Protokół nr XXXV / 09 z sesji Rady Miasta Włocławek odbytej dniachPobieranie 0,95 Mb.
Strona1/22
Data04.02.2018
Rozmiar0,95 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

BRM. 0052 – 11 / 09

Protokół nr XXXV / 09
z sesji Rady Miasta Włocławek
odbytej dniach
26 i 29 października 2009 r. oraz 18 listopada 2009 r.
w Salach nr 4 i 5 Urzędu Miasta Włocławek
ul. Zielony Rynek 11 / 13.

Protokół nr XXXV / 09
z XXXV sesji Rady Miasta Włocławek

odbytej w dniach 26 i 29 października 2009r. oraz 18 listopada 2009 r.

Dnia 26 października 2009 r. o godzinie 9.00 w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13 rozpoczęła się trzydziesta piąta sesja Rady Miasta Włocławek V kadencji.Ad.1.

SPRAWY ORGANIZACYJNE.

a/ otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady Miasta Rafał Sobolewski otworzył sesję Rady Miasta słowami:
Otwieram obrady XXXV sesji Rady Miasta Włocławek.”
Następnie Przewodniczący Rady Miasta powitał:

- prezydenta i Jego zastępców,

- zaproszonych gości,

- przedstawicieli mediów,

- pracowników Urzędu Miasta,

- wszystkich mieszkańców znajdujących się na sali obrad,

- radnych V kadencji Rady Miasta
b/ stwierdzenie quorum.
W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady Rafał Sobolewski stwierdził, że na stan 25 radnych na Sali obrad znajduje się 24 radnych, w związku z czym obrady XXXV sesji Rady Miasta V kadencji są prawomocne.
Listy obecności radnych w załączeniu do protokołu – Załącznik Nr 1.


c/ przyjęcie protokołu z obrad XXXIV sesji.
W dalszej części sesji Rady Miasta nastąpiła dyskusja w sprawie protokołu z XXXIV sesji Rady Miasta odbytej w dniu 21 września 2009 r.


Radny Jarosław Chmielewski:

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.

Chciałbym wnieść sprostowanie do mojej interpelacji, którą złożyłem na XXXIV sesji Rady Miasta. W związku z tym, iż nie jestem fachowcem w branży ciepłowniczej użyłem sformułowania „kolejnego wahadła węgla”. Chcę doprecyzować moją interpelację. Chodziło mi o to, czy wizyta Policji była związana z zaginięciem węgla w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej. Dziękuję.”
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Dziękuję bardzo. Musielibyście się zastanowić, czy ta zmiana dotyczy tego, że jest nieścisłość pomiędzy Pańskimi słowami a treścią protokołu, czy zmiana polega na tym, że zmienia Pan treść interpelacji. Mi jest ciężko teraz rozstrzygnąć, czy tak jest, w związku z czym, jeżeli jest to możliwe, to chciałbym odłożyć procedowanie nad protokołem z XXXIV sesji do momentu aż pracownicy Biura Rady sprawdzą, jak potraktować tę Pańską zmianę. Jeżeli mielibyśmy do czynienia z drugim przypadkiem, to wtedy poprosiłbym Pana o złożenie drugiej interpelacji, czy ewentualnie sprostowania oddzielnego do protokołu.”


Radny Jarosław Chmielewski:

„Panie Przewodniczący.

Interpelacja takiej treści jaką w tej chwili wypowiedziałem, została złożona na piśmie.”
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Do mnie również?”


Radny Jarosław Chmielewski:

„Tak.”
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:„Dobrze. Także, mogę Pani Sekretarz zrobić tak, że odłożyć procedowanie nad przyjęciem protokołu? – także tak proponuję, abyśmy sprawdzili tę kwestię i w późniejszym terminie – mam nadzieję, ze jeszcze dzisiaj – przyjmiemy protokół z XXXIV sesji Rady Miasta Włocławek.”
d/ przyjęcie porządku obrad XXXV sesji.
Proponowany porządek obrad:
1. Sprawy organizacyjne

  1. otwarcie obrad

  2. stwierdzenie quorum

  3. przyjęcie protokołu z obrad XXXIV sesji Rady miasta Włocławek

  4. zmiany w porządku obrad XXXV sesji Rady miasta Włocławek
 1. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Miasta w okresie międzysesyjnym.
 1. Informacja Prezydenta Miasta na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta na temat złożonych oświadczeń majątkowych. 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 1. Projekt uchwały w sprawie umorzenia postępowania skargowego oraz przekazania wniosku.
 1. Projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku.
 1. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi oraz wniosku.
 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia “Programu wspierania rodzin i rozwoju rodzicielstwa zastępczego dla miasta Włocławek”.  
 1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych miasta Włocławka na lata 2008-2015.
 1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Włocławek.
 1. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na prawach powiatu na 2009 rok.
 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 24 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Jesionowej 2 A, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.
 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 44 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Wyszyńskiego 18, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.
 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 42 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 34, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.
 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Traugutta 24 stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.           
 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 116 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Toruńskiej 51 A, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.
 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 109 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Toruńskiej 51 A, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.
 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 10 A usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Zielony Rynek 20, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.
 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 20 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Żytniej 65, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.    
 1. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 14 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Chmielnej 33 A, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.
 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 21 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Długiej 26, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.           
 1. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 57 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Kaliskiej 36, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu. 
 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 59 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. 14 Pułku Piechoty 14, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.
 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 72 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Żytniej 72, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.         
 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 11 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Św. Antoniego 5 A, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.
 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Długiej 7, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu. 
 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Długiej 26, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.       
 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Żabiej 21, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.   
 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 16 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Płowieckiej 7, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.
 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 11 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. POW 31, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.        
 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Traugutta 18 A, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.
 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Kaliskiej 83 dz. nr 55 KM 75 o pow. 0,3647 ha na rzecz jej użytkownika wieczystego.  
 1.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Aleksandra Fredry 18 dz. nr 266 KM 73 o pow. 0,3892 ha na rzecz jej użytkownika wieczystego.     
 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Cyganka 7, oznaczonej jako działka nr 150/2 k.m. 45 o pow. 55 m2, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka nr 153 k.m. 45 o pow. 592 m2.       
 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Cyganka 7a, oznaczonej jako działka nr 150/1 k.m. 45 o pow. 53 m2, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka nr 133 k.m. 45 o pow. 592 m2.
 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Komunalnej, oznaczonej jako działka nr 8/1 k.m. 108 o pow. 251 m2, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka nr 25/14 k.m. 80 o pow. 10647 m2.      
 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Szpitalnej 14, oznaczonej jako działka nr 44/2 k.m. 36 o pow. 241 m2 oraz przy ul. Szpitalnej 16, oznaczonej jako działka nr 43 k.m. 36 o pow. 878 m2 i działka nr 66/2 k.m. 36 o pow. 110 m2.
 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia “Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku”.
 1. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu dla Zespołu Szkół Nr 7 we Włocławku.
 1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu szczegółowego przyznawania i przekazywania wsparcia w ramach projektu „Wiedza+ Umiejętności= Pewna Praca” skierowanego do publicznych szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Włocławek.
 1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Włocławek.
 1. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi.


44. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli.
45. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zasad przysługiwania

diet radnym.
46. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Włocławek.
47. Wolne wnioski i informacje.

48. Zakończenie obrad.
Proponowane zmiany do porządku obrad:
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Szanowni Państwo.

Chciałbym zaproponować rozszerzenie projektu uchwał o póki co jeden projekt: dotyczy on uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania. Powyższy materiał został Państwu przesłany. Natomiast nieopatrznie nie znalazł się on w porządku obrad sesyjnych. Natomiast materiał, który Państwo otrzymaliście i Komisje obradowały z tego, co wiem. W związku z czym proponuję, aby w ostatnim punkcie przed Wolnymi wnioskami dopisać właśnie projekt uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i wysokości stawek opłaty za parkowanie. Może przegłosujmy.

Kto z Pań i Panów radnych jest za taka zmian a w porządku obrad? – dziękuję. Kto jest przeciwny?’


Głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania:
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:
W głosowaniu wzięło udział 24 radnych i przy braku głosów sprzeciwu i braku głosów wstrzymujących się, wniosek uzyskał wymaganą większość.”
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Drugi wniosek wynika z realizacji wniosku Prezydenta Miasta, który wniósł o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały – zmiany uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych gminie miasto Włocławek na realizację w 2009 roku zadań na rzecz Niepełnosprawnych. Chciałem zapytać, czy zgadzacie się Państwo na rozszerzenie i wtedy znowu to byłaby ostatnia pozycja po strefie płatnego parkowania. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem takiego wniosku? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Chciałem poinformować także, że przed Państwem leży autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu szczegółowego przyznawania nagród i przekazywania wsparcia w ramach projektu Wiedza + Umiejętności = Pewna Praca, skierowanego do publicznych szkół zawodowych, prowadzonych przez miasto Włocławek. Tamta poprawka jest tekstem obowiązującym, jeżeli chodzi o prognozowane zmiany.


Mam jeszcze jedną rzecz: Przed poprzednią sesją, poinformowałam Konwent o sprawie związanej z postępowaniem karnym, związanym z moją osobą. Wtedy poinformowałem Konwent, który przyjął moje wyjaśnienia. Teraz chciałbym zapytać: Czy Państwo radni chcielibyście wprowadzić do porządku obrad dzisiejszej sesji odwołanie Przewodniczącego, w związku z tymi informacjami. Ja póki co myślę, że taki projekt do momentu rozstrzygnięcia sprawy nie powinien się znaleźć, ale pozostawiam to Państwu, w związku z czym poddaję pod głosowanie.

Czy ktoś z Pan i Panów radnych jest za przyjęciem, wprowadzenia tego do porządku obrad? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? – Ja wyłączyłem się z głosowania. Także nie uczestniczyłem w glosowaniu. Proszę teraz ... ”Głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania:
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:
Chciałem powiedzieć, że przeciw wnioskowi oddano 10 głosów, 3 osoby wstrzymały się, ja nie uczestniczyłem w głosowaniu. W związku z czym wniosek nie otrzymał wymaganej większości.”
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Chciałbym jeszcze zapytać, czy jeżeli chodzi o porządek – ale chodzi mi o porządek obrad – czy ktoś z Pań i Panów radnych chciałby wnieść jakieś uwagi? – proszę bardzo Pan radny Jarosław Chmielewski.”Radny Jarosław Chmielewski:

„Panie Przewodniczący.

Wnoszę o to, aby punkt 39 projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku, przesunąć na punkt zaraz po budżecie miasta – projekt uchwały w sprawie zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na prawach powiatu na 2009 rok, czyli żeby to był punkt 13 naszego porządku obrad.”
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Czyli Lokalny Program Rewitalizacji znalazłby się w 13 punkcie zmienionego porządku obrad. Kto z Pan i Panów radnych jest za przyjęciem takiego wniosku? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu?”


Głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania:
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:
Informuję, że w głosowaniu wzięło udział 24 radnych,. Za wnioskiem oddano 21 głosów, przeciw 1, 2 radnych wstrzymało się, w związku z czym wniosek uzyskał wymaganą większość.”
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

Czy ktoś jeszcze z Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos? W związku z czym nie widzę. Przechodzimy do glosowania całego porządku obrad zmienionego. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem dzisiejszego porządku obrad wraz ze zmianami? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu?


Głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania:
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:
Informuję, że w głosowaniu wzięło udział 24 radnych i przy braku głosów sprzeciwu i braku głosów wstrzymujących się – Pan się wstrzymał? – tak, przepraszam – 24 radnych i przy 23 głosach za, braku głosów sprzeciwu i 1 głosie wstrzymującym się przyjęliśmy zmieniony porządek obrad.”
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Przechodzimy zatem do jego realizacji. Poproszę zatem Pana Prezydenta Andrzeja Pałuckiego o to, aby przedstawił informację Prezydenta Miasta z działalności miasta w okresie międzysesyjnym”.


W związku z przyjętymi zmianami porządek obrad otrzymał następujące brzmienie:
1. Sprawy organizacyjne

  1. otwarcie obrad

  2. stwierdzenie quorum

  3. przyjęcie protokołu z obrad XXXIV sesji

  4. zmiany w porządku obrad
 1. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Miasta w okresie międzysesyjnym.
 1. Informacja Prezydenta Miasta na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta na temat złożonych oświadczeń majątkowych. 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 1. Projekt uchwały w sprawie umorzenia postępowania skargowego oraz przekazania wniosku.
 1. Projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku.
 1. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi oraz wniosku.
 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia “Programu wspierania rodzin i rozwoju rodzicielstwa zastępczego dla miasta Włocławek”.
 1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych miasta Włocławka na lata 2008-2015.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna