Publiczne gimnazjum nr 1 w wałbrzychuPobieranie 1.63 Mb.
Strona25/35
Data24.10.2017
Rozmiar1.63 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   35

TECHNIKA:


PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIENIA

KRYTERIA I WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Opracował: Leszek Szczepaniak

dla klasy 2 gimnazjum


KATEGORIA WYMAGAŃ

OCENA

DOPUSZCZAJACA

OCENA

DOSTATECZNA

OCENA

DOBRA

OCENA

BARDZO DOBRA

DLACZEGO METODA PROJEKTÓW?

Z pomocą n-la wyjaśnia pojęcie projektu. Potrafi podać przykłady projektów. Zna zawody związane z projektowaniem.

Samodzielnie definiuje metodę projektów. Wyróżnia zalety metody projektów. Potrafi określić instytucje pracujące tą metodą.

Omawia działania własne wykonywane metodą projektów. Analizuje proste przedmioty pod kątem projektowania.

Rozumie potrzebę poznania metodę projektów. Dostrzega swoje możliwości techniczne w otaczającym go świecie. Wykazuje szerokie zainteresowanie nową metodą pracy.

DOBÓR I TWORZENIE ZESPOŁÓW

Rozumie potrzebę współpracy w grupie. Potrafi wymienić prawa obowiązujące w zespole. Akceptuje zasady pracy w zespole.

Zna etapy występujące podczas tworzenia zespołu. Bierze skromny udział w dyskusji na temat wzajemnych relacji w zespole klasowym.

Wykazuje szczególne zainteresowanie pracą w zespole. Dostrzega zalety pracy w grupie. Podaje przykłady pracy zespołowej sięgając do różnych dziedzin życia. Zna dokładnie prawa obowiązujące w zespole i podaje praktyczną ich wartość.

Dostrzega złożoność tworzenia zespołów. Wyciąga wnioski z pracy zespołowej. Dzieli się doświadczeniami ze współpracy z kolegami. Przygotowuje dodatkowe materiały wzbogacające umiejętność pracy zespołowej.

WPROWADZENIE W METODĘ PROJEKTÓW

Z pomocą n-la wymienia główne punkty, które obejmuje metoda projektów. Potrafi krótko z charakteryzować poszczególne działania.

Zna etapy pracy nad projektem. Rozumie konieczność pracy zgodnie z tymi etapami. Analizuje poszczególne punkty pod kątem wykonania prostego projektu.

Analizuje poszczególne etapy pracy nad projektem. Potrafi wykorzystać je w konkretnych praktycznych działaniach. Widzi możliwość rozwijania własnych zainteresowań korzystając z tej metody.

Analizuje przykładowy projekt biorąc pod uwagę przygotowanie odpowiedniej dokumentacji. Przedstawia ciekawe projekty wytworów ze swojego otoczenia. Wyciąga praktyczne wnioski do pracy we własnym zespole klasowym.

WYBÓR TEMATU

Uczeń dostrzega potrzebę wyboru tematu zgodnego z zainteresowaniami. Z pomocą n-la uczeń wybiera temat pracy. Potrafi wskazać związki tematu z techniką. Wykazuje możliwości realizacji tematu.

Analizuje swoje zainteresowania. Potrafi wybrać najciekawsze, które będzie mogło zainteresować kolegów z klasy.

Potrafi samodzielnie dobrać temat do swoich możliwości. Potrafi temat z innych dziedzin ( np. biologii) przekształcić na dziedzinę techniczną. Dobiera temat, który może być wykorzystywany w przyszłej działalności ucznia.

Potrafi zainteresować cały zespół danym tematem. Wybiera temat , który pozwala mu być twórczym w swoich działaniach. Wykazuje duże możliwości tematyczne. Potrafi dostosować temat do swojego zespołu.

WSTĘPNE ZAZNAJOMIENIE SIĘ UCZNIÓW TEMATEM PLANOWANEGO PROJEKTU

Uczeń zbiera informacje nie zawsze zgodne z tematem .Nie jest aktywny. Przygotowuje informacje po terminie. Opracowuje informacje w sposób chaotyczny, niespójny.

Przynosi potrzebne materiały lecz niekompletne . Zapomina czasem o wyznaczonych terminach.

Potrafi szukać materiałów potrzebnych do danego tematu. Ocenia swoje możliwości opracowania zagadnienia.

Prezentuje ciekawe materiały. Działa zgodnie z planem. Potrafi zaskoczyć grupę przygotowaniem do zajęć.

PLANOWANIE PRACY NAD PROJEKTEM

Tworzy plan pracy z pomocą n-la. przygotowuje odpowiednią dokumentację w postaci tabeli itp.

Wie jak powinien być zbudowany plan pracy. Opracowuje niepełny plan pracy. Dokumentacja jest niestaranna.

Przygotowuje plan pracy taki ,że nie trzeba go zmieniać. Plan pracy przygotowany w terminie. Dokumentacja jest poprawna i estetyczna

Przygotowany szczegółowy plan pracy w terminie. Dokumentacja pełna ,samodzielnie wykonana, starannie przygotowana oraz uzupełniona dodatkowymi informacjami.

TWORZENIE CHARAKTERYSTYKI PROJEKTU

Buduje charakterystykę projektu z pomocą n-la. Ma duże trudności z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji.


Potrafi opracować charakterystykę projektu , ale z wieloma błędami. Dokumentacja jest niestaranna i niekompletna.

Potrafi opracować charakterystykę projektu samodzielnie z drobnymi błędami. Dokumentacja jest starannie wykonana i kompletna. Praca przedstawiona w terminie.

Potrafi opracować charakterystykę projektu samodzielnie bez błędów .Rozumie jej znaczenie jako ważnego dokumentu.

Dokumentacja kompletna uzupełniona dodatkowymi informacjami.BRD

Potrafi z pomocą n-la nazywać poszczególne znaki i grupy znaków. Zna obowiązkowe wyposażenie roweru i motoroweru. Zna pojęcia: pieszy, uczestnik ruchu, przejście dla pieszych itp. Potrafi z pomocą n-la rozwiązywać podstawowe problemy w ruchu drogowym np. włączanie się do ruchu, pokonywanie skrzyżowań. Wie jak udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Zna większość znaków drogowych. Rozumie zasady ruchu pieszych, rowerzystów i motorowerzystów. Potrafi pokonywać proste skrzyżowania. Potrafi wykonywać podstawowe manewry na drodze

( wyprzedzanie, wymijanie, omijanie, włączanie się do ruchu) .Udziela pierwszej pomocy w podstawowym zakresie(zna procedury wzywania pomocy, wykonuje drobne zabiegi).Potrafi przeprowadzać konserwację pojazdów. Zna elementy, zespoły, podzespoły. Wie jak jest zbudowany i jak działa silnik spalinowy. Zna wszystkie znaki drogowe. Rozumie zasady kultury poruszania się po drogach. Prezentuje aktywną postawę dbałości o bezpieczeństwo własne i innych. Zna szczegółowe przepisy dotyczące ruchu drogowego.

Wykonuje plansze lub makiety zw. z ruchem drogowym. Potrafi wyjaśnić co dokładnie przedstawiają. Zna wszystkie typy znaków. Objaśnia ruch na skrzyżowaniach. Zna pojęcia obowiązujące pieszych , rowerzystów motorowerzystów. Wie jak powinien zachować się uczestnik ruchu w sytuacjach typowych i nietypowych. Udziela pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

PREZENTACJE PROJEKTÓW

Prezentuje skromną formę projektu. Odczytuje informacje z trudnością. Prezentacja nieciekawa i nudna. Pracę wykonał po terminie z przekładaniem terminu prezentacji . Uczeń jest jedynie pomocnikiem podczas prezentacji a wkład pracy jest niewielki.Uczeń prezentuje tylko podstawowe informacje. Przygotował dokumentację niestarannie. Dokumentacja jest dobra, ale po terminie. Przygotował dokumentację ,ale jest ona niekompletna. Działa z pomocą osób trzecich. Korzysta wyłącznie jednego źródła informacji lub jednego rodzaju źródła, np. wyłącznie informacje z książek lub wyłącznie z Internetu. Bierze udział w tworzeniu dokumentacji i prezentacji projektu, jednak spełnia tylko role pomocniczą, widoczny brak inicjatywy.

Dokumentację wykonuje poprawnie, estetycznie, posiada niewielkie niedociągnięcia. potrafi zamieścić w dokumentacji konkretne przydatne praktycznie uczniom wnioski. Potrafi przygotować ciekawy, wzbudzający powszechne zainteresowanie projekt. Korzysta z wielu różnych źródeł informacji, z poparciem innymi materiałami np. plansze, tabele, zdjęcia, zdjęcia, film video itp. Samodzielnie zaplanował, przygotował i przeprowadził prezentacje używając kilku metod. Dokonał rzetelnej samooceny projektu i współpracy w grupie.

Opracował pełną dokumentację samodzielnie w sposób staranny(nie zawiera błędów, opracowana w zgodzie ze wskazaniami w PPMP. Zawarł w dokumentacji właściwe wnioski. Prezentuje projekt w sposób bardzo ciekawy (prezentacja zorganizowana dla szerszego grona). Korzysta z wielu źródeł informacji, własnych badań i obserwacji. Popiera projekt innymi formami np. filmem. W prezentacji bierze udział cały zespół. Dokonuje rzetelnej samooceny projektu i analizy projektu.
Directory: zalaczniki -> 304
zalaczniki -> Szanowna Pani
zalaczniki -> Gdynia: Przebudowa pomieszczenia nr 18 w budynku nr na pomieszczenie serwerowni Centrum Operacji Morskich Gdynia wraz z pozwoleniem na budowę w formie Zaprojektuj I Zbuduj
zalaczniki -> Dwa wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
zalaczniki -> Przygotowanie I udział polskiego kotyngentu wojskowego
zalaczniki -> Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
zalaczniki -> „Program rozwoju Sił Zbrojnych rp w latach 2009-2018” jest programem opracowanym po raz pierwszy zgodnie z nowymi procedurami planowania obronnego nato, obejmującymi dziesięcioletni okres planistyczny
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
304 -> Wrocław ul. Weigla 5 Znak sprawy: 132/med/2008 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Pobieranie 1.63 Mb.

Share with your friends:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   35
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna