Przetarg nieograniczony


OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE POSTANOWIEŃ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAPobieranie 0,79 Mb.
Strona6/8
Data11.04.2018
Rozmiar0,79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE POSTANOWIEŃ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
  i nie wnosimy w tym zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń.

 2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.

 3. Oświadczamy, że zawarty w opisie warunków zamówienia projekt umowy został
  przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określanych w nim warunkach, zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 4. Oświadczamy, że dostawy następować będą w terminie do 3 dni roboczych, w trybie cito - do …….. (max do 48 godzin) od daty przesłania Wykonawcy faxem bądź emailem zamówienia.

 5. Oświadczamy, że termin płatności będzie wynosił do 60 dni od daty otrzymania oryginału faktury przez Zamawiającego.

 6. Oświadczamy, że następująca część zamówienia:……………………………………………
  będzie powierzona podwykonawcom.
7. Proponowany przedstawiony w naszej ofercie asortyment w każdej pozycji posiada wymagane prawem (wydane przez uprawniony organ) aktualne świadectwa rejestracji dopuszczające do obrotu i stosowania na rynku polskim, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. nr 107 poz. 679 z 20.05.2010r.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie. Wszystkie oferowane produkty spełniają właściwe dla każdego z nich wymogi jakościowe co do opakowania i przechowywania oraz posiadają pozwolenie dopuszczające daną serię do obrotu wydawaną każdorazowo przez uprawniony organ.

8. Zapewniam nie krótszy niż ……………….. miesięczny (od daty dostawy przedmiotu zamówienia do szpitala) okres przydatności do użycia przedmiotu zamówienia.
9. Oświadczamy, że rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie (niepotrzebne skreślić):

- rozpatrzenie reklamacji w ciągu 24 godzin, a następnie w ciągu kolejnych 24 godzin dostarczenia towaru nieobarczonego wadą,

- rozpatrzenia reklamacji w ciągu 48 godzin, a następnie w ciągu kolejnych 24 godzin dostarczenia towaru nieobarczonego wadą.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. ……………………………………………………..

2. ……………………………………………………..

3. ……………………………………………………..
.................................dnia.......................

...................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)*uzupełnić

[D.1] FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 1 – OPATRUNKI PODSTAWOWE 1

Lp.

Opis produktu

Jedn.miary

Ilość

Cena jedn. netto

Cena jedn.brutto

VAT %

Wartość netto = c.j.netto x ilość

Wartość brutto =
Wartość netto+VAT


Numer katalogowy

Nazwa handlowa

Producent

1

Lignina arkusze a 5kg

op.

150

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Wata opatrunkowa bawełniano-wiskozowa a 0,2kg

op.

40

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Opaska dziana podtrzymująca 4mx5cm pakowane pojedynczo

szt.

4000

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Opaska dziana podtrzymująca 4mx10cm pakowane pojedynczo

szt.

10000

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Opaska dziana podtrzymująca 4mx15cm pakowane pojedynczo

szt.

2700

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Opaska elastyczna tkana z zapinką
pakowana pojedynczo 5mx12cm z zapinką wewnątrz opakowania

szt

10

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Opaska elastyczna tkana z zapinką
pakowana pojedynczo 5mx15cm z zapinką wewnątrz opakowania

szt

250

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Opaska gipsowa o czasie wiązania 5-6 min, 10cmx3m

szt.

10

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Opaska gipsowa o czasie wiązania 5-6 min, 12cmx3m

szt.

10

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Opaska gipsowa o czasie wiązania 5-6 min, 15cmx3m

szt.

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Bandaż elastyczny (Opaska elastyczna) z zapinką 5m x10cm

szt.

3

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa na 7 m w stanie swobodnym (25m w stanie rozciągniętym) pasujące na palec

szt.

4

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa na 7 m w stanie swobodnym (25m w stanie rozciągniętym) pasujące na dłoń

szt

3

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa na 7 m w stanie swobodnym (25m w stanie rozciągniętym) pasujące na udo, głowę

szt.

20

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa na 7 m w stanie swobodnym (25m w stanie rozciągniętym) pasujące na biodro, brzuch

szt.

2

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Gaza opatrunkowa 13 nitkowa, bielona 90cm x 1m

op.

450

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Gaza bawełniana 13 nitkowa, wyjałowiona 1mx1m

szt

700

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Kompresy włókninowe 30-40g 4-warstwowe niewyjałowione 5cmx5cm x100szt

op.

2500

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Kompresy włókninowe 30-40g 4-warstwowe niewyjałowione 7,5cmx7,5cm x100szt

op.

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Kompresy włókninowe 30-40g 4-warstwowe niewyjałowione 10cmx10cm x100szt

op.

1200

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Kompresy gazowe niewyjałowione 17nitkowe 8 warstwowe 5cmx5cm x100

op.

650

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Kompresy gazowe niewyjałowione 17 nitkowe
8 warstwowe 7,5cmx7,5cm x100szt.

op.

1500

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Kompresy gazowe niewyjałowione 17 nitkowe 8 warstwowe 10cmx10cm x100 szt.

op.

1200

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Serweta gazowa 17 nitkowa, 6-8 warstwowa, niejałowa, z nitką radiacyjną i tasiemką; wym. serwety 45cmx45cm (+/-10%) x 1 sztuka

szt.

5000

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Gaziki do dezynfekcji nasączone 70% alkoholem (1op.=100 szt.)

op.

12

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Chusta trójkątna

szt.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Kompres gazowy jałowy, 17nitkowy 8 warstwowy 5cm x 5cm pakowany po 5szt, na opakowaniu jednostkowym graficzna instrukcja jałowego otwarcia

op.

500

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Opatrunek do zabezpieczania drenów donosowych sond żołądkowych, włókninowy, w kolorze cielistym, 4 stopniowy system aplikacji, dla dzieci lub dla noworodków; opakowanie: kartonik; opatrunek niejałowy (1op.=1szt.)

op.

200

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Kompres włókninowy jałowy 40g 4-warstwowy o roz.10cmx10cm ze specjalnym przecięciem Y umożliwiającym precyzyjne zabezpieczenie ujścia drenów medycznych; pakowany po 5szt.

op

30

 

 

 

 

 

 

 

 
RAZEM:

0

0
1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna