Prowadzący przedmiotPobieranie 35,31 Kb.
Data25.02.2019
Rozmiar35,31 Kb.

Wydział Zarządzania AGH

ECTS – Arkusz przedmiotu

Kod

PEK_1KC_11_s

Nazwa przedmiotu

Algebra liniowa

(Linear Algebra)
Prowadzący przedmiot

dr Anna Czapkiewicz

Osoby prowadzące zajęcia

dr Anna Czapkiewicz, mgr Milena Suliga

Klasa przedmiotu

K

Rodzaj przedmiotu

C
Wydział

ZARZĄDZANIA

Kierunek/Specjalność

Informatyka i Ekonometria

Rodzaj studiów

s

Stopień studiów

1

Semestr

1


Rodzaje zajęć

Liczba godzin

Suma

Wykłady

Ćwiczenia

Laboratoria

Seminaria

DL

ECTS

45

30

15

-

-

-

3

WWW
Uwagi
Cel przedmiotu - zdobyte umiejętności

Zapoznanie się z teorią algebry liniowej.

Zdobycie umiejętności rachunku macierzowego.Zdobycie umiejętności rachunku w ciele liczb zespolonych.


Streszczenie przedmiotu

Student zapoznaje się z ogólna teorią algebry liniowej. Ponadto nabywa techniczną umiejętność w operacjach na macierzach oraz w zbiorze liczb zespolonych.


Warunki uczestnictwa
w przedmiocie


Brak warunków wstępnych. Przedmiot obowiązkowy.

Forma zaliczenia przedmiotu

Egzamin.

Zasada wystawiania oceny końcowej

Średnia ważona ocen z egzaminu i zaliczenia.

Program wykładów

 1. Wiadomości wstępne.

 2. Pojęcie grupy:

 • definicja i najprostsze własności grupy,

 • grupy permutacji.

 1. Pojęcie pierścienia i ciała:

 • definicja i własności,

 • przykłady.

 1. Ciało liczb zespolonych:

 • konstrukcja ciała liczb zespolonych,

 • postać trygonometryczna liczby zespolonej,

 • działania na liczbach zespolonych, potęgowanie i pierwiastkowanie,

 • rozwiązywanie równań kwadratowych w ciele liczb zespolonych.

 1. Macierze i wyznaczniki:

 • działania na macierzach,

 • definicja i własności wyznacznika,

 • macierz odwrotna,

 • macierz blokowa i operacje na macierzach blokowych,

 • iloczyn Kroneckera.

 1. Układy równań liniowych:

 • układ równań Cramera,

 • rząd macierzy,

 • ogólna teoria układów równań liniowych,

 • rozwiązywanie układów równań z parametrami.

 1. Przestrzenie wektorowe:

 • definicja i najprostsze własności przestrzeni wektorowej,

 • liniowa zależność i niezależność wektorów,

 • baza i wymiar przestrzeni liniowej,

 • izomorfizmy przestrzeni wektorowej.

 1. Funkcjonały i formy:

 • funkcjonały i formy liniowe oraz dwuliniowe,

 • funkcjonały kwadratowe i formy kwadratowe,

 • funkcjonały kwadratowe i formy kwadratowe w przestrzeniach rzeczywistych.
Program pozostałych zajęć (ćwiczenia, laboratoria, projekty, seminaria)

Rozwiązywanie zadań wykorzystujących wyłożona teorię.Bibliografia
 1. H. Gurgul, M. Suder, Matematyka dla kierunków ekonomicznych, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

 2. B. Gleichgewicht, Algebra, PWN, 1983.

 3. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa cz. 1. cz 2. GIS, 2003.©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna