Protokół nr XIV / 8 z sesji Rady Miasta Włocławek odbytej w dniu 25 lutego 2008 r w sali nr Urzędu Miasta we Włocławku ul. Zielony Rynek 11/13. oraz odbytej w dniu 03 marca 2008 r w sali nr Urzędu Miasta we Włocławku ulPobieranie 0,77 Mb.
Strona6/16
Data10.02.2018
Rozmiar0,77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Ja mam taką prośbę, żeby w wypowiedziach jednak ograniczać zaczepki personalne dlatego, że to powoduje chęć podpowiedzi a jednak powinniśmy zmierzać do tego, aby proces przeprowadzić sprawnie, przyjęcia każdej uchwały. Także taka jest moja prośba na przyszłość, ponieważ jest to zbyteczne. Uważam, że lepiej żebyśmy żonglowali argumentami a nie sprawami związanymi z personaliami kogokolwiek.”


Arkadiusz Horonziak – II Zastępca Prezydenta:

„Ja oczywiście przyjmuję uwagę Pana Przewodniczącego i tu nie będę oczywiście tego kontynuował. Nie mniej jedną rzecz zapomniałem a przypominała mi się właśnie w momencie, kiedy wracałem oczywiście, to sformułowanie - „takie będą losy Rzeczpospolitej, jak jej młodzieży chowanie” – to nie Kochanowski a omen nomen Staszic.”


Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Proszę Państwa.

Mamy spór w doktrynie. Ja wiem kto to powiedział, ale tego nie powiem – aby utrzymać emocje – nie powiem.

Proszę Państwa.

W związku z tym, że wpłynął wniosek formalny i muszę go uszczegółowić dlatego, że zapis troszeczkę nie pokrywa się z tym, co zostało przekazane mi ustnie, to proszę o 3 – minutową przerwę. My sobie wówczas uzgodnimy wszystkie te wątpliwości.”
Przerwa od godziny 14.22 do godziny 14.34.
Wznowienie obrad po przerwie:
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Proszę Państwa.Kontynuujemy obrady XIV sesji Rady Miasta Włocławek. zanim poddam wniosek pod glosowanie, chciałbym jeszcze jedno zdanie powiedzieć a mianowicie uważam, że jakkolwiek byśmy na szali nie kładli racji jednej strony jak i drugiej, bo jestem jedną z osób, która chyba najwięcej poświęciła czasu problematyce likwidacji Gimnazjum Nr 6 – i chciałem powiedzieć, że jakiejkolwiek racji byśmy nie postawili na jednej, czy na drugiej szali, faktem jest, ze źle się dzieje w państwie duńskim i ten obraz Gimnazjum, który mamy przed sobą zmierza do tego, ze tak naprawdę liczba dzieci ewidentnie maleje i obraz szkoły jest taki a nie inny, co jest coraz bardziej postrzegane w kolorach szarości niż w jakiś kolorach tęczy. Jeżeli chodzi o przyszłość tej szkoły, jest ona tak czy siak, obojętnie jaka byłaby decyzja Rady Miasta, zagrożona. Ten wniosek, który za chwilę podam jest wyciągnięciem ręki do grona pedagogicznego, do rodziców, do dyrekcji szkoły przede wszystkim. Być może pomimo, że jest to jakieś obciążenie, uda się wypracować jakieś rozwiązanie, które zmierzałoby do tego, żeby zachować tradycje w murach tej szkoły. Tradycję nie tylko, która zmierza do zachowania nazwy, ale tradycję, która również zmierza do tego, żeby zachować kontynuację nauki. Biorąc pod uwagę powyższe, jak również wszystkie, inne wypowiedzi a przede wszystkim wniosek, złożony przez klub Platformy Obywatelskiej, chciałbym abyśmy teraz przystąpili do jego głosowania. Zmierza on do tego, aby w uchwale w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum Nr 6 we Włocławku plac Staszica 1, wykreślić w §1 ust. 2, który brzmi: „Do czasu likwidacji określonego w ustępie 1. nie przeprowadza się naboru uczniów do klasy pierwszej Gimnazjum Nr 6 we Włocławku plac Staszica 1. na rok szkolny 2008 / 2009”. Chciałbym teraz zapytać: Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu?”


Głosowanie wniosku i wyniki głosowania:
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta;
Informuję, że w głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Za wnioskiem oddano głosów 14, przeciw 1 i 8 radnych wstrzymało się od głosu, w związku z czym wniosek uzyskał wymaganą większość.”
Przechodzimy zatem do głosowania uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum Nr 6 we Włocławku plac Staszica 1 wraz z przegłosowaną przed chwilą zmianą, polegającą na wykreśleniu w § 1 ustępu 2. Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowanie i wynika głosowania:
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta;
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych i przy glosach „za”, 9 przeciw i 1 głosie wstrzymującym się, uchwała uzyskała wymaganą większość i została podjęta.”
Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum Nr 6 we Włocławku w załączeniu do protokołu – Załącznik Nr 6.

Ad.16.

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY SIEDZIBY GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOCŁAWKU.
Wprowadzenie do tematu:
Arkadiusz Horonziak – II Zastępca Prezydenta Miasta:

„Wysoka Rado.

Zamiar przeniesienia Gimnazjum Nr 1 z ul. Żeromskiego 28 do nieruchomości Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul. Gniazdowskiego 7 uzasadniają:

Zmniejszająca się z roku na rok liczba uczniów w Gimnazjum Nr 1 jak i w Szkole Podstawowej Nr 7. Aktualnie Gimnazjum Nr 1 liczy 212 uczniów w 10 oddziałach, natomiast Szkoła Podstawowa Nr 7 liczy 303 uczniów w 15 oddziałach.

Liczba uczniów i oddziałów w Gimnazjum Nr 1 zmieniała się następująco w kolejnych latach szkolnych:

W latach 2001/2002 w Gimnazjum Nr 1 uczyło się 517 uczniów w 21 oddziałach, Następnie w poszczególnych latach liczba ta malała poprzez 488 uczniów w 20 oddziałach, 463 uczniów w 19 oddziałach, 432 uczniów w 18 oddziałach, 362 uczniów w 15 oddziałach.. W latach 2006/2007 – 287 uczniów w 12 oddziałach. Obecnie w roku szkolnym 2007/2008 – 212 uczniów w 10 oddziałach. To jeśli chodzi o Gimnazjum Nr 1. Natomiast trzeba podkreślić, że

nieruchomość Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul. Gniazdowskiego 7 jest w stanie bez najmniejszego problemu pomieścić uczniów obu szkół, które mogą funkcjonować obok siebie jako dwie odrębne jednostki organizacyjne, ponieważ w przeszłości w tej nieruchomości przebywało w niej więcej uczniów niż obecnie, jak również funkcjonowało w niej także obok szkoły podstawowej II Liceum Ogólnokształcące we Włocławku (wówczas w tym obiekcie było łącznie było 809 uczniów). Na dzień dzisiejszy stan dzieci w Szkole Podstawowej Nr 7 to 303 uczniów w 15 oddziałach. Od roku szkolnego 1999 do chwili obecnej, zmieniał się następująco: W roku szkolnym 1999/2000 było 532 uczniów w 23 oddziałach, następnie 416 uczniów w 19 oddziałach, 411 uczniów w 20 oddziałach, 374 uczniów w 18 oddziałach, 345 uczniów w 16 oddziałach, 353 uczniów w 16 oddziałach, 335 uczniów w 16 oddziałach, 311 uczniów w 15 oddziałach i w roku bieżącym 303 uczniów w 15 oddziałach.

Gdyby Gimnazjum Nr 1 i Szkoła Podstawowa Nr 7 miały nadal funkcjonować samodzielnie w odrębnych nieruchomościach, to należałoby w najbliższym czasie przeznaczyć duże środki finansowe na przeprowadzenie koniecznych remontów w obu szkołach. W Gimnazjum Nr 1 należałoby dokonać kompletnego remontu sali gimnastycznej w sposób kompletny, która to sala gimnastyczna została przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego ponad rok temu wyłączona z użytkowania – ona jest po prostu zamknięta i nie użytkowana, jak również dokonać gruntownego remontu boisk przy szkole. Ponadto do najpilniejszych potrzeb remontowych w tej szkole należałyby:  • konserwacja i naprawa pokrycia dachowego oraz częściowa wymiana rynien i obróbek blacharskich,

  • remont instalacji co,

  • wymiana instalacji elektrycznej na miedzianą w pomieszczeniach piwnicy oraz sali gimnastycznej,

  • remont ogrodzenia.

Natomiast w Szkole Podstawowej Nr 7 najbardziej pilnymi i potrzebnymi są prace w zakresie:

  • kompleksowego remontu sali gimnastycznej wraz zapleczem,

  • termomodernizacji budynku z wymianą pozostałych okien, remontem dachu i ewentualnym dociepleniem ścian,

  • remontu budynku dydaktycznego (m.in. wymiana instalacji elektrycznej i wewnętrznej, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w piwnicach, remont sanitariatów),

  • budowy boisk sportowych,

  • ogrodzenia budynku.

Zwolnienie jednej z nieruchomości pozwoliłoby znacznie ograniczyć te wydatki i skumulować prace remontowe w drugiej nieruchomości, a ponadto zaistniałaby możliwość uzyskania dochodów z tytułu ewentualnego zbycia nieruchomości przy ul. Żeromskiego 28, która położona jest w atrakcyjnym inwestycyjnie rejonie. Ze względu na konieczność przeprowadzenia odpowiedniego remontu nieruchomości Szkoły Podstawowej Nr 7, zważywszy na czasochłonność prac remontowych i procedur z tym związanych zasadnym jest określenie terminu zmiany siedziby Gimnazjum Nr 1 na dzień 1 września 2009 r. Do tego czasu nastąpiłoby również dostosowanie budynku do jego użytkowania przez dwie odrębne szkoły (przebudowa niektórych pomieszczeń i wejść do budynku, wyodrębnienie w piwnicach pomieszczeń na szatnię dla uczniów Gimnazjum poprzez zaadoptowanie pomieszczeń gospodarczych).

Wysoka Rado.

Mając na względzie powyższe dane, w imieniu Prezydenta Miasta, proszę Państwa Radnych o podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Gimnazjum Nr 1 we Włocławku.

Chciałbym jeszcze podkreślić kilka elementów, które w trakcie dyskusji przed wprowadzeniem tej uchwały pod obrady Wysokiej Rady się pojawiły: Otóż na posiedzeniu Komisji ds. racjonalizacji sieci szkół i placówek oświatowych pojawił się problem ewentualnego połączenia szkoły Podstawowej Nr 7 ze Szkołą Podstawową Nr 12 i przeniesienia w zasób budynków Szkoły Podstawowej Nr 12, Gimnazjum Nr 1. Ten pomysł nie został zaakceptowany przez Komisję ds. racjonalizacji sieci szkół i placówek oświatowych. Z danych, będących w posiadaniu Wydziału Oświaty, Sportu i Turystyki wynika, że dla tak dużego osiedla jak osiedle Południe Małe i Duże , niezbędne jest funkcjonowanie 4 szkół podstawowych. Chęć połączenia szkół podstawowych musiałaby się wiązać z przeprowadzeniem likwidacji jednej z nich. Nie możemy przeprowadzić prostej operacji, że przenosimy. Wtedy musielibyśmy jedną szkołę zlikwidować, wypełniając całe procedury. Ostatnio pojawił się nawet taki element, który został zasygnalizowany ze strony rodziców uczniów, uczęszczających do Gimnazjum Nr 1, żeby zastanowić się nad likwidacją tego Gimnazjum. Nie mniej Pan Prezydent do oceny Wysokiej Rady, przedstawia projekt uchwały w sprawie zmiany siedziby Gimnazjum Nr 1 we Włocławku, przeniesienia tej siedziby do nieruchomości przy ulicy Gniazdowskiego 7 – tam, gdzie obecnie znajduje się Szkoła Podstawowa Nr 7. Jeszcze raz przypominam – 212 uczniów w Gimnazjum, 303 uczniów w szkole Podstawowej Nr 7. Nieruchomość nie tak dawno, bo w latach 90 – tych, mieściła 809 uczniów.”


Opinie Komisji stałych Rady Miasta:
Radny Marek Popławski – Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta:

„Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka Rado, Szanowni Goście.

Opinia Nr 2 / 2008 Komisji Edukacji Rady Miasta z dnia 18 lutego 2008 roku. Komisja na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2008 roku udzieliła pozytywnej opinii dla projektu uchwały w sprawie zmiany siedziby Gimnazjum Nr 1 we Włocławku. Za pozytywną opinią opowiedziało się 3 członków Komisji, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym.”
Dyskusja:
Radna Małgorzata Kowalczyk – Przybytek:

„Szanowni Państwo.

Uważam, że łączenie różnych typów szkół i lokalizacja w jednym budynku, to działanie wbrew istocie i idei reformy oświaty. Przedstawiony mieliśmy, jako radni na zlecenie Urzędu Miasta, przeprowadzoną analizę badania dotyczące patologii wśród dzieci i młodzieży włocławskich szkół, raport na temat picia alkoholu, używania narkotyków.

Proszę Państwa.

Jednoznacznie z tego raportu wynika, że najbardziej trudną wychowawczo grupą wiekową jest grupa młodzieży w wieku gimnazjalnym. W związku z powyższym, lokalizacja gimnazjum w szkole podstawowej, jest bardzo złym pomysłem. Rodzić będzie wiele problemów i trudności wychowawczych. Nie wiem, czy w kontekście poprzedniej uchwały, nie należałoby się zastanowić, czy np zamiast likwidacji Gimnazjum Nr 6, może zaproponować fizyczną likwidację budynku, czy adresu siedziby Gimnazjum Nr 1 bez przenoszenia tej młodzieży do budynku szkoły podstawowej a jakby pozostawienie w gestii decyzji rodziców, gdzie dzieci posłaliby do gimnazjum. Uważam, ze z punktu widzenia wychowawczego idei reformy jest to bardzo zły pomysł.”
Radny Józef Mazierski:

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo.

Pan Przewodniczący zapewne, przypomina sobie spotkanie, w którym uczestniczył w Szkole Podstawowej Nr 7, wspólnie gdzie Pani dyrektor i gdzie nauczyciele poprosili nas na spotkanie. Na tym spotkaniu, nieraz w tonie dość ostrym, zostały przedstawione przez pracowników szkoły argumenty – i te argumenty są w tych pismach, w jakie wszyscy radni żeśmy otrzymali. Ja ich nie będę przytaczał. Ale zakończyliśmy spotkanie taką konkluzją, że w której uczestniczył Pan Arkadiusz Horonziak, że faktycznie jest to duży już sukces tego spotkania, ponieważ argumenty przytoczone przez pracowników szkoły, były słuszne. Głównym zarzutem w tej reorganizacji było to, ze ani Prezydent Miasta nie spotkał się ani razu z pracownikami jednej i drugiej szkoły. Nie przeprowadzono żadnych konsultacji. Żeby nie doniesienia prasowe, to jedni jak i drudzy pracownicy, nie dowiedzieli by się – czy inaczej – zostaliby przed faktem dokonanym postawieni.

Wystąpili do każdego z Państwa radnych z pismem. Każdy otrzymał te wyjaśnienia. Ja nie będę się do nich ustosunkowywał. Natomiast powiem tylko jedno: w tej uchwale brakuje mi jednego – ale już tu chyba Pan Horonziak powiedział - o ile w poprzednich uchwale Rady było w uzasadnieniu, że po likwidacji Gimnazjum Nr 6, będzie tam Miejski Ośrodek pomocy rodzinie, tak chciałbym jednoznacznie usłyszeć, że po przeniesieniu tu Gimnazjum Nr 1: co tu będzie? – będzie to sprzedaż komercyjna całego tego budynku i całej tej nieruchomości. Chciałbym to usłyszeć dzisiaj: Czy to będzie sprzedaż tego budynku? Czy ewentualnie będzie to adoptowane na inne cele? O ile w poprzedniej uchwale w uzasadnieniu, było : co będzie w tym budynku? Co będzie się tam działo po zlikwidowaniu? – tak samo o tym chciałbym się dowiedzieć, ponieważ w tego nie ma. Ja uważam, ze te argumenty pracowników szkoły, nie zostały wzięte pod uwagę w żadnym wystąpieniu, w żadnym uzasadnieniu do uchwały. Dziękuję bardzo.”


Radny Stanisław Krzemieniewski:

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.

Pan Prezydent Horonziak tu zgania winę a to na budynki, piękne zdjęcia nam tu pokazuje, że jedna szkoła taka, ze elewacja taka piękna, druga taka. Teraz, że Gimnazjum Nr 1, ze sala gimnastyczna nie taka. Ja się chciałem spytać: a kto to jest winien? Dzieci, co chodzą do tej szkoły czy Pan Prezydent?”
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to proszę Pana Prezydenta o ustosunkowanie się do pytań i ewentualnie złożenia deklaracji, o którą prosił Pan radny Józef Mazierski.”


Arkadiusz Horonziak – II Zastępca Prezydenta Miasta:

„Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni.

Otóż odpowiadając na wątpliwości Pani radnej Małgorzaty Kowalczyk – Przybytek, chciałbym jeszcze raz z całą mocą podkreślić, że nie łączymy Gimnazjum Nr 1 ze szkołą Podstawową Nr 7 w Zespół, tylko lokalizujemy Gimnazjum Nr 1 w Szkole Podstawowej Nr 7. W przypadku wspólnego funkcjonowania szkół, zarówno w konfiguracji zespołów jak i tylko w konfiguracji tych samych budynków na terenie Włocławka jest wiele. Przypomnę tu tylko Papieżkę, Michelin, Zawiśle, ulice Promienną. Jeżeli chodzi o propozycje związaną z ewentualną próbą przeniesienia dzieci i młodzieży z Gimnazjum Nr 1 do Gimnazjum Nr 6, to tutaj Pani radna jest niekonsekwentna, bo niedawno, jeżeli chodziło o Gimnazjum Nr 6, były ogromne odległości. Teraz biorąc pod uwagę Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 6, nagle odległości nie wchodzą w grę. Nie rozważaliśmy takiego pomysłu, aczkolwiek jednym z elementów na „nie”, byłaby zbyt duża odległość między tymi szkołami.

Jeżeli chodzi o Pana radnego Mazierskiego, to potwierdzam, że spotkałem się z pracownikami Szkoły Podstawowej Nr 7, z upoważnienia Pana Prezydenta razem z panem Naczelnikiem Machnowskim, czyli jak gdyby zadaje to kłam tego, że się nie spotkaliśmy. Spotkaliśmy się przed tą sesją. Nie mniej, jeżeli chodzi o nasze zamiary, nie była to tajemnica. Dyrektor jednej i drugiej szkoły praktycznie od początku od podjęcia decyzji przez Komisję ds. racjonalizacji sieci szkół i placówek oświatowych, dokładnie o naszych zamiarach wiedział. Był informowany przez Naczelnika Wydziału Oświaty, Sportu i Turystyki. Jak znam życie, od razu po tej informacji, przekazał ją gronu pedagogicznemu, pracownikom administracji i obsługi, zarówno w jednej jak i w drugiej szkole.

Szanowni Państwo.

Budynek Gimnazjum Nr 1 jest budynkiem zdekapitalizowanym. Tak, jak wspomniałem, wyłączona jest sala gimnastyczna, zdekapitalizowane są boiska. To nieruchomość o powierzchni 11 tys. czterysta kilkudziesięciu metrów kwadratowych, czyli nieruchomość bardzo duża, w bardzo atrakcyjnym terenie. Będzie najprawdopodobniej podlegała zbyciu komercyjnemu, pod określoną funkcję – myślę, akceptowalną przez mieszkańców takiego terenu i będzie to oczywiście w jurysdykcji Pana Prezydenta, który na pewno nie jest zwolennikiem pomysłów, które tam się pojawiały, że na pewno chcemy przenieść tam gimnazjum, bo chrapkę na ten teren ma Parafia, która jest po drugiej stronie ulicy. To z tego miejsca zdecydowanie dementuję. Natomiast jeżeli chodzi o sugestię, czy pytanie – bo trudno jest mi określić dokładnie wypowiedź Pana radnego Krzemieniewskiego – otóż, ja myślę, że tak jak Państwu radnym, również panu Prezydentowi, jak i mnie i Panu Naczelnikowi, na sercu leży poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych w normalnych pod katem technicznym warunkach – stąd ten pomysł przeniesienia, zdekapitalizowanego Gimnazjum Nr 1 w obiekty Szkoły Podstawowej Nr 7. Zwłaszcza, że na remont tego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej osobno nas nie stać. Nie mniej uzyskane przychody z nie ponoszenia wydatków na obsługę Gimnazjum Nr 1 i z ewentualnego zbycia na pewno pozwolą, żeby szkoła Podstawowa Nr 7 nabrała, jeżeli chodzi o część dydaktyczną i część sportową takiego obrazu, który z pewnością zarówno uczniów, pobierających naukę na poziomie podstawowym jak i uczniów gimnazjalnych, w pełni zadowoli. Natomiast na pytanie: kto odpowiada, że sala gimnastyczna jest w takim stanie, odpowiem tak: Sala gimnastyczna została wyłączona w poprzedniej kadencji, tak więc w tym i Pan radny, który z tamtego okręgu był radnym rady Miasta i ówczesne władze, które tę salę nie remontowały i doprowadziły do wyłączenia jej z użytkowania. Natomiast my w budżecie nie mamy zagwarantowanych środków, żeby ja remontować, zwłaszcza w kontekście jakże licznych postulatów Państwa radnych na każdej sesji co do podnoszenia stanu technicznego bazy oświatowej. Dziękuję.”


Ad vocem;
Radny Stanisław Krzemieniewski:

„Chciałem powiedzieć, że w tej kadencji zgłaszałem w interpelacjach naprawę Sali gimnastycznej oraz ogrodzenia Gimnazjum Nr 1 Panie Prezydencie. W ubiegłej kadencji kilkakrotnie to robiłem. Dziękuję bardzo.”


Radna Małgorzata Kowalczyk – Przybytek:

„Proszę Państwa.

Ja bym chciała zaprotestować przeciwko temu, żebyście Państwo w swoich wypowiedziach dzielili radnych na tych odpowiedzialnych i tych nieodpowiedzialnych. To również jest uwaga do kolegów radnych; na tych, którzy podejmują decyzję trudne, ale jakże odpowiedzialne i przemyślane i na tych, którzy tego nie robią. To jest taka sytuacja, ze to jest słowo za słowo.

A teraz ad vocem, jeżeli chodzi, bo zostałam sprowokowana odpowiedzią na moją uwagę przez Pana Prezydenta.

Panie Prezydencie.

Ja naprawdę z pokorą przyjmuję wszelkie glosy krytyki, ale na prawdę nie jestem niekonsekwentna. To, że podałam propozycję dotyczącą Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum nr 6, wynika to również i z logiki Państwa przesłanek i myślenia. Mianowicie takiej, że sieć szkół na papierze jest taka, jak jest a życie pisze swoje scenariusze. Nie mam zatem pewności, że wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 1, są z obwodu tej szkoły. Dlatego taki pomysł mi się narodził. Poza tym nie przedstawiałam tego argumentu – argumentu ogromnych odległości, jako ważącego co do sprawy Gimnazjum – i tylko tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję.”


Radny Eugeniusz Wypijewski:

„Rozumie, że sprzedajemy to Gimnazjum. W związku z tym mam pytanie: dlaczego wymieniono tam okna? Chyba o tym, że będziemy to sprzedawać jakiś czas temu powinniśmy wiedzieć. Przecież ponieśliśmy koszty – nie wiem – dzisiaj tych kosztów oczywiście już się nie da wrócić – ale co z tym obiektem? – możliwe, że będzie on zburzony Nawet więc sensu nie było wymieniać tych okien.”


Arkadiusz Horonziak – II Zastępca Prezydenta Miasta:

„Jeśli można, to odpowiem – otóż Panie Przewodniczący, Wysoka Rado – doskonale Państwo znacie projekt uchwały. Przeniesienie planujemy dopiero w przyszłym roku szkolnym, więc młodzież jeszcze określony czas w tym Gimnazjum musi funkcjonować. O tym zadecydowały po pierwsze względy bezpieczeństwa, bo stan stolarki okiennej zagrażał bezpieczeństwu dzieci – tej, która została wymieniona a także względy oszczędnościowe, termoizolacyjne. Te nowe okna z pewnością również podniosą wartość nieruchomości przy potencjalnym zbyciu komercyjnym.”


Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Ja wywołany troszkę przez Józefa Mazierskiego powiem, ze byłem na spotkaniu i doskonale są mi znane wszystkie obawy, jakie są związane z przeniesieniem Gimnazjum Nr 1 do szkoły Podstawowej nr 7. Jednakże chciałbym powiedzieć jedną rzecz, że tak naprawdę traktuję to przeniesienie, jako szansę dla jednej jak i dla drugiej szkoły. Uważam, ze jeżeli chodzi o Gimnazjum Nr 1, to mieliśmy troszeczkę do czynienia z taką sytuacją, że ta szkoła jednak była na równi pochyłej i to dosyć pod dużym kątem, położonej. Wydaje mi się, że w sytuacji takiej, kiedy będzie w jednym budynku, po wszystkich możliwych przekształceniach – nie tylko możliwych ale i wymaganych przez prawo – jeżeli będziemy mieli w jednym budynku i szkołę podstawową i gimnazjum – to te dwie szkoły będą mogły utworzyć nową jakość. Wydaje mi się, że jednocześnie szkoła podstawowa będzie tym narybkiem dla Gimnazjum Nr 1 i jednocześnie ten poziom będzie mógł być podniesiony. Suma summarum będzie to z korzyścią dla obu społeczności a jeszcze tym bardziej uwzględniając fakt, że zamierzamy w tę szkołę zainwestować tak, aby nie tylko właśnie, jak to powiedziałem wcześniej spełnić te wszystkie warunki techniczne, jakim musi sprostać połączenie dwóch szkół, ale i równocześnie, żeby to zamkniecie Sali sportowej już nie miało miejsca w przyszłości. Także suma summarum, oczywiście uwzględniając wszystkie strachy i wątpliwości, traktuję to jako szansę dla obu społeczności tych szkół.

Proszę Państwa.

Przechodzimy teraz do głosowania. Chciałem teraz zapytać, kto z Pań i Panów radnych jest za podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Gimnazjum Nr 1? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu?”Głosowanie i wyniki głosowania:
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta;
Informuję, że w głosowaniu wzięło udział 22 radnych i przy 14 głosach „za”, 4 przeciwnych i 4 wstrzymujących się, uchwała uzyskała wymaganą większość i została podjęta.”

Uchwała w sprawie zmiany siedziby Gimnazjum Nr 1 we Włocławku w załączeniu do

protokołu – Załącznik Nr 7.
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Proszę Państwa.

Z racji tego, że mamy godzinę 15.00 a procedujemy już od godziny 9.00, co prawda z małymi przerwami, ale jednak musimy troszeczkę naładować nasze akumulatory, proponuję przerwę do godziny 16.00, który posłuży nam skonsumowaniu obiadu.”
Przerwa w obradach od godz. 15.07 – 16.03.
Wznowienie obrad po przerwie:
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Proszę Państwa.

Kontynuujemy obrady XIV sesji Rady Miasta Włocławek. ja mam taką propozycję. W związku z tym, ze się pojawiły głosy dotyczące przerwy – na razie jeszcze zaatakujmy może – zobaczymy, ile pójdziemy do przodu i wtedy ewentualnie podejmiemy decyzję po jakimś czasie, czy zrobić przerwę, i w którym momencie skończymy – i to będzie nasza wspólna decyzja po tym, jaki obraz przyniosą dalsze obrady.

Proszę Państwa.

Kolejnym punktem jest punkt dotyczący Sprawozdania z działalności wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Włocławek. Ja mam taką propozycję, ze w związku z tym, że macie Państwo przed sobą to Sprawozdanie, być może nie przytaczalibyśmy wszystkich zapisów. Ja tylko poproszę osobą wprowadzającą, żeby powiedziała, że przedłożyliśmy Sprawozdanie tej treści, którą mamy przed sobą i prosi Pan o przyjęcie uchwały. Wydaje mi się, że to będzie w zarysie wystarczające chyba, że będą jakieś dodatkowe pytania.”1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna