Protokół nr XIV / 8 z sesji Rady Miasta Włocławek odbytej w dniu 25 lutego 2008 r w sali nr Urzędu Miasta we Włocławku ul. Zielony Rynek 11/13. oraz odbytej w dniu 03 marca 2008 r w sali nr Urzędu Miasta we Włocławku ulPobieranie 0,77 Mb.
Strona3/16
Data10.02.2018
Rozmiar0,77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Proszę bardzo Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, aby odczytując listę radnych zapraszał ich do oddania głosu.”


Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Piotr Mokry wyczytał w kolejności alfabetycznej poszczególne nazwiska radnych, którzy to wrzucali karty do głosowania do zalakowanej urny.
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Proszę Państwa.

Zakończyliśmy głosowanie. Komisja skrutacyjna uda się teraz na posiedzenie, podczas którego podliczy głosy, w związku z czym ogłaszam kolejną 10 – minutową przerwę.”
Przerwa w obradach od godz. 10.44 do godz. 11.29.
Wznowienie obrad po przerwie.
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Szanowni Państwo.

Poproszę Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o to, aby przedstawił wyniki dotychczasowych prac Komisji.”

Radny Piotr Mokry – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ds. wyboru ławników sądowych:

„Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo.

Na funkcję ławnika Sądu Okręgowego Rada Miasta, zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami wybrała 19 kandydatów, 2 spośród kandydatów na ławników uzyskało taką samą liczbę głosów a zatem zmuszeni jesteśmy do przeprowadzenia w tym zakresie ponownego głosowania. Za chwilę zostaną rozdane karty do głosowania. Wszyscy Państwo radni spośród 2 kandydatów wybiorą jedną osobę. Dziękuję uprzejmie.”
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Proszę Państwa.

Po tej dogrywce przedstawimy kompleksowe wyniki. Teraz przeprowadzimy dogrywkę, w związku z czym rozdane zostaną karty do głosowania. Ja wymienię poszczególnych radnych, którzy ... Tutaj widzę, że członkowie już rozdali karty do głosowania.”
Karty do głosowania zostały rozdane radnym Rady Miasta.
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Urna jest pusta. Członek Komisji skrutacyjnej Jarosław Chmielewski wraz ze swoim towarzyszem radnym Mieczysławem Rekiem dokonają zalakowania urny wyborczej.”


Radny Mieczysław Rek oraz radny Jarosław Chmielewski dokonali zalakowania urny.
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Przypominam – karty składamy na czworo. Zapraszam do oddawania głosów.”


Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta wyczytał w kolejności alfabetycznej radnych, którzy dokonali wrzucenia kart do głosowania do urny.
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Proszę Państwa.

Mam propozycję, żebyśmy się za bardzo nie oddalali się od Sali obrad dlatego, ze teraz głosowanie będzie bardzo – znaczy, podliczenie głosów będzie bardzo proste – ten kandydat, który uzyska większą liczbę głosów, uzyska też nasz głos, jeżeli chodzi o zasiadanie w ławach Sądu, jako ławnik. Ogłaszam teraz 3 minutową przerwę. Proszę tutaj pozostać w bliskości Sali.”
Przerwa w obradach od godz. 11.34 do godz. 11.53.
Wznowienie obrad po przerwie.
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Szanowni Państwo.

Kontynuujemy obrady XIV sesji Rady Miasta Włocławek. Poproszę teraz Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej Pana Piotra Mokrego, aby odczytał Protokół Komisji wraz z załącznikami dotyczącymi wybranych kandydatów do poszczególnych Sądów, aby w dalszej kolejności podjąć stosowne uchwały.”
Radny Piotr Mokry – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ds. wyboru ławników sądowych odczytał treść Protokołu komisji skrutacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia wyborów łaników do Sądu okręgowego we Włocławku oraz Sądu Okręgowego Wydział Pracy i ubezpieczeń Społecznych we Włocławku.
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz załącznikami w załączeniu do Protokołu z XIV sesji Rady Miasta – Załącznik Nr 3.
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie uchwały? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Pierwsza uchwała to projekt uchwały w sprawie uzupełnienia listy ławników do Sądu Okręgowego we Włocławku na kadencję w latach 2008 – 2011. jeżeli chodzi o załącznik do tej uchwały brzmi: 1. Marian Będziński

 2. Krystyna Agnieszka Bies

 3. Lech Franciszek Górczyński

 4. Maria Agnieszka Kubiatowska

 5. Józef Macieja

 6. Benedykt Mordzak

 7. Roman Osiecki

 8. Ewa Orlińska

 9. Maria Anna Osińska

 10. Zygmunt Pawłowski

 11. Rafał Jan Rek

 12. Iwona Teresa Meissner – Ronkowska

 13. Ewa Teresa Sadowska

 14. Bożena Apolonia Stradowska

 15. Janina Sobczak

 16. Bogumił Kazimierz Śmigiel

 17. Genowefa Śmigiel

 18. Anna Janina Tomaszewska

 19. Mirosława Genowefa Wierzbicka

 20. Roman Bogusław Zieliński.

Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały o takiej treści, gdzie załącznik przedstawia taką listę, którą przeczytałem przed chwilą? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu?Głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania:
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. Przy braku głosów sprzeciwu i przy braku głosów wstrzymujących się uchwała została podjęta, co pozwala nam przejść do kolejnego punktu porządku obrad.”
Uchwała w sprawie uzupełnienia listy ławników do Sądu Okręgowego we Włocławku na kadencję w latach 2008 – 2011 w załączeniu do Protokołu – Załącznik Nr 4


Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia listy ławników do Sądu okręgowego we Włocławku Wydział Pracy i ubezpieczeń Społecznych na kadencję w latach 2008 – 2011. Będziemy głosować uchwałę, której załącznik przedstawiający listę ławników brzmi:
 1. Aleksandra Buszka

 2. Iwona Anna Ćwiklińska

 3. Antonina Maria Jastrzębska

 4. Jan Teofil Jastrzębski

 5. Wiesława Halina Milczarek

 6. Michał Andrzej Pilich

 7. Andrzej Eugeniusz Sobieraj

 8. Antonina Jolanta Szałek

 9. Przemysław Szczęsny

 10. Maria Krystyna Szymaniak

 11. Wiesław Wnukowski

Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały o takiej treści? Dziękuję bardzo.


Głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania:
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:
Informuję, że podobnie jak w poprzednim głosowaniu wzięło w nim udział 23 radnych i przy braku głosów sprzeciwu i braku głosów wstrzymujących się uchwała została podjęta.”

Uchwała w sprawie uzupełnienia listy ławników do Sądu Okręgowego we Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Włocławku na kadencję w latach 2008 – 2011 w załączeniu do protokołu – Załącznik Nr 5.
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Proszę Państwa.

Chciałbym zaproponować w chwili obecnej zmianę w porządku obrad, które polegałyby na przesunięciu punktu – zmienionego punktu 16 dotyczącego zamiaru likwidacji Gimnazjum Nr 6 we Włocławku na pozycję 5 tak, żebyśmy mogli obradować w tym momencie nad tym punktem porządku obrad. Jednocześnie chciałbym zaproponować, aby punkt – to będzie drugi wniosek, jeżeli chodzi o zmianę – punkt dotyczący zmiany siedziby Gimnazjum nr 1, czyli obecnie punkt 17, znalazł się na nowej pozycji 6. Czyli chciałbym zaproponować dwie zmiany. Zanim będziemy głosować i zanim Państwu udzielę głosu w tym zakresie, chciałbym nadmienić jedną rzecz, że jest to wniosek zarówno przedstawicieli mediów jak i przedstawicieli i rodziców i kadry nauczycielskiej z Gimnazjum Nr 6, aby tutaj móc obradować nad tym wcześniej. W związku z tym, ze mamy jeszcze wiele punktów, chciałbym się do tego przychylić. Ale czy nie błądzę? – to chciałbym poprosić o opinię tutaj naszych prawników – Czy takie przesunięcie może tutaj mieć miejsce? Teraz jeszcze zapytam, czy ktoś z Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos?”
Radna Joanna Borowiak;

„Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący za udzielenie mi głosu. Chciałam powiedzieć, że to właśnie był mój wniosek, którego zgłoszenie Pan Przewodniczący mi uniemożliwił w pierwszej części obrad sesyjnych. Nie mniej jednak chcę bardzo podziękować i wyrazić swoje zadowolenie, ze mimo, iż ja nie uzyskałam głosu, Pan Przewodniczący osobiście taki wniosek zgłosił. Dziękuję.”


Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Dziękuję bardzo. Cieszę się, że porozumieliśmy się w tym zakresie. Myślę, ze tak jest w większości spraw w tej Radzie Miasta, że pomimo głosów, które czasami nas różnią, dochodzimy do jakiś konsensusów, chociaż nie we wszystkich. To na pewno jest ewidentne.

Proszę Państwa.

Przechodzimy do głosowania pierwszego wniosku, który zmierza do zmiany porządku obrad w ten sposób, ze punkt 16, czyli projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum Nr 6 we Włocławku, stałby się punktem, 5 zmienionego porządku obrad. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem takiego wniosku? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu?”


Głosowanie wniosku i ogłoszenie wyników głosowania:
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych i przy braku głosów sprzeciwu i braku głosów wstrzymujących się wniosek uzyskał wymaganą większość.”
W związku z tym przechodzimy do następnego wniosku, który zmierza do przeniesienia 17 punktu porządku obrad, czyli projektu uchwały w sprawie zmiany siedziby Gimnazjum Nr 1 we Włocławku do punktu 6. kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem takiego wniosku? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych i przy braku głosów sprzeciwu i braku głosów wstrzymujących się wniosek uzyskał wymaganą większość tak jak i poprzedni.”
Pozwala nam to na procedowanie w chwili obecnej nad projektem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum Nr 6 we Włocławku.”
Ad.15.

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE ZAMIARU LIKWIDACJI GIMNAZJUM NR 6 WE WŁOCŁAWKU.
Wprowadzenie do tematu:
Arkadiusz Horonziak – II Zastępca Prezydenta Miasta:

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo.

W imieniu Prezydenta Miasta przedstawiam państwu projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum Nr 6 we Włocławku plac Staszica 1. Pozwólcie Państwo, ze wprowadzenie przy pomocy Pana Ryszarda Machnowskiego Naczelnika Wydziału Oświaty, Sportu i Turystyki zaprezentujemy w formie wizualizacji na tylnej ścianie Sali obrad. Ta wizualizacja to efekt pracy Komisji do spraw racjonalizacji sieci szkół i placówek oświatowych, która swe prace zakończyła na przełomie miesiąca października i listopada roku ubiegłego. Ale to również efekt pracy kilku Wydziałów Urzędu Miasta Włocławek takich jak: Wydział Oświaty, Sportu i Turystyki, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Finansów, Urząd Stanu Cywilnego. Zanim przejdę w koniec Sali, pozwólcie Państwo, ze zacznę w taki oto sposób:

Przeanalizowaliśmy budżety wielu miast, miast i gmin Województwa Kujawsko – Pomorskiego a także podobnych co do wielkości i większych miast na terenie całego kraju. Z tych budżetów jednoznacznie wynika, że największe wydatki generują dwa działy: Oświata i Pomoc Społeczna. Miasta, które rozpoczęły racjonalizację wydatków w tych dwóch działach już wyraźnie ruszyły do przodu. Wiele miast, miast gmin i gmin teraz rozpoczyna ten proces. Budżet miasta w roku 2007 wynosił 385 mln. zł. z tego na oświatę wydaliśmy 160 mln. zł. jakie proporcje związane z subwencją, która spłynęła z własnymi dodatkami, z własnymi pieniędzmi, które wprowadziliśmy do wydatków po stronie oświaty, o tym zaraz powiem. Jeżeli chodzi o pomoc społeczną wydaliśmy 87 mln. zł., co daje wspólną, jakże ogromną cyfrę 247 mln. zł., tylko w tych dwóch działach przy 385 mln. budżecie. Także 138 mln. zł. pozostało na pozostałe funkcjonowanie miasta na zadania własne, na zadania zlecone, na kulturę, sport, utrzymanie w mieście porządki a przede wszystkim na inwestycje. Te 247 mln. zł. to około 65% budżetu. Na pozostała działalność miasta zostało 35%. Jaka to cyfra? – a no taka, że chociażby nieodległy Toruń na inwestycje wydaje ponad 30% budżetu a podobny do Włocławka Rybnik ponad 40% budżetu.

Pozwólcie teraz Państwo, że przejdę w tył Sali do multimedialnej prezentacji opartej o materiały, które znajdują się w Urzędzie Miasta, które Państwo możecie sprawdzić, które są w zasobach Wydziałów, o których wspomniałem na początku.
Fakty są następujące Szanowni Państwo.

Z roku na rok maleje liczba włocławskich dzieci i młodzieży. To wykażemy na prognozach demograficznych do roku 2020, czyli jeszcze przez najbliższe 13 lat. Dalej już się nie wgłębialiśmy, ale sytuacja wcale się nie poprawia. Tendencja jest w dalszym ciągu spadkowa. Kolejnym faktem niepodważalnym jest to, że włocławskie obiekty oświatowe coraz bardziej się dekapitalizują i potrzebują dużych nakładów inwestycyjno – remontowych. Wszyscy nauczyciele i dyrektorzy wszystkich włocławskich szkół o tym doskonale wiedzą. Zapotrzebowania na rozbudowę, remonty, które mamy zgłaszane, z pewnością przekroczyłyby przynajmniej jeden jak nie więcej cały budżet, jednoroczny Włocławka. Niepodważalnym faktem jest również to, ze dochody z tytułu części oświatowej, subwencji ogólnej nie pokrywają wydatków związanych z wypełnieniem zadań oświatowych. Tej subwencji dostajemy około 96 mln. zł. na oświatę wydajemy około 160 mln. zł., czyli ponad 63 mln. zł. rocznie musimy dopłacać do oświaty z budżetu miasta Włocławek. Kolejnym faktem jest to, że możliwość wzrostu wydatków w deficytowym budżecie miasta na oświatę jest ograniczona dlatego, ze jest wiele dziedzin życia miejskiego, które to dziedziny, potrzebują ogromnego wsparcia finansowego i nad wszystkimi i Pan Prezydent i Rada Miasta muszą się pochylać. Faktem jest to, ze istnieje pilna potrzeba podjęcia działań proinwestycyjnych w oparciu o możliwości wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej z koniecznym zabezpieczeniem udziału własnego. Jak Państwo wiecie z regionalnego Programu Operacyjnego, jako projektu kluczowe, zakwalifikowano nam projekty, na które przyznano kilkadziesiąt milionów euro. Przyznano a właściwie przyznano. W tym wypadku prawie, robi bardzo poważną różnicę. Warunkiem niezbędnym do realizacji tych projektów związanych z usprawnieniem sieci drogowej, ze stworzeniem obszarów przemysłowych, związanych z rewitalizacją, jest zapewnieni wkładu własnego od 30 – 50%. Szanowni Państwo.

Na tym wykresie macie Państwo statystykę dzieci z roczników 1995 – 2007, urodzonych i zamieszkałych we Włocławku. I tak w 1995 roku liczba dzieci z tego rocznika przekracza 1200 osób.

Przejdźmy teraz do urodzeń w 2007 roku. Ta tendencja jak państwo widzicie jest cały czas spadkowa. Dochodzi ona zarówno w roku 2006 jak i 2007 do liczby nieco ponad 1000. jak rośnie? – zaraz Państwu pokarzemy w perspektywie 2020 roku.

Jest to prezentacja nie zrobiona z głowy, tylko na podstawie danych, które znajdują się w tym Urzędzie w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Stanu Cywilnego i Wydziale Oświaty, Sportu i Turystyki. To, że Państwo będziecie mówili, że tak nie jest – macie do tego prawo. Natomiast fakty są takie, jak pokazuję.

Statystyka dzieci z roczników 1987 – 1994. Dlaczego ten rocznik 1987? A no dlatego, że gimnazjalista zaczyna swoją przygodę z gimnazjum w wieku 13 lat i chcieliśmy uchwycić rok 2001 / 2002. Liczba gimnazjalistów wyglądała wtedy następująco: kolorem czerwonym oznaczyliśmy klasy trzecie, kolorem zielonym klasy drugie, niebieskim klasy pierwsze. Widzicie Państwo ponad 1800 klas trzecich we włocławskich gimnazjach, 1650 a nawet ponad 1650 w klasach drugich i 1630 w klasach pierwszych. Co natomiast się dzieje w roku szkolnych 2007 – 2008? – czyli w roku, w którym obecnie jesteśmy? Jak Państwo widzicie liczba uczniów zdecydowanie spada. Uczniowie trzecich klas - 1470, uczniowie drugich klas, nieco ponad 1400 i uczniowie pierwszych klas, nieco ponad 1350 uczniów. Jaki to jest spadek? – zaraz Państwo ilościowo zobaczycie. Otóż w roku 2001 i 2002 do włocławskich gimnazjów uczęszczało 5144 uczniów. Tendencja jest wyraźnie spadkowa. Obecnie rok 2007 – 2008 , 246 gimnazjalistów. To około 900 gimnazjalistów mniej. Chciałbym podkreślić, ze w tym czasie baza oświatowa nie uległa zmianie. Nie zmniejszyła się – 5144 – 2001r., 2002r. Rok 2007 – 2008 to 4.246 osób, młodych ludzi, uczęszcza do naszych gimnazjów. Teraz przejdźmy do statystyki dzieci z roczników 1992 – 2007, a więc tych roczników, które urodzone są w 1992 i kończą teraz gimnazjum aż z prognozą do roku 2020 – 2021, czyli obecnie mamy sytuację następującą:

1460 – 1470 osób w klasach trzecich. Nieco ponad 1400 w klasach drugich i 1350 w klasach pierwszych. Co się dzieje w roku 2020 – 2021? Otóż 950 osób w klasach trzecich, nieco ponad 1030 w klasach drugich i klasach pierwszych.

Obecnie tak, jak na poprzednim diagramie tą ilość 4246 osób mieliśmy tutaj, w roku 2007 – 2008 to 4246 osób i tendencja wynikająca z danych, które mamy w Urzędzie. To są jak widzicie Państwo uczniowie gimnazjalni, którzy będą w latach 2020, ale oni są urodzeni teraz, czyli mamy 4246 osób w wieku gimnazjalnym. Prognoza na rok 2020 – 2021 w oparciu o liczbę urodzeń i zameldowań we Włocławku jest 3010 uczniów w wieku gimnazjalnym. Tak więc spadek jest o ponad 1200 osób. Przypominam, że do Gimnazjum Nr 6 chodzi 205 uczniów. Czyli widzimy jasno, że na przestrzeni od początku XXI wieku do tego roku 2020 liczba gimnazjalistów bezwzględna, która spada, to jest ponad 2000 osób.

Jednocześnie obliczyliśmy na bazie wszystkich gimnazjów funkcjonujących we Włocławku, koszt na jednego ucznia miesięcznie – wzięliśmy wszystkie nakłady, które ponosimy na dane gimnazjum – podzieliliśmy to przez ilość uczniów. Widzicie Państwo. Tutaj jest Gimnazjum Nr 6, gdzie miesięcznie ten koszt przekracza 650 zł. Drugim Gimnazjum, które generuje największe koszty jest Gimnazjum NR 1, gdzie miesięcznie ten koszt zbliża się do 600 zł. takie gimnazja, jak Gimnazjum Nr 7, to Gimnazjum znajdujące przy ulicy Kaliskiej przy rondzie Falbanka – jest to popularne Gimnazjum dyrektora Stasiaka – widzicie Państwo, że generuje ono koszty poniżej 350 zł. Nie wiele droższe jest Gimnazjum na jednostce – Gimnazjum Nr 4. Część gimnazjów – one generują akurat te wysokie koszty dlatego, że jest tam prowadzony proces integracyjności. Natomiast poza wszelkim sporem jest, ze Gimnazjum nr 6 generuje największe koszty miesięczne na jednego ucznia. Jednocześnie już wspominałem o wydatkach budżetowych na oświatę. Macie tutaj Państwo symulację tych wydatków od roku 2003 do roku 2007. Kolorem czerwonym zaznaczono środki własne, które musimy do oświaty dołożyć z budżetu. Kolorem zielonym oznaczono subwencje. Wyraźnie widać, ze w roku 2007 wydaliśmy 160 mln. zł. z tego 96 mln. zł otrzymaliśmy z subwencji centralnej, natomiast 63 mln. zł. musieliśmy dołożyć. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o rok 2007, na tę różnicę. Otóż dzięki staraniom Pana Prezydenta, Wydziału Oświaty, Sportu i Turystyki przeprowadziliśmy dokładne obliczenia dotyczące otrzymywanej subwencji przez lata 2003 – 2006. Wyszło nam, ze mimo spadku ilości uczniów, niestety ta subwencja była źle oszacowana, dlatego zabiegami Prezydenta Miasta udało się tę subwencję zewnętrzną zwiększyć o prawie o 20 mln. zł a i tak nakłady zdecydowanie, progresywnie idą w górę i dopłacamy coraz więcej. Za rok 2007 jest to 63 mln. zł.

Szanowni Państwo.

Cele racjonalizacji. Chcieliśmy dostosować sieć oświatową do aktualnych potrzeb miasta. Poza sporem jest, że musimy dostosować ją do mniejszej liczby dzieci i młodzieży a także do preferencji w wyborze szkoły. O tych preferencjach dotyczących Gimnazjum Nr 6, jeszcze w późniejszej prezentacji powiem. Ale również chcieliśmy dostosować sieć oświatową do możliwości miasta, do potrzeby ekonomizacji, możliwości wzrostu wydatków w deficytowym budżecie miasta. Ta możliwość wzrostu wydatków jak widzicie Państwo jest zdecydowanie ograniczona. A także chcieliśmy zachować spójność z działaniami w innych obszarach życia publicznego z reorganizacją instytucji pomocy społecznej. Wiąże się to z tym, że żaden samorząd nie uciekł od racjonalizacji zarówno systemu oświaty jak i pomocy społecznej na danym terenie a także podejmowanymi działaniami proinwestycyjnymi. Tutaj przede wszystkim środki pomocowe z Unii Europejskiej, które chcemy zaaplikować tak, jak wspomniałem – niezbędny jest wkład własny. Ale przecież na środkach pomocowych z Unii Europejskiej się nie kończy. Jest jeszcze wiele innych działań inwestycyjnych, które musimy wykonać sami.

Szanowni Państwo.

Jaka powinna być sieć szkolna? To tylko przepisy prawa. Sieć publicznych szkół powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego z uwzględnieniem ustępu 2. Ten ustęp 2 mówi, że droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać: 3 km w przypadku uczniów klas 1-4 szkół podstawowych i 4 km w przypadku uczniów klas 5 – 6 szkół podstawowych oraz uczniów szkół gimnazjalnych. Do tego jeszcze wrócę, bo pojawiło się wiele słów, jakie to przy założeniu, że Gimnazjum nr 6 zostanie zlikwidowane, ogromne odległości będą musieli pokonywać gimnazjaliści, co jest – i mówię to z pełną odpowiedzialnością – całkowitą nieprawdą. Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekraczałaby te odległości wymienione w punkcie 2, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu, bądź kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej w przypadku Włocławka. Nie ma takiej potrzeby, bo żadna taka sytuacja nie ma miejsca.

Teraz mamy dylemat i musimy sobie odpowiedzieć na pytanie; Czy włocławska baza oświatowa powinna być utrzymywana w tej samej ilości? Czy też istnieje możliwość zredukowania tej bazy o niektóre jednostki? Wiąże się to z tym niżem demograficznym, który przynajmniej w tej prezentacji trwa do roku 2020. A, że w tym roku 2020 było tam troszeczkę wyżej, to była kwestia dosłownie kilku gimnazjalistów. Także musimy sobie odpowiedzieć na te pytania. Natomiast chcieliśmy też zwrócić uwagę na mity, informacje nieprawdziwe, które się pojawiały. Mitem jest, ze likwidacja szkoły pogorszy jakość usług edukacyjnych dlatego, że te pieniądze, które zaoszczędzimy na racjonalizację sieci szkół i placówek oświatowych, te pieniądze, które zaoszczędzimy na zmianach systemowych w pomocy społecznej, które również planujemy, w znacznej części zostaną zainwestowane w oświatę. Mitem jest również to, że likwidacja szkoły dogęści inne, zapełnione już gimnazja.

Szanowni Państwo.

W terenie szeroko pojętego Śródmieścia mamy następujące gimnazja; Gimnazjum Nr 9 przy ulicy Wojska Polskiego, Gimnazjum nr 14 przy ulicy Leśnej, Gimnazjum Nr 2 przy ulicy Żytniej – to już osiedle Kazimierza Wielkiego i Gimnazjum nr 11 a właściwie Zespół Szkół nr 11 przy ulicy Papieżka. Oprócz tego w bezpośredniej bliskości Gimnazjum Nr 6 jest również Gimnazjum Katolickie imienia księdza Jana Długosza. To Gimnazjum Nr 9, Gimnazjum Nr 14, Gimnazjum Nr 2, Gimnazjum Nr 11.

Szanowni Państwo.

W chwili obecnej te cztery Gimnazja mogą bez problemu, bez pogorszenia oferty oświatowej – bo też je dotyka niż demograficzny – przyjąć po 5 klas w każdym ciągu nauki, czyli 15 oddziałów, licząc klasy do 25 uczniów. Czyli te 4 Gimnazja mogą bez żadnego problemu przyjąć 375 uczniów. Przypominam, ze liczba uczniów w Gimnazjum Nr 6 to liczba 205 uczniów. Gdybyśmy wzięli pod uwagę Gimnazjum Katolickie im. Księdza Jana Długosza, które jest również Gimnazjum publicznym, aczkolwiek organem prowadzącym nie jest miasto a kuria diecezji włocławskiej to, to Gimnazjum mogłoby bez problemu przyjąć 9 dodatkowych oddziałów po trzy w każdym ciągu – w pierwszej, w drugiej i trzeciej klasie, nie wprowadzając 2 – zmianowości. Czyli w sumie na terminie Śródmieścia moglibyśmy bez najmniejszego problemu, nie pogarszając oferty oświatowej, w chwili obecnej, nawet bez przygotowania przyjąć nawet 600 uczniów. Przypominam, że do Gimnazjum Nr 6 chodzi 205 uczniów.

Kolejnym mitem jest to, że likwidacja szkoły spowoduje konieczność dojazdów uczniów lub pokonywania ogromnych odległości. Otóż największa odległością, która jest między gimnazjami od wejścia do Gimnazjum Nr 6 do wejścia Gimnazjum Nr 11, ta odległość 2 km 600 m. Przypominam, ze ustawa mówi o 4 km ale zaraz zburzymy i ten mit i zobaczycie Państwo, że te odległości nie przekraczają w wielu momentach nawet ¼ odległości, która jest wymieniona w ustawie. Zielonym kolorem zaznaczono obwód Gimnazjum Nr 6. I teraz mamy okręgi, których promień wynosi 1000m. – 1 km. Przypomnę, ze ustawa mówiła o 4 km to jest Gimnazjum Nr 9. To jest Gimnazjum Nr 14. Tam dalej Gimnazjum Nr 11. Pomijam Gimnazjum publiczne, dla którego organem założycielskim nie jest samorząd – Gimnazjum im. Księdza Długosza. Jak Państwo widzicie, już przy promieniu 1 km praktycznie ten promień pokrywa w większości obwód Gimnazjum Nr 6. Przejdźmy do promienia 1500 m a przypominam, że ustawowo wymóg dowożenia, bądź zapewnienia dojazdu, bądź opłaty za dojazdy dzieciom, pojawia się wtedy, kiedy odległość jest ponad 4 km. Widzicie państwo teraz przy założeniu, że promień tego okręgu wynosi 1500 m., że praktycznie cały obwód Gimnazjum Nr 6 jest wchłonięty w Gimnazjum Nr 9 a także w Gimnazjum Nr 14. zwiększmy ten promień jeszcze o 500 m, czyli do 50% dopuszczalnej ustawą odległości. Już praktycznie cały obwód Gimnazjum nr 6 jest wchłonięty przez wszystkie obwody tych szkół pobliskich a nawet obwód Gimnazjum Nr 11, bardzo mocno na ten obwód szkolny Gimnazjum Nr 6. zachodzi. Gdybyśmy założyli, że chcielibyśmy wypełnić ustawę, czyli zachować odległości do 4 km, każde z tych Gimnazjów, które pokazuję, pokryłoby w 100% obwód Gimnazjum Nr 6.

Kolejnym mitem jest to, że mała szkoła wszystko zapewnia lepiej – uczniowie nie powinni uczyć się w wielkich szkołach. Teoretycznie może wydawałoby się, że jest to zgodne jest to ze stanem faktycznym. Nie mniej wyniki egzaminów gimnazjalnych we Włocławku pokazują coś wręcz przeciwnego. Najlepsze wyniki osiągają Gimnazja, w których uczy się dwu – trzykrotnie więcej dzieci niż w Gimnazjum Nr 6. aczkolwiek trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie: Czy duży budynek, w którym uczy się 500 czy 600 uczniów, to duża szkoła? Wydaje się to, że to szkoła średnia.

Szanowni Państwo.

Kolejnym mitem, którego tutaj nie ujawniliśmy jest mit krążący od wielu dni, jakoby ilość młodych ludzi w wieku gimnazjalnym nagle ogromnie wzrosła, bo gdzieś przy ulicy Cellulozowej będzie, czy jest budowane osiedle bloków. To osiedle to osiedle wykonywane przez TBS. Obecnie 2 bloki są znacznie zaawansowane. Budowa trzeciego dopiero się rozpoczyna. To nie tysiące osób, ale jak na razie sto kilkadziesiąt rodzin. Tylko problem polega na tym, że obszar przy ulicy Cellulozowej, to obwód Gimnazjum Nr 11, bo to Gimnazjum również dotyka bardzo poważny niż demograficzny. Dlatego z pełną odpowiedzialnością stwierdzam, że posługiwanie się, jako takim uniwersalnym wytrychem, budową bloków gdzieś przy ulicy Cellulozowej jest nieuzasadnione, ponieważ jest to zupełnie obwód innej szkoły.

Szanowni Państwo.

Pozwólcie, że teraz pokażemy kilka zdjęć poszczególnych Gimnazjów: Gimnazjum Nr 6, Gimnazjum Nr 9 przy ul. Wojska Polskiego, Gimnazjum Nr 14 przy ul. Leśnej, Gimnazjum Nr 11 przy ul. Papieżka, Gimnazjum Nr 2 na ul. Żytniej. Wszystkie te Gimnazja to ogromne, kubaturowe budowle.

Szanowni Państwo.

Co uzasadnia zamiar likwidacji Gimnazjum Nr 6. Systematycznie zmniejszająca się liczba uczniów. Jak wspomniałem, do 2020 roku ta liczba uczniów nam zmaleje, jeżeli chodzi o poziom gimnazjalny, o kolejnych ponad 1200. Wzrost kosztów kształcenia w przeliczeniu na jednego ucznia - mamy to dokładnie przeliczone – najdroższe w mieście gimnazjum, to Gimnazjum Nr 6. Zaraz za nim idzie Gimnazjum Nr 1. Preferencja wyboru – do tego zaraz wrócimy na kolejnym slajdzie, dlatego że ta preferencja jest również bardzo ważna – bo okazuje się, ze jeżeli chodzi o niektóre gimnazja z danego obwodu, zamieszkuje tam określona ilość młodzieży w wieku gimnazjalnym. Natomiast preferencja wyboru tych dzieci, ich rodziców bądź prawnych opiekunów wcale nie idzie w kierunku danego gimnazjum. Prognozy demograficzne tego dotyczą, jak już mówiłem – potrzeba do tego nakładów remontowo – inwestycyjnych, związanych z pozyskaniem środków unijnych, ja i bieżących nakładów inwestycyjnych na inwestycje, które wykonujemy w mieście.

Liczba dzieci zameldowanych w obwodzie Gimnazjum Nr 6 rocznikami to: W roczniku 1994 ta sytuacja jest znacznie lepsza, bo 185 dzieci, z rocznika 1995 – 145 dzieci mieszka w obwodzie. Natomiast jeśli chodzi o roczniki ostatnie a mianowicie 2005 – 2006 – już nieco tylko ponad 120 dzieci w tym obwodzie się urodziło i mieszka.

Jeżeli chodzi o ilość uczniów w Gimnazjum Nr 6, to klasa trzecia, która teraz odchodzi, to 74 uczniów, 65 – klasa druga, 66 – klasa pierwsza. Obecnie Gimnazjum liczy 205 uczniów.

I teraz realizacja obowiązku szkolnego. Kolorem niebieskim zaznaczono uczniów, którzy podlegają obowiązkowi szkolnemu w tym obwodzie, kolorem czerwoną ty, którzy wybrali akurat tę szkołę. Widzicie teraz Państwo, jak sytuacja się zmienia. Otóż w 2000 – 2001, jeszcze ta dysproporcja nie była tak wyraźna, bo ponad 200 uczniów wybrało tę szkołę przy 400 zameldowanych w obwodzie. 2001 – 2002 rok to 550 wybrało nieco ponad 300. Obecnie sytuacja wygląda tak, ze na 563 uczniów w wieku gimnazjalnym, zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum Nr 6 tylko 131 wybrało tę szkołę. W roku 2007 – 2008, oczywiście tych 74 uczniów chodzi do tej szkoły, jednak są oni uczniami z innego obwodu. Teraz liczba uczniów w Gimnazjum Nr 6 na przestrzeni tych lat XXI wieku. Rok 2001 – 2002 to 362 uczniów. Liczba spada. Ostatni rok to już tylko 205 uczniów. Jeszcze 2006 – 2007 nieco ponad 250 uczniów. Jeżeli chodzi o preferencje wyboru i byśmy przedstawili to na diagramie kolorowym, to z ilości uczniów zameldowanych w obwodzie Gimnazjum Nr 6 ponad 77% wybrało inne gimnazja. Natomiast 22,7% wybrało Gimnazjum Nr 6. To wskazuje, że co 5 gimnazjalista zameldowany w tym obwodzie wybiera Gimnazjum Nr 6.

Średnie wyniki z egzaminu gimnazjalnego: kolorem zielonym zaznaczono średnią w mieście, kolorem czerwonym Gimnazjum Nr 6. Te różnice w latach 2005 – 2006 i w latach 2006 – 2007, wynoszą ponad 10 a nawet ponad 14 punktów mniej niż średnia miejska, co świadczy ewidentne o tym, że nie zawsze mała szkoła – w tym wypadku szkoła duża, ale mająca mało uczniów - potrafi dziecko tak ukształtować, żeby osiągnęło dobre wyniki w nauce.

Chciałbym teraz Państwa zapoznać z procedurą prawną likwidacyjną. Otóż szkoła publiczna, prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego, może być zlikwidowana przez organ prowadzący. W tym wypadku kompetencje organu prowadzącego wykonuje Rada Miasta. może być taka placówka zlikwidowana z końcem roku szkolnego, po zapewnieniu możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty. Jeżeli chodzi o te dwa punkty, to oczywiście je w momencie podjęcia uchwał możemy je zrealizować. Natomiast trzeba wystąpić do Kuratora Oświaty, żeby to Kurator Oświaty wyraził pozytywną opinię – takie są przepisy prawa.

Procedura likwidacyjna – jest to ciąg dalszy tej procedury – Organ prowadzący jest zobowiązany co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu. Chciałem powiedzieć, że w związku z tym, że nasza propozycja wynikająca z projektu uchwały o zamiarze likwidacji wskazuje termin likwidacji na rok 2008 – 2009. Mamy jeszcze dużo czasu i te wszystkie kwestie, przy założeniu, ze uchwała zostanie podjęta – wypełnimy.

W procedurze likwidacyjnej powinny zostać podjęte następujące uchwały: uchwała pierwsza to uchwała o zamiarze likwidacji. To wprowadzenie, które prezentuję przy pomocy Pana Naczelnika, dotyczy właśnie tej uchwały. Następnie kolejną uchwałą jest uchwała o likwidacji i uchwała o sieci szkół, dostosowująca obwody pozostałych szkół do mniejszej liczby jednostek tak, żeby oczywiście wszystkie szkoły miały swoje obwody i żaden z młodych ludzi nie pozostał poza obwodem szkolnym, przy założeniu wypełnienia wszystkich zastrzeżeń ustawowych co do odległości.

Jednocześnie naszym pomysłem na zagospodarowanie budynku po Gimnazjum Nr 6 jest prowadzenie tam Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest skupiony na terenie miasta w 14 miejscach. Generuje to określone koszty a również powoduje brak właściwej organizacji, czy utrudnioną organizację pracy a także brak właściwej obsługi beneficjentów pomocy społecznej. Dlatego naszym zamysłem jest skupienie pomocy społecznej w budynku Gimnazjum Nr 6 razem z centrum wolontariatu i częścią archiwum miejskiego, które już nie mieści się w Urzędzie Miasta we Włocławku. Temu przeniesieniu miałyby podlegać następujące jednostki pomocy społecznej przy Kościuszki 26 kamienica z działką ponad 900 metrów, ul. Kilińskiego 1 działka ponad 1400 m zabudowana budynkami, przy ul. Mazowieckiej na osiedlu Południe po pomieszczeniach o powierzchni ponad 200 m2, Związki Zawodowe – tutaj też pomieszczenia o powierzchni ponad 60m2, ul. Kościelna też ponad 60 m2, ul. Grodzka – tutaj co prawda jest mniejsza powierzchnia, ale budynek by został zwrócony Miejskiemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej i ul. Żytnia – pomieszczenia też o powierzchni około 200 m2. Co by to dało? – Otóż dałoby to, to że ułatwiłoby obsługę beneficjentów, by polepszyło organizację pracy samego MOPR-u a także zwolniłoby nam wiele nieruchomości, które moglibyśmy, albo zagospodarować pod potrzeby miasta, moglibyśmy zbyć w formie komercyjnej. Niektóre zbycia wiązałyby się ewidentnie z estetyzacją miasta, jak chociażby obiekty, które znajdują się przy ulicy Kilińskiego 1. Co ważne? - tutaj nie przedstawiamy ewidentnych zysków, które byłyby, jeżeli chodzi o pomoc społeczną na organizacji pracy. Będąc w tylu miejscach wiadomo jest, że określone środki wydaje się na telefony, określone środki wydaje się na obieg dokumentów. Jednocześnie remont obiektu przy pl. Staszica 1 na potrzeby MOPR mógłby zostać w większości sfinansowany z pieniędzy centralnych, będących w gestii Ministerstwa pracy i Polityki Socjalnej, bo na tego typu adaptacje, z tego co mamy informacje, takie fundusze są. Czyli większość nakładów, które mielibyśmy ponieść na adaptację tego budynku, mogłaby być nakładami pozabudżetowymi. Natomiast co by się stało, gdybyśmy nie wprowadzili tego pomysłu do realizacji? Otóż musielibyśmy ponieść ogromne nakłady na remont zarówno części dydaktycznej w środku, bo budynek przy placu Staszica 1 ładnie wygląda tylko zewnątrz. Elewacje, dach, odgrzybienia zewnętrzne są zrobione. Nie mniej stan wewnętrzny jest stanem wymagającym potężnych nakładów, jak również potężnych nakładów wymaga adaptacja terenu wokół budynku Gimnazjum Nr 6, na funkcje sportowe z prawdziwego zdarzenia z ogrodzeniem. Wg naszych szacunków, to kwoty sięgające kilku milionów złotych - około 10 mln. zł. Dziękuję bardzo.

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.

Jak gdyby puentując to wprowadzenie jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszystkie wątpliwości, jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszystkie pytania. Po tym wprowadzeniu w imieniu własnym i w imieniu Pana Prezydenta proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum Nr 6 we Włocławku, plac Staszica 1.”


Opinie Komisji stałych Rady Miasta:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna