Publikacja sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego – przewodnik dla organizacjiPobieranie 245,9 Kb.
Strona2/7
Data23.10.2017
Rozmiar245,9 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

1. Zgłoszenie organizacji pożytku publicznego w bazie sprawozdań finansowych opp


Przy wejściu na zabezpieczoną stronę bazy sprawozdań finansowych opp, przeglądarka internetowa wyświetli monit o konieczności zaakceptowania certyfikatu bezpieczeństwa, jak poniżej :


należy wybrać opcję Tak.


Uwaga! Powyższy komunikat wyświetla przeglądarka Internet Explorer w wersji 6.0. Jeżeli używają Państwo innej przeglądarki, treść i wygląd komunikatu mogą być różne od zaprezentowanego. Niezależnie od wersji przeglądarki muszą Państwo zaakceptować certyfikat, aby poprawnie wyświetlić stronę.

W celu prawidłowego i szybkiego zakończenia procesu zgłaszania organizacji pożytku publicznego, niezbędne jest wcześniejsze przygotowanie kilku informacji :
  • pełen dziesięciocyfrowy numer KRS organizacji – numer nadany w Krajowym Rejestrze Sądowym będzie Państwa stałym loginem w poszczególnych etapach logowania się do bazy.
  • sygnatura akt sprawy sądowej, w której sąd rozstrzygnął o przyznaniu organizacji statusu organizacji pożytku publicznego. Sygnatura ta jest dostępna w dwóch rodzajach dokumentów m.in.:
  1. pełnym odpisie z KRS

  2. aktualnym odpisie z KRS bezpośrednio po uzyskaniu przez organizację statusu organizacji pożytku publicznego.

Sygnatura akt sprawy sądowej jest istotnym elementem gwarantującym pewność informacji znajdujących się w bazie sprawozdań opp.
  • adres e-mail organizacjio ile jest to możliwe, prosimy o niewpisywanie adresów email tzw. pracowniczych tj. np. Jan.Kowalski@stowarzyszenie.pl.
  • telefon kontaktowy do organizacji wraz ze wszystkimi numerami kierunkowymi tego numeru
  • przygotowanie listy zadań ze sfery pożytku publicznego, na podstawie art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizowanych przez Państwa organizację.

Ponadto, prosimy o przygotowanie krótkiego opisu propozycji działań, które będą realizowane ze środków uzyskanych przez organizację w ramach odpisu 1% na rzecz opp. Można również dołączyć numer konta bankowego, na które powinny być dokonywane wpłaty. Dzięki tym informacjom podatnicy, którzy będą chcieli przekazać 1% swojego podatku na rzecz Państwa organizacji, zyskują dodatkowe informacje o przeznaczeniu przekazanych przez siebie środków.


Zgłoszenie organizacji pożytku publicznego następuje poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie https://bopp.pozytek.gov.pl/zgloszenie.do (przycisk Zgłoszenie organizacji ).Proces zgłaszania organizacji w bazie sprawozdań opp jest trzyetapowy:
I etap: na stronie http://bopp.pozytek.gov.pl/zgloszenie.do wypełniają Państwo formularz zgłoszeniowy, w którym należy podać najistotniejsze elementy identyfikujące organizację - numer KRS, telefon, kontakt do osoby zgłaszającej organizację w bazie.
II etap: na tym etapie będą Państwo poproszeni o podanie sygnatury akt sądowych sprawy, w której Sąd rozstrzygnął o przyznaniu organizacji statusu organizacji pożytku publicznego.
III etap: na tym etapie na podany w zgłoszeniu adres e-mail zostanie przesłana wiadomość z prośbą potwierdzenia zgłoszenia poprzez kliknięcie na link w treści email-a.1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna