Przewodnik PacjentaPobieranie 296,8 Kb.
Data25.02.2019
Rozmiar296,8 Kb.
Przewodnik Pacjenta


Zakres pakietu Comfort Plus PB2_JRS092_PCKNPS
Kompleksowe konsultacje specjalistyczne
W ramach abonamentu, Pacjent ma nielimitowany dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów w sytuacjach chorobowych, zaostrzenia się chorób przewlekłych oraz pomocy w nagłych zachorowaniach. Konsultacje specjalistyczne obejmują: wywiad, poradę specjalisty wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia. Grupa LUX MED gwarantują Pacjentom dostęp do lekarzy niżej wymienionych specjalności bez skierowania:

 • choroby wewnętrzne (internista i / lub lekarz medycyny rodzinnej)

 • ginekologia i położnictwo

 • chirurgia

 • laryngologia

 • okulistyka

 • dermatologia

 • alergologia

 • ortopedia

 • kardiologia

 • neurologia

 • urologia

 • diabetologia

 • endokrynologia

 • gastroenterologia

 • nefrologia

 • onkologia

 • pulmonologia

 • reumatologia

 • hematolog

 • lekarz dyżurny

W przypadku gdy posiadaczem Karty jest dziecko: • pediatria

 • chirurgia dziecięca

 • ortopedia dziecięca

 • neurologia dziecięca

Ponadto przez lekarza pediatrę prowadzona jest działalność profilaktyczna.

Konsultacje u lekarzy pozostałych specjalności wymagają skierowania od lekarza LUX MED, a w przypadku gdy posiadaczem Karty jest dziecko – od lekarza pediatry LUX MED.

W przypadku braku w placówkach Grupy wymaganego specjalisty, istnieje możliwość skierowania przez lekarza LUX MED Pacjenta na konsultację specjalistyczną do lekarza, który nie przyjmuje w Grupie, ale jest dostępny w Polsce.

Uwaga:

Usługa ta nie obejmuje konsultacji z zakresu: stomatologii, rehabilitacji, psychiatrii oraz konsultacji u specjalistów innych zawodów, tj.np: dietetyk, logopeda, psycholog (w tym seksuolog).


Konsultacje Psychologia (w tym Seksuologa/Androloga) i Psychiatry

W ramach abonamentu Pacjent może korzystać z konsultacji specjalistycznych lekarza psychiatry i psychologa (w tym seksuologa i androloga). Konsultacje specjalistyczne obejmują: wywiad, poradę specjalisty wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia. Konsultacje te są limitowane i obejmują 3 porady w roku u każdego z tych specjalistów .


Konsultacje profesorskie ze skierowaniem

Lekarze specjaliści w każdym niezbędnym przypadku kierują na konsultacje do samodzielnego pracownika naukowego (dr. hab., prof. nazw., prof. zw.) danej specjalności. Konsultacje te nazywane konsultacjami profesorskimi nie wymagają wówczas żadnej dodatkowej odpłatności.
Kompleksowe badania diagnostyczne

W zakres kompleksowych badań diagnostycznych wchodzą niżej wymienione badania diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i czynnościowej wraz ze środkami kontrastowymi. Liczba wykonywanych badań diagnostycznych jest nielimitowana. Badania diagnostyczne wykonywane są na podstawie skierowań wystawionych przez lekarza LUX MED:

Diagnostyka laboratoryjna

hematologiczne i koaguolologiczne: eozynofilia bezwzględna, leukocyty, OB, morfologia krwi obwodowej z rozmazem, płytki krwii, retikulocyty, czas protrombinowy, czas trombinowy (TT), czas tromboplastynowy (INR), D-Dimery, APTT, fibrynogen, hemoglobina glikolowana

badania biochemiczne i hormonalne oraz markery nowotworowe: białko c-reaktywne, ALAT-aminotransferaza alaninowa, ASPAT-aminotransferaza asparaginianowa, amylaza, albuminy, białko całkowite, bilirubina całkowita, bilirubina bezpośrednia, chlorki, cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, kinaza kreatynowa (CPK), dehydrogenaza mleczanowa, fosfataza zasadowa, fosfataza kwaśna, fosforany, GGTP –gamma– glutamylotranspeptydaza, glukoza, glukoza – krzywa, kreatynina, kwas moczowy, lipidogram, magnez, mocznik, potas, proteinogram, sód, trójglicerydy, wapń, żelazo, IGE całkowite, IGA całkowite, IGG całkowite, IGM całkowite, kwas foliowy, witamina B12, TIBC – całkowita zdolność wiązania żelaza, żelazo-krzywa wchłaniania, ferrytyna, ceruloplazmina, transferyna, troponina, tyreoglobulina, apolipoproteina A1, lipaza, miedź, adrenalina (poziom we krwii), kortyzol, test z metodopramidem, prolaktyna, TSH, estradiol, FSH, FT3 (wolne T3), FT4 (wolne T4), beta-HCG, LH, progesteron, prolaktyna, testosteron, AFP, PSA, CEA, CA-125, CA-15.3, CA-19.9

badania serologiczne i diagnostyka infekcji: odczyn VDRL, ASO, RF, Waalera – Rosego, CoombsaBTA, oznaczenie przeciwciał anty Rh, grupa krwi, badanie przeglądowe alloprzeciwciał, Antygen Hbs (HBs-Ag), ATPO, ATG, cytomegalia przeciwciała w klasie IGG/IGM, EBV przeciwciała w klasie IGG/IGM, przeciwciała anty-Hbs, przeciwciała anty-HCV, Helikobakter pyroli, przeciwciała HIV1/HIV2 oraz mononukleoza, różyczka, toksoplazmoza przeciwciała w klasie IGG/IGM, chlamydia trachomatis IGG/IGM/IGA, HBc przeciwciała IGM

badania moczu: badanie ogólne + osad, kwas wanilinomigdałowy białko, fosforany, glukoza kreatynina, kwas moczowy, magnez, mocznik, sód, wapń, ALA, miedź, potas, katecholaminy noradrenalina adrenalina, kortyzol, metoksykatecholaminy, ołów w dobowej zbiórce moczu

badania bakteriologiczne: posiewy i wymazy w kierunku bakterii tlenowych - posiew moczu, posiew kału ogólny, wymaz z gardła, w zależności od wskazań dodatkowo antybiogram, posiew i wymaz w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych, wymaz z ucha, oka, nosa, odbytu, pochwy, rany, posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella, czystość pochwy, posiew nasienia, posiew plwociny, wymaz z szyjki macicy

badania kału: badanie kału ogólne w kierunku pasożytów, na krew utajoną, na Lamblie oraz na Rota Wirus/adenowirusy

badania cytologiczne: cytologia ginekologiczna, cytologia złuszczeniowa z nosa

badania mykologiczne z posiewem, mykogram

badania toksykologiczne: digoksyna, ołów

Diagnostyka obrazowa:

badania elektrokardiograficzne: EKG spoczynkowe, EKG wysiłkowe, 24 godzinne badanie EKG (Holter EKG), Holter EKG ciśnieniowy, Holter EKG „event”

badania rentgenowskie: RTG czaszki, RTG jamy brzusznej, RTG klatki piersiowej – również z barytem, RTG kości krzyżowej i krzyżowo-ogonowej, RTG kości (nosa, podudzia, udowej, ramienia, przedramienia, skroniowych), RTG kręgosłupa (lędźwiowego, krzyżowo-biodrowego, piersiowego, szyjnego), RTG w kierunku skoliozy, RTG łopatki, RTG miednicy, RTG mostka, RTG żuchwy, RTG zatok, RTG żeber, RTG stawów, RTG kończyn, urografia, RTG nosogardła (trzeci migdał), RTG barku

W przypadku badań RTG Pacjent otrzymuje: opis badania oraz wynik badania na nośniku ustalonym dla danej placówki medycznej.

badania ultrasonograficzne: USG jamy brzusznej, USG miednicy mniejszej, USG układu moczowego, USG ginekologiczne przez powłoki brzusznej, USG ginekologiczne (ocena ciąży), USG piersi, USG tarczycy, USG gruczołu krokowego przez powłoki brzuszne, USG transwaginalne, USG ciąży przez powłoki brzuszne, USG scriningowe ginekologiczne, USG jąder, USG ślinianek, ECHO serca, USG gruczołu krokowego transrektalne, Doppler USG tętnic szyi, Doppler USG żył szyi, Doppler USG tętnic kończyny, Doppler USG żył kończyny, USG Doppler jamy brzusznej/ układu wrotnego, USG Doppler tętnic nerkowych, USG Doppler tętnic wewnątrzczaszkowych, USG stawu biodrowego, USG stawu kolanowego, USG stawu łokciowego, USG stawu skokowego, USG staw barkowy, USG monitorowanie biopsji, USG tkanek miękkich, USG węzłów chłonnych, USG krtani, USG nadgarstka, USG drobne stawy i więzadła, USG palca, USG ścięgna Achillesa

badania endoskopowe: anoskopia, gastroskopia, rektoskopia, sigmoidoskopia, kolonoskopia - pobranie wycinków z oceną histopatologiczną w przypadku wskazań medycznych

badania okulistyczne: pole widzenia, dno oka, adaptacja do ciemności, badanie ciśnienia śródgałkowego, badanie widzenia przestrzennego

rezonans magnetyczny: jamy brzusznej, miednicy małej, śródpiersia (z wyłączeniem piersi), kręgosłupa: lędźwiowego, piersiowego, szyjnego, głowy + angio (z wyłączeniem spektroskopii), oczodołów, zatok, przysadki, stawów: barkowego, łokciowego, kolanowego, nadgarstka, skokowego, biodrowych, krzyżowo-biodrowych, stopy (z wyłączeniem badań dynamicznych), kończyny dolnej (udo, podudzie), kończyny górnej (ramię, przedramię).

tomografia komputerowa: głowy (z wyłączeniem dental CT), zatok, oczodołów, kości skroniowych, szyi, krtani, klatki piersiowej (z wyłączeniem naczyń wieńcowych i serca), klatki piersiowej HRCT, jamy brzusznej (z wyłączeniem kolonoskopii wirtualnej), miednicy małej, kręgosłupa: szyjnego, piersiowego, lędźwiowego, stawów: biodrowych, kolanowego, skokowego, nadgarstka, barkowego, łokciowego, stopy, CT tkanek miękkich (udo, podudzie, ramie, przedramię).

Inne badania diagnostyczne:

 • spirometria

 • audiometria tonalna

 • densytometria przesiewowa (screeningowa)

 • badanie uroflowmetryczne

 • biopsje cienkoigłowe - guzka, prostaty, piersi, tarczycy, węzłów chłonnych wraz z oceną histopatologiczną

 • mammografia

Uwaga:

Zakres abonamentu nie obejmuje badań ultrasonograficznych wykonywanych w technologii 3D/4D.

Nazwy lub metody oznaczeń poszczególnych badań mogą ulegać zmianie w związku z rozwojem technologii i podwyższaniem standardów obsługi, co nie będzie miało wpływu na zakres usług dostępnych w pakiecie.


Konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne

Usługi w formie zabiegów, które mogą być wykonywane przez lekarza lub pielęgniarkę podczas właściwej dla zabiegu konsultacji lekarskiej lub po konsultacji lekarskiej w warunkach ambulatoryjnych. Zakres konsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych uzależniony jest od zakresu konsultacji specjalistycznych, do których Pacjent jest uprawniony w ramach abonamentu. W ramach dostępu do konsultacji u wszystkich specjalistów, konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne obejmują:

Zabiegi ambulatoryjne ogólnolekarskie:

 • pobranie wymazu/posiewu

 • pomiar ciśnienia tętniczego

 • pomiar wzrostu i wagi ciała

 • odczulanie (lek Pacjenta)

Zabiegi ambulatoryjne chirurgiczne:

 • założenie i zmiana prostego opatrunku nie wymagającego opracowania chirurgicznego;

 • pobranie wymazu i posiewu

 • usunięcie szwów po zabiegach wykonywanych w centrach własnych grupy LUX MED

 • usunięcie szwów po zabiegach wykonywanych poza centrami własnymi grupy LUX MED – klasyfikacja przypadku po ocenie lekarza (nie wykonujemy zdejmowania szwów po porodzie)

 • znieczulenie miejscowe

 • usunięcie kleszcza

Zabiegi ambulatoryjne laryngologiczne:

 • założenie i usunięcie przedniej tamponady nosa

 • przedmuchiwanie (kateteryzacja) trąbki słuchowej

 • koagulacja naczyń przegrody nosa

 • usunięcie ciała obcego z nosa, ucha

 • założenie/zmiana innego opatrunku laryngologicznego

 • założenie/zmiana/usunięcie sączka

 • płukanie ucha/nosa

 • laryngoskopia pośrednia

 • pobranie wymazu/posiewu

 • usunięcie szwów po zabiegach laryngologicznych wykonywanych w centrach własnych grupy LUX MED.

 • usunięcie szwów po zabiegach laryngologicznych wykonywanych poza centrami własnymi grupy LUX MED. – kwalifikacja przypadku po ocenie lekarza

 • donosowe podanie leku obkurczającego śluzówki nosa

Zabiegi ambulatoryjne okulistyczne:

 • badanie dna oka

 • pomiar ciśnienia śródgałkowego

 • usunięcie ciała obcego z oka

 • badanie ostrości widzenia

 • iniekcja podspojówkowa

 • badanie autorefraktometrem

 • podanie leku do worka spojówkowego

 • płukanie worka spojówkowego

 • gonioskopia

 • pobranie wymazu/posiewu

 • dobór okularów

Zabiegi ambulatoryjne ortopedyczne:

 • założenie/zmiana/usunięcie opatrunku gipsowego

 • repozycja złamania (jeżeli standard przychodni na to pozwala)

 • założenie/zmiana opatrunku

 • iniekcje dostawowe i okołostawowe

 • punkcja stawu – pobranie materiału do badań

 • założenie opaski elastycznej

 • założenie szyny/temblaka

 • założenie/dopasowanie kortezy lub stabilizatora

Zabiegi ambulatoryjne dermatologiczne:

 • dermatoskopia

 • pobranie wymazu/posiewu

Zabiegi ambulatoryjne ginekologiczne:

 • pobranie cytologii

Zabiegi ambulatoryjne pielęgniarskie:

 • podanie leku doustnego

 • iniekcja podskórna, domięśniowa, dożylna

 • podłączenie wlewu kroplowego

 • pobranie wymazu/posiewu

 • założenie/zmiana opatrunku nie wymagającego zaopatrzenia chirurgicznego

 • pobranie krwi

Uwaga:

Wymienione powyżej zabiegi wykonywane są w ramach komplementarnej konsultacji jeżeli dostępne są w placówce. Materiały i środki medyczne, tj.: gips tradycyjny i syntetyczny, opatrunki, bandaże, venflon, strzykawki, waciki, plastry, igły, środki dezynfekujące, szwy i nici chirurgiczne, użyte do w/w zabiegów są bezpłatne.

Za pozostałe materiały i środki medyczne zużyte do w/w zabiegów, od Pacjenta pobierana jest opłata z uwzględnieniem 10% rabatu.Skórne testy alergiczne


W ramach usługi „Skórne testy alergiczne” wykonujemy - na zlecenie lekarza LUX MED - skórne testy alergiczne metodą nakłuć. Preparat do testów alergicznych uwzględniony jest w cenie usługi.
Prowadzenie ciąży

Prowadzenie ciąży fizjologicznej zgodnie ze standardami postępowania obowiązującymi w Grupie LUX MED obejmuje opiekę lekarza ginekologa, konieczne konsultacje, niezbędne badania diagnostyczne oraz czynne poradnictwo zdrowotne w zakresie fizjologii przebiegu ciąży i porodu.

Koszyk usług obejmuje:


 • Badanie cytologiczne

 • Grupa krwi i czynnik Rh  oraz przeciwciała odpornościowe dla krwinek czerwonych

 • Przeciwciała odpornościowe dla krwinek czerwonych (BTA)

 • Morfologia krwi

 • Badanie ogólne moczu

 • Badanie stężenia glukozy we krwi na czczo

 • Badanie stężenia glukozy na czczo i 2 godz. po podaniu doustnym 75 g glukozy

 • VDRL

 • Antygen HBs  

 • Przeciwciała anty-HBV

 • Przeciwciała anty-HCV

 • Przeciwciała anty HIV

 • Przeciwciała w kierunku różyczki (IgG, IgM)

 • Przeciwciała w kierunku toksoplazmozy (IgG, IgM)

 • Przeciwciała w kierunku cytomegalii (IgG, IgM)

 • Posiew w kierunku paciorkowców ß-hemolizujących z pochwy i okolicy odbytu

 • Posiew z kanału szyjki macicy

 • Badania ultrasonograficzne macicy i przydatków

Szczepienia przeciwko grypie/anatoksyna p/tężcowa

W ramach profilaktyki chorób zakaźnych wykonujemy szczepienia przeciwko grypie i tężcowi.

Usługa obejmuje:

- konsultację lekarską przed szczepieniem

- szczepionkę (preparat)

- wykonanie usługi pielęgniarskiej w postaci iniekcji.

Na szczepienia przeciwko grypie zapraszamy do centrów własnych Zleceniobiorcy i placówek współpracujących. Organizujemy również szczepienia wyjazdowe w firmach – dla grup powyżej 30 osób.

Rabat 10% na pozostałe usługi świadczone przez Grupę LUX MEDKażdemu Pacjentowi abonamentowemu przysługuje 10% rabatu na wszystkie usługi medyczne oferowane we własnych centrach medycznych Grupy LUX MED. Rabatów nie sumuje się.


Rehabilitacja
Usługa kierowana jest do Pacjentów:

- po urazach ortopedycznych

- cierpiących na chorobę zwyrodnieniową stawów

- cierpiących z powodu chorób zawodowych

- cierpiących z powodu neurologicznych zespołów bólowych.

Usługa składa się z leczenia ruchem (kinezyterapia) i/lub wykorzystania leczniczego działania energii (fizykoterapia). Zakres i rodzaj zabiegów rehabilitacyjnych określany jest przez kierującego na nie lekarza LUX MED przy usługach specjalistycznych i uzależniony jest od możliwości techniczno-sprzętowych danej placówki. Rehabilitacja prowadzona w Centrach Medycznych Zleceniobiorcy zawiera następujące usługi:- elektrostymulację

- jonoforezę

- galwanizację

- kinezyterapię

- prądy diadynamiczne

- prądy interferencyjne

- terapię laserową

- terapię manualną

- ultradźwięki

- ultradźwięki w wodzieUwaga:

Abonament nie obejmuje kosztów rehabilitacji w przypadku wad wrodzonych i ich następstw, urazów okołoporodowych, przewlekłych chorób tkanki łącznej i ich następstw, rehabilitacji po zabiegach operacyjnych w okresie 1 miesiąca po zabiegu, po incydentach wieńcowych, po incydentach neurologicznych i naczyniowo-mózgowych oraz usług o charakterze fitness i gimnastyki korekcyjnej.

Wizyty domowe

Konsultacja lekarska udzielana przez lekarza zespołów wyjazdowych (lekarza rodzinnego/internistę) realizowana w miejscu zamieszkania chorego, konieczna z uwagi na stan zdrowia Pacjenta, który uniemożliwia mu przybycie do Centrum Medycznego. Wizyty domowe obejmują tylko przypadki nagłych zachorowań lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, w tym zaostrzenia dolegliwości przewlekłych, z wyłączeniem stanów bezpośredniego zagrożenia życia. Wizyta domowa w domu chorego ma na celu postawienie rozpoznania i rozpoczęcie leczenia, natomiast kontynuacja leczenia, a także wizyty kontrolne odbywają się w Centrach Medycznych Grupy LUX MED W szczególności, niedogodny dojazd do Kliniki, wypisanie recepty lub zwolnienia nie są okolicznościami uzasadniającymi wizytę w domu Pacjenta. Wizyta domowa jest świadczeniem pomocy doraźnej, które jest udzielane wyłącznie w dniu jego zgłoszenia. W przypadku wizyty domowej nie ma możliwości swobodnego wyboru lekarza. O przyjęciu lub odmowie wizyty domowej decyduje Dyspozytor, na podstawie przeprowadzonego wywiadu. Usługa realizowana jest w obrębie granic administracyjnych miast w których Zleceniobiorca posiada własne centra medyczne i w ich okolicach - szczegółowy zasięg terytorialny opisany jest na www.luxmed.pl .


Profilaktyka Stomatologiczna (C)
Zakres profilaktyki stomatologicznej obejmuje następujące usługi wraz z materiałami:

 • przegląd stomatologiczny – raz w roku;

 • fluoryzację zębów;

 • usuwanie kamienia nazębnego (scaling);

 • uszczelnianie bruzd;

 • piaskowanie.


Stomatologia zachowawcza
Usługa obejmuje rabat 50% na usługi wraz materiałami, wykonywane przez lekarzy stomatologów. Zakres stomatologii zachowawczej obejmuje:

konsultacje specjalistyczne:

stomatologa, ortodonty, chirurga stomatologicznego, periodontologa, protetyka (plan leczenia);stomatologię zachowawczą w tym:

leczenie ubytków próchniczych, leczenie kanałowe zębów, odbudowa zębów, suchy zębodół, dewitalizacja, amputacja i ekstyrpacja miazgi, impregnacja zębiny;oraz

W zależności od możliwości konkretnej placówki medycznej w skład usługi stomatologicznej wchodzi także nocna pomoc stomatologiczna (pomoc doraźna) w godzinach 20.00-8.00, w czasie której w ramach abonamentu wykonywane bezpłatnie są usługi w razie bólu i w nagłych przypadkach. Kwalifikacji przypadku do pomocy doraźnej dokonuje lekarz dyżurny.

Uwaga:

Abonament nie obejmuje leczenia: ortodontycznego, protetycznego, periodontologicznego oraz implantów.

Chirurgia stomatologiczna
Usługa obejmuje rabat 50% na usługi wraz z materiałami, wykonywane przez lekarzy stomatologów. Zakres chirurgii stomatologicznej obejmuje następujące usługi:

 • chirurgiczne zaopatrzenie rany (dużej, małej - do 3 zębodołów);

 • hemisekcję zęba;

 • nacięcie ropnia – włącznie z drenażem;

 • plastyka połączenia lub przetoki ustno-zatokowej;

 • plastyka wędzidełka wargi, policzka, języka;

 • resekcja wierzchołka korzenia zęba bocznego, zęba bocznego z wstecznym wypełnienie kanału

 • resekcja wierzchołka korzenia zęba przedniego, zęba przedniego z wstecznym wypełnieniem kanału;

 • tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki.

 • usunięcie szwów w jamie ustnej;

 • usunięcie zęba jednokorzeniowego, jednokorzeniowego mlecznego;

 • usunięcie zęba przez dłutowanie wewnatrzzębodołowe;

 • usunięcie zęba wielokorzeniowego, wielokorzeniowego mlecznego;

 • wycięcie małego guzka, zmiany guzopodobnej;

 • wyłuszczenie kamienia z przewodu slinianki;

 • wyłuszczenie torbieli zębopochodnej;

 • założenie opatrunku chirurgicznego;

 • założenie opatrunku parodontologicznego;

 • zamknięcie zatoki otwartej w przebiegu usuwania zęba;

 • zatamowanie krwawienia w obrębie jamy ustnej.
Status dokumentu: o ograniczonym dostępie Strona z


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna