Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracyPobieranie 5.5 Mb.
Strona1/12
Data27.10.2017
Rozmiar5.5 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12Prowadzenie działalności biznesowej z zastosowaniem telepracy - PORADNIKTelepraca. Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców

Autorzy:
Tomek Czerniak, Wojciech Kreft, Radosław Piontek, Monika Janiec

Konsultacja

dr Jacek P. Męcina
Warszawa 2006


Wstęp 5

Skąd pomysł na poradniki? 5

Czym jest projekt „Telepraca”? 5

Po co poradniki? 6

Ile poradników? 7

Gdzie szukać pozostałych informacji o telepracy? 8

Jak czytać poradniki? 8

Podsumowanie 8

I. Wprowadzenie do telepracy 10

Jak zdefiniować telepracę? 10

Definicje telepracy. Przegląd 10

Nasza definicja 12

Inne przykłady definicji 13

Historia i rozwój telepracy 15

Początki 15

Wpływ technologii na zmiany stosunków pracy i wzrost roli telepracy 17

Telepraca na świecie 17

Telepraca w Polsce 20

Przyszłość telepracy 21

Rodzaje telepracowników i telepracy 23

Telepracownik 23

Rodzaje telepracy 24

Telepraca w domu 24

Telepraca nomadyczna 26

Telepraca w telecentrach 26

Telepraca zamorska 30

Zawody wykonywane w systemie telepracy 31

Podsumowanie 34

II. Uwarunkowania telepracy 37

Technologiczne uwarunkowania telepracy 37

Ciągły proces zmian w nowoczesnej firmie 37

Szeroka dostępność Internetu podstawą rozwoju telepracy 38

Plany rządu dotyczące informatyzacji 38

Wymagania technologiczne telepracy 39

Podstawowe koszty związane z technologią używaną do telepracy 39

Psychologiczne uwarunkowania telepracy 42

Wpływ telepracy na telepracownika 42

Co jeszcze można zrobić? 45

Społeczne aspekty rozwoju telepracy 46

Ważne czynniki 46

Telepartyzantka 47

Ucieczka za miasto 48

Ekonomiczne i prawne warunki rozwoju telepracy 49

Korzyści ekonomiczne 49

Koszty 50

Aspekty prawne 51

Pierwsze wnioski 59

Korzyści wynikające z wprowadzenia telepracy 60

Korzyści z punktu widzenia telepracownika 61

Korzyści z punktu widzenia pracodawcy 63

Korzyści z punktu widzenia społecznych aspektów telepracy 66

Wymiary kosztów (wad) wprowadzenia telepracy wynikające z różnych uwarunkowań 68

Koszty (wady) z punktu widzenia telepracownika 68

Koszty (wady) z punktu widzenia pracodawcy 69

Podsumowanie 71

III.Gdzie można wykorzystać telepracę? 74

Analiza przedsiębiorstwa pod kątem zastosowania telepracy 74

Czy Ty i Twoja firma jesteście gotowi na telepracę? 74

Etapy sprawdzania adekwatności zastosowania telepracy w Twojej firmie 75

Analiza kosztów 76

Koszty bezpośrednie 77

Koszty pośrednie 79

Korzyści bezpośrednie 81

Korzyści pośrednie 82

Wyniki 82

Analiza obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa opartego na telepracy 86

Obszary działania firmy 86

Analiza aktywności wewnątrz działów 87

Analiza pracy 89

Zbiór zadań na stanowisku pracy 89

Przeprojektowanie pracy 90

Podsumowanie 93

IV.Plan wdrożenia telepracy 95

Przygotowanie procesu (przekonanie Zarządu i podjęcie decyzji) 95

Konserwatywna postawa zarządzających 95

Prezentacja projektu pilotażowego 96

Opracowanie projektu pilotażowego 97

Co trzeba umieścić w projekcie pilotażowym? 97

Komitet doradczy 98

Rzecznicy 99

Podstawowe dokumenty 99

Czas 100


Dobór uczestników do projektu pilotażowego 100

Formalne procedury doboru 101

Wybór pierwszych telepracowników 101

Stanowiska pracy 102

Ludzie 104

Tworzenie infrastruktury technicznej 105

Podstawowe reguły technologiczne 105

Szkolenia 107

Wstęp do szkoleń 107

Tematy szkoleń 108

Korzyści uzyskane dzięki odpowiedniej realizacji szkoleń 110

Dostęp do szkoleń i rozwój kariery zawodowej 110

Jaki rodzaj telepracy zastosować? 111

Połączenie różnych odmian telepracy 111

Rozbudowa systemu telepracy 114

Ocena rezultatów 114

Baza do rozszerzenia zastosowania telepracy 115

Podsumowanie 115

V.Współpraca z partnerami zewnętrznymi 117

Biznesplan 117

Części biznesplanu 118

Jak znaleźć telepracodawcę? 119

Kto to jest dobry telepracodawca? 119

Jak znaleźć telepracodawcę? 120

Kto jest dobrym telepracownikiem? 122

Pożądane cechy telepracownika 122

Niebezpieczeństwa dla pracodawców 123

Kto nie powinien być telepracownikiem 123

Nadzór ze strony telepracodawcy i zarządzanie 124

Konieczne jest zaufanie 124

Uwaga skoncentrowana na produkcie, czyli efekcie pracy 125

Narady i przeglądy 127

Telespotkania i telekonferencje 128

Informacje zwrotne 128

Efektywność a styl pracy telepracownika 129

Formy płatności i wynagrodzeń 129

Określenie rodzajów pracy możliwych do wykonania w formie telepracy 130

Telepraca w różnych branżach 130

Przykłady telepracowników – studia przypadków 131

Praca na własny rachunek w małych i średnich firmach 131

Telepracownicy potrzebują wsparcia wewnątrz firmy 139

Sprawdzenie rodzaju dostępnych usług 139

Duża dynamika zmian w telepracy 141

Gdzie szukać informacji? 142

Podsumowanie 144

Załącznik 1. Linki do stron www związanych z telepracą 148

Strony zawierające oferty telepracy: 148

Inne strony związane z telepracą: 149


Directory: zalaczniki -> ogolne
zalaczniki -> Szanowna Pani
zalaczniki -> Gdynia: Przebudowa pomieszczenia nr 18 w budynku nr na pomieszczenie serwerowni Centrum Operacji Morskich Gdynia wraz z pozwoleniem na budowę w formie Zaprojektuj I Zbuduj
zalaczniki -> Dwa wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa
zalaczniki -> Przygotowanie I udział polskiego kotyngentu wojskowego
zalaczniki -> Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
zalaczniki -> „Program rozwoju Sił Zbrojnych rp w latach 2009-2018” jest programem opracowanym po raz pierwszy zgodnie z nowymi procedurami planowania obronnego nato, obejmującymi dziesięcioletni okres planistyczny
ogolne -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
ogolne -> Tworzenie I prowadzenie firm z zastosowaniem telepracy poradnik
ogolne -> Opis dobrych praktyk w zakresie zarządzania wiekiem

Pobieranie 5.5 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna