Przetarg nr umw / az / pe pn – 59 / 14 część BPobieranie 269,75 Kb.
Strona2/3
Data23.10.2017
Rozmiar269,75 Kb.
1   2   3

Arkusz Informacji Technicznej


 1. Wymagania ogólne -

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie środowiska przetwarzania danych wg zestawienia ilościowego:


  1. Modułowy serwer o budowie kompaktowej w konfiguracji:

   1. obudowa z dedykowanymi modułami zarządzania,

   2. dedykowane przełączniki typu FCoE 10Gb ze wsparciem dla technologii Eth 40Gb – 2 szt.,

   3. system zarządzania warstwą sprzętową,

   4. jednostka przetwarzania – 11 szt.

  2. Macierz dyskowa – 2 szt.

  3. Biblioteka taśmowa – 1 szt.

  4. Oprogramowanie wirtualizacyjne – 5 serwerów lub 10 procesorów.

  5. Oprogramowanie systemowe –Typu 1: 2 szt., Typu 2: 5 szt., licencje dostępowe: 150 szt.

  6. Oprogramowanie do archiwizacji i backupu.

  7. Zasilacz UPS – 2 szt.

  8. Szafa RACK – 2 szt.

Szczegółowa specyfikacja techniczna:Modułowy serwer o budowie kompaktowej (1.1.)
Model ……………………………………………………………………………………………………………..
Producent ……………………………………………………………………………………………………….

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne

Parametry oferowane - opisać

Obudowa z dedykowanymi modułami zarządzania (1.1.1.)

 1. musi zapewnić mechaniczną integrację elementów sprzętowych wskazanych w Wymagania ogólnych w pozycjach 1.1.x;

 2. min pojemność: min. 14 szt. jednostek przetwarzania, infrastruktura musi pozwalać na zainstalowanie wszystkich opisanych w Wymagania ogólnych w pozycjach 1.1..x elementów; jeśli do tego celu potrzebnych jest kilka obudów - należy dostarczyć odpowiednią ilość identycznie wyposażonych obudów spełniających poniższe wymagania;

 3. przeznaczone do montażu w szafie RACK 19”, każda dostarczona obudowa zajmująca nie więcej niż 10U wysokości;

 4. możliwość umieszczania w ramach jednej obudowy serwerów z procesorami architekturze x86 oraz RISC/EPIC;

 5. zasilacz o konstrukcji modularnej z możliwością dokładania i wymiany modułów na gorąco. System zasilania zainstalowany wewnątrz obudowy, zdolny do dostarczenia mocy, jaką może potrzebować obudowa w pełni obsadzona jednostkami przetwarzania w maksymalnej możliwej konfiguracji i z wszystkimi możliwymi opcjami. Infrastruktura zasilająca gwarantująca instalację min. 14 jednostek przetwarzania, gdzie w każdej jednostce zainstalowane będą min. 2 procesory o mocy 135W. Zasilanie typu hot-swap oraz redundancja min. typu N+1;

 6. wymagana możliwość instalacji co najmniej 2 dedykowanych przełączników i połączenia z nimi co najmniej 2 kanałów Ethernet dla każdej jednostki przetwarzania (szczegółowo opisane w punkcie Ad. 1.1.2 dalej);

 7. redundantny moduł zarządzania umożliwiający zdalne włączanie/ wyłączanie/ restart niezależnie dla każdego serwera. Zdalne udostępnianie napędu CD-ROM, FDD, obrazu ISO na potrzeby serwera z możliwością bootowania z w/w napędów. Zdalna identyfikacja fizycznego serwera i obudowy za pomocą sygnalizatora optycznego. Dostęp zdalny z poziomu przeglądarki internetowej bez konieczności instalacji specyficznych komponentów programowych producenta sprzętu. Co najmniej 2 moduły zarządzania w ramach obudowy w celu zapewnienia redundancji. W danym momencie musi być niezależny, równoległy dostęp do konsol tekstowych i graficznych wszystkich serwerów w ramach infrastruktury. Graficzna wizualizacja statusów komponentów;
dedykowane przełączniki typu FCoE 10Gb ze wsparciem dla technologii Eth 40Gb (1.1.2)

 1. 2 szt. (redundantne) przełączników, każdy przełącznik spełniający poniżej opisane wymagania;

 2. dedykowany do instalacji i obsługi w obudowie opisanej wyżej w punkcie Ad. 1.1.1;

 3. posiadający min 28 aktywnych portów FCoE 10Gb/s „wewnętrznych”;

 4. posiadający min 2 aktywne porty 10GbE „zewnętrzne”, wyposażone w moduły SFP+ 10GBASE-SR;

 5. posiadający min 12 aktywnych portów uniwersalnych (obsługujących 10GbE oraz 4/8 Gb/s FC, zależnie od zastosowanej wkładki SFP+) z FC 8Gb/s, „zewnętrzne”, wyposażone w moduły SFP FC sw 8Gb/s;

 6. dający możliwość podniesienia liczby portów wymienionych w pkt. 3) do 42 oraz wsparcia dla technologii 40Gb Eth bez konieczności wymiany urządzenia;

 7. wymagane funkcjonalności z obszaru bezpieczeństwa: listy kontroli dostepu (ACLs): VLAN-based, MAC-based, and IP-based, uwierzytelnianie 802.1x na portach, wielu użytkowników z własnymi hasłami, User access control, uwierzytelnianie i autoryzacja poprzez: Radius, TACACS+, LDAP, zgodność enkrypcji NIST 800-131A, domyślny protokół szyfrowania SHA 256, możliwość jego zmiany, IPv6 ACL metering.

 8. wymagane funkcjonalności warstwy separacji ruchu: Min. 4095 VLANs wspieranych na urządzeniu, 802.1Q VLAN dla wszystkich portów, Private VLANs;

 9. wymagane funkcjonalości warstwy L3: Host management, IP forwarding, IP filtering with ACLs; min. 896 ACLs, protokół redundancji VRRP, wsparcie dla min. 128 tras statycznych, wsparcie protokołów routingu (RIP v1, RIP v2, OSPF v2, BGP-4); min. 2048 wpisów w tablicy routingu, wsparcie dla mechanizmu DHCP Relay, wsparcie dla mechanizmu IGMP snooping oraz IGMP relay, wsparcie dla protokołu trasowania Protocol Independent Multicast (PIM) w trybach: Sparse Mode (PIM-SM) oraz Dense Mode (PIM-DM);

 10. wymagane funkcjonalności z obszaru QoS: wsparcie dla IEEE 802.1p, IP ToS/DSCP, oraz klasyfikacji i przetwarzaniu opartym na ACLs (adresy źródłowe i docelowe MAC/IP, VLANs), Traffic shaping and re-marking based on defined policies, przetwarzanie min. 8 kolejek priorytetów na port wg algorytmu Weighted Round Robin (WRR);

 11. wymagane mechanizmy wirtualizacji: Virtual NIC (vNIC), Ethernet, iSCSI, FCoE wspierane na vNICs, Unified fabric port (UFP): Ethernet, FCoE wspierane na UFPs, wsparcie min. 256 VLAN dla portów wirtualncyh, integracja z L2 failover, Virtual link aggregation groups (vLAGs), 802.1Qbg Edge Virtual Bridging (EVB);

 12. wymagane mechanizmy z obszaru FC: Wsparcie dla FC-BB-5 FCoE, Natywne przesyłanie FC (FC Forwarder (FCF)), Wsparcie dla opcji End-to-end FCoE (initiator to target), Wsparcie dla FCoE Initialization Protocol (FIP), Wspracie dla FCoE Link Aggregation Group (LAG), Optymalizacja ruchu FCoE to FCoE forwarding, Wsparcie portów uniwersalnych (obsługujących 10GbE oraz 4.8 Gb/s FC, zależnie od zastosowanej wkładki SFP+) dla technologii 4/8 Gb, Wsparcie dla : F_port, E_Port ISL, NP_port and VF_port FC port types, Wsparcie dla Fabric Device Management Interface (FDMI), Wsparcie dla NPIV, Fabric Shortest Path First (FSPF), Technologia Port security, Fibre Channel ping, debugging, Wsparcie dla min. 2000 bezpiecznych sesji FCoE (sessions with FIP Snooping by using Class ID ACLs);

 13. W przypadku braku wymaganej ilości portów i wsparcia dla powyższych standardów komunikacyjnych w przełącznikach montowanych w dostarczanych obudowach, dopuszcza się zastosowanie dodatkowych przełączników LAN, zewnętrznych dla obudowy przy zachowaniu pełnej redundancji i funkcjonalności – tj. min. dwa moduły LAN montowane w obudowie wyprowadzające wszystkie porty Eth dostępne w serwerach i min. dwa zewnętrzne przełączniki na każdą dostarczoną obudowę, spełniające wymóg rozbudowy do min. 56 portów oraz gwarantujące te same funkcjonalności warstwy L2, L3, QoS oraz zarządzania. Połączenie pomiędzy każdym przełącznikiem w obudowie, a przełącznikami zewnętrznymi powinno być wykonane za pośrednictwem co najmniej 8 linków 10Gb.system zarządzania warstwą sprzętową (1.1.3)

 1. powinien umożliwiać wykrywanie, konfigurację i monitorowanie urządzeń zainstalowane w obudowach;

 2. system powinien umożliwiać monitorowanie wszystkich elementów środowiska, w tym:
  - monitorowanie i zarządzanie obudową,
  - monitorowanie i zarządzanie jednostkami przetwarzania niezależnie od ich architektury,
  - monitorowanie i zarządzanie elementami infrastruktury sieciowej;

 3. wymagana funkcjonalność dostępna z pojedynczej konsoli www:
  - statusy komponentów,
  - nazwy komponentów i ich adresy IP,
  - numer seryjny i serwisowy,
  - monitorowanie poziomu zainstalowanego mikrokodu,
  - monitorowanie poziomu temperatury i poboru mocy poszczególnych elementów, zarządzanie poziomem poboru mocy,
  - wykrywanie problemów w obudowie,
  - monitorowanie komponentów pod kątem anomalii – system wczesnego wykrywania awarii,
  - zarządzanie przełącznikami sieciowymi zainstalowanymi w obudowie,
  - monitoring stanu przełączników sieci SAN, LAN;

 4. system powinien umożliwiać zarządzanie zdalne z min. następującymi funkcjami:
  - zdalny dostęp do konsoli,
  - zdalna klawiatura, mysz, video,
  - montowanie zasobów wirtualnych takich jak CD/DVD/ISO/USB,
  - funkcja włączenia/wyłączenia/restartu serwerów zdalnie,
  - automatyczne wykrywanie problemów,
  - powiadamianie o aktualnym poziomie mikrokodu,
  - automatyczne powiadamianie w przypadku wykrycia awarii,
  - zdalny dostęp do konsoli dowolnego systemu w zarządzanym środowisku;jednostka przetwarzania (1.1.4)

 1. trzy typy jednostek przetwarzania w ilościach: typ A - 5 szt., typ B - 4 szt., typ C - 2 szt.;

 2. jednostki przetwarzania przeznaczone do montażu w obudowie opisanej w punkcie Ad. 1.1.1;

 3. konfiguracja jednostek przetwarzania:
  - minimum dwa procesory osiągające min. wynik: dla typu A i B 890 pkt, dla typu C 700 pkt. wg specyfikacji SPECint_rate_base2006 (www.spec.org);
  - minimum 20 MB pamięci cache na układ procesorowy;
  - minimalna ilość rdzeni obliczeniowych na układ procesorowy: dla typu A i B 10 rdzeni, dla typu C 8 rdzeni;
  - pamięć operacyjna: dla typu A min. 384GB, dla typu B min. 128GB, dla typu C min. 32GB, pracująca z maksymalną częstotliwością obsługiwaną przez procesor, z możliwością rozbudowy do min. 1TB, przy czym do min. 384GB bez wymiany zainstalowanych układów;
  - mechanizmy ochrony pamięci: ECC, Chipkill, memory mirroring, memory rank sparing;
  - min. 4 interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze wsparciem FCoE;
  - min. 1 zewnętrzny port USB;
  - elementy wspomagania zarządzania: UEFI, PFA (Predictive Failure Analysis), automatyczny restart w sytuacjach awaryjnych;
  - pełna współpraca z systemem opisanym w punkcie Ad. 1.1.3;
  - możliwość przechwycenia i przekierowania konsoli;
  - elementy zabezpieczeń: PowerON Password, Administrator Password, TPM;
  - wspierane systemy operacyjne: Windows Server (2008, 2012), RHEL 5,6, SLES 10,11, VMWare ESX, VMWare ESXi, VMWare vSphere 5.x.Macierz dyskowa (1.2)
Model ……………………………………………………………………………………………………………..
Producent ……………………………………………………………………………………………………….

Wymagane minimalne parametry techniczne

Parametry oferowane - opisać

 1. Macierz musi mieć możliwość zainstalowania w standardowej szafie 19”;

 2. Macierz musi cechować brak pojedynczego punktu awarii;

 3. Macierz musi posiadać dwa redundantne kontrolery pracujące w trybie active-active, wymienialne bez przerywania pracy;

 4. Wysokość macierzy oraz półek dyskowych nie może być większa niż 2U;

 5. Pamięć podręczna każdego z kontrolerów musi być nie mniejsza niż 32GB (64GB na macierz) z możliwością co najmniej dwukrotnej rozbudowy w ramach tej samej pary kontrolerów;

 6. Wymagane jest nie mniej niż 8 połączeń FC do macierzy od strony hostów. Interfejsy FC musza pracować w trybie co najmniej 8 Gb/s FC. Macierz musi zapewniać instalację dodatkowych 8 portów Fibre Channel bez konieczności wymiany kontrolerów lub instalacji dodatkowych kontrolerów;

 7. Macierz musi mieć co najmniej 6 portów iSCSI, 1Gb Eth oraz musi posiadać możliwość rozbudowy o 8 portów 10 GbE FCoE/iSCSI;

 8. Macierz musi posiadać co najmniej 1 dedykowany port do zarządzania w każdym z kontrolerów;

 9. Macierz musi wspierać następujące protokoły komunikacji z serwerami: Fibre Channel, iSCSI, FcoE, NFS, CIFS;

 10. Macierz powinna wpierać zasilanie z dwóch niezależnych źródeł prądu;

 11. Macierz musi obsługiwać dyski 2,5” i 3,5” we właściwych obudowach. Macierz musi obsługiwać dyski 300GB oraz 600 GB 15000 obr./min., 600GB ,900 GB, 1,2 TB 10000 obr./min., dyski 1TB, 2T, 3TB i 4 TB 7200 obr./min. oraz 200GB, 400 i 800 GB SSD. Macierz musi zapewniać możliwość używania różnych dysków tego samego typu – odpowiednio 2,5” i 3,5” – w ramach jednej obudowy;

 12. Macierz musi obsługiwać dyski SSD, SAS oraz NearLine w standardach SAS 12 i 6 Gb/s, dwuportowe, hot-swap;

 13. Macierz musi obsługiwać połączenia do półek dyskowych oraz do dysków w standardzie SAS 12 Gb/s;

 14. Macierz musi obsługiwać co najmniej 504 dyski, z możliwością rozbudowy do 1056 w systemie złożonym z wielu macierzy (klaster);

 15. Macierz musi zostać wyposażona w następujące dyski : min. 20 dysków, 6Gb/s, min. 900GB każdy, min. 10000 obr./min., oraz 4 dyski SSD min. 400GB każdy;

 16. Macierz musi obsługiwać poziomy RAID 0,1,5,6,10;

 17. Macierz musi wykorzystywać połączenia punkt-punkt do dysków twardych;

 18. Macierz musi umożliwiać jednoczesne stosowanie półek dyskowych obsługujących dyski 2,5” oraz 3,5”. Półki dyskowe 2,5” muszą umożliwiać instalację co najmniej 24 napędów dyskowych 2,5”. Półki dyskowe 3,5” muszą umożliwiać instalację co najmniej 12 napędów dyskowych 3,5”;

 19. Macierz musi mieć możliwość wirtualizacji zasobów znajdujących się na innych macierzach dyskowych, w szczególności pochodzących od przynajmniej 6 niezależnych producentów. W ramach niniejszego zamówienia nie jest wymagane dostarczenie licencji dla tej funkcjonalności, jeżeli funkcjonalność ta jest licencjonowana oddzielnie;

 20. Macierz musi posiadać funkcjonalność zarządzania całością dostępnych zasobów dyskowych, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych (zwirtualizowanych) z jednej konsoli administracyjnej. Zarządzanie musi być dostępne poprzez interfejs GUI (WWW) oraz interfejs linii poleceń (Command Line Interface). Dostęp do linii poleceń poprzez połączenie szyfrowane;

 21. Musi istnieć możliwość bezpośredniego monitoringu stanu w jakim w danym momencie Macierz się znajduje . Dane o parametrach wydajnościowych macierzy muszą być dostępne w postaci wykresów w interfejsie GUI;

 22. Musi istnieć funkcjonalność Cache dla procesu odczytu;

 23. Musi istnieć funkcjonalność Mirrored Cache dla procesu zapisu;

 24. Musi istnieć możliwość wyłączenia cache dla poszczególnych wolumenów;

 25. Macierz musi posiadać system podtrzymania zawartości pamięci cache na wypadek awarii zasilania realizowany poprzez zapis danych z pamięci cache kontrolerów do pamięci typu flash lub równoważny zapewniający co najmniej taki sam czas przechowywania danych;

 26. Macierz musi optymalizować wykorzystanie dysków SSD poprzez automatyczną identyfikację najbardziej obciążonych fragmentów wolumenów w zarządzanych zasobach dyskowych (wewnętrznych jak i zewnętrznych, zwirtualizowanych) oraz ich automatyczną migracje na dyski SSD. Macierz musi również automatycznie rozpoznawać obciążenie fragmentów wolumenów na dyskach SSD i automatycznie migrować z dysków SSD nieobciążone fragmenty wolumenów. Macierz musi posiadać możliwość wykorzystania mechanizmu optymalizacji umiejscowienia danych pomiędzy przynajmniej 3 rodzajami dysków – SSD, Enterprise (15k i 10K) oraz NL-SAS/SATA, jak również przy wykorzystaniu dwóch dowolnych z wyżej wymienionych typów. Opisany powyżej proces optymalizacji musi posiadać funkcję włączenia/wyłączenia na poziomie pojedynczego wolumenu. Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji, należy taką licencję dostarczyć dla danej konfiguracji;

 27. Macierz musi umożliwiać automatyczne równoważenie obciążenia w ramach grupy/puli dysków tego samego typu. Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji, należy taką licencję zaoferować dla maksymalnej konfiguracji;

 28. Minimalna ilość wspieranych wirtualnych dysków logicznych (LUN) dla całej (globalnej) puli dyskowej zbudowanej w oparciu o jedną macierz musi wynosić co najmniej 2048;

 29. Macierz musi obsługiwać funkcjonalności LUN Masking i LUN mapping;

 30. Macierz musi mieć możliwość rozłożenia wolumenu logicznego pomiędzy co najmniej dwoma różnymi typami macierzy dyskowych;

 31. Macierz musi zapewniać funkcjonalność udostępniania przestrzeni bez konieczności fizycznego alokowania wolnego miejsca na dyskach (thin provisioning). Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji, należy taką licencję zaoferować dla całej macierzy w maksymalnej konfiguracji;

 32. Macierz musi mieć możliwość wykonania kopii danych typu Point-In-Time (PiT) wolumenów. Zasoby źródłowe oraz docelowe kopii PiT mogą być zabezpieczone różnymi poziomami RAID i egzystować na różnych technologicznie dyskach stałych (FC, SAS, SSD,SATA), jak również na odrębnych, zwirtualizowanych poprzez przedmiotową macierz podsystemach dyskowych. Jeżeli funkcjonalność ta wymaga licencji, należy taką licencję dostarczyć, dla maksymalnej pojemności macierzy i maksymalnej liczby wolumenów;

 33. Kopie danych typu PIT muszą być tworzone w trybach kopii pełnej (klon) oraz kopii wskaźników (migawka), incremental (kopiowanie tylko bloków zmienionych pomiędzy kolejnymi wykonaniami kopii), multitarget (wiele kopii z jednego źródła), cascaded (kopia z kopii);

 34. Macierz musi obsługiwać min 255 kopi migawkowych per wolumen, 4096 łącznie w całym systemie;

 35. Macierz musi obsługiwać grupy spójności wolumenów do celów kopiowania i replikacji;

 36. Macierz musi posiadać funkcjonalność tworzenia mirrorowanych LUN pomiędzy różnymi zarządzanymi zasobami dyskowymi w szczególności wirtualizowanymi macierzami, dla których awaria jednej kopii lustra musi być niezauważalna dla systemu hosta. Jeżeli funkcjonalność ta wymaga licencji, należy taką licencję zaoferować, dla maksymalnej pojemności macierzy i maksymalnej liczby wolumenów;

 37. Macierz musi mieć możliwość wykonywania replikacji synchronicznej i asynchronicznej wolumenów logicznych pomiędzy różnymi typami macierzy dyskowych. Zasoby źródłowe kopii zdalnej oraz docelowe kopii zdalnej mogą być zabezpieczone różnymi poziomami RAID i egzystować na różnych technologicznie dyskach stałych (FC, SAS, SSD, SATA) w szczególności na różnych, zwirtualizowanych przez macierz systemach dyskowych. Replikacja musi być realizowana zarówno przy użyciu interfejsów Fibre Channel jak i protokołu IP. Przy replikacji z wykorzystaniem protokołu IP kontrolery macierzy musza zapewniać mechanizm optymalizacji transmisji danych po IP;

 38. Macierz musi mieć możliwość wykonania migracji wolumenów logicznych pomiędzy różnymi typami macierzy dyskowych, oraz wewnątrz macierzy, bez zatrzymywania aplikacji korzystającej z tych wolumenów. Wymaga się aby zasoby źródłowe podlegające migracji oraz zasoby do których są migrowane mogły być zabezpieczone różnymi poziomami RAID i egzystować na różnych technologicznie dyskach stałych (FC, SAS, SSD, SATA) w szczególności na różnych, zwirtualizowanych przez macierz systemach dyskowych. Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji, należy taką licencję zaoferować dla maksymalnej konfiguracji;

 39. Macierz musi posiadać funkcjonalność zarówno zwiększania jak i zmniejszania rozmiaru wolumenów;

 40. Macierz musi posiadać funkcjonalność zarządzania ilością operacji wejścia-wyjścia wykonywanych na danym wolumenie. Zarządzanie musi być możliwe poprzez określenie maksymalnej ilości operacji I/O na sekundę lub przepustowości określonej w MB/s dla danego wolumenu. Jeżeli funkcjonalność ta wymaga licencji należy ją dostarczyć dla maksymalnej konfiguracji macierzy;

 41. Macierz musi posiadać funkcjonalność kompresji danych online, gdzie dane zapisywane w macierzy są kompresowane w locie i zapisywane na dyskach w postaci skompresowanej, a przy odczycie dane są również w locie dekompresowane i w takiej postaci przesyłane poza macierz. Operacja kompresji nie może wymagać alokacji innej przestrzeni dyskowej niż ta, która jest niezbędna do zapisania skompresowanych danych. Funkcjonalność kompresji musi być wspierana przed dedykowany układ sprzętowej akceleracji kompresji z możliwością rozbudowy konfiguracji do dwóch takich układów. W ramach niniejszego zamówienia nie jest wymagane dostarczenie licencji dla tej funkcjonalności, jeżeli funkcjonalność ta jest licencjonowana oddzielnie;

 42. Macierz musi posiadać możliwość rozbudowy o funkcjonalność macierzy o dostępie plikowym, przy zachowaniu jednolitego, spójnego i wspólnego interfejsu zarządzającego dla zasobów blokowych i plikowych;

 43. Macierz musi posiadać funkcjonalność migracji danych z innych macierzy dyskowych bez przerywania dostępu danych dla serwerów (import danych). Macierz musi również umożliwiać eksport danych zarządzanych przez tę macierz na inną macierz dyskową. Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji, należy taką licencję zaoferować dla maksymalnej konfiguracji;

 44. Macierz musi umożliwiać stworzenie konfiguracji odpornej na awarię pojedynczej półki dyskowej;

 45. Macierz musi posiadać możliwość liniowej skalowalności parametrów wydajnościowych zasobów dyskowych oraz ilości obsługiwanych dysków (do co najmniej 1056) poprzez dodanie kolejnych macierzy tego samego typu (co najmniej 4), przy zachowaniu jednolitego i wspólnego zarządzania zasobami dyskowymi;

 46. Sterowniki do obsługi wielościeżkowego dostępu do wolumenów, awarii ścieżki i rozłożenia obciążenia po ścieżkach dostępu powinny być dostępne dla podłączanych systemów operacyjnych. Jeżeli zastosowanie tych sterowników wymaga licencji, musi być dostarczona dla podłączanych systemów operacyjnych i/lub podłączanych serwerów zależnie od sposobu licencjonowania;

 47. Macierz musi być fabrycznie nowa (data produkcji nie późniejsza niż 6 miesięcy przed dostawą), musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących rynek polski, zapewniających w szczególności realizację serwisu gwarancyjnego w miejscu użytkowania sprzętu.


Biblioteka taśmowa (1.3)
Model ……………………………………………………………………………………………………………..
Producent ……………………………………………………………………………………………………….

Wymagane minimalne parametry techniczne

Parametry oferowane- opisać

 1. Biblioteka taśmowa musi być wyposażona w min. 2 napędy taśmowe LTO 6 generacji z natywnym interfejsem FC 8 Gbit/s;

 2. Biblioteka musi być wyposażona w nie mniej niż 44 sloty na taśmy;

 3. Biblioteka musi posiadać minimum 1 slot wejścia/wyjścia, umożliwiający wymianę taśm bez wyłączania urządzenia;

 4. Biblioteka musi być wyposażona w czytnik kodów kreskowych;

 5. Biblioteka musi być wyposażona w moduł zdalnego zarządzania poprzez interfejs webowy;

 6. Biblioteka powinna wykorzystywać pamięć chip-memory w nośnikach taśmowych do przechowywania informacji statystycznych, aby przewidywać wystąpienie awarii napędu czy uszkodzenie nośnika;

 7. Biblioteka musi posiadać ekran LCD na którym można sprawdzać komunikaty o błędach urządzenia, aktywność napędów itp.;

 8. Biblioteka musi mieć możliwość wspierania co najmniej 2 niezależnych dróg sterowania automatyką (multipathing) w obrębie połączeń biblioteki i serwera ( serwerów) backupu, przełączenie sterowania w razie awarii musi następować automatycznie. W przypadku awarii HBA w serwerze, biblioteka musi mieć możliwość kontynuacji zadania backupu z wykorzystaniem zapasowego HBA. Jeśli dla tej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, nie jest wymagane ich dostarczenie w niniejszym postępowaniu;

 9. Biblioteka musi obsługiwać partycjonowanie logiczne;

 10. Wsparcie dla systemów operacyjnych użytkowanych w środowisku zamawiającego, tj. przynajmniej dla: Microsoft Windows Server, Linux/Unix;

 11. Biblioteka musi być wyposażona w zestaw do montażu w szafie przemysłowej RACK 19”;

 12. Do biblioteki należy dołączyć komplet magazynków na taśmy jeżeli występują;

 13. Wraz z biblioteką muszą zostać dostarczone taśmy LTO-6 w ilości min. 48 szt., taśma czyszcząca w ilości min. 1 szt.
1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna