Publiczne gimnazjum nr 1 w wałbrzychuPobieranie 1,63 Mb.
Strona5/35
Data24.10.2017
Rozmiar1,63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

dla klasy 2 gimnazjum1. Ocena semestralna

Wiadomości określone programem


 • zaplanować weekend

 • opowiedzieć o możliwościach spędzenia weekendu

 • zaprosić do kina i zachęcić do obejrzenia filmu

 • opowiedzieć o swoim hobby

 • opisaćczynności domowe z uwzględnieniem częstotliwości ich wykonywania

 • opowiedzieć o swoich wydatkach

 • zaproponować aktywne spędzenie wolnego czasu

 • opowiedzieć o ulubionej dyscyplinie sportowej

 • nazwać części ciała

 • zredagować informacje

 • zdać sprawozdanie z meczu piłkarskiego

 • opowiadać o podróżach, planach wakacyjnych i preferowanych środkach komunikacji

 • pytać o drogę

 • opisać drogę i wskazywać kierunek

 • uzyskać informacje o tym, gdzie znajduje się poszukiwany przez niego obiekt

 • przyjąć lub odrzucić zaproszenie

 • ustosunkować się do czyjegoś pomysłu

 • opisać swoje uzdolnienia i upodobania muzyczne

 • zapytać o wyrażenia mające miejsce w przeszłości i opowiedzieć o nich

 • usprawiedliwić się

 • przeprowadzić wywiad

 • opowiadać o sobie i o innych

 • zrozumieć tablice informacyjne i wyjaśnić ich znaczenie

 • opowiadać o wakacjach
Struktury gramatyczne

 • czasowniki rozdzielne złożone

 • przysłówki

 • przyimki z biernikiem

 • rodzajnik określony, nieokreślony i dzierżawczy w celownikiu

 • dopełnienie w celowniku

 • czasowniki z dopełnieniem w celowniku

 • przyimki z celownikiem

 • czas przeszły dokonany czasowników regularnych

 • zaimki osobowe w celowniku

 • czas przeszły dokonany czasowników nieregularnych

 • zaimki dzierżawcze w mianowniku, bierniku i celowniku


Umiejętności ucznia na ocenę celującą

 • szybka i pewna reakcja, szczegółowe zrozumienie pytań

 • wypowiedź wyczerpująca temat, interesująca, kreatywna

 • bogate słownictwo wykraczające poza ramy programowe

 • aktywne użycie struktur gramatycznych

 • płynna wypowiedź, bardzo dobra wymowa i intonacja

 • udział w konkursach i olimpiadach

  Umiejętności ucznia na ocenę bardzo dobrą

 • wypowiedź wyczerpująca temat

 • bogate słownictwo, trudniejsze konstrukcje leksykalne

 • sporadyczne błędy niezakłócające komunikacji

 • wypowiedź płynna bez nienaturalnych przerw

 • dobra wymowa i intonacja

 • udział w konkursach i olimpiadach

Umiejętności ucznia na ocenę dobrą

 • ogólne zrozumienie pytań

 • zrozumiała wypowiedź

 • podstawowe słownictwo i konstrukcje leksykalne, nieliczne błędy

 • podstawowe struktury gramatyczne, nieliczne błędy niezakłócające komunikacji

 • nieliczne przerwy w wypowiedzi

 • nieliczne błędy fonetyczne

 

Umiejętności ucznia na ocenę dostateczną

 • niepełne zrozumienie pytań, wymaga pomocy nauczyciela

 • wypowiedź powierzchowna, wielokrotne powtórzenia

 • ograniczone słownictwo podstawowe struktury gramatyczne, liczne błędy, jednak nie zakłócające komunikacji

 • częste przerwy w wypowiedzi

 • liczne błędy fonetyczne

Umiejętności ucznia na ocenę dopuszczającą

Umiejętności ucznia na ocenę niedostateczną

 • wypowiedź niezrozumiała, nie na temat

 • ubogie słownictwo, nieumiejętność jego zastosowania

 • liczne błędy w strukturach gramatycznych wykluczające komunikację

 • brak płynności wypowiedzi


2. Ocena roczna

Wiadomości określone programem


 • zaplanować weekend

 • opowiedzieć o możliwościach spędzenia weekendu

 • zaprosić do kina i zachęcić do obejrzenia filmu

 • opowiedzieć o swoim hobby

 • opisaćczynności domowe z uwzględnieniem częstotliwości ich wykonywania

 • opowiedzieć o swoich wydatkach

 • zaproponować aktywne spędzenie wolnego czasu

 • opowiedzieć o ulubionej dyscyplinie sportowej

 • nazwać części ciała

 • zredagować informacje

 • zdać sprawozdanie z meczu piłkarskiego

 • opowiadać o podróżach, planach wakacyjnych i preferowanych środkach komunikacji

 • pytać o drogę

 • opisać drogę i wskazywać kierunek

 • uzyskać informacje o tym, gdzie znajduje się poszukiwany przez niego obiekt

 • przyjąć lub odrzucić zaproszenie

 • ustosunkować się do czyjegoś pomysłu

 • opisać swoje uzdolnienia i upodobania muzyczne

 • zapytać o wyrażenia mające miejsce w przeszłości i opowiedzieć o nich

 • usprawiedliwić się

 • przeprowadzić wywiad

 • opowiadać o sobie i o innych

 • zrozumieć tablice informacyjne i wyjaśnić ich znaczenie

 • opowiadać o wakacjach

 • uzyskać informacje na lotnisku

 • opowiedzieć o swojej pasji

 • porównać cechy przedmiotów, osób i miejsc

 • zapytać o warunki i regulamin na kempingu i w schronisku młodzieżowym

 • podzielić się wrażeniami z podróży

 • napisać artykół do gazetki szkolnej

 • ułożyć ponaglenie

 • opowiedzieć o swoich zamiłowaniach

 • wyrażić radość

 • podać instrukcje

 • zachęcić do czegoś

 • opowiedzieć o zwierzętach domowych

 • opisać zdarzenia mające miejsce w przeszłości

Struktury gramatyczne


 • czasowniki rozdzielne złożone

 • przysłówki

 • przyimki z biernikiem

 • rodzajnik określony, nieokreślony i dzierżawczy w celownikiu

 • dopełnienie w celowniku

 • czasowniki z dopełnieniem w celowniku

 • przyimki z celownikiem

 • czas przeszły dokonany czasowników regularnych

 • zaimki osobowe w celowniku

 • czas przeszły dokonany czasowników nieregularnych

 • zaimki dzierżawcze w mianowniku, bierniku i celowniku

 • stopniowanieprzymiotników

 • stopniowanie przysłówków

 • spójnik „aber”

 • zaimki zwrotne w bierniku

 • czasowniki zwrotne

 • szyk zdań z dopełnieniami w bierniku i celowniku

 • czas przeszły niedokonany (Imperfekt) czasowników nieregularnych

Umiejętności ucznia na ocenę celującą

 • szybka i pewna reakcja, szczegółowe zrozumienie pytań

 • wypowiedź wyczerpująca temat, interesująca, kreatywna

 • bogate słownictwo wykraczające poza ramy programowe

 • aktywne użycie struktur gramatycznych

 • płynna wypowiedź, bardzo dobra wymowa i intonacja

 • udział w konkursach i olimpiadach

Umiejętności ucznia na ocenę bardzo dobrą

 • wypowiedź wyczerpująca temat

 • bogate słownictwo, trudniejsze konstrukcje leksykalne

 • sporadyczne błędy niezakłócające komunikacji

 • wypowiedź płynna bez nienaturalnych przerw

 • dobra wymowa i intonacja

 • udział w konkursach i olimpiadachUmiejętności ucznia na ocenę dobrą

 • ogólne zrozumienie pytań

 • zrozumiała wypowiedź

 • podstawowe słownictwo i konstrukcje leksykalne, nieliczne błędy

 • podstawowe struktury gramatyczne, nieliczne błędy niezakłócające komunikacji

 • nieliczne przerwy w wypowiedzi

 • nieliczne błędy fonetyczne

 

Umiejętności ucznia na ocenę dostateczną

 • niepełne zrozumienie pytań, wymaga pomocy nauczyciela

 • wypowiedź powierzchowna, wielokrotne powtórzenia

 • ograniczone słownictwo podstawowe struktury gramatyczne, liczne błędy, jednak nie zakłócające komunikacji

 • częste przerwy w wypowiedzi

 • liczne błędy fonetyczne


Umiejętności ucznia na ocenę dopuszczającą

 • brak zrozumienia pytań

 • wypowiedź nieadekwatna do zadanego tematu, nie w pełni zrozumiała

 • nietrafny dobór i zastosowanie słownictwa, liczne błędy zakłócające komunikację

 • proste, często błędne struktury gramatyczne

 • wymowa niepoprawna

 

Umiejętności ucznia na ocenę niedostateczną

 • wypowiedź niezrozumiała, nie na temat

 • ubogie słownictwo, nieumiejętność jego zastosowania

 • liczne błędy w strukturach gramatycznych wykluczające komunikację

 • brak płynności wypowiedzi

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna