk”i, vol. 3, nr 1, Warszawa 2004.

  6. Rec. J. Lewandowski. Estonia, „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, vol. 1, nr 2, Warszawa 2004.

  7. Odbiorcy prasy drukowanej w Estonii, „Zeszyty Prasoznawcze", nr 3-4, 2004, data publikacji 2005, s. 142-153.

  8. Estońska prasa codzienna, „Komunikaty Instytutu Bałtyckiego”, Gdańsk 2006.

  9. Kraje bałtyckie w zainteresowaniach Instytutu Bałtyckiego, [w:] Osiemdziesiąt lat Instytutu Bałtyckiego, (red.) C. Ciesielski, Gdańsk 2006.

  10. Dobór elementów podlegających analizie systemowej jako problem badawczy, [w:] Problemy badawcze i metodologiczne politologii w Polsce, (red.) A. J. Chodubski, M. J. Malinowski, Gdańsk 2006.

  11. Obiektywizm i samokontrola w wypowiedziach estońskiej prasy codziennej na początku XXI w., [w:] Media a demokracja, red. L. Pokrzycka, W. Mich, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, s. 283-292.

  12. Kształtowanie się tożsamości narodowej Estończyków i Nieestończyków pod wpływem środków informacji, [w:] Narody w Europie. Tożsamość i wzajemne postrzeganie, red. L. Zieliński, M. Chamot, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2007, s. 411-418.

  13. Koncentracja własności na rynku prasy drukowanej w Polsce i w Estonii, [w:] Polska wobec współczesnych wyzwań globalnych i regionalnych, red. E. Polak, M. J. Malinowski, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2007, s.374-380.

  14. Systemy pomocy bezdomnym w wybranych państwach Europy Zachodniej, [w:] „Oblicza Bezdomności”, publikacja on-line 2007. W ramach projektu Agenda Bezdomności - EQ/o28/A/d2/2005.

  1. Nowe media w służbie demokracji – rozwój społeczny czy zagrożenie? [w:] Jednostka-społeczeństwo-państwo wobec megatrendów współczesnego świata, pod red. S. Mrozowskiej i G. Piwnickiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 398-406.

  2. Liberalne media i solidarne społeczeństwo – wybór nie do pogodzenia? [w:] Jednostka - społeczeństwo - instytucje. Wybrane problemy badawcze z zakresu nauki o polityce, pod red. R. Ożarowskiego i P. Czachorowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 101-109.

  3. Redakcja naukowa Państwa – regiony – świat w kształtującej się rzeczywistości globalnej, pod red. K. Kamińskiej, S. Mrozowskiej, G. Piwnickiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, ss. 520.

  1. Partie piwotalne w Niemieckiej Republice Federalnej, „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, Gdańsk 2010, vol. 8, nr 1-2, s. 184-191.

   1. Elity polityczne małych państw Unii Europejskiej – przykład Estonii, [w:] Człowiek w Europie. O polityce, która rządzi losami człowieka, M. Franz, K. Kościelniak (red.), Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 264-282.

   2. Dobrodziejstwa populizmu na przykładzie Francji, „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, vol. 9 nr 1-2/2011, s.105-114.

   3. Z przemian estońskich mediów publicznych w procesie transformacji, Zeszyty Prasoznawcze Nr 3 (211)/2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 63-75.

   4. Rola dobrobytu w kształtowaniu zachowań wyborczych na przykładzie Republiki Federalnej Niemiec, [w:] Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Egzemplifikacja pojęcia dobrobytu, Studia Ekonomiczne nr 102, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, s. 50-58.

   5. Zachowania wyborcze w rozwiniętych demokracjach - na przykładzie Republiki Federalnej Niemiec i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (w:) Aspekty metodologiczne oraz teoretyczne w subdyscyplinach politologii, red. Ł. Młyńczyk, B. NitschkeToruń 2013, s. 679-969, ISBN 978-83-7780-778-1.

   6. Polityka rodzinna w hasłach programowych relewantnych partii politycznych Republiki Federalnej Niemiec, (w:) Umiędzynarodowienie polskiej polityki społecznej – aspekty globalne i europejskie, red. K. Głąbicka, M. Kubiak, Gdańsk 2013, 1 s. 287-303, ISBN 978-83-7351-354-9.

   7. Tożsamość. Polityka. Biznes. Kobiety w przestrzeni publicznej, red. naukowa S. Bykowska, K. Kamińska-Moczyło, Starogard Gdański 2014 s. 228.

   8. Edukacja i imigracja w nowych i starych państwach Unii Europejskiej: przykład RFN i Łotwy, (w:) Polityka młodzieżowa Unii Europejskiej, red. nauk. M. Boryń, B. Duraj, S. Mrozowska
    Toruń 2014, s. 83-101.

  Barbara Kijewska  1. (2008) Dyferencjacja świata płci w koncepcjach
   filozoficzno-społecznych.
   W: Stawiać pytania. Szukać odpowiedzi (red). A.
   Chodubski, E. Polak, s. 258-266. Gdańsk: Wyd. Uniwersytet Gdański.

  2. (2008) Obecność polityków w pismach kobiecych w okresie
   kampanii wyborczej 2005 roku
   . W: Demokracja w Polsce po 2005 roku (red).
   Karnowska D., s. 171-180. Toruń: Wyd. A. Marszałek.

  3. (2008) Media jako element społecznie naznaczający wzorce
   płciowe: przegląd stanowisk
   . W: Dzieci, młodzież, dorośli w systemie
   edukacji
   (red.) J. Żerko, Pedagogika,  Nr 2/2008, s. Gdańsk: Wyd. Ateneum
   Szkoła Wyższa.

  4. (2008) Koncepcje genderowe w poznaniu naukowym, [w:] Jednostka, społeczeństwo, instytucje. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Markowi Malinowskiemu, pod red. P. Czachorowskiego i R. Ożarowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 45-56.

  5. Kobieta w przekazie telewizyjnym, „Zeszyty Prasoznawcze”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, z. 3/4. s 43-53.

  1. Badania kwestii płci w telewizji, [w:] Zawartość mediów masowych: od kultury popularnej do języka komunikowania, pod red. B. Dobek-Ostrowska, Toruń, 2010, Wyd. Adam Marszałek, s.175 – 186.

  2. (2014): Kobiety demokratycznej opozycji 1976-1981, [w:] Opozycja demokratyczna w PRL w latach 1976-1981, pod red. W. Polak, J. Kufel, P. Rychlewski, Gdańsk: Europejskie Centrum Solidarności, s. 214-228 .

  3. (2014): Partycypacja polityczna młodzieży w Unii Europejskiej, [w:] Polityka młodzieżowa Unii Europejskiej, pod red. M. Boryń, B. Duraj, S. Mrozowska, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 103-116, ISBN 978-83-7780-846-7.

  4. Kijewska B. Mrozowska S. (2014): Problematyka energetyki jądrowej w mediach popularnonaukowych, P. Kwiatkiewicz (red.), Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii – teraźniejszość i przyszłość. Technologia-Prawo-Ochrona środowiska, Poznań 2014, s. 377-401.

  5. Mrozowska S., Kijewska B., Besta T. (2014): Społeczny wymiar procesu wdrażania energetyki jądrowej w Polsce, „Ekoatom, Nr 13, s. 12-21 (artykuł popularnonaukowy).


  Michał Kubiak


  1. Istota i znaczenie minimum socjalnego i minimum egzystencji w polityce społecznej, „Studia z Teorii i Praktyki Polityki” 2004, vol. 1, nr 2, ss. 71-84.

  2. Recenzja M. Dobroczyński, Ekonomiczne mocarstwa Unii Europejskiej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2003, ss. 233, „Cywilizacja i Polityka” 2004, nr 2, ss. 289-291.

  3. Proces starzenia się ludności Polski - wyzwanie dla polityki społecznej, [w:] A. J. Chodubski, M. J. Malinowski (red.), Główne problemy badawcze i metodologiczne współczesnej politologii w Polsce, Wyd. UG, Gdańsk 2006, ss. 431-455.

  4. Ubóstwo w Polsce w świetle różnych miar na początku XXI wieku w Polsce, [w:] E. Polak, M. J. Malinowski (red.), Polska wobec współczesnych wyzwań globalnych i regionalnych, Wyd. UG, Gdańsk 2007, ss. 302-311.

  5. Proces wydłużania średniego trwania życia i jego konsekwencje, [w:] B. Sitek, G. Dammacco, M. Sitek, J. J. Szczerbowski (red.), Prawo do życia a jakość życia w wielokulturowej Europie, tom 1, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wyd. UW-M, Olsztyn-Bari 2007, ss. 419-434.

  6. Sytuacja bytowa ludzi starszych w Polsce na początku XXI wieku, [w:] I. Sobczak (red.), Czynnik demograficzny w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, Wyd. „Marpress”, Gdańsk 2007, ss. 101-104.

  7. Kształtowanie się stanu zdrowia i poziomu sprawności ludzi starych w Polsce – uwarunkowania polityki społecznej, [w:] A. Chodubski, E. Polak (red.), Stawiać pytania i szukać odpowiedzi. Księga dedykowana Profesor Urszuli Świętochowskiej, Wyd. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2008, ss. 303-315.

  8. Demograficzne uwarunkowania polityki rodzinnej państwa, [w:] W. Muszyński, E. Sikora (red.), Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Szanse – zagrożenia - patologie, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, ss.17-31.

  9. Niekotoryje aspiekty żizniennoj situacji pożilych liudiej w Polsze, [w:] W. Szumełda (red.), Rieszenjie problem liudiej pożiłogo wozrasta, Wyd. DJ, Gdańsk 2008, ss. 9-15.

  10. Polityka ochrony zdrowia, (rozdział 7) [w:] R. Gabryszak, D. Magierek (red.), Wprowadzenie do polityki społecznej, Wyd. Difin, Koszalin 2009, ss. 87-115.

  11. Polityka społeczna wobec ludzi starszych i niepełnosprawnych, (rozdział 10) [w:] R. Gabryszak, D. Magierek (red.), Wprowadzenie do polityki społecznej, Wyd. Difin, Koszalin 2009, ss. 133-162.

  12. Problem bezdomności z perspektywy polityki społecznej na przykładzie województwa pomorskiego [w:] M. Plopa (red.), Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania, tom 3, Wyd. Elbląskiej Wyższej Uczelni Humanistyczno Ekonomicznej, Elbląg 2009, ss. 403-416.

  13. Kształtowanie się warunków życia Polaków w okresie początkach przemian systemowych, [w:] Okrągły Stół – dwadzieścia lat później, zbiór studiów pod red. W. Polaka, J. Kufla, M. Chechłowskiej, P. Nowakowskiego, D. Chrula, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009, ss. 270-290.

  14. Perspektywy demograficzne Unii Europejskiej w obliczu starzenia się ludności, [w:] Państwa-regiony-świat w kształtującej się rzeczywistości globalnej, pod red. K. Kamińskiej, S. Mrozowskiej, G. Piwnickiego, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, ss. 180-190.

  15. Współczesne problemy demograficzne w aspekcie społeczno-gospodarczym, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki,”z. 16, pod red. Michała Gabriela Woźniaka, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów

  16. Ekonomia społeczna w polityce państwa, „Athenaeum Polskie Studia Politologiczne” 2010, vol. 24, ss. 143–164.

  1. Europeizacja polityki społecznej, (rozdział 3) [w:] Europejska polityka społeczna, pod red. R. Gabryszak i D. Magierka, Wyd. Difin, Warszawa 2011, ss. 44–71, ISBN 978–83–7641–458–4.

  2. Perspektywy europejskiej polityki społecznej, (rozdział 9) [w:] Europejska polityka społeczna, pod red. R. Gabryszak i D. Magierka, Wyd. Difin, Warszawa 2011, ss. 231–253, ISBN 978–83–7641–458–4

  3. Ubóstwo czy wykluczenie społeczne ludzi starszych w Polsce, (rozdział 3) [w:] Oblicza biedy we współczesnej Polsce, red. M. Popow, P. Kowzan, M. Zielińska, M. Prusinowska, M. Chruściel, Wydawca Doktoranckie Koło Naukowe „Na styku”, Gdańsk 2011, ss. 159–173, ISBN 978–83–933742–0–5.

  4. Rodzinne domy pomocy jako forma opieki nad ludźmi starszymi – problemy funkcjonowania na przykładzie Gdańska, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” (Wybrane problemy rozwoju demograficzno-społecznego Polski i metody ich badania) 2011, nr 2/3, ss. 211-226, ISSN 1732–1565.

  5. Wpływ polityki społecznej na warunki życia ludzi starszych w Polsce, [w:] Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Egzemplifikacja pojęcia dobrobytu, pod red. U. Zagóry-Jonszty, R. Pęciak, „Studia Ekonomiczne” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 102, Katowice 2012, s. 90–100.

  6. Współczesne wyzwania demograficzne państw Unii Europejskiej, [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa. Człowiek wobec problemów bezpieczeństwa w XXI wieku, t. 3, Wyzwania dla nauk społecznych wynikające z zagrożeń współczesnego świata, pod red. A. Piotrowskiego, M. Ilnickiego, Poznań 2012, 978-83-61304-51-7.

  7. W.Turnowiecki, Michał Kubiak, Polityka społeczna Unii Europejskiej, Wydawnictwo Ateneum – Szkoły Wyższej, Gdańsk 2013, ss. 355, ISBN 978-83-61079-18-7. Rozdziały:

  Rozdział 3. Podmioty polityki społecznej w Unii Europejskiej, s. 51–68.

  Rozdział 4. Procesy demograficzne w Unii Europejskiej, s. 69–86.

  Rozdział 5. Finansowanie polityki społecznej Unii Europejskiej, s. 87–102.

  Rozdział 7. Prawa socjalne w Unii Europejskiej, s. 121–138.

  Rozdział 10. Standardy pomocy społecznej Unii Europejskiej, s. 175–198.

  Rozdział 11. Polityka ochrony środowiska Unii Europejskiej, s. 199–213.  Rozdział 13. Ewolucja polityki społecznej Unii Europejskiej, s. 229–251

  1. Ordoliberalizm a koncepcja i praktyka społecznej gospodarki rynkowej, „Studia Gdańskie” 2013, tom XXXI, s. 369–388.

  2. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowejPolska polityka społeczna z perspektywy globalizacji i europeizacji”, „Polityka Społeczna” 2013, nr 8, s.42–44.

  3. Ekonomia społeczna jako sposób przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, [w:] Przemoc w rodzinie. Analiza zjawiska na tle wybranych problemów społecznych, pod red. M. Czerwińskiej-Jaśkiewicz, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie, Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej, Świdwin 2013, s. 107–128, ISBN 978-83-918607-5-5.

  4. Problemy polityki społecznej w kontekście starzenia się ludności, [w:] Senior osoba i obywatel, pod red. H. Olszewskiego, Wydawnictwo Ateneum – Szkoły Wyższej, Gdańsk 2013, s. 9–15.

  5. Uwarunkowania przeobrażeń współczesnych państw opiekuńczych Unii Europejskiej, [w:] Aspekty metodologiczne oraz teoretyczne w subdyscyplinach politologii, pod red. Ł. Młyńczyka i B. Nitschke, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 472–485.

  6. Ekonomia społeczna w polityce Unii Europejskiej oraz w wybranych państwach członkowskich, [w:] Umiędzynarodowienie polskiej polityki społecznej – aspekty globalne i europejskie, pod red. K. Głąbickiej i M. Kubiaka, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2013, s. 341–362, ISBN 978-837351-354-9.

  7. Formy opieki dla ludzi starszych w wybranych państwach Unii Europejskiej – porównania z Polską, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku” 2013, t. 25, Demografia i bezpieczeństwo społeczne krajów Unii Europejskiej, pod red. I. Sobczaka i M. Wyrzykowskiej-Antkiewicz, s. 123– 137.

  8. Stan i perspektywy rozwoju sektora ekonomii społecznej w województwie pomorskim, [w:] Innowacje w polityce społecznej XXI wieku. Przedsiębiorczość – zmiana – rozwój – polityka socjalna, pod red. E. Trafiałek, Wyd. „Śląsk”, Katowice 2014, s. 324–345.

  9. Wybrane aspekty sytuacji życiowej ludzi starych w Polsce [w:] Polityka społeczna wobec wyzwań i zmian zachodzących we współczesnym świecie, pod red. M. Kubiaka, Uniwersytet Gdański, Wyd. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Gdańsk 2014, s. 148–173.

  10. Redakcja książki, Polityka społeczna wobec wyzwań i zmian zachodzących we współczesnym świecie, Uniwersytet Gdański, Wyd. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Gdańsk 2014, s. 335, ISBN 978-837351-434-8.


 • 1   2   3   4   5   6   7   8


  ©operacji.org 2017
  wyślij wiadomość

      Strona główna