ProtokóŁ Nr XLV / 46 /2006


UCHWAŁA Nr XLV / 278 /2006Pobieranie 306,51 Kb.
Strona5/9
Data20.11.2017
Rozmiar306,51 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

UCHWAŁA Nr XLV / 278 /2006


Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach

z dnia 27 stycznia 2006 roku
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia projektu zmiany

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

CENTRUM MIASTA JELCZ - LASKOWICE.
Od. pkt 10 – porządku obrad Sesji.
V-ce Przewodniczący R.M. Henryk Koch – odczytał projekt uchwały.

Przewodniczący R.M. Marian Orzechowski – dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto z państwa

radnych ? Proszę, Pan Burmistrz Skrzydłowski.Z-ca Burmistrza M i G Stanisław Skrzydłowski – dotyczy to tego tutaj obszaru, który

sąsiaduje z bezpośrednio z obszarem planu Centrum, który przed chwilą żeśmy stąd zdjęli. Mianowicie bezpośrednio tu jest przylegające do działki usługi sportowe, czyli w miejscu gdzie jest planowany wielofunkcyjny stadion miejski. Tutaj mamy dzisiejszą drogę do Nowego Dworu obok stawu. Mamy ten trójkątny istniejący las i za lasem tutaj te tereny. Są to tereny, które nabyliśmy, jak państwo pamiętacie, półtora roku temu, czy rok temu od Instytutu Upraw i Nawożenia i Gleboznawstwa, gdzie żeśmy mówili, że przy, po zmianie, czy Studium, ponieważ tu były tereny rolne, będziemy, przeznaczymy je na tereny mieszkaniowe, tereny z resztą bardzo atrakcyjne, które tutaj są w bezpośrednim sąsiedztwie z dwóch stron lasu. Z tym, że proszę państwa, żeby była jasność sprawy, państwo macie dwie działki u siebie pokazane w załączonym załączniku graficznym. Jedna działka, czyli ta, jest własnością Gminy, natomiast ta druga działka o powierzchni, zaraz państwu podam, bo niektórzy skrupulatnie notują, żebym się nie pomylił, jest własnością Gospodarstwa Rolnego, tu naszych sąsiadów, gdzie jest cztery rodziny właścicielami tych terenów. Chwilka jeszcze, ja sprawdzę, 6,99 hektara. Nie jest naszą własnością, jest własnością Gospodarstwa Rolnego.Przewodniczący R.M. Marian Orzechowski – dziękuję bardzo. Kto ma pytanie z państwa

radnych jeśli ? Pan, proszę bardzo, Pan radny Stanisław Olszewski.Radny Stanisław Olszewski – Wysoka Rado, ja mam pytanie do Pana Burmistrza, czy drogę,

po prostu ten plan zajmuje też drogę tak zwaną „Czereśniową”. Przeskakuje, czy nie ? Czy do Oławskiej ?Z-ca Burmistrza M i G Stanisław Skrzydłowski – to jest trochę dalej. Drogę „Czereśniową”,

tak zwaną „Czereśniową” mieliśmy w planie Centrum.Radny Stanisław Olszewski – rozumiem. Dziękuję.

Radny Andrzej Mirecki – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam dwa pytania. Jedno,

to jest takie, żeby to, bo już Pan Burmistrz nadmienił to, ale nie usłyszałem dokładnie, chciałbym żeby Pan Burmistrz powtórzył po prostu ile ta działka prywatna ma hektarów i druga, te 33 hektary, co Pan Burmistrz powiedział, naszej działki, czy to jest działka orna i czy to jest wydzierżawione komuś, i co się w ogóle tam z tą ziemią dzieje, co to jest ? Czy to jest ugór, czy to jest orne, czy tam ktoś wynajął, jak to się sprawa przedstawia ? Dziękuję.Z-ca Burmistrza M i G Stanisław Skrzydłowski – działka Gospodarstwa Rolnego wynosi 6,99

hektara, 6,99. Tak, to są tereny rolne, to są tereny rolne. One zmienią swój charakter dopiero po opracowaniu planu i po sprzedaży działek, do tego momentu cały czas są rolne. Ja przypominam jeszcze raz, że uchwalenie planu jest niczym innym, jak przyzwoleniem na zmianę charakteru. To nie jest jednoczesne z wyłączeniem gruntów rolnych, to jest przyzwolenie na zmianę charakteru. Te nasze, te nasza działka jest wydzierżawiona. Zrobiliśmy, zaraz po otrzymaniu, czyli wiosną ubiegłego roku, przetarg na dzierżawę, jest wydzierżawiona. Podpisaliśmy umowę na dzierżawę do końca okresu rolnego w tym roku, w tym roku, natomiast w zależności od postępu prac, albo przedłużymy jeszcze na jeden rok z uwagi na to, że prawdopodobnie do końca, powiedzmy żniw, w przyszłym roku nie wejdziemy tam jeszcze z uzbrojeniem, bo projekty i tak dalej. Ona jest w tej chwili uprawiana rolniczo.Radny Andrzej Mirecki – dziękuję bardzo.

Radna Danuta Pukajło – Panie Burmistrzu, w takim razie, czy będziemy płacili ten, tutaj za

wyłączenie z produkcji rolnej, czy nie ? To, co w tej chwili płacimy pod basen, te 10 lat za wyłączenie z produkcji rolnej. Czy to akuratnie tego terenu nie będzie to dotyczyło ?Z-ca Burmistrza M i G Stanisław Skrzydłowski – proszę państwa, wyłączenie z produkcji

rolnej jest uzależnione od bonitacji, czyli mówiąc po prostu, pod klasy, od klasy ziemi. I w tym wypadku proszę państwa, ja muszę popatrzeć jakie są klasy ziemi. Ale chcę zwrócić uwagę na jedno, no IIIB, to jest opłata oczywiście, tylko proszę państwa to, co powiedziałem wcześniej, wyłączenie z produkcji rolnej następuje w momencie przekształcenia działki. Czyli jeśli Gmina sprzedaje działkę, to nowy nabywca kupuje. Gmina sprzedaje rolną, tylko w momencie, w momencie sprzedaży, ona z mocy prawa jest działką budowlaną, czyli ma symbol „B” i wówczas nabywca, to nabywca płaci za wyłączenie z upraw rolnych, jako działka rolna. Dlaczego my płacimy pod basenem ? Ano w momencie kiedy staliśmy, zabudowaliśmy ten odcinek pod budynek, jest to obiekt nasz, dlatego my płacimy. Gdyby to nie był nasz obiekt, nie płacilibyśmy my, tylko właściciel obiektu.Przewodniczący R.M. Marian Orzechowski – nie ma więcej głosów. Przechodzimy do

głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu, proszę o podniesienie ręki:


za ....................................... 13

przeciw .............................. 3

wstrzymało się .................. –

(w głosowaniu udziału nie brali radni : Renata Godlewska, Jerzy Worwa i marian Zmyślony, chwilowo nieobecni na sali obrad)  • uchwałę podjęto –UCHWAŁA Nr XLV / 279 /2006


Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach

z dnia 27 stycznia 2006 roku
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego

w Jelczu-Laskowicach w rejonie ulic Oławskiej i Stawowej.

Od. pkt 11 – porządku obrad Sesji.
Przewodniczący R.M. Marian Orzechowski – odczytał projekt uchwały.

Proszę, czy w ramach ...

Proszę, Panie Burmistrzu.

Z-ca Burmistrza M i G Stanisław Skrzydłowski – proszę państwa, na mniejszej mapie

pokazywałem to na komisjach, dzisiaj postaram się to przybliżyć państwu bardziej, na większej mapie.

Również, podobnie jak dla tego obszaru, który wcześniej państwo uchwalaliście o przystąpieniu do sporządzenia planu, również tutaj 75 hektarów nabyliśmy od Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa z przeznaczeniem ich na, ja wcześniejśmy już zakładali, z przeznaczeniem na, pod przemysł i usługi. Stąd też dzisiaj po opracowaniu Studium na te cele i obowiązującego Studium od 01 grudnia, wystąpiliśmy do Wysokiej Rady o podjęcie uchwały, o sporządzeniu planu. Dotyczy to terenów, proszę państwa, tu mamy cmentarz, to jest ulica Chwałowicka, czyli praktycznie od cmentarza w kierunku ulicy Oleśnickiej, to jest istniejąca ulica Oleśnicka, dla tych tutaj obszarów dwóch do ulicy Oleśnickiej. Z tym, jak państwo widzicie, tu jest przewidziana obwodnica Laskowic, Jelcza-Laskowic i Miłoszyc. Od tego odcinka tutaj przy lesie przed Miłoszycami, do tego miejsca, mamy już w planach, w dwóch planach miejscowych, objęty korytarz, czy na, pod tą obwodnicę. Na tym odcinku jeszcze nie przystępując do planu, opracowania planu do istniejącej dzisiaj ulicy Oleśnickiej, również będzie ujęty, będzie ujęty również ten korytarz pod tą obwodnicę. Jak wcześniej mówiłem, tutaj do ulicy Chwałowickiej koło cmentarza, tu zaczyna się na końcu proszę państwa, istniejącego planu zagospodarowania, żeby państwu przybliżyć obszar ulicy Tymienieckiego i Łąkowej, za chwilę będzie na ten temat uchwała o nazwie ulicy, za obszarem zabudowanym, ma być tutaj obwodnica miejska i są te dwa obszary tutaj objęte planem. Z tym, że proszę państwa, jest jedna jeszcze uwaga, bliżej tutaj widać, obwódki pomarańczowe, które są tereny poszczególne ujęte, są w zapisach Studium określające, że my mniejszych obszarów niż te obwódki, nie możemy opracowywać planów. Obwódki są, oznaczają najmniejszy teren jaki w danym, w danej miejscowości, czy w danym położeniu, możemy opracowywać. Stąd też przy opracowaniu tutaj terenów pod przemysł i to biało – czerwone usługi, również poniżej obwodnicy, jest tu troszeczkę terenu proszę państwa, tą obwódką, przeznaczonego jeszcze pod zabudowę mieszkaniową, jest to niewielki tutaj ten teren. W tym obszarze proszę państwa, Gmina posiada około 85 hektarów, natomiast 16 hektarów z małym ogonkiem jest własnością osób fizycznych. Mówię, dlaczego ja mówię osiemdziesiąt parę hektarów, bo jest tam 75 hektarów, które nabyliśmy od Instytutu i pozostały teren jest to wygaszone użytkowanie, które wcześniej miała Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, a grunty były własnością Gminy.

Radny Andrzej Mirecki – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałem teraz zapytać Pana

Burmistrza o taką rzecz, żeby Pan Burmistrz pokazał dokładnie którędy będzie obwodnica przebiegała, czy po naszych gruntach, po naszych gruntach, gdzie myśmy kupili, czyli naszych gminnych, nie tych prywatnych osób. Mam na myśli, tylko chodzi mi o nasze grunty, którędy dokładnie, jak jest droga, przedłużenie ulicy Folwarcznej, leci na Przysiółek i na Dębinę, w tym miejscu. Niech Pan mi pokaże którędy tam będzie przebiegała obwodnica, czy po gruntach naszych gminnych, czy, bo tam dalej wiemy o tym, że są łąki prywatne naszych mieszkańców Laskowic i chciałbym wiedzieć dokładnie żeby, bo niektórzy się o te sprawy pytali mnie i właśnie.Z-ca Burmistrza M i G Stanisław Skrzydłowski – Panie radny, Pan wchodzi bardzo

szczegółowo w materię. Ja proponuję na przyszłość żeby Pan się umówił ze mną, bądź ze służbami gminnymi i Panu pokażą wszystkie numery działek, przez które przychodzą. Natomiast odpowiadając (...) powiem tak, obwodnica przechodzi przez grunty gminne i również, czy planowana obwodnica będzie również przez grunty osób fizycznych.Radny Andrzej Mirecki – zgadzam się Panie Burmistrzu, ale będzie przechodziła przez grunty

prywatne, ale w stronę ulicy Oleśnickiej.Z-ca Burmistrza M i G Stanisław Skrzydłowski – tak, dokładnie.

Radny Andrzej Mirecki – no i teraz mi chodzi o taką rzecz Panie Burmistrzu, w którym miejscu

będzie włączona ta obwodnica ? Przy ulicy, mam na myśli ulicę Oleśnicką, w którym miejscu ? Bo ja znam, Pan mi mówi żebym się (...), ja znam na pamięć i mogę Panu wymienić w tej chwili nazwiska wszystkich mieszkańców, które to, te działki są, od ulicy Oleśnickiej, do właśnie, do ulicy Łąkowej.(...)

Zabudowany ...Z-ca Burmistrza M i G Stanisław Skrzydłowski – Panie radny, będzie ta obwodnica włączała

się w ulicę Oleśnicką około, bo nie mam przy sobie linijki, 70 metrów za skrzyżowaniem istniejącej drogi Dziuplińskiej do Dziupliny. Cały czas jest tam teren, proszę państwa, jest niezabudowany i mówimy dzisiaj o rezerwacji pasa w tym obszarze, po terenie, w terenie niezabudowanym, żeby była jasność sprawy. Istniejący teren zabudowany, czy w inwestycjach, bo jeszcze nie jest zabudowany, jest to końcówka obszaru mieszkaniowego, o którym wcześniej mówiłem, zlokalizowanego na, w obrębie ulic Łąkowej i Tymienieckiego.Radny Andrzej Mirecki – jedno zdanie jeszcze Panie Przewodniczący.

Przewodniczący R.M. Mariann Orzechowski – proszę bardzo.

Radny Andrzej Mirecki – Pan Burmistrz powiedział : 70 metrów. Panie Burmistrzu, od ulicy

Tymienieckiego, u Pana Andrzeja Dziakowicza, do końca jego zabudowań jest ponad 110 metrów. Ponad 110 metrów Panie Burmistrzu.Przewodniczący R.M. Marian Orzechowski – ale myślę, że Panie radny tak, ale ...

Radny Andrzej Mirecki – tak, nie, bo ja rozumiem. Natomiast, bo ja, Panie Przewodniczący, ja

znam każdy zagonek tam.Przewodniczący R.M. Marian Orzechowski – ale ja się bardzo cieszę Panie radny ...

Radny Andrzej Mirecki – i teraz do czego zmierzam Panie Przewodniczący.

Przewodniczący R.M. Marian Orzechowski – no proszę powiedzieć.

Radny Andrzej Mirecki – tam dalej Pan Kotowski wykopał jezioro, no ...

Przewodniczący R.M. Marian Orzechowski – ale jaki to ma związek z naszą uchwałą ? Jaki

to ma związek ? Niech Pan wyjaśni nam.Radny Andrzej Mirecki – no bo ta droga, ta droga, patrząc, patrząc, Panie Przewodniczący,

patrząc na tą obwodnicę na tym rysunku, to ta droga leci prosto, prosto w to jezioro. Prosto w to jezioro leci, no, to ja bym proponował, ja bym, żebyśmy zrobili wizję lokalną terenu. Wizję lokalną Panie Burmistrzu no.Przewodniczący R.M. Marian Orzechowski – Panie radny Mirecki, my przystępujemy do

planu. Jeśli ta droga będzie szła w jezioro, to na pewno się przeplanuje tak, żeby nie szła w to jezioro. To trzeba o tym pamiętać. Przecież nie może projektant zrobić tak żeby droga do jeziora i koszty większe ponosić, żeby most zbudować, czy jeszcze coś. No nie, tak być nie może. Tak, że myślę, że niepotrzebnie wchodzimy w takie szczegóły.

Czy są inne pytania dotyczące tego projektu ? Proszę o zachowanie spokoju !

Nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu, proszę o podniesienie ręki :


za .................................... 17

przeciw ........................... 1

wstrzymało się ............... –

(w głosowaniu udziału nie brał radny Henryk Koch chwilowo nieobecny na sali obrad)  • uchwałę podjęto –


1   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna