Publikacja sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego – przewodnik dla organizacjiPobieranie 245,9 Kb.
Strona3/7
Data23.10.2017
Rozmiar245,9 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

I etap zgłoszenia - wypełnienie formularza

Formularz do zgłoszenia znajdujący się na stronie https://bopp.pozytek.gov.pl/zgloszenie.do, został zaprezentowany poniżej.
W celu ułatwienia Państwu zgłoszenia organizacji niektóre z pól zostały opatrzone znakami zapytania. Kliknięcie na ten znak spowoduje otwarcie okna pomocy dla danego pola w formularzu.
Dodatkowo, pola, które są wymagane podczas rejestracji, są oznaczone znakiem *.
Poniżej znajduje się opis poszczególnych pól formularza. Wszystkie pola, których podanie zawartości jest konieczne, zostały dodatkowo podkreślone:


 • login – używany będzie do każdorazowego zalogowania się do bazy sprawozdań, obecnie jest to numer KRS organizacji.
 • hasło będzie to Państwa hasło, które będzie służyło do logowania do aplikacji. Może być to dowolny ciąg znaków, będący zarówno cyframi, jak i literami, o minimalnej długości 6, maksymalnej 12 znaków, za wyjątkiem polskich liter.
 • powtórz hasło – należy powtórzyć wpisane poprzednio hasło. Jeżeli podane hasła będą różne, to system nie pozwoli na przesłanie zgłoszenia. • adres email biura adres email organizacjiUwaga! Prosimy o podanie ostatniego roku rozliczeniowego dla Państwa organizacji.


  • początek roku obrotowego – pole wyświetla początek roku obrotowego oraz w przypadku wybrania NIE dla pola rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym umożliwia edycję początku roku obrotowego.
  • koniec roku obrotowego - pole wyświetla koniec roku obrotowego, NIE dla pola rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym umożliwia edycję końca roku obrotowego.
  • pierwszy rok obrotowy skrócony/wydłużony - prosimy o zaznaczenie tego pola, jeżeli zgłaszają państwo pierwszy rok działalności.
 • zadania sfery pożytku publicznego prosimy o wybranie kilku najważniejszych zadań, które realizuje Państwa organizacja.
 • jakie działania organizacja zamierza sfinansować … - przygotowany przez Państwa opis działań, na które planują przeznaczyć Państwo 1% przekazanego podatku (maksymalnie 900 znaków).
 • nazwa banku i numer konta bankowego przeznaczonego do przyjmowania wpłat środków pieniężnych otrzymywanych od podatników w ramach 1% podatku na rzecz opp.


Przykład: wypełnienie formularza zgłoszenia

Załóżmy, że chcemy zgłosić organizację o numerze KRS 0000001111, realizującą zadania 1) i 5) na podstawie art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jest to pierwszy rok naszej działalności, w którym rok obrotowy został skrócony. Nasz rok obrotowy zaczyna się 01.10.2004 i kończy się 31.12.2004. Nasz oficjalny adres e-mail to moja.organizacja@organizacje.pl, a numer telefonu to 111 222 333. Sygnatura akt sądowych sprawy dla naszej organizacji to AA.VII AA-AAA.AAA/1111/1/111.

Musimy wykonać następujące kroki :


 1. w polu login wpisujemy numer KRS 0000001111

 2. w polu hasło wpisujemy hasło np.: jan1974

 3. w polu powtórz hasło wpisujemy jan1974

 4. w polu telefon biurowy wpisujemy 111222333

 5. w polu adres email biura wpisujemy moja.organizacja@organizacje.pl

 6. zaznaczamy NIE w polu rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym

 7. w polu początek roku obrotowego za pomocą rozwijanego kalendarza wprowadzamy datę 01.10.2004

 8. w polu koniec roku obrotowego za pomocą rozwijanego kalendarza wprowadzamy datę 31.12.2004

 9. zaznaczamy pole pierwszy rok obrotowy skrócony/wydłużony ……

 10. na liście zdań sfery pożytku publicznego zaznaczamy podpunkty 1) i 5)

 11. wprowadzamy jakie działania organizacja zamierza sfinansować w i konto bankowe…

 12. naciskamy przycisk wyślij

Naciśnięcie przycisku wyślij spowoduje przejście do II etapu zgłaszania organizacji do bazy sprawozdań opp.Prosimy o zwrócenie uwagi przy wypełnianiu poszczególnych pół formularza, w szczególności np. adresu e-mail lub hasła.
Poniżej przykład, jak wygląda prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia organizacji pożytku publicznego do bazy opp.


1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna