Prywatna Wyższa Szkoła Zawodowa w GiżyckuPobieranie 440,63 Kb.
Strona1/3
Data24.12.2017
Rozmiar440,63 Kb.
  1   2   3


ELEKTRONICZNY DZIENNIK

LEKCYJNY

Wstęp


 1. Excel 3

  • Ogólny opis Excela 4

  • Możliwości Excela zastosowane w projekcie dziennika 5

 2. Instrukcja obsługi dziennika 6

 3. Szczegółowy opis formularzy składających się na Elektroniczny Dziennik Lekcyjny

  • Terminarz 8

  • Dane osobowe 9

  • Wydarzenia 10

  • Kontakty 10

  • Frekwencja sem. I i II 10

  • Oceny z przedmiotów sem. I i II 12

  • Roczne zestawienie ocen 14

  • Klasyfikacja uczniów 15

  • Formularze 15

  • Wykresy

   • Frekwencja 17

   • Poziom Nauki 18

 4. Opis makra automatyzującego obsługę 18

 5. Zakończenie 19

Literatura 20

Wstęp


Zadaniem każdego nauczyciela jest realizowanie planu, zadań mających na celu edukację i wychowanie uczniów. W rozwój każdego ucznia wkładany jest wielki wysiłek oraz poświęcany długi czas. Postępy wychowanków rejestruje się w dzienniku lekcyjnym. Na wypełnianie takiego dziennika poświęca się dużo czasu, a przeliczenia w nim prowadzone są żmudne i wymagają dużo cierpliwości od prowadzącego. Wiele danych w dzienniku jest po prostu przepisywanych, a wiele innych jest obliczanych za pocą kalkulatora.


W celu wspomagania pracy nauczyciela postanowiłem stworzyć Elektroniczny Dziennik Lekcyjny, który ma na celu wspomóc pracę nauczyciela – wychowawcy, jaką wkłada n w prowadzenie tradycyjnego dziennika. Do wykonania tego typu pracy najlepszym narzędzi okazał się arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel. Posiada on wiele funkcji wykorzystywanych przy prowadzeniu zwykłego dziennika, a możliwości oferowane przez niego znacznie ułatwiają pacę.
W rozdziale pierwszym opisany został skoroszyt, w którym wykonana została praca. Oprócz ogólnego opisu znajduje się tam też opis zastosowanych funkcji. W rozdziale drugim znajduje się instrukcja obsługi dziennika, która jest także wstępnym opisem pozwalającym zapoznać się z programem. Rozdział trzeci jest szczegółowym opisem każdego arkusza oraz wykresu, jaki występuje w pracy. W rozdziale czwartym opisane zostało makro automatyzujące prac z dziennikiem. Jest ono głównym „silnikiem” ułatwiającym poruszanie się po programie.
Ze względu na złożoność tradycyjnego dziennika lekcyjnego, jego elektroniczna wersja została skrócona. Nie udało mi się utworzenie wiernej kopii. Elektroniczny dziennik zawiera ceny semestralne oraz frekwencję miesięczną, a nie, jak jego papierowy odpowiednik wszystkie oceny i frekwencję na każdy dzień tygodnia. Niemniej jednak jest on niewątpliwie ogromną pomocą w pracy nauczyciela – wychowawcy.


 1. Excel
  • Ogólny opis Excela

Microsoft Excel to niezastąpione narzędzie służące do pracy z danymi. Wzbogacony o wiele innowacyjnych rozwiązań umożliwia użytkownikom łatwy dostęp do kluczowych danych, łączenie ich ze swoimi dokumentami oraz analizowanie.


Dane opracowywane w Excelu zachowywane są w dokumentach Excela, które są plikami o specjalnym formacie i rozszerzeniu xls. Tradycyjny dokument excela (tak zwany skoroszyt) złożony jest z Arkuszy. Pojedynczy arkusz jest jakby wielką tabelką, w którą można prowadzać dane oraz przetwarzać je. W jednym skoroszycie może być wiele Arkuszy. Każdemu arkuszowi można nadać własną niepowtarzalną nazwę w celu łatwiejszej identyfikacji danych. Wprowadzane dane mogą być automatycznie obliczane za pomocą bogatego zestawu funkcji.
Rozmieszczenie danych oraz wygląd arkusza zależy wyłącznie od użytkownika. Dane można przedstawiać w różnej oprawie graficznej. Ważne komórki można wyróżniać różnymi kolorami, deseniami oraz obramowaniem. Prosty w obsłudze kreator wykresów umożliwia parę chwil stworzenie wykresów słupkowych, kołowych, histogramów i wielu innych z lic we wskazanej tabelce. Każdy wykres można odpowiednio przedstawić w wybranej dla niego stylistyce.
Dzięki tak zw. Makrom i edytorowi Visual Basic można w nieskomplikowany sposób ułatwić sobie pracę z arkuszem. Rejestrowanie często powtarzanych operacji umożliwia znaczne skrócenie czasu pracy, a co za tym idzie poprawienie wydajności. Praktycznie nie istnieje problem błędnie wprowadzonych danych, każda wprowadzona liczba czy napis może być w każdej chwili poprawiona. Stworzona funkcja automatycznie informuje o ewentualnych błędach, co zmniejsza możliwość pomyłek. • Możliwości Excela zastosowane w projekcie dziennika

Jedną z głównych zalet Microsoft Excela jest jego bogaty zestaw funkcji. Podzielone na różne kategorie (matematyczne, statystyczne, logiczne i inne) umożliwiają tworzenie ogromnych, złożonych skoroszytów pozwalających w dużym stopniu ułatwić pracę ludziom. Funkcje mogą być wykorzystywane pojedynczo, ale można także łączyć je razem w logiczną całość. Dla ułatwienia pracy z funkcjami w programie istnieje tak zw. kreator funkcji, który pozwala na ominięcie ręcznego wpisywania danych.


Podczas pracy z Elektronicznym dziennikiem Lekcyjnym używałem wielu funkcji, najważniejsze z nich to:


  • suma – dodaje wszystkie liczb podanym zakresie komórek.

  • suma.jeżeli – dodaje wszystkie komórki spełniające podane kryteria.

  • średnia – wylicza średnią z podanego zakresu komórek.

  • licz.jeżeli – oblicza liczbę komórek we wskazanym zakresie spełniających podany warunek.

  • wyszukaj.pionowo – wyszukuje w pierwszej kolumnie od lewej wartości identycznej jak podana.

  • jeżeli – przeprowadza prosty test logiczny i zwraca wartość zależnie od wyniku.

W programie tym wykorzystałem także takie możliwości, jakie oferuje Microsoft Excel jak:

łącze danych”, czyli pokazywanie danych będących w innym arkuszu,

formatowanie warunkowe – ustalanie stylistyki komórki względem jej wartości,

a także formularze ułatwiające pracę z arkuszem.
 1. Instrukcja obsługi dziennika

Elektroniczny Dziennik Lekcyjny jest programem, który umożliwia wykonanie w sposób łatwiejszy i mniej czasochłonny większości z czynności, jakie należy wykonać w tradycyjnym dzienniku. Dzięki wykorzystaniu Excela wszystkie operacje wykonywane są automatycznie (pominąwszy oczywiście dane, które należy wprowadzić ręcznie). Podczas korzystanie z dziennika należy przestrzegać wszystkich zasad obowiązujących podczas korzystania z programu Excel.


Elektroniczny Dziennik Lekcyjny jest zbiorem następujących arkuszy:


 • Terminarz – Zawiera plan lekcji, hospitacje, Wycieczki

 • Dane osobowe – tak jak w tradycyjnym dzienniku, zawiera dane osobowe uczniów

 • Wydarzenia – ważniejsze wydarzenia z życia klasy – analogicznie do zwykłego dziennika

 • Kontakty – wykaz kontaktów z rodzicami

 • Frekwencja sem I – obecności w semestrze I: wrzesień – styczeń

 • Frekwencja sem II – obecności w semestrze II: luty – czerwiec

 • Oceny sem I – końcowe oceny z semestru I

 • Oceny sem II – końcowe oceny z semestru II

 • Roczne zestawienie ocen

 • Klasyfikacja uczniów

 • Formularze – „karteczki” drukowane dla rodziców

 • Wykres Frekwencji – Wykres ilustrujący obecności na zajęciach w sem I i II

 • Wykres poziomu nauki klasy – wykres przedstawiający średnie ocen uczniów w klasie za sem I i II

Poruszanie się po dzienniku umożliwia odpowiednio skonstruowane menu.


Na stronie głównej dziennika znajduje się przycisk [START], który umożliwia uruchomienie menu, dodatkowo na każdym arkuszu znajduje się przycisk [MENU] wykonujący to samo polecenie.
Menu jest formą, na której umieszczone zostały przyciski aktywujące arkusze (odpowiednio 15 przycisków do 15 arkuszy). Dzięki takiemu rozwiązaniu poruszanie się po Elektronicznym Dziennikiem Lekcyjnym jest bardzo proste i nie wymaga od nas zapamiętywania nazw konkretnych arkuszy.
W arkuszach 1 – 4 oraz 10 wszystkie dane wprowadza się ręcznie tak jak i oceny wraz z frekwencją w arkuszach 5 – 8.
Arkusz 11 służy do drukowania kartek z informacjami o nauce uczniów dla ich rodziców. Aby wyświetlić oceny danego ucznia należy wybrać z rozwijanego pola interesujące nas nazwisko a dane wyświetlą się same. W celu zminimalizowania możliwości wadliwego działania programu, przy poruszaniu się po dzienniku powinno się używać tylko Menu, a zrezygnować z ręcznego wybierania arkuszy.


 1. Szczegółowy opis formularzy składających się na Elektroniczny Dziennik Lekcyjny
 • Terminarz

Arkusz terminarz jest odpowiednikiem terminarza w dzienniku tradycyjnym.


Zawiera on trzy tabelki: Tygodniowy rozkład lekcji, Hospitacje oraz Wycieczki. Wypełnia się go ręcznie wstawiając w odpowiednie rubryki dane.


  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna