Przetarg nr umw / az / pe pn – 59 / 14 część BPobieranie 269,75 Kb.
Strona3/3
Data23.10.2017
Rozmiar269,75 Kb.
1   2   3

Oprogramowanie wirtualizacyjne (1.4.)
Model ……………………………………………………………………………………………………………..
Producent ……………………………………………………………………………………………………….

Wymagane minimalne parametry techniczne

Parametry oferowane - opisać

 1. należy dostarczyć licencje oprogramowania na min. 5 serwerów fizycznych wyposażonych w dwa procesory każdy lub na 10 procesorów, wraz z systemem do zarządzania infrastrukturą wirtualną;

 2. warstwa wirtualizacji musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym bez dodatkowych pośredniczących systemów operacyjnych;

 3. rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej;

 4. oprogramowanie do wirtualizacji zainstalowane na serwerze fizycznym potrafi obsłużyć i wykorzystać procesory fizyczne wyposażone w 320 logicznych wątków oraz do 4TB pamięci fizycznej RAM;

 5. oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych od 1 do 64 procesorowych;

 6. oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać możliwość stworzenia dysku maszyny wirtualnej przynajmniej o wielkości do 62TB;

 7. oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością przydzielenia przynajmniej do 1TB pamięci operacyjnej RAM;

 8. oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może mieć przynajmniej od 1 do 10 wirtualnych kart sieciowych;

 9. oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może mieć co najmniej 4 porty szeregowe, 3 porty równoległe oraz 20 urządzeń USB;

 10. rozwiązanie musi umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług;

 11. rozwiązanie powinno w możliwie największym stopniu być niezależne od producenta platformy sprzętowej;

 12. polityka licencjonowania musi umożliwiać przenoszenie licencji na oprogramowanie do wirtualizacji pomiędzy serwerami różnych producentów z zachowaniem wsparcia technicznego i zmianą wersji oprogramowania na niższą (downgrade); licencjonowanie nie może odbywać się w trybie OEM;

 13. rozwiązanie musi wspierać następujące systemy operacyjne użytkowane w środowisku zamawiającego: Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows 7, Windows 8, SLES 11, SLES 10, RHEL 6, RHEL 5, Debian, CentOS, Ubuntu 12.04, Mac OS X;

 14. rozwiązanie musi umożliwiać przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla maszyn wirtualnych niż fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiągnięcia maksymalnego współczynnika konsolidacji;

 15. rozwiązanie musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych niż jest fizycznie zarezerwowane na dyskach lokalnych serwera lub na macierzy;

 16. rozwiązanie powinno posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi oraz do konfigurowania innych funkcjonalności; centralna konsola graficzna powinna mieć możliwość działania zarówno, jako aplikacja na maszynie fizycznej lub wirtualnej, jak i jako gotowa, wstępnie skonfigurowana maszyna wirtualna tzw. virtual appliance;

 17. rozwiązanie musi zapewnić możliwość bieżącego monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej (np. wykorzystanie procesorów, pamięci RAM, wykorzystanie przestrzeni na dyskach/wolumenach) oraz przechowywać i wyświetlać dane maksymalnie sprzed roku;

 18. oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych (tzw. snapshot) na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy;

 19. oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi;

 20. oprogramowanie do wirtualizacji oraz oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory;

 21. rozwiązanie musi zapewniać mechanizm bezpiecznego uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej (hosta, maszyny wirtualnej) bez potrzeby wyłączania wirtualnych maszyn;

 22. rozwiązanie musi zapewnić wbudowany, bezpieczny mechanizm do automatycznego tworzenia kopii zapasowych, odtwarzania wskazanych maszyn wirtualnych; mechanizm ten musi umożliwiać również odtwarzanie pojedynczych plików z kopii zapasowej oraz zapewnia stosowanie deduplikacji dla kopii zapasowych;

 23. rozwiązanie musi zapewniać mechanizm replikacji wskazanych maszyn wirtualnych w obrębie klastra serwerów fizycznych;

 24. rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi; mechanizm powinien umożliwiać 4 lub więcej takich procesów przenoszenia jednocześnie;

 25. rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia zwirtualizowanych dysków maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy fizycznymi zasobami dyskowymi;

 26. musi zostać zapewniona odpowiednia redundancja i taki mechanizm (wysokiej dostępności HA) , aby w przypadku awarii lub niedostępności serwera fizycznego wybrane przez administratora i uruchomione nim wirtualne maszyny zostały uruchomione na innych serwerach z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym; 1. oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać mechanizm takiego zabezpieczenia wybranych przez administratora wirtualnych maszyn, aby w przypadku awarii lub niedostępności serwera fizycznego maszyny, które na nim pracowały, były bezprzerwowo dostępne na innym serwerze z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym;

 2. system musi posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika (virtual switch) umożliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalającego połączyć maszyny wirtualne w obszarze jednego hosta, a także na zewnątrz sieci fizycznej; pojedynczy przełącznik wirtualny powinien mieć możliwość konfiguracji przynajmniej do 4000 portów;

 3. pojedynczy wirtualny przełącznik musi posiadać możliwość przyłączania do niego dwóch i więcej fizycznych kart sieciowych, aby zapewnić bezpieczeństwo połączenia ethernetowego w razie awarii karty sieciowej;

 4. wirtualne przełączniki musza obsługiwać wirtualne sieci lokalne (VLAN).Oprogramowanie systemowe (1.5.)

Model ……………………………………………………………………………………………………………..
Producent ……………………………………………………………………………………………………….

Wymagane minimalne parametry techniczne

Parametry oferowane – opisać

 1. Licencja na serwerowy system operacyjny (SSO) Typu 1 (w najnowszej dostępnej wersji, licencja otwarta, umożliwiająca instalację na dowolnym sprzęcie) – 2 szt. System musi spełniać łącznie przynajmniej następujące wymaganie:

  1. system na którym można zainstalować i uruchomić, bez udziału wirtualizacji, emulatorów, innego oprogramowania trzeciego, lub innych dodatkowych mechanizmów, programy użytkowanego przez Zamawiającego pakietu Microsoft Office od wersji 2003 do najnowszej, aktualnie dostępnej, oprogramowanie bazodanowe użytkowane przez Zamawiającego tj. MS SQL Server, oprogramowanie dziedzinowe wspomagające działalność szpitala, inne aplikacje wymagające środowiska Windows;

  2. instalowany na sprzęcie fizycznym, zgodnym ze specyfikacją zamawianych serwerów;

  3. mogący pracować w następujących rolach: serwer Active Directory, serwer DNS, serwer plików, serwer internetowych usług informacyjnych zgodny z użytkowanym przez Zamawiającego Microsoft IIS, serwer DHCP, serwer wydruku, serwer zasad sieciowych z obsługą serwera RADIUS;

  4. licencjonowany bezterminowo, o nieograniczonym czasie użytkowania;

  5. który można zainstalować zgodnie z licencją na serwerze fizycznym lub w ramach jednej licencji jako dwie instancje wirtualne systemy operacyjne;

  6. którego licencja daje prawo do używania przynajmniej jednej wcześniejszej wersji produktu;

 2. Licencja na serwerowy system operacyjny (SSO) Typu 2 (w najnowszej dostępnej wersji, licencja otwarta, umożliwiająca instalację na dowolnym sprzęcie) – 5 szt. System musi spełniać łącznie przynajmniej następujące wymaganie:

  1. system na którym można zainstalować i uruchomić, bez udziału wirtualizacji, emulatorów, innego oprogramowania trzeciego, lub innych dodatkowych mechanizmów, programy użytkowanego przez Zamawiającego pakietu Microsoft Office od wersji 2003 do najnowszej, aktualnie dostępnej, oprogramowanie bazodanowe użytkowane przez Zamawiającego tj. MS SQL Server, oprogramowanie dziedzinowe wspomagające działalność szpitala, inne aplikacje wymagające środowiska Windows;

  2. instalowany na sprzęcie fizycznym, zgodnym ze specyfikacją zamawianych serwerów;

  3. mogący pracować w następujących rolach: serwer Active Directory, serwer DNS, serwer plików, serwer internetowych usług informacyjnych zgodny z użytkowanym przez Zamawiającego Microsoft IIS, serwer DHCP, serwer wydruku, serwer zasad sieciowych z obsługą serwera RADIUS;

  4. licencjonowany bezterminowo, o nieograniczonym czasie użytkowania;

  5. który można zainstalować zgodnie z licencją na serwerze fizycznym lub w ramach jednej licencji co najmniej 20 instancji wirtualnych systemów operacyjnych;

  6. którego licencja daje prawo do używania przynajmniej jednej wcześniejszej wersji produktu;

 3. Licencje dostępowe (Client Access License) do w/w systemów operacyjnych w rodzaju oraz w ilości zapewniającej dostęp dla min. 150 klientów.

 4. Serwerowe systemy operacyjne (SSO, typ 1 i 2) muszą posiadać następujące, wbudowane cechy:

  1. możliwość wykorzystania, co najmniej 320 logicznych procesorów oraz co najmniej 4TB pamięci RAM w środowisku fizycznym,

  2. możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności min. 64TB przez każdy wirtualny SSO,

  3. możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania do 8000 maszyn wirtualnych,

  4. możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci,

  5. wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy,

  6. wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy,

  7. automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego,

  8. możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading.

  9. wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: a) pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, b) umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, c) umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, d) umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL),

  10. wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość,

  1. wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji,

  2. możliwość uruchamiania aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET,

  3. możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów,

  4. wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych,

  5. graficzny interfejs użytkownika,

  6. zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe,

  7. możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 5 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji,

  8. wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play),

  9. możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu,

  10. dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa,

  11. pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management),

  12. możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: a) podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC, b) usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: - podłączenie SSO do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną, - ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, - odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza, c) zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze, d) praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej, e) Centrum Certyfikatów (CA), (obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: - dystrybucję certyfikatów poprzez http, - konsolidację CA dla wielu lasów domeny, - automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen, f) szyfrowanie plików i folderów, g) szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec), h) możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów, i) serwis udostępniania stron WWW, j) wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6), k) wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows, l) wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie min. 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. Mechanizmy wirtualizacji mają zapewnić wsparcie dla: - dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych, - obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych, - obsługi 4-KB sektorów dysków, - nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra, - możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API, - możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk model),

  13. możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta SSO umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet,

  14. wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele ścieżek (Multipath),

  15. możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego,

  16. mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty,

  17. możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF,

  18. zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim.Oprogramowanie do archiwizacji i backupu (1.6.)
Model ……………………………………………………………………………………………………………..
Producent ……………………………………………………………………………………………………….

Wymagane minimalne parametry techniczne

Parametry oferowane - opisać

 1. oprogramowanie to powinno być ściśle zintegrowane z dostarczaną biblioteką taśmową i powinno spełniać dalsze wymagania minimalne;

 2. obsługa urządzeń taśmowych i dyskowych do przechowywania kopii zapasowych i archiwizacji danych;

 3. przechowywanie konfiguracji polityk zabezpieczeń oraz informacji o wykonanych kopiach, harmonogramach oraz nośnikach w relacyjnej bazie danych; proces tworzenia kopii zapasowej oraz odtwarzania danych powinien być procesem transakcyjnym; ze względów bezpieczeństwa system powinien mieć możliwość wykonania mirroring’u tej bazy danych, przynamniej na poziomie logów transakcyjnych; jednocześnie musi istnieć możliwość wykonani kopii zapasowej na taśmy w trakcie pracy systemu bez konieczności ograniczania jego funkcjonalności;

 4. system backupu musi w sposób automatyczny i bezobsługowy optymalizować parametry pracy swojej bazy danych;

 5. możliwość definiowania w sposób centralny polityki tworzenia kopii zapasowych, tj. określenia, jakie dane, kiedy i gdzie powinny być składowane (definiowanie harmonogramu backup’u);

 6. możliwość realizowania raz zdefiniowanej polityki backupu w sposób automatyczny, bez konieczności ingerencji operatora; system powinien umożliwić także wykonywanie określonej akcji (uruchomienie polecenia lub skryptu) na zabezpieczanym systemie, przed i po zadaniu backupowym (np. zatrzymanie procesów, wykonanie backupu i ponowne uruchomienie);

 7. wykonywanie kopii zapasowych w sposób przyrostowy – pierwsza kopia powinna być kopią całkowitą a kolejne powinny zawierać jedynie dane, które uległy modyfikacji;

 8. możliwość zdefiniowania czasu ważności kopii danych, tj. czasu po którym kopie te zostaną automatycznie usunięte;

 9. możliwość jednoczesnego tworzenia kopii zapasowych na różnego rodzaju nośniki (taśmy, dyski);

 10. możliwość definiowania maksymalnej ilości wersji zabezpieczanych plików; w razie przekroczenia limitu z repozytorium powinny być usuwane wersje najstarsze;

 11. możliwość jednoczesnego tworzenia kopii zapasowych z wielu klientów (zasobów) na urządzenia dyskowe; system bez ingerencji operatora powinien przenieść dane z dysków na taśmy w przypadku osiągnięcia zdefiniowanego poziomu wypełnienia przestrzeni dyskowej serwera kopii zapasowych;

 12. możliwość tworzenia kopii zapasowych tzw. on-line z serwera pocztowego, bez konieczności zatrzymywania pracy serwera;

 13. możliwość tworzenia kopii zapasowych tzw. on-line z serwerów baz danych i aplikacji MSSQL, Oracle, SAP, MS SharePiont, DB2, Informix, bez konieczności zatrzymywania pracy serwera bazy danych;

 14. możliwość ciągłego zabezpieczenia danych ze stacji roboczych (tworzenia kopii zapasowej w momencie modyfikacji pliku);

 15. automatyczne optymalizowanie położenia danych na taśmach pod kątem wykorzystania nośników: system powinien zapewniać średnie wykorzystanie taśm magnetycznych dostępnych do przechowywania danych na poziomie min. 70%;

 16. automatyczne defragmentowanie danych na taśmach;

 17. możliwość włączenia automatycznego mechanizmu minimalizującego rozproszenie danych pochodzących z określonego zasobu na nośnikach; możliwość stosowania tego mechanizmów dla następujących klas zasobów: system plików wolumin dyskowy, host (klient systemu kopii zapasowych), grupa hostów; funkcja ta powinna gwarantować minimalną ilość niezbędnych operacji montowania nośnika przy odzyskiwaniu danych z określonego zasobu;

 18. możliwość utworzenia dodatkowego obszaru składowania danych na wybranym urządzeniu (systemie dyskowym, bibliotece taśmowej lub wirtualnej bibliotece taśmowej - VTL), zawierającego wyłącznie aktualne (lub najnowsze) wersje istniejących plików na zabezpieczanych systemach; proces uaktualniania tego dodatkowego składowiska kopii powinien odbywać się automatycznie, bez konieczności komunikacji pomiędzy serwerem backupów i systemem zabezpieczanym (korzystając z danych już zeskładowanych w systemie kopii zapasowych); w przypadku przechowywania danych na taśmach system powinien umożliwiać przeprowadzenie tego procesu bez konieczności wykorzystania (tymczasowego lub stałego) przestrzeni dyskowej;

 19. tworzenie dodatkowych instancji kopii w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem urządzenia dyskowego lub nośnika magnetycznego używanego do przechowywania kopii zapasowych;

 20. system powinien umożliwiać wykorzystanie dodatkowych kopii do składowania off-site (poza lokalizacją chronionych systemów) i zarządzać rotacją nośników używanych w tym procesie;

 21. zarządzanie politykami retencji na poziomie grup systemów, pojedynczych systemów, systemów plików/woluminów dyskowych, katalogów, pojedynczych plików i obiektów, wzorców nazw plików i ścieżek dyskowych;

 22. możliwość odzyskania danych dostępnych na chronionym systemie w określonym punkcie w czasie (w zakresie polityki retencji);

 23. możliwość wznowienia przerwanego zadania odtwarzania z pominięciem już odtworzonych danych; 1. system oprócz backupu i odtwarzania danych musi realizować funkcje archiwizacji danych – tworzenia kopii przechowywanej przez określony czas niezależnie od zmian na systemie chronionym, z możliwością przeniesienia danych do systemu kopii zapasowych (skasowania danych na systemie chronionym po utworzeniu ich kopii archiwalnej w systemie kopii zapasowych);

 2. odtwarzanie danych na inny niż źródłowy system, katalog lub z nową nazwą pliku;

 3. tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych z wykorzystaniem SAN (Storage Area Network) – dane będą przesyłane do i z- serwera kopii zapasowych bez obciążania LAN (sieci TCP/IP);

 4. możliwość integracji z mechanizmami sprzętowego szyfrowania nośników taśmowych;

 5. możliwość nieodwracalnego usunięcia kopii danych z systemu przez zamazanie nośników magnetycznych;

 6. możliwość komunikacji z klientem systemu kopii zapasowych za pomocą protokołu SSL;

 7. możliwość jednoczesnego zapisu i odczytu danych z dyskowych urządzeń składowania;

 8. możliwość odtworzenia pojedynczego obiektu z Microsoft Active Directory bez restartu serwera;

 9. możliwość minimalizacji redundancji danych przesyłanych z klientów systemu kopii zapasowych (twz. deduplikacja danych na systemie źródłowym) – mechanizm musi być wbudowany w oprogramowanie;

 10. możliwość automatycznej minimalizacji redundancji danych składowanych po stronie serwera (tzw. deduplikacja danych na systemie docelowym) – mechanizm musi być wbudowany w oprogramowanie;

 11. monitorowanie i raportowanie o zadaniach (harmonogramach) oraz o wykorzystaniu zasobów systemowych i zarządzanych pamięci masowych;

 12. możliwość definiowania kryteriów alarmów na podstawie dowolnych danych systemu backupu;

 13. możliwość integracji z VCB (VMware Consolidated Backup), vStorage API oraz możliwość odtworzenia wirtualnych maszyn z poziomu klienta systemu backupu;

 14. możliwość integracji z technologią CBT (changed block trakcing) środowiska vSphere oraz VMware ESX;

 15. możliwość wykonywania kopii zapasowej danych zgromadzonych na serwerze kopii zapasowych i możliwość odtworzenia z nich kompletnego środowiska w przypadku awarii serwera;

 16. możliwość wykorzystania wielu strumieni zapisu podczas procesu tworzenia kopii zapasowej bazy danych serwera kopii zapasowych w celu przyśpieszenia wykonywania kopii;

 17. możliwość sprawdzania poprawności danych podczas procesu zapisu/odczytu z urządzeń taśmowych;

 18. możliwość automatycznego wykonywania uaktualnienia oprogramowania klienta backupu i zarządzania tym procesem z centralnej konsoli;

 19. możliwość replikacji danych (zapasowych kopii oraz informacji o klientach) na drugi serwer kopii zapasowych;

 20. możliwość zapisu danych podczas wykonywania kopii zapasowej na co najmniej 2 urządzenia (dwa obszary składowania danych);

 21. dostarczone licencje muszą umożliwiać obsługę co najmniej 8 napędów taśmowych;

 22. dostarczone licencje muszą umożliwiać obsługę co najmniej 192 slotów w bibliotekach taśmowych;

 23. dostarczone licencje muszą zapewnić obsługę nie mniej niż 10TB danych po deduplikacji.Zasilacz UPS (1.7)
Model ……………………………………………………………………………………………………………..
Producent ……………………………………………………………………………………………………….

Wymagane minimalne parametry techniczne

Parametry oferowane - opisać

 1. Zestaw 2 zasilaczy UPS w układzie redundantnym, każdy wg poniższych wymagań,

 2. Topologia pracy VFI-SS-112,

 3. Konfiguracja UPS 3/3,

 4. Znamionowe napięcie wejściowe 3 x 400 VAC,

 5. Tolerancja napięcia wejściowego (praca normalna) ≥±18%,

 6. Częstotliwość wejściowa ≥50 Hz ± 6%,

 7. Wejściowy współczynnik mocy dla 50% obciążenia ≥0,98 dla 100% obciążenia ≥0,98,

 8. Sprawność AC-AC 100% obciążenie liniowe ≥0,95, 100% obciążenie SMPS ≥0,94,

 9. Filtry EMI i RFI,

 10. Zniekształcenia prądu wejściowego < 4%,

 11. Kształt prądu wejściowego SINUSOIDALNY,

 12. Możliwość współpracy z generatorem prądotwórczym,

 13. Znamionowa moc wyjściowa (VA / W) 15 kVA / 12 kW,

 14. Znamionowa częstotliwość wyjściowa 50 HZ,

 15. Tolerancja częstotliwości przy pracy z baterii ≤ 0,1%,

 16. Kształt napięcia wyjściowego SINUSOIDALNY,

 17. Odkształcenia napięcia wyjściowego obciążenie liniowe, symetryczne ≤ 2%,

 18. Obciążenie nieliniowe ≤ 5%,

 19. Dopuszczalna przeciążalność w czasie 30 sekund ≥ 150%,

 20. Dopuszczalny współczynnik szczytu obciążenia (CF) ≥ 5:1,

 21. Wbudowany automatyczny układ obejściowy,

 22. Akumulatory, w układzie równoległych łańcuchów, zabudowane w ramie UPS-a VRLA,

 23. Projektowana żywotność baterii ≥ 5 lat,

 24. Czas pracy autonomicznej dla obciążenia 12 kW ≥ 9 minut,

 25. Funkcja nieciągłego ładowania baterii,

 26. Temperaturowa kompensacja napięcia ładowania,

 27. Automatyczny test baterii,

 28. Beznarzędziowa wymiana baterii ‘na gorąco” bez konieczności wyłączania zasilacza UPS i odłączania sekcji DC,

 29. Moduł zarządzający WEB/SNMP,

 30. Oprogramowanie zarządzające z możliwością zamykania systemów operacyjnych użytkowanych w środowisku Zamawiającego, poprzez sieć logiczną: przynajmniej Microsoft Windows Server 2003/2008/2012 w wersjach 32- i 64- bitowej, VMware vSphere/ESX, Linux/Unix,

 31. Obsługiwane protokoły: HTTP / HTTPS, SNMP, FTP,

 32. Powiadamianie o zdarzeniach przez e-mail,

 33. Zapamiętywanie zdarzeń (EVENT LOG),

 34. Możliwość diagnostyki i sterowania zasilaczem UPS,

 35. Dostarczony wraz z zasilaczem układ do pomiaru warunków środowiskowych serwerowi – temperatura, z możliwością zdalnego odczytu i sygnalizacji,

 36. Zgodność: Znak CE, EN 50091-2,EN/IEC 62040-3, ISO 14001, VFI-SS-112 lub równoważne,

 37. Możliwość podłączenia wyłącznika awaryjnego ,

 38. Wskaźniki stanu pracy: wyświetlacz LCD z komunikatami w języku polskim,

 39. Możliwość dołączenia UPS-ów tej samej mocy do pracy równoległej w celu zwiększenie mocy systemu lub uzyskania nadmiarowości - minimum 3 sztuki,

 40. Preferowany system o konstrukcji modularnej – naprawa zasilacza przez wymianę modułu funkcjonalnego,

 41. Stopień ochrony ≥ IP20,

 42. Masa ≤ 400 kg,Szafa RACK (1.7)
Model ……………………………………………………………………………………………………………..
Producent ……………………………………………………………………………………………………….

Wymagane minimalne parametry techniczne

Parametry oferowane - opisać

 1. Należy dostarczyć serwerowe szafy RACK 19”, w celu zainstalowania w nich dostarczanej infrastruktury serwerowej,

 2. Ilość szaf: 2 szt.

 3. Wymiary szafy: szerokość min. 80 cm, głębokość min. 105 cm,

 4. Wysokość szafy min. 42U,

 5. Nośność minimalna: 1300 kg,

 6. Kolor: czarny,

 7. Słupki pionowe – regulowana głębokość instalacji w szafie, otwory montażowe numerowane w pozycjach U,

 8. Drzwi przednie perforowane, zamykane na klamkę z kluczykiem, z przewodem uziemiającym,

 9. Możliwość zmiany strony drzwi przednich – prawe/lewe,

 10. Drzwi tylne perforowane, dzielone, zamykane na klamkę z kluczykiem,

 11. Panele boczne,

 12. Szafa dostarczona w stanie złożonym, gotowa do instalacji,

 13. Kółka transportowe, nóżki poziomujące w miejscu docelowej instalacji,

 14. Prowadnica na kable pionowe w ilości min. 2 szt. na każdą szafę,

 15. Organizer kabli pod przełącznik LAN w ilości min. 2 szt. na każdą szafę,

 16. Dostępny asortyment dodatkowego wyposażenia montażowego, tj. półki, prowadnice na kable pionowe i poziome, stabilizatory szafy, wentylatory. Niezbędne wyposażenie szafy ma być dostarczone w ramach zamówienia, jako komplet.

 17. Dystrybucja energii w szafie musi odbywać się poprzez umieszczone pionowo moduły dystrybucji zasilania trójfazowego, minimum 2 szt. w szafie. Każdy pojedynczy moduł musi umożliwiać podłączenie odbiorników jednofazowych do dowolnej z trzech faz. Sumaryczna ilość gniazd musi być co najmniej dwukrotnie większa niż ilość gniazd niezbędna do instalacji sprzętu dostarczanego w ramach zamówienia,

 18. Listwy dystrybucji zasilania muszą zostać podłączone do dwóch niezależnych zasilaczy UPS, dla każdej z szaf, 1. Warunki gwarancji dla przedmiotu zamówienia

Wymagania minimalne

Warunki oferowane- opisać

 1. Min. 60 miesięcy gwarancji w trybie 8x5, tzn. zgłoszenia przyjmowane przez 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu z czasem reakcji następy dzień roboczy.

 2. Min. 60 miesięczny okres wsparcia dla oprogramowania obejmujący aktualizacje oraz wsparcie telefoniczne.
 1. Wymagane warunki dodatkowe dotyczące całego systemu, urządzeń i oprogramowania

Wymagania minimalne

Warunki oferowane- opisać

 1. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nie używane w innych projektach.

 2. Użytkownikiem sprzętu i oprogramowania będzie Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213.

 3. Licencje muszą zostać wystawione na Użytkownika systemu, tj. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213.

 4. Wszystkie oferowane urządzenia muszą pochodzić od jednego producenta lub być przez niego certyfikowane do użycia w dostarczanych rozwiązaniach.

 5. Urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001:2000 lub normą równoważną.

 6. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

 7. Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej w języku polskim i angielskim.

 8. Wszystkie urządzenia, dla których ma to zastosowanie, muszą posiadać Certyfikat „B” (dla obudowy) lub oznakowanie CE produktu albo spełniać normy równoważne.

 9. Wszystkie urządzenia (dla których ma to zastosowanie) muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach : 230V ± 10% , 50-60Hz.

 10. Licencje na oprogramowanie muszą zawierać wsparcie na okres analogiczny z okresem gwarancji.

 11. W trakcie dostawy, dla oprogramowania, do którego ma to zastosowanie, należy dostarczyć informacje i stosowne kody, klucze licencyjne oraz nośniki i dokumentacje w formie fizycznej lub elektronicznej.

 12. Należy dostarczyć komplet okablowania kompatybilnego i w ilości zgodnej z ilością modułów SFP umożliwiający podłączenie wszystkich dostarczanych elementów środowiska w sposób redundantny.

 13. Należy dostarczyć kable miedziane UTP kat. 6a o długości min. 5mb w ilości min. 20 szt.

 14. Dostarczany sprzęt musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących rynek polski, zapewniających w szczególności realizację serwisu gwarancyjnego w miejscu użytkowania sprzętu. 1. Wdrożenie

Wymagania minimalne

Warunki oferowane- opisać

 1. Przygotowanie projektu technicznego z udziałem służb IT Użytkownika, zawierającego min.:

  1. Schemat połączeń fizycznych Eth oraz FC,

  2. Konfigurację macierzy dyskowych,

  3. Konfigurację środowiska serwerów,

  4. Konfigurację środowiska sieciowego,

  5. Konfigurację oprogramowania do wirtualizacji,

  6. Konfigurację oprogramowania backupu i archiwizacji,

  7. Konfigurację biblioteki taśmowej,

  8. Sposób podłączenia zasilania, w tym UPS;

 2. W ramach realizacji wdrożenia należy wykonać min.:

  1. Instalację i konfigurację sprzętu i oprogramowania,

  2. Połączenie infrastruktury dostarczonej do użytkowanej obecnie,

  3. Konfigurację macierzy dyskowych,

  4. Konfigurację serwerów,

  5. Konfigurację urządzeń sieci LAN/SAN,

  6. Konfigurację oprogramowania do wirtualizacji,

  7. Konfigurację oprogramowania backupu i archiwizacji,

  8. Konfigurację biblioteki taśmowej,

  9. Utworzenie maszyn wirtualnych w celach testowych,

  10. Testy poprawności działania środowiska (wydajność, redundancja, poprawność realizacji backupu, poprawność funkcjonowania mechanizmów systemowych);

  11. Instruktaż administratorów;

 3. Opracowanie dokumentacji powykonawczej, obejmującej min.:

  1. Opis wykonanych prac,

  2. Schematy połączeń fizycznych i logicznych,

  3. Konfigurację oprogramowania i urządzeń,

  4. Kontakty, w celu realizacji gwarancji i wsparcia technicznego.

    1. Nie spełnienie wszystkich minimalnych parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Wymagane minimalne parametry techniczne ”/ „Wymagania minimalne” spowoduje odrzucenie oferty.

    2. Brak odpowiedzi w rubryce „Parametry oferowane - opisać” / „Warunki oferowane – opisać” lub odpowiedź pomijającą parametr traktowane będą jak brak danej funkcji lub parametru w oferowanym urządzeniu lub oprogramowaniu.

    3. Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenia są kompletne i po uruchomieniu będą gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Data Pieczęć i podpis Wykonawcy1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna