Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracyPobieranie 4.5 Mb.
Strona1/10
Data01.11.2017
Rozmiar4.5 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Tworzenie i prowadzenie firm oferujących usługi telepracy - PORADNIK"Telepraca. Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców”

Autorzy:
Tomek Czerniak, Wojciech Kreft, Radosław Piontek, Monika Janiec
Konsultacja :

dr Jacek P. Męcina
Warszawa 2006

Wstęp 5

Skąd pomysł na poradniki? 5

Czym jest projekt „Telepraca”? 5

Po co poradniki? 6

Ile poradników? 7

Gdzie szukać pozostałych informacji o telepracy? 8

Jak czytać poradniki? 8

Podsumowanie 9I. Wprowadzenie do telepracy 10

Jak zdefiniować telepracę? 10

Definicje telepracy. Przegląd 10

Nasza definicja 12

Inne przykłady definicji 13

Historia i rozwój telepracy 15

Początki 15

Wpływ technologii na zmiany stosunków pracy i wzrost roli telepracy 17

Telepraca na świecie 17

Telepraca w Polsce 20

Przyszłość telepracy 21

Rodzaje telepracowników i telepracy 23

Telepracownik 23

Rodzaje telepracy 24

Telepraca w domu 24

Telepraca nomadyczna 26

Telepraca w telecentrach 26

Telepraca zamorska 30

Zawody wykonywane w systemie telepracy 31

Podsumowanie 34II. Uwarunkowania telepracy 37

Technologiczne uwarunkowania telepracy 37

Ciągły proces zmian w nowoczesnej firmie 37

Szeroka dostępność Internetu podstawą rozwoju telepracy 38

Plany rządu dotyczące informatyzacji 38

Wymagania technologiczne telepracy 39

Podstawowe koszty związane z technologią używaną do telepracy 39

Psychologiczne uwarunkowania telepracy 42

Wpływ telepracy na telepracownika 42

Co jeszcze można zrobić? 45

Społeczne aspekty rozwoju telepracy 46

Ważne czynniki 46

Telepartyzantka 47

Ucieczka za miasto 48

Ekonomiczne i prawne warunki rozwoju telepracy 49

Korzyści ekonomiczne 49

Koszty 50

Aspekty prawne 51

Pierwsze wnioski 59

Korzyści wynikające z wprowadzenia telepracy 60

Korzyści z punktu widzenia telepracownika 61

Korzyści z punktu widzenia pracodawcy 63

Korzyści z punktu widzenia społecznych aspektów telepracy 66

Wymiary kosztów (wad) wprowadzenia telepracy wynikające z różnych uwarunkowań 68

Koszty (wady) z punktu widzenia telepracownika 68

Koszty (wady) z punktu widzenia pracodawcy 69

Podsumowanie 71

III. Potencjalne obszary usług dla telepracy 74

Określenie form organizacyjnych możliwych do wykonania w ramach telepracy 74

Cechy osobowe równie ważne jak umiejętności 74

Podstawowe grupy telepracowników 75

Telepraca w różnych branżach 75

Przykłady telepracowników - studia przypadków 77

Praca na własny rachunek w małych i średnich firmach 78

Telepraca w dużych przedsiębiorstwach 85

Telepracownicy potrzebują wsparcia wewnątrz firmy 86

Telecentrum jako specyficzna forma świadczenia usług telepracy 87

Telepraca Twoją szansą poprzez telecentrum 87

Sprawdzenie rodzaju dostępnych usług 87

Podsumowanie 89

IV. Telepraca - aspekty formalne i prawne 92

Formy organizacyjne i prawne telecentrów 92

Rola 92

Charakter prawny 93Forma prawna telecentrum 94

Problem finansowania i kontroli 94

Indywidualna działalność gospodarcza 95

Przedsiębiorstwa - spółki 96

Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 97

Spółka akcyjna 97

Spółka cywilna 98

Spółka jawna 99

Spółka komandytowa 99

Spółka komandytowo-akcyjna 99

Przedsiębiorstwa-spółdzielnie 100

Kryterium wyboru rodzaju działalności 100

Formalno-prawne uwarunkowania telepracy 101

Określenie zakresu/czasu pracy 101

Warunki pracy 103

Kontrola pracownika 103

Wynagrodzenie a wyniki pracy 104

Urlopy i nieobecności 105

Warunki pracy 105

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 106

Co zawrzeć w umowie? 106

Podsumowanie 108V. Biznes plan w telepracy 110

Biznesplan 110

Części biznesplanu 111

Sformułuj misję 113

Streszczenie 113

Pomysł – szczegółowy opis usługi 113

Rynek – dokładne opisanie otoczenia 114

Marketing, czyli strategia działania 117

Realizacja przedsięwzięcia 119

Zarządzanie przedsięwzięciem 119

Harmonogram 119

Finansowanie 120

Prognozy finansowe 120

Gdzie szukać profitów? 122

Podsumowanie biznesplanu 123

Zakończenie 124

Podsumowanie 125

VI. Metody i techniki zdobywania rynku dla telepracy 128

Jak znaleźć telepracodawcę? 128

Jak znaleźć telepracodawcę? 129

Kto jest dobrym telepracownikiem? 131

Pożądane cechy telepracownika 131

Niebezpieczeństwa dla pracodawców 132

Kto nie powinien być telepracownikiem 133

Podsumowanie 134VII. Zarządzanie telepracownikami 136

Nadzór ze strony telepracodawcy i zarządzanie 136

Atrybuty przywództwa 136

Konieczne jest zaufanie 136

Uwaga skoncentrowana na produkcie, czyli efekcie pracy 139

Narady i przeglądy 140

Telespotkania i telekonferencje 142

Informacje zwrotne 142

Efektywność a styl pracy telepracownika 142

Szkolenie i rozwój zawodowy telepracownika 143

Formy płatności i wynagrodzeń 144

Podsumowanie 145Załącznik 1. Linki do stron www związanych z telepracą 147

Strony zawierające oferty telepracy: 147

Inne strony związane z telepracą: 148

Directory: zalaczniki -> ogolne
zalaczniki -> Szanowna Pani
zalaczniki -> Gdynia: Przebudowa pomieszczenia nr 18 w budynku nr na pomieszczenie serwerowni Centrum Operacji Morskich Gdynia wraz z pozwoleniem na budowę w formie Zaprojektuj I Zbuduj
zalaczniki -> Dwa wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa
ogolne -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
zalaczniki -> Przygotowanie I udział polskiego kotyngentu wojskowego
zalaczniki -> Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
zalaczniki -> „Program rozwoju Sił Zbrojnych rp w latach 2009-2018” jest programem opracowanym po raz pierwszy zgodnie z nowymi procedurami planowania obronnego nato, obejmującymi dziesięcioletni okres planistyczny
ogolne -> Tworzenie I prowadzenie firm z zastosowaniem telepracy poradnik
ogolne -> Opis dobrych praktyk w zakresie zarządzania wiekiem

Pobieranie 4.5 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna