Przygotuj dokument do wydrukuPobieranie 1,01 Mb.
Strona2/5
Data14.02.2018
Rozmiar1,01 Mb.
1   2   3   4   5

LRIT – system dalekiego zasięgu służący identyfikacji i śledzeniu statków handlowych, zapewniający raporty pozycyjne dla władz morskich oraz armatorów poprzez Inmarsat – C. Wspomniane raporty wykorzystywane są w celach bezpieczeństwa życia i mienia, ochrony środowiska, kontroli ruchu.

Zgodnie z postanowieniami konwencji SOLAS V/19-1 dotyczy on następujących statków uprawiających żeglugę międzynarodową:

Statki handlowe, włączając szybkie jednostki, o pojemności od 300GT,

Wszystkie statki pasażerskie,

Mobilne (ruchome) przybrzeżne jednostki wiertnicze,

Jachty o wielkości równej lub większej od 300GT, uwzględnione w Large Yacht Code, lub posiadające Certyfikat Bezpieczeństwa Radiowego Statku Handlowego.

Jako wyjątki przewidziane są jednostki posiadające AIS i uprawiające żeglugę tylko w strefie A1. Niniejsze postanowienia konwencji wchodzą w życie od 1 Stycznia 2009.

W mojej opinii jest to system perspektywiczny pozwalający zautomatyzować wiele zadań nawigacji jak Np. manewry, interpretacja prawideł.


2. Współczesne metody pozycjonowania precyzyjnego
W dzisiejszym świecie chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć jak ważna jest informacja gdzie się aktualnie znajdujemy, oprócz poznania samych współrzędnych istotna jest także kwestia na ile uzyskana pozycja jest dokładna. Począwszy od kierowców samochodowych wyposażonych w system GPS oraz wyświetlacz map drogowych, a kończąc na typowo profesjonalnych zastosowaniach geodezyjnych, dla każdego odpowiedź na te dwa pytania jest bardzo istotna. Dokładna, wiarygodna i ciągła informacja na temat pozycji nabiera szczególnego znaczenia właśnie w zastosowaniach DP. Wiele z prowadzonych działań w nawigacji precyzyjnej wymaga dokładności do 3m, niektóre wymuszają nawet większą dokładność rzędu centymetrów. Wiarygodność pozycji jest także bardzo istotna sprawą, dlatego dla tej dziedziny działalności człowieka tworzy się specjalne systemy pozycyjne, niewrażliwe na zakłócenie atmosferyczne i pogodowe. Ciągłość dostarczania aktualnych współrzędnych spowodowała wymóg pozyskiwania ich w jednosekundowych odstępstwach. Do najczęściej stosowanych systemów zalicza się: GPS/DGPS, Artemis, HPR, Fanbeam, Taut wire, Relative GPS. Opis ich działania przedstawiam w tym rozdziale mojej pracy.

Systemy pozycyjne stosowane w DP


2.1 Globalny System Pozycjonowania

GPS jest systemem pozycyjnym bazującym na sygnałach odbieranych z satelitów. Satelity są umieszczone na orbicie, tak ze w każdym czasie minimum 5 satelitów jest widocznych z dowolnego miejsca na ziemi. GPS za pomocą anteny odbiera sygnał z satelity i na podstawie zawartych w nim informacji oblicza pozycję anteny odbiornika w przyjętym układzie odniesienia.Wymagania DP odnośnie dokładności systemu

Działanie systemu DGPS1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna