Przedmiot zamówieniaPobieranie 24,61 Kb.
Data14.05.2018
Rozmiar24,61 Kb.

Załącznik nr 2 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1

 1. Jednorazowy pakiet typu Bowie-Dick – nietoksyczny pakiet kontrolny 134/3,5 min, kontrolujący penetrację i jakość pary, symulacja ładunku porowatego, arkusz wskaźnikowy w technologii TST lub równoważnej (wymagane potwierdzenie zgodności z wg ISO 11140-4 przez niezależną organizację notyfikowaną lub producenta) – 1500 szt.

 2. Nietoksyczny wskaźnik wieloparametrowy przeznaczony do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu (klasa 4 wg ISO 11140-1) – 60 000 szt.

 3. Nietoksyczny wskaźnik wieloparametrowy przeznaczony do kontroli sterylizacji parą wodną (klasa 4 wg ISO 11140-1) – 10 000 szt.

 4. Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu – wskaźnik zintegrowany do sterylizacji tlenkiem etylenu (100% EO); klasa 5 wg ISO 11140-1 – 800 szt.

 5. Nietoksyczny wskaźnik przeznaczony do kontroli sterylizacji plazmowej 2000szt

 6. Ampułkowe biologiczne testy do kontroli sterylizacji plazmowej (czas inkubacji 24 godziny) – 1000 szt

 7. Test kontroli poprawnej pracy zgrzewarek typu Seal Check w postaci arkusza bez foli1000 szt.

 8. Etykiety samoprzylepne (podwójnie klejone) ze wskaźnikiem EO do metkownicy 3-rzędowej alfanumerycznej typu Avery Dennison TM 1185 –100 rolek

 9. Etykiety samoprzylepne (podwójnie klejone) ze wskaźnikiem PLAZMA H202 do metkownicy typu Avery Dennison TM 1185 –100 rolek

 10. Metkownica 3-rzędowa alfanumeryczna typu Avery Dennison TM 1185 – 2szt.

 11. Rolka barwiąca do metkownicy typu Avery Dennison TM 1185 – 8 szt

 12. Koperty do dokumentacji procesów sterylizacji parowej dwustronnie drukowane wg wzoru nr 1, format A 4 – 2000 szt.

 13. Koperty do dokumentacji procesów sterylizacji tlenkiem etylenu dwustronnie drukowane wg wzoru nr 2, format A 4 – 100 szt.

 14. Koperty do dokumentacji procesów sterylizacji plazmowej dwustronnie drukowane wg wzoru nr 3, format A 4 – 400 szt.

 15. Etykieta z laminatu, wielokrotnego użytku, odporna na procesy sterylizacji parowej (5 kolorów) – 2000szt


Część 2

 1. Test skuteczności mycia maszynowego STF - niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plsastikowego arkusza z naniesioną z czterech stron substancją testową, odpowiadającą zanieczyszczeniom brudnych narzędzi chirurgicznych ( nie tylko krew), której formuła jest zgodna z EN ISO 15883-1. Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia w czterech płaszczyznach. Możliwy do stosowania w programie termicznym oraz chemiczno-termicznym myjni-dezynfektora. Odczyt wyniku testu natychmiastowy, łatwy i jednoznaczny w interpretacji . Opakowanie po 100 szt. Ilość : 2 000szt

 2. Uchwyt umożliwiający utrzymanie arkusza testowego wskaźnika kontroli mycia mechanicznego, umożliwiający kontrolę procesu mycia w czterech płaszczyznach – 2szt.

 3. DES-CHECK - Test parametrów dezynfekcji termicznej - 93°C/ 10' - 100 szt. Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 93°C – 10 min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura ) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. Poświadczony dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych - dokument aktualny, wydany nie wcześniej niz 2010r. W opakowaniach po 100 szt. Ilość: 2 000szt

 4. DES-CHECK - Test parametrów dezynfekcji termicznej - 95°C/ 5' - 100 szt. Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 93°C – 10 min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura ) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. Poświadczony dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych - dokument aktualny, wydany nie wcześniej niz 2010r. W opakowaniach po 100 szt. Ilość: 2 000szt

 5. Kontrola wsadu - HELIX - wskaźniki TST - sterylizacja parowa - 134°C/5,3 min.; 121°C/15 min. - 400 szt. + PCD. Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach ustalonych134ºC/5,3 min. i 121ºC/15 min., wskaźnik w technologii Klasy 6 w opakowaniach po 400 szt. + przyrząd PCD do każdego opakowania. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. Poświadczony dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych - dokument aktualny, wydany nie wcześniej niż 2010r. Ilość : 8000szt

 6. Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej - rolka - 500 szt. Niezawierające niebezpiecznych substancji toksycznych etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej z pięcioma miejscami informacyjnymi – nadruk poprzeczny do kierunku rozwijania taśmy (do metkownicy typu BLITZ), Poświadczony dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych - dokument aktualny, wydany nie wcześniej niż 2010r. - a 500 szt. Ilość: 1000 rolek

 7. Czyścik do usuwania nalotów i rdzy - 15 cm x 11,5 cm. Specjalistyczny, szorstki czyścik o wymiarach 15,0 x 11,5 cm do skutecznego usuwania zanieczyszczeń i nalotów z powierzchni instrumentów medycznych i innych powierzchni wykonanych ze stali. Ilość: 20szt

 8. Szczotka do intensywnego mycia narzędzi - sztywne włosie nylonowe - zakończona pętlą - dł. 46 cm - śr. 5 mm - niebieskie - włosie nylon. Szczotka o dł. 46 cm i średnicy 5, 10, 15 mm do intensywnego mycia kanałów roboczych, posiadająca specjalną szczecinę ze sztywnego nylonu oraz sztywny, skręcony drut wykonany ze stali nierdzewnej. Kolor włosia - inny niż biały. – 60szt

 9. Szczotka do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego - dł. 18 cm, dwustronna - włosie stal nierdzewna. Szczotka o dł. 18 cm do mycia narzędzi, z poręcznym uchwytem wykonanym z tworzywa sztucznego oraz włosiem ze stali nierdzewnej – 40szt

 10. Szczotka do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego - dł. 18 cm, dwustronna – włosie nylonowe. Szczotka o dł. 18 cm do mycia narzędzi, z poręcznym uchwytem wykonanym z tworzywa sztucznego oraz włosiem nylonowym – 40szt

 11. Szczotka do mycia narzędzi z gumowaną rączką z tworzywa sztucznego - dł. 18 cm - szer. 6,3 mm - włosie nylon. Szczotka o dł. 18 cm z wygodnym gumowanym uchwytem z tworzywa sztucznego, o szer. nylonowego włosia 0,7 +/- 0,1 cm – 50szt

 12. Elastyczna dwustronna szczotka do kanałów. Dwustronna, elastyczna szczotka do czyszczenia narzędzi o przekroju kanałowym o długości 63,5 cm, z włosiem nylonowym 3, 5, 8, 10 mm Ilość –20szt

 13. Preparat do usuwania nalotów i przebarwień na narzędziach i urządzeniach medycznych. Opakowanie 90g, preparat w postaci drobnego proszku. Ilość: 20 szt.

 14. Preparat czyszczący do usuwania pozostałości po taśmach, substancjach klejących, gipsie, cementach oraz pastach cynkowo-eugenolowych. Zawierający w swoim składzie czysty terpen pomarańczowy z naturalnie tłoczonych skórek pomarańczy i olej natłuszczający. Ilość – 20 szt.

 15. Pisak odporny na warunki sterylizacji (cienki, niebieski) – 60szt

 16. Koperty do dokumentowania procesów mycia i dezynfekcji w oparciu o wskaźniki firmy Albert Browne – 1000 szt

 17. Rękawice ochronne zabezpieczające przed oparzeniami podczas wyładunku materiału po sterylizacji parowej. Wykonane z miękkiej, frotowej tkaniny bawełnianej o dł. 28 cm. Nadające się do prania. Zgodne z normami EN 388, EN 407 i EN 420. Ilość – 10 sztCzęść 3


 1. Naboje gazowe z tlenkiem etylenu 3MTM Steri – GasTM 4-100 – do posiadanego przez szpital sterylizatora gazowego 3MTM Steri - VacTM - 720 szt.

 2. Papier do drukarki do posiadanego przez szpital sterylizatora gazowego 3MTM Steri - VacTM (model 4 XL ) – 12 szt

 3. Zestaw do kontroli biologicznej wsadu, metoda sterylizacji para wodna.

Zestaw testowy (zawierający wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej)

Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do pary wodnej, symulujący pakiet porowaty. Do każdego pojedyńczego zestawu dołączony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna wskaźników. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 3 godzinach inkubacji. Wykrycie aktywności metabolicznej spor/wynik pozytywny po ok 30-60 min. inkubacji. Odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku (3M Attset 290), poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Nakrętka wskaźnika w kolorze brązowym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność wskaźnika z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. Ilość – 200szt. 1. Zestaw do kontroli biologicznej wsadu, metoda sterylizacji tlenek etylenu.

Zestaw testowy ( zawierający wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do tlenku etylenu)

Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do tlenku etylenu, symulujący narzędzie rurowe, zawierający wskaźnik biologiczny i kartę ze wskaźnikiem chemicznym do opisu cyklu. Do każdego pojedyńczego zestawu dołączony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna wskaźników. Wykrycie aktywności metabolicznej spor/wynik pozytywny po ok 60-120 min. inkubacji. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 4 godzinach inkubacji. Odczyt wskaźnika automatyczny w autoczytniku (3M Atteset 290 G), poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Nakrętka wskaźnika w kolorze zielonym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność wskaźnika z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. Ilość – 720szt
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna