Przedmiot : Pielęgniarstwo pediatrycznePobieranie 7,55 Kb.
Data19.12.2017
Rozmiar7,55 Kb.

Przedmiot : Pielęgniarstwo położniczo – ginekologiczne

Wymiar godzinowy przedmiotu: praktyki zawodowe 40 godzin
Cele dydaktyczno - wychowawcze przedmiotu :

Zastosowanie wiedzy z zakresu pielęgniarstwa położniczo – ginekologicznego w praktyce; Doskonalenie umiejętności praktycznych w opiece nad kobietą, jej dzieckiem oraz kobietą ze schorzeniami ginekologicznymi.


Treści kształcenia :

Oddział położniczo – noworodkowy – realizowanie zadań wchodzących z zakres opieki nad kobieta po porodzie fizjologicznym zabiegowym, operacyjnym i jej dzieckiem.

Oddział ginekologiczny – realizowanie zadań wchodzących z zakres opieki nad kobietą ze schorzeniami ginekologicznymi, która jest leczona zachowawczo i operacyjnie.
Wyniki nauczania przedmiotu :

Student na poziomie licencjata powinien:

Znać: zasady postępowania z położnicą, noworodkiem i kobietą chorą ginekologicznie,

Rozumieć: istotę procesu pielęgnowania w oddziale położniczo – noworodkowym i ginekologicznym.

Umieć : współpracować w zespole terapeutycznym oddziału, prowadzić dokumentację, przygotować kobietę do cięcia cesarskiego i pielęgnować po operacji; prowadzić edukację odnośnie higieny odżywania w połogu, karmienia piersią i powrotem płodności po porodzie; postępować w przypadku problemów z laktacją; przekazać zasady i technikę karmienia piersią; wykonać toaletę rany pooperacyjnej i jałowe mycie krocza; rozpoznać powikłania połogowe; wykonać kąpiel noworodka, toaletę kikuta pępowinowego, przewijanie i ubieranie dziecka; prowadzić i dokumentować proces pielęgnowania położnicy, noworodka i chorej ginekologicznie; przygotować pacjentkę do operacji ginekologicznej drogą brzuszną i pochwową oraz pielęgnować kobietę po operacji; prowadzić edukację w zakresie planowania rodziny, i profilaktyki schorzeń narządu rodnego.


Warunki zaliczenia przedmiotu : zaliczenie z oceną
Literatura :

1. Chazan B (red.).: Ginekologia w praktyce lekarza rodzinnego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1997.

2. Chazan Ii {red.}.: Położnictwo w praktyce lekarza rodzinnego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1997.

3. Górajek-Jóźwik J.: Proces pielęgnowania. CMDNśSzM, Warszawa 1993.4. Pschyrembel W., Dudcnhauscn J. W.: Położnictwo praktyczne i operacje położnicze. Wy­dawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1997.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna