Publikacja sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego – przewodnik dla organizacjiPobieranie 245,9 Kb.
Strona6/7
Data23.10.2017
Rozmiar245,9 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

4. Operacje dostępne dla OPP

Po udanym zalogowaniu się w lewym górny rogu znajduje się menu umożliwiające dostęp do funkcjonalności przeznaczonej dla opp.


opcja moja organizacja pożytku publicznego pozwala na zapoznanie z informacjami o organizacji przechowywanymi w bazie

opcja opublikuj pliki sprawozdania Twojej opp pozwala na dodawanie sprawozdań finansowych i merytorycznych w ramach ostatniego roku obrotowego

opcja modyfikuj moje dane pozwala na modyfikację danych podawanych w trakcie zgłoszenia organizacji w bazie

opcja wyloguj mnie pozwala na wylogowanie


Moja organizacja pożytku publicznego.

Strona przedstawia szczegółowe dane o organizacji oraz pozwala na dostęp do opublikowanych przez nią sprawozdań.


Dodatkowo oferuje możliwość wydrukowania wyświetlanych danych o organizacji poprzez kliknięcie na link drukuj informację o organizacji.
W dolnej części strony znajduje się lista kolejnych lat obrotowych organizacji oraz sprawozdania publikowane w kolejnych okresach działalności wraz z informacją o dacie publikacji oraz rozmiarze samego pliku sprawozdania.
W celu zapoznania się ze sprawozdaniem należy kliknąć na link będący jego nazwą. Spowoduje to pobranie sprawozdania i zapisanie go na dysku.

Opublikuj pliki sprawozdania Twojej opp


Wybranie tej opcji z menu pozwala na dostęp do strony, która umożliwia zamieszczanie sprawozdań za konkretne okresy obrotowe.
W celu dodania sprawozdania należy kliknąć na link dodaj sprawozdanie. Link ten jest dostępny dla sprawozdań finansowych i merytorycznych oddzielnie.

Kliknięcie na ten link spowoduje przejście do nowej strony, pozwalającej na wstawienie sprawozdania.

Uwaga! Prosimy o zweryfikowanie plików przed opublikowaniem, gdyż po ich umieszczeniu w serwisie jedynie administrator ma możliwość ich usuwania.
W ramach sprawozdania możemy wstawić maksymalnie 8 plików, maksymalny rozmiar pliku ustalany jest przez administratora, informacja o maksymalnym rozmiarze pliku znajduje się w górnej części formularza do wstawiania plików.
Również administrator systemu ma możliwość dodawania sprawozdań dla Państwa organizacji, wówczas otrzymają Państwo informację o dodaniu sprawozdania e-mailem.
W formularzu wprowadzamy kolejne pliki będące elementami sprawozdania.
W celu dodania sprawozdania naciskamy przycisk Przeglądaj i w nowo otwartym oknie wskazujemy plik sprawozdania, następnie naciskamy przycisk Otwórz.


Uwaga: w obecnej chwili można wprowadzać tylko pliki o rozszerzeniach : pdf, doc, xls, rtf, txt, html
Operacje powtarzamy dla każdego pliku sprawozdania.
Następnie klikamy przycisk wstaw sprawozdanie.
Uwaga :

Sugerujemy, aby nazwy plików zawierających poszczególne dokumenty zawierały


odniesienia do słów tj:

- sprawozdanie finansowe i odpowiednio sprawozdanie merytoryczne,


- rok obrotowy, którego dotyczy ten plik i zawarte w nim dokumenty,
- skrót nazwy organizacji miały taką postać np.: ABCD

czyli np.


sprawozdanie_finans_ABCD_2004.pdf
sprawozdanie_meryt_ABCD_2004.pdf

Istotnym jest, aby  nazwa pliku nie zawierała przypadkowych słów, nic


nie znaczących. Długość nazwy danego pliku nie powinna być przesadnie długa.
Zastosowanie polskich liter nie jest wymagane.

W celu zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa systemu zamieszczane przez Państwa pliki są skanowane programem antywirusowym. System nie pozwoli na zamieszczenie zainfekowanych plików.


W przypadku próby zamieszczenia pliku zawierającego wirusa otrzymają Państwo komunikat

Prosimy o usunięcie wirusów, korzystając z programu antywirusowego i ponowne wysłanie plików.


Jeżeli cała procedura opublikowania sprawozdania przebiegła prawidłowo, otrzymają Państwo mail z potwierdzeniem wstawienia sprawozdania.

Po dodaniu sprawozdania, pod plikami wchodzącymi w jego skład pojawi się informacja o terminie opublikowania.Organizacja ma 6 miesięcy i 15 dni na opublikowanie sprawozdania finansowego, przy czym termin ten jest wydłużany, jeśli w ten dzień, w którym przypada ostateczny czas publikowania, wypada sobota, niedziela lub święto. Jeżeli organizacja opublikuje sprawozdanie przed upływem tego terminu, to dla internauty pojawi się informacja sprawozdanie opublikowane w terminie, w przeciwnym przypadku internauta zobaczy komunikat sprawozdanie opublikowane po terminie.
Uwaga! Sprawozdania opublikowane za 2004 rok opatrzone są etykietą sprawozdanie opublikowane w terminie niezależnie od daty publikacji.
Dodatkowo administratorzy mają możliwość zatwierdzania i odrzucania sprawozdań. W przypadku odrzucenia sprawozdania organizacja otrzyma email z powodem odrzucenia sprawozdania, przesłany na adres podawany podczas zgłoszenia organizacji w bazie.
Jeżeli chcą Państwo usunąć sprawozdanie, to prosimy o kontakt z administratorem.


1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna