Przebudowa I rozbudowa oczyszczalni ścieków w Boguszowie GorcachPobieranie 1,05 Mb.
Strona1/19
Data08.05.2018
Rozmiar1,05 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Boguszowie Gorcach

Projekt budowlany 053/PB/T/07

SPIS TREŚCI:
str.

1.0.WSTĘP 5

1.1.Przedmiot opracowania 5

1.2.Forma opracowania 5

1.3.Zakres opracowania 5

1.4.Cel opracowania 5

1.5.Podstawa opracowania 5

1.6.Inwestor 6

2.0.CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO 6

2.1.System kanalizacyjny w zlewni oczyszczalni 6

2.2.Istniejąca oczyszczalnia ścieków 6

3.0.BILANS ŚCIEKÓW 9

3.1.Pojęcie przepustowości oczyszczalni 9

3.2.Ilość ścieków i charakterystyczne przepływy 9

3.3.Jakość ścieków surowych 10

3.4.Wymagana i projektowana jakość ścieków oczyszczonych 10

4.0.ROZWAŻANE OBIEKTY- OZNACZENIA I NAZEWNICTWO 11

5.0.LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ OCZYSZCZALNI 12

6.0.MORFOLOGIA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE TERENU OCZYSZCZALNI 12

6.1.Morfologia terenu 12

6.2.Warunki gruntowo – wodne 13

7.0.PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE 14

7.1.Część mechaniczna 14

7.2.Część biologiczna 16

7.3.Część osadowa 20

8.0.OBLICZENIA - CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE 22

Tabela 6 Charakterystyczne parametry technologiczne 23

9.0.ROZWIĄZANIA TECHNICZNE POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 28

9.1.Komora przelewowa przed częścią biologiczną KP-2 28

9.1.1.Funkcja i technologia komory przelewowej 28

9.1.2.Rozwiązanie techniczne komory przelewowej 29

9.2.Reaktor biologiczny RB 30

9.2.1.Funkcja i technologia reaktora biologicznego 30

9.2.2.Rozwiązanie techniczne reaktora biologicznego 31

9.3.Stanowisko poboru próbek SPP-2 ścieków oczyszczonych 34

9.3.1.Funkcja i technologia stanowiska poboru próbek 34

9.3.2.Rozwiązanie techniczne stanowiska poboru próbek 34

9.4.0.Komora stabilizacji tlenowej KST 35

9.4.1.Funkcja i technologia komory stabilizacji tlenowej 35

9.4.2.Rozwiązanie komory stabilizacji tlenowej 36

9.5.0.Stacja odwadniania osadu SOO 37

9.5.1.Funkcja i technologia stacji odwadniania 37

9.5.2.Rozwiązanie techniczne stacji odwadniania 38

9.5.2.1.Budynek stacji 38

9.5.2.2.Wyposażenie technologiczne 38

9.5.2.3.Ogólny opis działania stacji odwadniania 38

9.5.2.4.Instalacje technologiczne 39

9.5.2.5.Instalacja wodociągowa 40

9.5.2.6.Instalacja kanalizacyjna 41

9.6.0.Silos na wapno SL 41

9.7.0.Składowisko osadów odwodnionych SKO 41

9.7.1.Funkcja i technologia składowiska osadów odwodnionych 41

9.7.2.Rozwiązanie techniczne składowiska osadów odwodnionych 42

9.8.0.Stacja dmuchaw SD 42

9.8.1.Funkcja i technologia stacji dmuchaw 42

9.8.2.Rozwiązanie techniczne stacji dmuchaw 42

9.9.0.Stacja preparatu PIX 43

9.9.1.Funkcja i technologia stacji preparatu pix 43

9.9.2.Rozwiązanie techniczne stacji preparatu pix 44

9.10.0.Sieci technologiczne 46

9.10.1.Rodzaje projektowanych sieci 46

9.10.2.Trasa 47

9.10.3.Zastosowane rury ( materiał, średnice, klasa ) 47

9.10.4.Prace przygotowawcze 47

9.10.5.Wykopy 48

9.10.6.Odwodnienie wykopów 48

9.10.7.Posadowienie rurociągów 49

9.10.8.Układanie i łączenie rurociągów 49

9.10.9.Zasypywanie wykopów 49

9.10.10. Próba szczelności rurociągu 50

10.0.ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW POWSTAJĄCYCH W PROCESIE OCZYSZCZANIA 50

11.0.AUTOMATYKA OCZYSZCZALNI 50

11.1.Opis systemu automatyki 50

11.2.Komputerowy system monitoringu 53

11.3.Pomiary 54

11.4.Zasady sterowania dla urządzeń technologicznych 56

12.0.ZAOPATRZENIE OCZYSZCZALNI W WODĘ 57

13.0.ZAOPATRZENIE OCZYSZCZALNI W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 58

14.0.UKSZTAŁTOWANIE TERENU 58

15.0.ZATRUDNIENIE NA OCZYSZCZALNI 58

16.0.OPIS EFEKTÓW EKOLOGICZNYCH 59

17.0.ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI W ASPEKCIE CIĄGŁOŚCI PRACY OCZYSZCZALNI ISTNIEJĄCEJ 59

18.0.WYTYCZNE BRANŻOWE 61

18.1.Branża architektury 61

18.2.Branża elektryczna 61

18.3.Branża automatyki 61

18.4.Branża drogowa i ukształtowanie terenu 61

18.5.Branża ciepłownicza 62

18.6.Branża wentylacji 62

18.7.Branża instalacyjna 62

19.0.WYTYCZNE BHP 63

20.0.WYTYCZNE WYKONANIA 63

21.0.ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW Z WYPOSAŻENIEM 63
SPIS TABEL:
Tab.1 Charakterystyczne przepływy
Tab.2 Ładunki zanieczyszczeń w ściekach surowych

Tab.3 Stężenia zanieczyszczeń w ściekach surowych

Tab.4 Parametry ścieków oczyszczonych

Tab.5 Rozważane obiekty - numeracja i nazewnictwo
Tab.6 Charakterystyczne parametry technologiczne
Tab.7 Pomiary procesowe

Tab.8 Zasady sterowania pracą urządzeń

Tab.9 Zestawienie parametrów techniczno- technologicznych
SPIS RYSUNKÓW:

Rys.1 Plan sytuacyjny; podz.1: 500

Rys.2 Schemat technologiczny; b.p.

Rys.3 Komora przelewowa „KP-2” – stan istniejący; rzut i przekrój A-A;


podz. 1:50

Rys.4 Komora przelewowa „KP-2” – stan projektowany; rzut i przekrój A-A;


podz. 1:50

Rys.5 Reaktor biologiczny „RB”; rzut i przekroje A-A, B-B, C-C;


podz. 1:100

Rys.6 Komora stabilizacji tlenowej „KST”; widok i rzut; podz. 1:50

Rys.7 Komora stabilizacji tlenowej „KST”; przekroje A-A, B-B, C-C, D-D;
podz. 1:50

Rys.8 Stanowisko poboru próbek „SPP-2”; rzut i przekrój A-A; podz. 1:50

Rys.9 Stacja preparatu pix „PIX”; rzut i przekroje A-A, B-B; podz. 1:50

Rys.10 Stacja dmuchaw „SD” – stan istniejący; rzut; podz. 1:50

Rys.11 Stacja dmuchaw „SD” – stan projektowany; rzut; podz. 1:50

Rys.12 Stacja odwadniania osadu „SOO”; rzut i przekrój A-A; podz. 1:50

Rys.13 Stacja odwadniania osadu „SOO”; rzut fundamentów i kanałów technologicznych; podz. 1:50

Rys.14 Składowisko osadu „SKO”; rzut i przekroje A-A, B-B; podz. 1:100OPIS TECHNICZNY


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna