Przedsiębiorstwo abra na wybranych kontach wykazało następujące saldaPobieranie 180,49 Kb.
Data27.03.2018
Rozmiar180,49 Kb.


Zadanie 1. Przedsiębiorstwo ABRA na wybranych kontach wykazało następujące salda początkowe

 1. Środki trwałe 200 000 zł

 2. Towary 10 000 zł

 3. Wyroby gotowe 20 000 zł

 4. Papiery wartościowe 10 000 zł

Otworzyć konta i zaksięgować następujące operacje gospodarcze

1) Sprzedano wyroby gotowe:

a) wystawiono fakturę dla odbiorcy X płatną przelewem ( wartość netto 10 000 zł VAT 2200 zł )

b) wydany wyroby z magazynu po koszcie ich wytworzenia 6 000 zł

2) Sprzedano towary:

a) wystawiono fakturę dla odbiorcy XX płatną przelewem ( wartość netto 5 000 zł VAT 1 100 zł )

b) wyksięgowano sprzedane towary po cenie ich nabycia 3 000 zł

3) Sprzedano zbędny środek trwały:

a) wystawiono fakturę dla odbiorcy XXX płatną przelewem ( wartość netto 7 000 zł VAT 1 540 zł )

b) wyksięgowano sprzedany środek trwały 4 000 zł

4) Sprzedano papiery wartościowe:

a) cena sprzedaży (WB) 5 000 zł

b) wyksięgowano sprzedane papiery wartościowe po cenie ich nabycia 5 500 zł


Zadanie 2.

W sporządzonym na dzień 01.01 xx r. bilansie wykazano następujące składniki aktywów i pasywówW bieżącym okresie wystąpiły następujące operacje gospodarcze: 1. Wydano paliwo do samochodów dostawczych 4000 zł

 2. Wystawiono fakturę dla odbiorcy AA za sprzedane towary wartość netto 15 000 zł, VAT 3 300 zł

 3. Rozchodowano sprzedane towary po cenie ich nabycia 7 000 zł

 4. Zapłacono gotówką karę dla urzędu skarbowego 400 zł

 5. Zakupiono towary, za które zapłata nastąpi w terminie późniejszym wartość netto 20 000 zł, VAT 4 400 zł

 6. Otrzymano wyciąg bankowy, według którego:

  1. spłacono zobowiązanie wobec dostawców 4 000 zł

  2. wpłynęły należności od odbiorców 5 000 zł

  3. spłacono ratę kredytu bankowego 8 000 zł

  4. spłacono odsetki od kredytu za b. O. 3 000 zł

  5. bank dopisał odsetki do wkładów bankowych 4 000 zł

 7. Wystawiono fakturę dla odbiorcy xx za sprzedane towary wartość netto 20 000 zł, VAT (22%) 4 400 zł

 8. Rozchodowano po cenie nabycia sprzedane towary 12 000 zł

 9. Naliczono i zaksięgowano wynagrodzenia pracowników 7 000 zł

 10. Otrzymano fakturę za remont samochodu wartość netto 1000 zł, VAT 220 zł

 11. Otrzymano gotówką karę umowną 500 zł

 12. Dokonano niezbędnych księgowań w celu ustalenia wyniku finansowego (war ant porównawczy)

Zadanie 3.


W sporządzonym na dzień 01.01 xx r. bilansie wykazano następujące składniki aktywów i pasywów

Otworzyć konta i zaksięgować następujące operacje gospodarcze : 1. Otrzymano gotówką karę umowną 1 000 zł

 2. Otrzymano fakturę za remont maszyn produkcyjnych wartość netto 2000 zł, VAT 440 zł

 3. Otrzymano fakturę od firmy ABD

a) zestaw komputerowy : wartość netto 5000 zł, VAT 1 100 zł
b) oprogramowanie komputerowe : wartość netto 4 000 zł, VAT - 880 zł

 1. W wyniku pożaru uległo zniszczeniu część materiałów 10 000 zł

 2. Otrzymano fakturę za rozmowy telefoniczne : wartość netto 2 000 zł, VAT 440zł (50 % administracja, 50 % dział sprzedaży)

 3. Otrzymano fakturę za usługi internetowe : wartość netto 1 000 zł, VAT 220 zł (rozdzielnik jak poprzednio)

 4. Otrzymano wyciąg bankowy według którego:

a) spłacono zobowiązanie wobec dostawców 6 000 zł

b) wpłynęły należności od odbiorców 10 000 zł

c) spłacono ratę kredytu bankowego 12 000 zł

d) spłacono odsetki od kredytu za b. o. 5 000 zł

e) bank dopisał odsetki do wkładów bankowych 2 000 zł

f) zapłacono odsetki od kredytu na budowaną halę produkcyjną - 3000 zł


 1. Wydano do zużycia materiały 20 000 zł

a) w produkcji 18 000 zł, b) w administracji 1000 zł c) w sprzedaży 1000 zł

 1. Wystawiono fakturę za sprzedane wyroby gotowe (ilość szt. 5000, cena jednostkowa 10 zł/szt wartość netto 50 000 zł, VAT 11 000 zł)

 2. Wydano nabywcy zakupione wyroby - koszt wytworzenia jednej sztuki 4 zł

 3. Według wyciągu bankowego:

a) otrzymano odszkodowanie z PZU za zniszczony materiał 9 000 zł

b) zapłacono odsetki karne za nieterminową regulację zobowiązań 1 000 zł

12)Naliczono i zaksięgowano wynagrodzenia pracowników

a) produkcyjnych 12 000 zł b) sprzedaży 4 000 zł c) księgowości 4 000 zł13) Dokonano niezbędnych księgowań w celu ustalenia wyniku finansowego (wariant porównawczy)©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna