PrzeznaczeniePobieranie 10,18 Kb.
Data23.10.2017
Rozmiar10,18 Kb.


PRZEZNACZENIEPRZESĄDY


 1. NIE WSTAWAJ LEWĄ NOGĄ

 2. JEŻELI MUSISZ WRÓCIĆ DO DOMU, ZAWSZE PRZYSIĄDŹ NA CHWILĘ

 3. NIE PRZECHODŹ ULICĄ, JEŻELI PRZEBIEGŁ JĄ CZARNY KOT

 4. ZŁAP SIĘ ZA GUZIK, KIEDY SPOTKASZ KOMINIARZA

 5. NIE ZACZYNAJ ŻADNEJ SPRAWY W PIĄTEK

 6. NAJBARDZIEJ FERALNY DZIEŃ TO PIĄTEK – TRZYNASTY DZIEŃ MIESIĄCA

 7. ...........................................................................................................
 1. ...........................................................................................................
 1. ........................................................................................................

PODAJ DEFINICJĘ PRZESĄDU
.................................................................................................................
................................................................................................................
PRZEPOWIEDNIE

 1. TŁUMACZENIE SNÓW?

 2. WRÓŻENIE Z KART?

 3. ODCZYTYWANIE LINII PAPILARNYCH?

 4. BADANIE GWIAZD?

5. .............................................................................................................


6. .............................................................................................................
7. .............................................................................................................

PRZEPOWIEDNIA JEST POTRZEBNA


TAK/NIE

.................................................................................................................


.................................................................................................................

HIPOKRATES


Sposób życia urządzać będę chorym dla ich dobra, podług sił moich i zdolności, dalekim będąc od wszelkiego uszkodzenia i krzywdy wszelkiej.

Nigdy nikomu, ani na żądanie, ani na prośby niczyje nie podam trucizny, ani też takiego nie powezmę zamiaru, jak również nie udzielę żadnej niewieście środka poronnego.

W czystości i niewinności świętej zachowam życie moją i sztukę moją, ani też operacji kamienia nigdy wykonywać nie będę, pozostawiając to ludziom tego rzemiosła.

Do czyjegokolwiek domu wnijdę, celem wejścia mojego będzie jedynie dobro chorego, jakoż nigdy kierować mną nie będzie rozmyślne bezprawie, ani występek, ani chuć lubieżna, bądź względem niewiasty, bądź względem mężczyzny, ani wolnych, ani niewolników.

Cokolwiek podczas pełnienia obowiązków zawodu mojego, a nawet poza obrębem czynności lekarskich, w życiu ludzkim bym zobaczył lub posłyszał, co rozgłaszanem być nie potrzebuje, przechowam w milczeniu, nigdy, nikomu, nie wypowiadając tego.

Jeżeli przysięgi tej dotrzymam w świętości i w niczem jej nie naruszę, aby mi wolno było w szczęśliwości i poważaniu wszystkich ludzi wieść życie po wsze czasy i błogich owoców sztuki mojej używać w obfitości; jeżeli naruszę przysięgę tę i stanę się wiarołomnym, przeciwnej niech doznam doli.


(Przysięga Hipokratesa składana przez kończących studia medyczne. Obecnie zastąpiona oświadczeniem adeptów medycyny, że zapoznali się z Genewską Konwencją Lekarską, będącą jej złagodzoną wersją)

DYLEMATY MEDYCYNY

ZAJMIJ STANOWISKO TAK - NIE


eutanazja
.................................................................................................................

aborcja
.................................................................................................................zawiadamianie rodziny o zarażonym wirusem HIV
................................................................................................................©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna