"Przejście z młódka" oraz "Wdowieństwo suche"Pobieranie 21,77 Kb.
Data15.01.2018
Rozmiar21,77 Kb.

. "Przejście z młódka" oraz "Wdowieństwo suche"


Przejście z młódka .W pierwszym okresie kształtowania wdowieństwa z terytorium wdowca znika samica . Osamotniony samiec całą swą miłość przenosi na dorastającego młódka . Zajęty jest on opiekę nad gniazdem , wypełnianiem rodzicielskich obowiązków oraz obroną swego terytorium.
W przypadku, kiedy okaże się , że potomek jest płci żeńskiej to wytwarzona między nimi więź mocniej podkreśli emocjonalne związanie wdowca z terytorium. Przy odpowiednim wykorzystaniu tej sytuacji istnieje możliwość uzyskać bardzo dobrych wyników lotowych w pierwszym etapie sezonu lotów.


WDOWCE. Ułożenie samców na system wdowieństwa - podstawowe zasady.

 • Gołębie stare na system wdowieństwa należy układać przy wychowie jednego młodego tak,
  aby w czasie pierwszego lotu miał on około 10 dni.

 • Przy układaniu na system wdowieństwa gołębi rocznych zaleca się, aby one przed sezonem lotowym wychowały jednego młódka do pełnej jego samodzielności. Taki stan mocniej utwierdza je w pozycji rodziny oraz uaktywnia w nich odruch macierzyństwa. Najlepsze rezultaty w lotowaniu wdowców roczniaków osiąga się z pozycji jajek . W tak zwanej metodzie suchego wdowieństwa. Uwaga ! Dla pełnej kontroli procesu kształtowania wdowieństwa zaleca się, aby roczne samce lotować jako zespół gołębi z oddzielnego gołębnika .Czasami dla ułatwienia przyswajania przez nich nowych reguł w gołębniku pozostawia się jednego doświadczonego wdowca.

 • Ważne są samice! W czasie układania wdowców na etapie pierwszych lotów nie powinno dopuścić się do zniesienia drugiej tury jajek.

Tydzień pierwszy.

Gołębie stare ułożone są trwale w pozycji gniazdowej z jednym około 10 dniowym młódkiem.


Gołębie roczne ułożone są w pozycji gniazdowej na wysiadaniu jajek około od 8 do 12 dni.

 • W gołębniku wdowców na samców powracających z lotu oczekują ich samice z młodymi lub na jajkach.

 • W poniedziałek , najpóźniej we wtorek wszystkie samice usuwane są z gołębnika dla wdowców. Jest to istotny moment kształtowania wdowieństwo, znacząco wpływający na dalszą aktywności samic. Istotne jest, aby nie dopuścić do powtórnego zniesienia jajek. Samice przenosi się do innego gołębnika z dobrą wentylacją i zabezpieczeniem przed ich wzajemnym łączeniem. Opisy propozycji rozwiązań zabezpieczeń w dalszej części publikacji.

 • W czasie tego tygodnia tylko samce karmią młódka lub wysiadują jajka. U samców mocne poczucie obowiązku wysiadywania jajek jest tylko przez okres do 3 dni . Istotne jest, aby wykorzystać ten moment i w tym czasie zabrać je wraz z miską lęgową.

 • Podczas codziennych oblotów treningowych nie dopuszcza się do karmienia młodych przez samice. Jest to czas przejścia młódka na ziarno i obciążenie wdowca karmieniem nie jest zbyt mocne.

 • W czasie tego tygodnia samce mają otwarty wylot i swobodne latanie . Nie ma to większego znaczenia, kiedy czasem zobaczą inne gołębia np. z woliery lub inne latające.

Tydzień drugi.

Starszym wdowcom nie pokazuje się samic przed koszowaniem do lotu drugiego. Młode roczne wdowce przechodzą taki sam cykl przygotowania do lotów i karmienia jak gołębie starsze. • Powracającym z lotu wdowcom nie pokazuje się samic. Je witać muszą głodne młódki oraz miski lęgowe. Istotne uwaga ! W czasie nieobecności wdowców, samice nie mogą karmić młódków. Jest to już okres kiedy młódki karmione są stałym pokarmem i nic nie powinno się stać w przypadku lekkiego spóźnienia samca z lotu.

 • Podobnie jak w pierwszym tygodniu lotów, samce mają otwarty wolny wylot przez cały tydzień.

Tydzień trzeci.

Przed wkładaniem samców na lot trzeci ich młode mają od 23 do 25 dni. Pamiętaj ! Nie pokazuj samic przed koszowaniem samców na lot. • Przed powrotem wdowców z lotu należy wszystkie młódki przenieść do innego gołębnika dla młodzieży.

 • Powracających z lotu wdowce witają w ich celach samice i miski lęgowe. Ważne ! Jest to okres, od którego zaczyna się prawdziwe wdowieństwo. Samce stają się wdowcami a samice wdowami. Jest to odpowiedni moment na przypomnienie naszym gołębiom co to jest żona i mąż i jakie są tego obowiązki oraz przywileje. Istotnym jest czas małżeńskiego spotkania, który zwykle trwa tylko około 15 do 20 minut. Czas ten uzależniony jest od kondycji samca i zalotności samicy. Myślę, że jesteście w stanie to szybko ocenić i dla każdej pary ustalić.

 • Po widzeniu, samice przenosi się z powrotem o osobnego gołębnika . Czynność ta pozwoli utrzymać je w wymaganej wysokiej kondycji na następne tygodnie. Sposób postępowanie z nimi w dalszej części opisu.

 • W tym tygodniu rozpoczyna się okres ścisłej dyscypliny dla wdowców. Wylot gołębnika otwiera się tylko na czas codziennych oblotów . Czas ich trwania wynosi zwykle około od pół do jednej godziny z rana i pod wieczór. Istotna uwaga ! Nie należy zbytnio zmuszać gołębi do latania , ma to wychodzić z ich własnej chęci. Jeśli jest inaczej to należy przeanalizować przyczynę.

 • Pamiętaj ! Nie pokazuje się samic przed koszowaniem samców na lot.

Tydzień czwarty.

Rozpoczyna się etap, kiedy przed koszowaniem na lot zawsze pokazuje się samice. Czas wspólnego przebywania małżonków jest różny i uzależniony jest od wielu czynników . Decyduje o tym hodowca . Istotnym czynnikiem jest wiek gołębi , ich kondycja , zalotność samic , uciążliwość lotu . Generalnie, wspólne przebywanie ich nie powinno być dłużej jak 20 sekund.

Ze względu na uciążliwość prowadzenie tej operacji, należy się dobrze zorganizować. Uwarunkowane jest to: ilością gołębi dawanych na lot oraz na wymóg utrzymania bezwzględnego spokoju przy wkładaniu „rozpalonych „ samców do kosza.

Uwaga ! Postępowanie z wdowcami i wdowami z tygodnia czwartego powielane będzie na dalsze lotowe tygodnie. W zależności od zaistniałych okoliczności niektóre czynności powinny być modyfikowane.POSTĘPOWANIE Z WDOWCAMI - uwagi ogólne.

 • Wyłączając pierwsze trzy tygodnie okresu lotów (jest to etap kształtowania wdowieństwa), samcom przed ich wkładaniem na loty zawsze pokazuje się samice.

 • Przy wkładaniu samicy do celi wdowca zawsze umieszcza się miskę lęgową ( rytuał małżeństwa )

 • Samice i miski lęgowe usuwa się zaraz po odbytym spotkaniu.

 • Przed koszowaniem samice w bezpośrednim kontakcie z samcami nie mogą być dłużej jak 20 sekund. Z doświadczeń wynika , że najlepiej jest utrzymać to w czasie od 10 do 15 sekund.
  W przypadku, kiedy samiec nie wykazuje większego zainteresowania zbliżeniem samicy to nie należy spotkania przedłużać. Powinno się dokładnie przeanalizować przyczynę tego problemu.

 • Należy pamiętać , że w okresie od randki przed koszowaniem do czasu przylotu wdowców z lotu, samice nie powinny przebywać w gołębniku lotowym. Inicjacją zbliżeń dla obydwu małżonków musi być przede wszystkim terytorium samca , miska lęgowa oraz moment spotkania w celi gniazdowej .

 • W czasie koszowania wdowców nie umieszczaj kosza w gołębniku lotowym , postaraj się umieścić go w dogodnym do wkładania i cichymi miejscu tak, aby nie stresować w tym momencie gołębi.

 • Wdowcy, jeśli to możliwe odbywają codzienny wolny oblot przez pół do jednej godziny. Wyloty gołębnika powinny być otwarte. W tym czasie samce mogą swobodnie wchodzić i wychodzić z gołębnika. Po oblocie i przywołaniu wdowców dostają one karmę i picie zgodnie z zaplanowanym programem. Istotna uwaga! W zależności od relacji pomiędzy hodowcą, a gołębiami, licznością stada oraz warunków panujących w gołębniku, karma może być :

  • Wspólnie podawana tj. bezpośrednio na czystą podłogę lub do karmnika .Po pół godzinie usuwa się karmnik z gołębnika a wdowcy powracają do swych cel . Korzyści z stosowania tej metody to dobra obserwacja zachowania się poszczególnych gołębi w drużynie lotowej.

  • Indywidualnie podawana do każdej celi wdowców – Korzyści z stosowania tej metody to lepsza kontrola ilości podawanej karmy. Indywidualne podejście do każdego wdowca.

 • Miski lęgowe przetrzymuje się w celach tylko na czas zbliżenia i kontaktu z samicami. Poza celą gniazdową , która jest zamknięta w pozostałe dni tygodnia umieszczone się drewniane klocki .

 • Normalnie w czasie dnia nie stosuje się zaciemnienia gołębników . Można z tego korzystać w przypadkach ekstremalnej pogody, działania wysokich temperatur oraz dla ochłody i wyrównania temperatury w gołębniku. Jest to istotny czynnik , który wraz z dobrą wentylacja , dużą ilością świeżego powietrza bez przeciągów znacząco wpływa na wyniki lotowe.

 • Samce po powrocie z lotu przebywają ze swoimi partnerkami około 1 godziny. O długości spotkania decyduje hodowca.

 • Jeśli powracający z ciężkiego lotu wdowiec nie jest zbytnio zainteresowany partnerką należy dać mu czas na kąpiel, odświeżenie się i wyczuć moment na ponowne przeprowadzenie randki.

WDOWY. POSTĘPOWANIA Z SAMICAMI - uwagi ogólne

Po rozłączeniu, samice umieszcza się w osobnym dobrze wentylowanym miejscu. Należy utrzymywać je w półcieniu. Rysunek typowego gołębnika i sposobu rozdziału płci w dalszej części tekstu. • Dla zabezpieczenia przed wzajemnym łączeniem się samic, umieszcza się je w indywidualnych celach o wymiarze 40 x 40 x 40 cm.

 • Cele od frontu należy zabezpieczyć tak , aby samice wzajemnie się nie widziały.

 • Każda z cel posiada indywidualne zaciemniające zasłony. Przebywając w zaciemnieniu samice pozostają dłużej w lepszej kondycji i wykazują wzmożoną zalotność w kontaktach z samcami. Przetrzymywanie samic na żerdziach czyni czasem więcej zła niż pożytku. Taki sposób postępowania wymaga większego nadzoru ze strony hodowcy , stosowania specjalnych preparatów i karmy stymulującej popęd seksualny.

 • Każda z cel posiada pojemnik na karmę , gryt i wodę .Umieszcza się je od frontu celi.

 • Karma i program karmienia są istotnym czynnikiem utrzymania wymaganej sprawności samic.

 • Podczas całego sezonu lotowego samice dostają tylko karmę dietetyczna . Typowy skład diety ujęto w dalszej części tekstu.

 • Dawkowanie karmy. Dla jednej samicy podstawową dawką karmy jest jedna czubata stołowa łyżka karmy dietetycznej na dzień tj. około 30 gram. Najlepszą porą karmienia są godziny popołudniowe.

 • W porze karmienia zapewnia się swobodny dostęp światła . Około 5 minut po zakończeniu karmieniu wyłącza się oświetlenie w gołębniku oraz zaciemnia się cele.

 • Dla stymulacji popędu seksualnego każdorazowo samicom zmienia się dietę przed ich pokazaniem wdowcom. W dniu koszowania w godzinach porannych samice dostają ekstra dodatek tj. łyżeczkę od herbaty nasion kanary . Taką samą dawkę w południe oraz na godzinę przed koszowaniem samców na lot. Nasiona kanary są bardzo dobrym środkiem stymulującym popęd seksualny samic tak zwane rajcowanie samców.

SPOSOBY KARMIENIA WDOWCÓW - uwagi ogólne

Prezentowany skład karmy oraz program karmienia wdowców oparty jest o doświadczenia z lotów do 450 km . Karma lotowa zawiera większą ilość nasion i ziaren zawierających kwasy tłuszczowe i węglowodany ( w tym kukurydza , słonecznik , rzepak , konopie .... )W przypadku lotów powyżej 450 km proporcje składników muszą być odpowiednio modyfikowane . Kluczem do sukcesu jest zachowanie prawidłowej relacji pomiędzy karmą , sposobem karmienia oraz przyswajaniem jej przez organizm gołębi tak, aby proporcjonalnie nagromadzona w organizmie energia pozwoliła wdowcom uzyskać oczekiwane wyniki lotowe.

Typowy skład karmy:

 • 40 % jęczmień

 • 25 % pszenica

 • 20 % kukurydza (białe końcówki)

 •  8 % mieszanka stymulująca ( len, konopie , rzepak , słonecznik,..... )

 •  3 % ryż brązowy,

 •  4 % owies łuszczony.

Przedstawiona wersja separacji płci często stosowana jest przez hodowców w Belgii i Holandii.©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna