Psychologia boju na przestrzeni dziejów. Człowiek w doświadczeniu granicznym



Pobieranie 18,37 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar18,37 Kb.

Konferencja interdyscyplinarna

Psychologia boju na przestrzeni dziejów. Człowiek w doświadczeniu granicznym

(Niepołomice 25-26.09.2015)
Harmonogram
Piątek 25.09, 10.00 – 11.40 Stres pola walki – problemy metodologiczne
Dr hab. Michał Stachura (Instytut Historii UJ, Kraków)

Wprowadzenie. Psychologia boju a rekonstrukcja bitwy antycznej
Dr Marcin Jarząbek (Instytut Historii UJ, Kraków)

Co i jak zostaje w pamięci? Doświadczenie stresu bojowego w narracjach biograficznych byłych żołnierzy II wojny światowej
Ppłk Dr n. med. Radosław Tworus (Klinika Psychiatrii i Stresu Bojowego CSK MON WIM, Warszawa)

Oblicza stresu pola walki.
Dr Piotr Letki (badacz niezależny)

Catafractarios ducens mortus est, czyli odwrót elity z pola walki. Nieudana szarża ciężkozbrojnej jazdy rzymskiej pod Argentoratum.

Piątek 25.09, 12.10-13.40. Morale żołnierza a stres pola bitwy.


Dr hab. Jacek Bonarek (Instytut Historii filia UJK, Piotrków Trybunalski)

Rusowie jako dzikie zwierzęta – postawa barbarzyńców w walkach z Janem Tzimiskesem
Dr hab. Joanna Modrzejewska-Leśniewska (SGH, Warszawa)

Afgańscy wojownicy plemienni jako siła zbrojna. Wady i zalety.
Dr hab. Piotr Szlanta (Instytut Historii UW, Warszawa)

Ck dezerterzy? Rzecz o morale armii austro-węgierskiej podczas Wielkiej Wojny

Piątek 25.09, 15.00-17.00. Żołnierz wobec sytuacji ekstremalnej


Prof. dr hab. Marek Wilczyński (Instytut Historii UP, Kraków)

Pozabitewne czynniki stawiające dowódców i wojska okresu Wędrówki Ludów wobec doświadczeń ekstremalnych.
Mgr Kamil Ruszała (Instytut Historii UJ, Kraków)

Żołnierze wobec walki, strachu i śmierci. Przypadki z armii austro-węgierskiej podczas I wojny światowej
Dr Bartosz Kruszyński (Instytut Historii UAM, Poznań)

Taktyczne oblicze stresu bojowego oraz jego determinanty na przykładzie działań jednostek US Army w Dolinie Korengal w Afganistanie podczas Operacji Enduring Freedom
Mgr Sylwia Szymańska (Klinika Psychiatrii i Stresu Bojowego CSK MON WIM, Warszawa)

Jak pachnie wojna? – przegląd najczęstszych zdarzeń bojowych i traumatycznych z misji wojennych w Iraku i Afganistanie oraz ich wpływ na życie psychiczne weterana

Piątek 25.09, 17.30-19.30. Od karania do leczenia


Dr Łukasz Różycki (Instytut Historii UAM, Poznań)

Mechanizmy wewnętrznej kontroli społecznej w armii bizantyjskiej
Dr Łukasz Niewiński (Instytut Historii UwBiał, Białystok)

Stosowanie kar dyscyplinarnych w armii Skonfederowanych Stanów Ameryki w latach 1861-1865
Dr Magdalena Pawluśkiewicz-Misiaczek (Instytut Filologii Angielskiej UJ, Kraków)

Kanadyjski system opieki nad żołnierzami i weteranami cierpiącymi z powodu urazów będących skutkiem stresu operacyjnego.
Prof. dr hab. Stanisław Ilnicki (Klinika Psychiatrii i Stresu Bojowego CSK MON WIM, Warszawa)

Sto lat badań polskich lekarzy i psychologów nad reakcjami  żołnierzy na stres bojowy

Sobota 26.09, 10.00-11.30. Stres pola bitwy i trauma


Mgr Bartosz Kołoczek (Instytut Historii UJ, Kraków)

Stres pola bitwy, panika i sposoby ich przezwyciężenia w późnoantycznym poemacie epickim „Jan, albo o wojnach libijskich” Flawiusza Kreskoniusza Koryppusa.
Prof. dr hab. Wojciech Kunicki (Instytut Filologii Germańskiej UWr, Wrocław)

Psychologia wojny czy fizjognomia wojny: aspekty literackiego kształtowania przeżycia wojny w Stalowych burzach E. Juengera
Dr Anna Branach Kallas (Instytut Filologii Angielskiej UMK, Toruń)

Zmienne obrazy traumy wojennej w angielskiej literaturze o pierwszej wojnie światowej

Sobota 26.09, 12.00-13.30. Psychologia a sztuka wojny


Dr Bronisław Szubelak (badacz niezależny)

Rydwany z kosami pod Magnezją w 190 p.n.e.
Mgr Wojciech Duszyński (Instytut Historii UJ, Kraków)

Oddziaływanie psychologiczne na żołnierzy antycznych w świetle zbiorów podstępów wojennych (Strategemata)
Dr Michał Wojnowski (IPN, Rzeszów)

Środki zarządzania refleksyjnego w sztuce wojennej Chin i Bizancjum oraz ich recepcja w kulturze strategicznej Związku Radzieckiego/Federacji Rosyjskiej.



©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna