PrzeszukaćPobieranie 54,35 Kb.
Data29.05.2018
Rozmiar54,35 Kb.

Turbo Pascal (Pascal firmy Borland)
Ze strony http://bdn.borland.com/article/0,1410,20803,00.html można legalnie za darmo ściągnąć Turbo Pascala w wersji 5,5. Jest to całe środowisko do programowania w Pascalu działające w systemie DOS (więc i Windows). Turbo Pascal w wersji 6,0 jest rozszerzeniem wersji 5,5 i dla naszego użytku można przyjąć, że się od niej nie różni. Wersja 7,0 wykazuje już znaczące różnice w stosunku do wersji 6,0 i może się okazać, że niektóre konstrukcje poprawne w wersji 7,0 nie działają w wersjach poprzednich. Jest to jednak właściwie rozszerzenie wersji 6,0, więc problemów „w drugą stronę” być nie powinno.

Turbo Pascala uruchamia program turbo.

Przy pracy w DOS-ie, może się okazać, że trzeba ponownie zainstalować myszkę (jeśli chce się z nią pracować, co w zasadzie w borlandowym Pascalu nie jest konieczne). Powinno się to w dowolnym miejscu dać osiągnąć przez wpisanie polecenia mouse.

EDYTOR PASCALA FIRMY BORLAND
 • Przejście do górnego menu umożliwia klawisz F10. Opcje menu można wybierać poruszając się strzałkami lub naciskając klawisz z wyróżnioną literą nazwy żądanej opcji. Do opcji można też przejść bezpośrednio, przez kombinację klawiszy Alt i wyszczególnionej litery. Polecenia w obrębie danej opcji dostępne są po jej wybraniu przez naciśnięcie klawisza wyróżnionej litery. Kilka poleceń dostępnych jest tez za pomocą „skrótów klawiszowych”, które podane są w okienku każdej opcji przy danym poleceniu.

 • Przy wejściu do edytora automatycznie otwiera się program NoName00.pas, którego nazwę można zmienić przy pierwszej próbie zapisu. Wszystkie programy mają po nazwie domyślnie rozszerzenie pas. Nazwy (bez rozszerzenia) mogą mieć do 8 znaków. UWAGA: małe i wielkie litery nie są rozróżniane! (Ale po przejściu do Linuksa... – warto zatem do nazw plików dyskowych używać tylko małych liter).

 • Przerwanie działania programu umożliwia kombinacja klawiszy Ctrl+Break naciśnięta dwukrotnie.

 • Do chwilowego wyjścia do systemu operacyjnego (DOS-a) służy polecenie DOS shell dostępne w opcji File. Aby wrócić do Pascala, należy wydać polecenie exit.

 • Operacje na blokach tekstu:

 • zaznaczenie bloku: myszką, Shiftem + kursorem albo przez zaznaczenie początku (pierwszej pozycji) Ctrl+K+B i końca (pierwszej pozycji poza blokiem) Ctrl+K+K,

 • usuwanie podświetlenia: kliknięcie myszką albo kombinacja klawiszy Ctrl+K+H,

 • kopiowanie: Ctrl+K+C,

 • przeniesienie: Ctrl+K+V,

 • przesuwanie o jedną pozycję w prawo: Ctrl+K+I, w lewo: Ctrl+K+U,

 • kasowanie: Ctrl+K+Y, Ctrl+Del.

 • Inne operacje edytorskie:

 • kasowanie linii: Ctrl+Y,

 • odzyskanie skasowanej linii: Ctrl+Q+L,

 • cofnięcie poprzedniej operacji: Alt+Backspace.

 • System pomocy (help) jest bardzo rozbudowany i rzeczywiście pomocny. Szczególnie przydatne są: spis wszystkich tematów helpa (w tym wszystkich standardowych funkcji i procedur oraz modułów i słów kluczowych Pascala), dostępny po naciśnięciu kombinacji klawiszy Shift+F1, oraz informacje na temat słowa, pod którym znajduje się kursor, dostępne po naciśnięciu Ctrl+F1.

GRAFIKA (W TURBO PASCALU)


Grafikę obsługuje moduł Graph (którego użycie trzeba zadeklarować – patrz część pierwsza skryptu, str. 2).

Aby go zainicjować, Pascal musi najpierw dowiedzieć się, jakiego sterownika1 użyć do obsługi zainstalowanej na używanym komputerze karty graficznej i w jakim trybie graficznym2 ma pracować ekran. Służy do tego instrukcja


DetectGraph( sterownik, tryb ),

gdzie sterownik i tryb są zmiennymi typu integer. Jej wywołanie powoduje nadanie tym zmiennym odpowiednich wartości.


Do zainicjowania modułu Graph służy instrukcja
InitGraph( sterownik, tryb, ścieżka ),
gdzie sterownik i tryb to odpowiednie wartości (np. określone za pomocą instrukcji DetectGraph – patrz wyżej), a ścieżka jest łańcuchem będącym ścieżką dostępu do katalogu, w którym znajduje się używany sterownik (standardowo jest to podkatalog BGI katalogu, w którym znajduje się Pascal).

Istotne jest, żeby przed zakończeniem programu zamknąć tryb graficzny, do czego służy instrukcja


CloseGraph.

W trybie graficznym ekran monitora podzielony jest na punkty ekranowe (ang. pixels) identyfikowane za pomocą współrzędnych. Oś pierwszej współrzędnej jest pozioma, a drugiej pionowa, ale początkiem układu współrzędnych jest lewy górny róg ekranu, a cały ekran stanowi jego pierwszą ćwiartkę. Maksymalne wartości współrzędnych określają odpowiednio bezparametrowe funkcje


GetMaxX i GetMaxY.

Aby wyświetlić piksel, którego ekranowe współrzędne to (x, y), stosuje się instrukcję


PutPixel( x, y, kolor ),
gdzie kolor jest dany liczbą całkowitą z przedziału [0,15], którą wygodnie zapisać można jako jedną z poniższych stałych:
stałe „kolorowe”

nazwa

wartość

Black

0

Blue

1

Green

2

Cyan

3

Red

4

Magenta

5

Brown

6

LightGray

7DarkGray

8

LightBlue

9

LightGreen

10

LightCyan

11

LightRed

12

LightMagenta

13

Yellow

14

White

15

Do czyszczenia ekranu służy instrukcja
ClearDevice,
natomiast linie można w Pascalu uzyskać między innymi za pomocą instrukcji:
Line( x0, y0, x1, y1 )  odcinek ,
Circle( x, y, r )  okrąg o środku (x,y) i promieniu r,
Rectangle( x1, y1, x2, y2 )  brzeg prostokąta o lewym górnym wierzchołku (x1,y1) i prawym dolnym (x2,y2).
Kolor rysowanych linii ustala się za pomocą instrukcji
SetColor( kolor ), a kolor tła  SetBkColor( kolor ).
W obu przypadkach do zmiennej kolor stosuje się to samo, co przy procedurze PutPixel.

1 Sterownik (ang. driver) urządzenia to program umożliwiający jego komunikację z systemem operacyjnym lub innym obsługującym je programem. Używane przez Turbo Pascal sterowniki karty graficznej to pliki z rozszerzeniem bgi.

2 Tryb pracy określa rozdzielczość ekranu (rozmiar ekranowego punktu), liczbę dostępnych kolorów i podział pamięci ekranu.


M. Śliwiński Pascal, cz. II
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna