Przetwarzanie obrazów Zadanie numerPobieranie 14,92 Kb.
Data13.06.2018
Rozmiar14,92 Kb.

Przetwarzanie obrazów

Zadanie numer

Wariant zadania

Dzień, godzina

Rok akademicki


Imię i Nazwisko

Imię i Nazwisko

Na niebiesko zamieszczone są wskazówki odnośnie tego co powinno się znaleźć w każdej sekcji sprawozdania. Po zapoznaniu się z nimi należy się do nich zastosować, a następnie wykasować. Należy trzymać się szaty graficznej szablonu gdyż w przeciwnym razie praca nie zostanie przyjęta. W tej sekcji należy podać: numer zadania, wariant zadania, dzień i godzinę zajęć, rok akademicki oraz imiona i nazwiska członków zespołu.Opis implementacji podstawowych operacji morfologicznych

Tu należy zamieścić opis implementacji podstawowych operacji morfologicznych: dylatacji, erozji, otwarcia, zamknięcia i transformacji HMT. Należy zwrócić szczególną uwagę na opis optymalizacji działania tych metod (metody te da się zaimplementować wydajniej niż to jest w ich definicjach przy dokładnym zrozumieniu ich działania)!Analiza działania podstawowych operacji morfologicznych

Tu należy zamieścić analizę działania podstawowych operacji morfologicznych: dylatacji, erozji, otwarcia, zamknięcia i transformacji HMT. Należy zwrócić uwagę zarówno na to jak zachowują się na różnego typu obrazach jak i na to jaki wpływ na ich działanie ma dobór elementów strukturalnych! Zamieścić trzeba wszelkie wnioski!Opis implementacji przydzielonego wariantu operacji morfologicznej

Tu należy zamieścić opis implementacji przydzielonego wariantu zadania. Szczególna uwaga powinna być położona na opis użytch struktur danych (zajętości pamięci) oraz zastosowaneh optymalizacji (czas działania)!Analiza działania przydzielonego wariantu działania operacji morfologicznej

Tu należy zamieścić analizę działania przydzielonego wariantu operacji morfologicznej. Należy ją wykonać poprzez wykonanie eksperymentów na obrazach o różnm charakterze, a gdzie to możliwe warto też poeksperymentować z modyfikacjami samej metody (np. zmianą elementów strukturalnych). Zamieścić trzeba wszelkie wnioski!Opis implementacji przydzielonego wariantu segmentacji

Tu należy zamieścić opis implementacji przydzielonego wariantu segmentacji. Uwagę należy zwrócić na opis: użytych struktur danych, doboru parametrów, możliwości dodawania nowych kryteriów jednorodności itp. Oczywiście należy również opisać wszystkie elementy optymalizujące działanie metody!Analiza implementacji przydzielonego wariantu segmentacji

Tu należy zamieścić analizę działania przydzielonego wariantu segmentacji. Należy jej dokonać na przykładzie co najmniej 3 różnych kryteriów jednorodności. Eksperymenty należy przeprowadzić i zaprezentować ich działanie na obrazach o różnym charakterze. Zamieścić trzeba wszelkie wnioski!Opis innych zmian, które zaszły w aplikacji

Tu należy zamieścić pozostałe zmiany jakie zaszły w aplikacji od poprzedniego sprawozdania. Należy się wszystkim chwalić :)Miejsce na uwagi prowadzącego

Tu prowadzący może zamieszczeć swoje uwagi dla grupy laboratoryjnej (zostawić należy trochę miejsca).©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna