Publiczne gimnazjum nr 1 w wałbrzychuPobieranie 1.63 Mb.
Strona10/35
Data24.10.2017
Rozmiar1.63 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   35

MUZYKA:PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIENIA

KRYTERIA I WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

Opracowała: Sylwia Wywrot

dla klasy 1 gimnazjum

Kryteria oceny uczniów powinny być ukierunkowane przede wszystkim na zakres realizacji przez uczniów celów:

I. wychowawczych:

1. czynne uczestniczenie w zajęciach,

2. wykazywanie pozytywnej motywacji do przedmiotu,

3. umiejętność samodzielnego wykonywania zadań,

II. kształcących:

1. osiągnięcia w zakresie umiejętności śpiewu,

2. osiągnięcia w zakresie percepcji muzyki.

III. poznawczych:

1. znajomość opanowanej wiedzy,

2. znajomość poznanej literatury muzycznej.


W wyniku nauczania muzyki na lekcjach:

Na ocenę celującą uczeń powinien:

I. Cele wychowawcze:

1. aktywnie uczestniczyć w każdej lekcji,

2. wykazywać pozytywny stosunek do przedmiotu,

3. umieć samodzielnie wykonywać zadania,

4. umieć konstruować zadania.

II. Cele kształcące:

1. śpiew: • zaśpiewać w grupie z pamięci poprawną dykcją, poprawnie intonacyjnie z właściwym podparciem oddechowym:

* pieśni obowiązkowe: Mazurek 3 Maja, Warszawiankę 1831r.

* piosenki nauczane na lekcjach,

2. percepcja muzyki:


III. Cele poznawcze:

1. wiedza muzyczna:   • wymienić cechy muzyki chorałowej,

   • wymienić najstarsze zabytki muzyki polskiej,

   • wymienić stałe części mszy,

   • wyjaśnić pojęcie muzyki polifonicznej,

   • omówić podstawową zasadę prowadzenia głosów w fudze,

   • zauważyć wejścia tematu w słuchanej fudze,

   • wymienić formy muzyki baroku,

   • wymienić części koncertu barokowego,

   • wymienić nazwiska kompozytorów okresu baroku i klasycyzmu,

   • wymienić części sonaty klasycznej i allegra sonatowego,

   • zauważyć wejścia poszczególnych części słuchanej sonatiny,

   • zdefiniować pojęcia: sonata, symfonia, koncert, kwintet smyczkowy, uwertura, aria, balet, libretto,

   • wymienić instrumenty grające w orkiestrze symfonicznej oraz znać ich rozmieszczenie na estradzie,

   • wymienić formy muzyczne występujące w operze,

   • wymienić najsłynniejsze opery S. Moniuszki (3),

   • rozróżniać cechy muzyki różnych epok,

2. literatura muzyczna:

 • rozpoznać następujące utwory muzyczne:

* Anonim - Bogurodzica

* Wincenty z Kielc – Gaude Mater Polonia

* A. Vivaldi – 4 Pory Roku - Koncert E- dur, cz. I - Wiosna

* L. van Beethoven – Sonata fort.cis-mol,op.27 nr 2,cz.I

* W.A. Mozart – Marsz Turecki z sonaty fort. A-dur, cz. III

* L.van Beethoven – V Symfonia c-mol, op.67, cz.I

* G. Bizet- Kuplety torreadora z opery Carmen

* S. Moniuszko – Aria Stefana z opery Straszny dwór.


Uczeń powinien ponadto:

 • uczestniczyć w koncertach muzycznych,

 • wykonać przynajmniej jedną pracę pisemną w semestrze dotyczącą zagadnień muzycznych.


Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien:

I. Cele wychowawcze:

1. aktywnie uczestniczyć w każdej lekcji,

2. wykazywać pozytywny stosunek do przedmiotu,

3. umieć samodzielnie wykonywać zadania.

II. Cele kształcące:

1. śpiew:


 • zaśpiewać w grupie z pamięci poprawną dykcją, poprawnie intonacyjnie,

z właściwym podparciem oddechowym:

* pieśni obowiązkowe: Mazurek 3 Maja, Warszawiankę 1831r.

* piosenki nauczane na lekcjach,

2. percepcja muzyki: • nabyć umiejętność słuchania muzyki,

 • śledzić część słuchanych utworów na schematach graficznych.

III. Cele poznawcze:

1. wiedza muzyczna:   • wymienić cechy muzyki chorałowej,

   • wymienić najstarsze zabytki muzyki polskiej,

   • wymienić stałe części mszy,

   • wyjaśnić pojęcie muzyki polifonicznej,

   • omówić podstawową zasadę prowadzenia głosów w fudze,

   • zauważyć wejścia tematu w słuchanej fudze,

   • wymienić formy muzyki baroku,

   • wymienić części koncertu barokowego,

   • wymienić nazwiska kompozytorów okresu baroku i klasycyzmu,

   • wymienić części sonaty klasycznej i allegra sonatowego,

   • zauważyć wejścia poszczególnych części słuchanej sonatiny,

   • zdefiniować pojęcia: sonata, symfonia, koncert, kwintet smyczkowy, uwertura, aria, balet, libretto,

   • wymienić instrumenty grające w orkiestrze symfonicznej oraz znać ich rozmieszczenie na estradzie,

   • wymienić formy muzyczne występujące w operze,

   • wymienić najsłynniejsze opery S. Moniuszki (3),

2. literatura muzyczna:

 • rozpoznać następujące utwory muzyczne:

* Anonim - Bogurodzica

* Wincenty z Kielc – Gaude Mater Polonia

* A. Vivaldi – 4 Pory Roku - Koncert E- dur, cz. I - Wiosna

* L.van Beethoven – Sonata fort.cis-mol,op.27 nr 2,cz.I

* W.A. Mozart – Marsz Turecki z sonaty fort. A-dur, cz. III

* L. van Beethoven – V Symfonia c-mol, op.67, cz.I

* G. Bizet- Kuplety torreadora z opery Carmen

* S. Moniuszko – Aria Stefana z opery Straszny dwór.Na ocenę dobrą uczeń powinien:

I. Cele wychowawcze:

1. aktywnie uczestniczyć w lekcji,

2. wykazywać pozytywny stosunek do przedmiotu,

3. umieć samodzielnie wykonywać niektóre zadania.

II. Cele kształcące:

1. śpiew:


 • zaśpiewać w grupie z pamięci poprawną dykcją,

* pieśni obowiązkowe: Mazurek 3 Maja, Warszawiankę 1831r.

* piosenki nauczane na lekcjach,

2. percepcja muzyki:


 • nabyć umiejętność słuchania muzyki,

III. Cele poznawcze:

1. wiedza muzyczna: • wymienić cechy muzyki chorałowej,

 • wymienić najstarsze zabytki muzyki polskiej,

 • wyjaśnić pojęcie muzyki polifonicznej,

 • omówić podstawową zasadę prowadzenia głosów w fudze,

 • wymienić formy muzyki baroku,

 • wymienić części koncertu barokowego,

 • wymienić nazwiska kompozytorów okresu baroku i klasycyzmu,

 • wymienić części sonaty klasycznej i allegra sonatowego,

 • zdefiniować pojęcia: sonata, symfonia, koncert, kwintet smyczkowy, uwertura, aria, balet, libretto,

 • wymienić instrumenty grające w orkiestrze symfonicznej oraz znać ich rozmieszczenie na estradzie,

 • wymienić formy muzyczne występujące w operze,

 • wymienić najsłynniejsze opery S. Moniuszki (3),

2. literatura muzyczna:

 • rozpoznać następujące utwory muzyczne:

* Anonim - Bogurodzica

* A. Vivaldi – 4 Pory Roku - Koncert E- dur, cz. I - Wiosna

* W.A. Mozart – Marsz Turecki z sonaty fort. A-dur, cz. III

* L.van Beethoven – V Symfonia c-mol, op.67, cz.I

* S. Moniuszko – Aria Stefana z opery Straszny dwór.

Na ocenę dostateczną uczeń:

I. Cele wychowawcze:

1. jest mało aktywny na lekcji,

2. powinien wykazywać pozytywny stosunek do przedmiotu,

3. powinien umieć samodzielnie wykonywać niektóre zadania.

II. Cele kształcące:

1. śpiew:


 • powinien zaśpiewać w grupie poprawną dykcją,

* pieśni obowiązkowe: Mazurek 3 Maja, Warszawiankę 1831r.

* piosenki nauczane na lekcjach,

2. percepcja muzyki:


 • powinien nabyć umiejętność słuchania muzyki.

III. Cele poznawcze:

1. wiedza muzyczna: • powinien wymienić cechy muzyki chorałowej,

 • powinien wymienić najstarsze zabytki muzyki polskiej,

 • powinien wymienić formy muzyki baroku,

 • powinien wymienić części koncertu barokowego,

 • powinien wymienić nazwiska kompozytorów okresu baroku i klasycyzmu,

 • powinien wymienić niektóre formy muzyki klasycyzmu,

 • powinien wymienić instrumenty grające w orkiestrze symfonicznej

 • powinien wymienić najsłynniejsze opery S. Moniuszki (2),

2. literatura muzyczna:

 • powinien rozpoznać następujące utwory muzyczne:

* Anonim - Bogurodzica

* A. Vivaldi – 4 Pory Roku - Koncert E- dur, cz. I - Wiosna

* S. Moniuszko – Aria Stefana z opery Straszny dwór.

Na ocenę dopuszczającą uczeń:

I. Cele wychowawcze:

1. nie jest aktywny na lekcji,

2. wykazuje niezbyt pozytywny stosunek do przedmiotu,

3. wykonuje zadania z pomocą nauczyciela.

II. Cele kształcące:

1. śpiew:


 • powinien zaśpiewać w grupie

* piosenki nauczane na lekcjach,

2. percepcja muzyki: • powinien nabyć umiejętność słuchania muzyki.

III. Cele poznawcze:

1. wiedza muzyczna: • powinien wymienić najstarsze zabytki muzyki polskiej,

 • powinien wymienić formy muzyki baroku,

 • powinien wymienić nazwiska kompozytorów okresu baroku i klasycyzmu,

 • powinien wymienić niektóre formy muzyki klasycyzmu(2),

 • powinien wymienić instrumenty grające w orkiestrze symfonicznej

 • powinien wymienić jedną operę S. Moniuszki

2. literatura muzyczna:

 • uczeń nie rozpoznaje przykładów z literatury muzycznej.

Na ocenę niedostateczną uczeń:

I. Cele wychowawcze:

1. nie jest aktywny na lekcji,

2. wykazuje obojętny stosunek do przedmiotu,

3. nie umie samodzielnie ani z pomocą nauczyciela wykonywać żadnych zadań.

II. Cele kształcące:

1. śpiew:


 • nie umie zaśpiewać w grupie pieśni obowiązkowych oraz pieśni nauczanych na lekcjach muzyki,

2. percepcja muzyki:

- nie nabył umiejętności słuchania muzyki.

III. Cele poznawcze:

1. wiedza muzyczna:

- nie opanował materiału z zakresu kl. I,

2. literatura muzyczna:

- uczeń nie rozpoznaje przykładów z literatury muzycznej.


Directory: zalaczniki -> 304
zalaczniki -> Szanowna Pani
zalaczniki -> Gdynia: Przebudowa pomieszczenia nr 18 w budynku nr na pomieszczenie serwerowni Centrum Operacji Morskich Gdynia wraz z pozwoleniem na budowę w formie Zaprojektuj I Zbuduj
zalaczniki -> Dwa wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
zalaczniki -> Przygotowanie I udział polskiego kotyngentu wojskowego
zalaczniki -> Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
zalaczniki -> „Program rozwoju Sił Zbrojnych rp w latach 2009-2018” jest programem opracowanym po raz pierwszy zgodnie z nowymi procedurami planowania obronnego nato, obejmującymi dziesięcioletni okres planistyczny
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
304 -> Wrocław ul. Weigla 5 Znak sprawy: 132/med/2008 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Pobieranie 1.63 Mb.

Share with your friends:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   35
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna