Protokół nr XIV / 8 z sesji Rady Miasta Włocławek odbytej w dniu 25 lutego 2008 r w sali nr Urzędu Miasta we Włocławku ul. Zielony Rynek 11/13. oraz odbytej w dniu 03 marca 2008 r w sali nr Urzędu Miasta we Włocławku ulPobieranie 0,77 Mb.
Strona2/16
Data10.02.2018
Rozmiar0,77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Radny Jarosław Chmielewski:

„Panie Prezydencie.

Wspomniał Pan o podpisaniu umowy z Miejskim Zakładem Opieki Zdrowotnej w sprawie Programu Profilaktycznego i wspomniał Pan o kwocie 135.000 zł. z ustaleń wcześniejszych z Komisją Zdrowia pamiętam, że miała to być kwota 200 tys. zł. Czy Pan Prezydent odpowie nam tutaj na pytanie: Czym jest spowodowane to, że jest to kwota o ponad 30% mniejsza, czy jest to jakiś mniejszy zakres usług może? Czy jakieś inne powody?”
Radny Janusz Dębczyński:

„Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Panie Prezydencie.

Mam do Pana pytanie: Czemu obraża się Pan na mieszkańców? W sobotniej gazecie „Kujawskiej” ukazał się artykuł, że może nic nie robić. Mam pytanie: Czemu Pan straszy mieszkańców Zawiśla, że nie będzie remontował mostu tylko dlatego, że Ci mieszkańcy Pana krytykują, bo będą mieli niedogodności z tym związane? Przecież Panie Prezydencie – ja rozumiem jeszcze, że może się Pan obrażać na radnych opozycyjnych, na mnie, ale na mieszkańców? – ja bardzo przepraszam. Pan się mienił idąc w wyborach do Rady Miasta, jako menager, gospodarz tego miasta i Pan nie może się obrażać na rzeczywistość i na mieszkańców, ze Pana krytykują. Nikt, jak Pan kandydował, nie przykładał Panu pistoletu do głowy i nakazał to kandydowanie. Dziękuję.”
Radny Marek Kalinowski:

„Panie Prezydencie.

Pan był łaskaw wspomnieć, że wysłał kilka pism do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o wskazanie lokalizacji –jak dobrze zrozumiałem – tego ciągu drogi krajowej nr 1. Ale również Pan się spotkał z Panią Minister Bieńkowską. Chciałem się dowiedzieć, bo Pan tylko wspomniał tylko, ze Pan się z Nią spotkał; jaki był efekt tego spotkania? Czy tylko popatrzył Pan w duże oczy błękitne oczy Pani Minister? – czy może jakieś merytoryczne wnioski z tego spotkania wyniknęły? Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi.”
Radny Maciej Jarzembowski:

„Panie Prezydencie.

Być może tytułem uzupełnienia będzie Pan uprzejmy odpowiedzieć na moje pytanie: Otóż w dniu 30 lipca 2007 r. na stronach internetowych Urzędu znalazłem informację, ze skierował Pan pismo do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie podjęcia postępowania antymonopolowego, w związku z podejrzeniem zawarcia porozumienia, ograniczającego konkurencję, polegającego na ustalaniu bezpośrednio lub pośrednio cen paliw na terenie Włocławka. Ja niestety do tej pory nie znalazłem nigdzie informacji, jaki jest rezultat tego pisma. Czy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów odpowiedział na Pana pismo? – czy też być może nie? Jeżeli nie, to jakie Pan podjął działania, żeby uzyskać, wyegzekwować tę odpowiedź. Jeżeli odpowiedź jest, to proszę powiedzieć, jaki jest rezultat tych Pańskich starań co do obniżenia cen paliw na terenie miasta Włocławka? Ja składałem jak zapewne Państwo pamiętacie interpelację w zakresie uruchomienia stacji benzynowej pod kontrolą samorządu, ponieważ uruchamianie tego rodzaju stacji benzynowych w miastach daje dobre rezultaty. Ceny paliw ulegają obniżeniu. Niestety, w odpowiedzi napisał Pan, że są obiektywne, niemożliwe do przezwyciężenia problemy. Ja pragnę tutaj Państwa poinformować, że w ościennym mieście Płocku, te wszystkie problemy zostały przezwyciężone i tam także uruchomiono tanią, konkurencyjną, bezobsługową stację. Także chciałbym uzyskać informację: Jakie działania w tym kierunku Pan podejmuje?”
Odpowiedź:
Andrzej Pałucki – Prezydent Miasta;

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.W kolejności zadawanych pytań.
Pan radny Chmielewski pyta o różnice, bo na Komisji Zdrowia i w budżecie zapisana jest kwota 200 tys. zł. Ja podałem w dzisiejszej informacji kwotę opieki stomatologicznej 135.000 zł. Chciałbym przypomnieć, że o wysokości stawki rozstrzyga przetarg - konkurs. Pełen zakres obowiązków, związanych z opieką stomatologiczną został zadeklarowany przez podmiot, który wygrał konkurs. Natomiast wykonawca tego zakresu okazał się tańszy, niż myśmy to w budżecie przewidywali, a więc zobowiązał się do wykonania pełnego spektrum zadań, związanych z opieką stomatologiczną za kwotę niższą. Pozostałą część kwoty przeznaczamy również na opiekę stomatologiczną ale w późniejszym okresie po wyczerpaniu tego spektrum, które zostało podpisane w umowie z wykonawcą opieki stomatologicznej. A więc pieniądze będą przeznaczone na ten sam cel. Zadowoleni jesteśmy z tego, że znalazł się wykonawca, który taniej chce wykonać pełny zakres usług świadczonych w tym zakresie.
Pan radny Dębczyński – cieszę się bardzo, że Pan radny czyta gazety. Natomiast doświadczenie uczy, że nie zawsze prasa oddaje w pełni to, co rozmówca mówi. Ja zresztą nie rozmawiałem z Panią redaktor na ten temat. Nigdzie Pan radny nie wyczyta, ze ja się obraziłem, czy podjąłem działania z tym związane. Jest to komentarz Pani radnej. Natomiast okoliczności, w jakich podjąłem ten wątek są następujące: otóż faktycznie, jest permanentnej krytyce poddawana próba rozpoczęcia robót – kontynuacji właściwie robót - związanych z przebudową i remontem mostu, bo praktycznie jest to w pewnym sensie i przebudowa. Natomiast wiemy wszyscy, ponieważ było to wyjaśniane w ubiegłym roku i w ubiegłym roku były zapowiedzi o zamknięciu na okres pół roku, mostu – i wszystko dzieje się zgodnie z harmonogramem i dokumentacją, opracowanym jeszcze w poprzedniej kadencji. Tak więc ma to dość długą historię, bo w ubiegłej kadencji nie budziło protestów a nawet było popieranych przez tych radnych, którzy dzisiaj poddają wątpliwość zakres i technologię wykonywania tego typu pracy. Ja otrzymałem kilka sugestii i propozycji. Jedna z sugestii brzmiała, żebym dostarczył osobie mieszkającej na Zawiślu kajak, żeby mogła dopływać do pracy. Ja oczywiście zapewniłem tej osobie ten kajak pod warunkiem, że będzie codziennie z niego, zgodnie z deklaracją korzystać. Dołożę jeszcze do tego kamizelki ratunkowe – i takiej informacji udzieliłem. Ale również w końcówce ubiegłego tygodnia doszła do sytuacji zupełnie nieprzewidywalnej. Zadzwonił do mnie Wójt gminy Fabianki z informacją, ze mieszkańcy Szpetala Górnego zablokują drogi wjazdowe do miasta Włocławka po prawej stronie rzeki Wisły, w związku z projektowaną, z remontem i zamknięciem mostu. Argumentacja warta zastanowienia: że wzrośnie natężenie ruchu ciężkich pojazdów drogowych na drodze krajowej nr 67. W związku z tym oni nie mogą sobie na to pozwolić i zablokują wszystkie drogi dojazdowe do miasta Włocławka. Chciałbym Państwu przypomnieć, że ciężkie pojazdy drogowe do tej pory mogły i mogą jeździć tylko drogą krajową nr 67 i nie jeździły przez most. Tak więc nie ma to żadnego związku. Tak więc proszę zwrócić uwagę, jaka psychoza narasta wokół tego, co jest technicznie, ekonomicznie i życiowo konieczne do zrobienia. Ja się podzieliłem tego typu uwagami, natomiast nie mogę odpowiadać na komentarze, które do tego .. Zresztą mógłbym tu wymieniać takich przykładów jeszcze dziesiątki, ponieważ napływają one bez przerwy. Natomiast nie mogę odpowiadać za komentarze, czy interpretacje tych faktów przez dziennikarza. Są one dla mnie nie sympatyczne, ale tylko te komentarze a nie fakt dopytywania się o to, dlaczego? i co? – mimo, że niektóre rzeczy są kuriozalne tak, jak sprawa protestu mieszkańców gminy Fabianki podczas, gdy ciężki transport i tak będzie szedł tą samą drogą, którą idzie od kilku czy kilkunastu lat. Nie ma to więc żadnego związku. A więc nadinterpretacja Pana radnego jest tutaj zupełnie nieuprawniona. Podejmujemy wszystkie czynności, które będą łagodziły skutki tego przedsięwzięcia. Stąd też nasza propozycja z pozostawieniem przez cały okres remontu ciągu pieszo – rowerowego przez most – on będzie zmieniał tylko stronę mostu tak, aby można było ułatwić. Stąd też nasza propozycja: mimo wydłużenia o kilkanaście kilometrów trasy autobusów miejskich, nie podnoszenia cen biletów za te autobusy – a więc wszyscy mieszkańcy, którzy uważają, ze nie stać ich będzie przejechać 7 km. dalej, bo pochłonie to duże ilości paliwa, będą mogli bez dodatkowych kosztów korzystać z komunikacji miejskiej. Stąd też w przyszłym tygodniu spotkanie wszystkich czynników, które odpowiedzialne są za bezpieczeństwo w mieście, w celu ustalenia stałych posterunków – nie będę w tej chwili tego wątku rozwijał, który pozwoli na lepsze zabezpieczenie i skrócenie czasu interwencji wszelkich służb porządkowych i medycznych, w związku z zamknięciem mostu. Stad tez moje wystąpienie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, w celu współfinansowania zarządzenia kryzysowego, związanego z zamknięciem przeprawy mostowej. Jeżeli Pan radny w tych działaniach, które w tej chwili wymieniłem zauważył element obrażania się na społeczeństwo, to życzę trochę ostrzejszej uwagi i odpowiedniego czytania tego, co się podaje bez większego uzasadnienia.
Pan radny Kalinowski: Czy spotkanie z Panią Minister Bieńkowską dało coś innego niż w duże, błękitne oczy? Otóż przyznam Panu radnemu, że nie wiem jakiego koloru oczy ma Pani Minister Bieńkowska a nawet nie wiem, czy ma duże oczy, ponieważ nie w tym celu się udałem do Ministerstwa. Myślę, ze przy najbliższej wizycie Pan nam przekaże, jakie ma faktyczne, gdy Pan popatrzy w oczy. Natomiast ja rozmawiałem na temat drogi krajowej nr 1. to było przed ogłoszeniem jeszcze ostatecznej listy indykatywnej tego rządu po wyborach. Rozmawialiśmy na temat możliwości umieszczenia tej inwestycji na liście indykatywnej, wzorem choćby włocławskiego mostu na Wiśle, który jest co prawda na rezerwowej ale jest na indykatywnej. Dowiedziałem się wówczas, że w poprzedniej kadencji nie mieliśmy absolutnie żadnego wsparcia żadnego parlamentarzysty z miasta Włocławka, aby w momencie tworzenia pierwowzoru tej listy włocławska jedynka się znalazła, w tym również parlamentarzysty z opcji wówczas rządzącej. Dowiedziałem się również, jaka jest ocena Ministerstwa naszego projektu i stopnia zaawansowania prac przy pozyskaniu środków i jakie są szanse realnego pozyskania środków w dużej wysokości w konkursie – bo niestety pozostał nam tylko konkurs, w związku z wcześniejszym nie umieszczeniem, ponieważ generalnie ta lista dotycząca drogownictwa nie uległa mimo zmiany rządu, modyfikacji. Wszystkie pozycje zostały zachowane. W związku z tym oceniono nasze działania bardzo pozytywnie. Wskazano, że jest przesłanka – jest przesłanka (podkreślam) – uzyskania dofinansowania w wysokości takiej, jak na liście indykatywnej do 85%. Dlatego podkreślam to słowo „przesłanka”, ze niestety jest na 60 miast powiatów grodzkich a kwota jest 300 mln. euro. Z tym, że chciałbym to z nieukrywaną satysfakcją podkreślić, że bardzo wysoko oceniono to, co do tej pory zrobiliśmy w związku z przygotowaniem projektu remontu i przebudowy drogi krajowej nr 1. Stąd też moje pismo do Pana Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o przyspieszenie wydania decyzji lokalizacyjnej. Dowiedziałem się również, ze do końca miesiąca marca będą znane kryteria, dotyczące przebiegu konkursu i wymagań, jakie będą stawiane podmiotom w konkursie uczestniczących i, ze rozstrzygnięcie konkursu prawdopodobnie odbędzie się w miesiącu koniec maja, czerwiec. W związku z tym mamy jeszcze sporo czasu na ponowne przeanalizowanie wszystkiego i uzupełnienie już tylko tej decyzji lokalizacyjnej, aby skutecznie przystąpić do potencjalnego konkursu. Oczywiście tak, jak powiedziałem przed chwilą pełne kryteria uczestnictwa będą znane do końca marca. My ich do dnia dzisiejszego nie znamy. Jednak wzorem innych konkursów dokumenty mamy przygotowane i będzie następne 3 miesiące na ewentualne uzupełnienie jak się dowiemy. Myślę, ze nie będą one wielkie tym bardziej, że pozytywnie oceniono to, co do tej pory przygotowaliśmy. I to tyle, jeśli chodzi o wizytę. Niestety, nie mogę potwierdzić koloru oczu Pani Minister.

Pan radny Jarzembowski: Zakończyły się działania Urzędu antymonopolowego w mieście Włocławku. Otrzymałem odpowiedź, ze nie dopatrzono się zmowy pomiędzy podmiotami handlującymi paliwami. Dokonano kontroli w 12 stacjach prowadzonych na terenie miasta. Cały okres badawczy nie wykazał zmowy. Natomiast w tym okresie dało się zauważyć duży spadek cen paliw płynnych we Włocławku. Były one niższe niż w Toruniu, gdzie zawsze były one niższe niż we Włocławku – przynajmniej w tym okresie. Natomiast – nie na dzień dzisiejszy, ponieważ dzisiaj nie badałem, ale w okresie po zakończeniu badań, ceny paliw w Płocku były znacząco wyższe niż we Włocławku. Nie odnieśliśmy tutaj żadnego spektakularnego sukcesu w udowodnieniu, że była zmowa, bo wyspecjalizowany organ do takiego wniosku nie doszedł. Uważam, że działanie było na tyle skuteczne, że spowodowało jednak obniżenie cen paliw w mieście Włocławku. Będę podejmował w dalszym ciągu tego typu działania, zmierzające do zwracają się do podmiotów do tego uprawnionych, do okresowego monitorowania, co dzieje się na rynku paliw we Włocławku jako, ze bezpośrednio jako organ samorządu nie mam możliwości samodzielnego badania tego typu zjawisk. Jednak podkreślam, że będę w dalszym ciągu zwracał się do wszystkich organów, gdy będą zauważalne, rażące różnice cen pali o kontynuowanie tego typu badań. Dziekuję – to tyle.”
Radny Marek Kalinowski:

„Panie Przewodniczący.

Ja rozumiem, ze nie ma tutaj miejsca na dyskusję. Natomiast chciałem przypomnieć Panu Prezydentowi, że gdy w tamtym roku z okazji tego remontu przyczółków wcale nie obyło się od dość żywiołowego zadowolenia mieszkańców – ja sam kilkakrotnie zabierałem głos w tej sprawie, ponieważ remont wykonywany był w sposób budzący bardzo poważne wątpliwości dlatego też ja nie wiem co tam mieszkańcy gminy Fabianki – jakie mają zdanie w tej sprawie – natomiast mogę powiedzieć ( zresztą dzisiaj dostałem pismo od Pana Prezydenta Kuźniewicza, który informuje mnie o zakresie tych prac ), ze podejrzewam, że to naprawdę będzie bardzo trudno nam tam na Zawiślu żyć i komunikować się z miastem. Także ja obawiam się, ze to jednak nie będzie takie łatwe i podejrzewam a nawet jestem przekonany, ze jeden kajak na pewno nie pozwoli na lepszą komunikację pomiędzy tymi dwoma brzegami Wisły. Dziękuję.”


Ad. 3.

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE UZUPEŁNIENIA LISTY ŁAWNIKÓW DO SĄDU OKRĘGOWEGO WE WŁOCŁAWKU NA KADENCJĘ W LATACH 2008 – 2011.
Ad. 4.

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE UZUPEŁNIENIA LISTY ŁAWNIKÓW DO SĄDU OKRĘGOWEGO WE WŁOCŁAWKU WYDIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH NA KADENCJĘ W LATACH 2008 – 2011.
Wprowadzenie do tematu:
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Jest to projekt uchwały w sprawie uzupełnienia listy ławników do Sądu Okręgowego we Włocławku na kadencję w latach 2008 – 2011. W związku z czym, że kolejny projekt uchwały dotyczy uzupełnienia listy ławników do Sądu Okręgowego we Włocławku Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję również w latach 2008 – 2011, uzasadnienie będzie dotyczyło tych dwóch uchwał, jeżeli Państwo oczywiście pozwolicie.

Podstawą prawną naszych działań jest art.160 § 1 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych. Ławników do Sądów Okręgowych oraz Rejonowych wybierają rady gmin, na terenie których obszar objęty jest właściwością tych sądów w głosowaniu tajnym. Pierwszą taką turę wyborów mamy już za sobą. Tak naprawdę po wniosku zgłoszonym przez Prezesa Sądu Okręgowego dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie uzupełnienia listy ławników, Rada Miasta Włocławek powinna dokonać wyboru 12 ławników do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję w latach 2008 – 2011. Natomiast jeśli chodzi o ławników do Sądu Okręgowego powinniśmy dokonać wyboru 20 ławników spośród osób spełniających wymogi ustawy. W związku z tym, że początkowo mieliśmy mniej zgłoszeń do Sądu i Ubezpieczeń Społecznych a stało się tak, że w czasie procedowania przez Komisję doraźną zgłoszone deklaracje zostały tak przemianowane, że osoby wyraziły chęć kandydowania do tego drugiego Sądu, w związku z czym macie Państwo uzupełniony załącznik do uchwały, które to uzupełnienie sprowadza się do tego, że zwiększyliśmy i rozszerzyliśmy listę osób, które będą ławnikami do tej wymaganej i wnioskowanej przez Prezesa Sądu Okręgowego. Mając na uwadze to, co powiedziałem wcześniej, jak również potrzebę wybrania tychże ławników, proszę Państwa stosownych uchwał, zarówno jednej jak i drugiej przewidzianych w następnych punktach porządku obrad. Natomiast z racji tego, że przygotowujemy się obecnie do glosowania ogłaszam w tym momencie 10 minutową przerwę.”
Przerwa w obradach od godz. 09.58 do godz. 10.11.
Wznowienie obrad po przerwie.
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Proszę Państwa.

Kontynuujemy obrady. Tak, jak powiedziałem przed przerwą, korzystając z uprawnień zawartych w § 68 Statutu Miasta, wycofuje przesłany Państwu projekt uchwały w sprawie uzupełnienia listy ławników do Sądu Okręgowego we Włocławku Wydział pary i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję w latach 2008 – 2011. W dniu dzisiejszym macie Państwo przed sobą ten nowy. Jednak te zmiany dotyczą tak, jak mówiłem wcześniej tylko rozszerzenia listy osób, które będą wybrane, jako ławnicy. Proszę teraz przedstawienie informacji na temat kandydatów na ławników przez Przewodniczącego Komisji doraźnej Pana Piotra Mokrego oraz jednocześnie o przedstawienie opinii Komisji Porządku Prawnego i Publicznego również przez jej Przewodniczącego Pana Piotra Mokrego.”

Opinie Komisji stałych Rady Miasta:
Radny Piotr Mokry – Przewodniczący Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta:

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo.

Komisja Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2008r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uzupełnienia listy ławników do Sądu okręgowego we Włocławku na kadencję w latach 2008 – 2011. za powyższą opinią głosowało 7 członków Komisji przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Ponadto Komisja Porządku Prawnego i Publicznego na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2008r. również pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uzupełnienia listy ławników do Sądu Okręgowego we Włocławku Wydział pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję 2008 – 2011. W glosowaniu udział wzięło 7 członków Komisji. Co zaś się tyczy Opinii Komisji doraźnej, która również w tym zakresie podjęła stosowną uchwałę jak już w dniu dzisiejszym zechciał trafnie zauważyć Pan Przewodniczący Rady Miasta. Wymogi formalne odnośnie kandydowania do Sądu Okręgowego spełniło 46 osób. Natomiast do sądu Okręgowego Sądu Pracy 12 kandydatów. Dziękuję uprzejmie.”
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Proszę Państwa.

Musimy teraz przystąpić do wyboru Komisji Skrutacyjnej, która nie tylko określi Regulamin wyboru ławników, ale także będzie czuwać nad przebiegiem głosowania a także określi wyniki wyborów. Moja propozycja jest taka, abyśmy do Komisji Skrutacyjnej wybrali członków Komisji doraźnej, która pracowała do dnia dzisiejszego nad tym materiałem. W skład Komisji wchodzili: Janusz Dębczyński, Pan Piotr Mokry, Andrzej Kazimierczak, Marek Popławski, Tadeusz Raczyński, Mieczysław Rek, Maciej Jarzembowski i Eugeniusz Wypijewski, Jarosław Chmielewski.

W związku z czym chciałem zapytać, czy Pan Jarosław Chmielewski, jako pierwszy wyraża zgodę na kandydowanie? ( radny Jarosław Chmielewski wyraził zgodę), Eugeniusz Wypijewski? ( radny Eugeniusz Wypijewski wyraził zgodę), Maciej Jarzembowski? ( radny Maciej Jarzembowski nie wyraził zgody na kandydowanie), Tadeusz Raczyński? ( radny Tadeusz Raczyński wyraził zgodę na kandydowanie), Andrzej Kazimierczak? ( radny Andrzej Kazimierczak wyraził zgodę na kandydowanie) Marek Popławski? ( radny Marek Popławski wyraził zgodę na kandydowanie), Piotr Mokry? ( radny Piotr Mokry wyraził zgodę na kandydowanie), Janusz Dębczyński ( radny Janusz Dębczyński wyraził zgodę na kandydowanie). Myślę, że teraz nikogo nie pominąłem. Proszę Państwa. Jedna osoba nie wyraziła zgody. Przepraszam jeszcze sekretarz Rady Miasta Pan Mieczysław Rek – Czy wyraża Pan zgodę ( radny Mieczysław Rek wyraził zgodę na kandydowanie). Jedna osoba nie wyraziła zgody. Proponuję, abyśmy głosowali w całości skład Komisji Skrutacyjnej. Przeczytam jeszcze raz nazwiska: Jarosław Chmielewski, Janusz Dębczyński, Andrzej Kazimierczak, Piotr Mokry, Marek Popławski, Tadeusz Raczyński, Mieczysław Rek, Eugeniusz Wypijewski.

Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem takiego składu Komisji Skrutacyjnej? Kto jest przeciwny? ”

Głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania:
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. Przy braku głosów sprzeciwu i przy braku głosów wstrzymujących się przyjęliśmy skład Komisji Skrutacyjnej, w związku z czym proszę, aby teraz Komisja Skrutacyjna udała się na naradę w celu opracowania Regulaminu głosowania, który zostanie przedstawiony po 10 minutowej przerwie. ”
Przerwa w obradach od godz. 10.16 do godz. 10.27.
Wznowienie obrad po przerwie.
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Proszę Państwa.

Proszę Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, Pana Piotra Mokrego o przedstawienie Regulaminu głosowania na ławników.”
Radny Piotr Mokry – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał treść Regulaminu głosowania na ławników do Sądu okręgowego we Włocławku oraz Sądu Okręgowego – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po czym przedstawił radnym wzory kart do głosowania zarówno do Sądu Okręgowego oraz Sądu Okręgowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych we Włocławku.
Regulamin w załączeniu do głosowania – Załącznik Nr 2.
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Dziękuję bardzo Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej zarówno za przedstawienie Regulaminu jak i przedstawienie kart do głosowania. Chciałbym, abyśmy teraz przystąpili do przegłosowania Regulaminu przedstawionego przez – Szanowni Państwo. Ja wiem, ze mamy tutaj gości, ale uważam za niedopuszczalne, żebyście nam przeszkadzali w prowadzeniu obrad. Zarówno szanuję to, że są przedstawiciele szkoły – Panie Przewodniczący Związku, proszę o ciszę dlatego, że ten szum narasta i narasta – i tak samo uważam, że przedstawiciele czy Urzędu itd. powinni szanować to, że my tutaj obradujemy nad ważnymi sprawami, również dotyczącymi Urzędu. Nie może być tak, że ja w pewnym momencie będę wszystkich przekrzykiwał dookoła, którzy siedzą koło mnie. Proszę bardzo, przechodzimy do głosowania Regulaminu, przedstawionego przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, Pana Piotra Mokrego. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem takiego Regulaminu wraz z przyjęciem wzoru karty do głosowania? - Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu?”


Głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania:
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. Przy braku głosów sprzeciwu i przy braku głosów wstrzymujących się zarówno Regulamin jak i wzór karty zostały przyjęte.”
„Proszę teraz członków Komisji Skrutacyjnej, aby rozdali radnym karty do głosowania na ławników do poszczególnych Sądów.”
Rozdania kart do głosowania dokonali członkowie Komisji Skrutacyjnej w osobach radnego Janusza Dębczyńskiego oraz radnego Marka Popławskiego.

Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Proszę Państwa.

Okazujemy urnę, do której będą wrzucane karty do głosowania. Jest ona pusta. W tym momencie zostanie zamknięta i zalakowana.”
Zalakowania urny dokonali członkowie Komisji Skrutacyjnej w osobach radnego Mieczysława Reka oraz Jarosława Chmielewskiego.

Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Przypominam, że każdy z radnych powinien dostać dwie karty do głosowania. Jedna dotyczy wyboru ławników do Sądu Okręgowego we Włocławku Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, druga do Sądu Okręgowego. Po rozdaniu kart Przewodniczący komisji Skrutacyjnej będzie odczytywał imiona i nazwiska radnych, którzy będą podchodzili tutaj do stołu prezydialnego i umieszczali karty do głosowania, zarówno jedną jak i drugą w urnie wyborczej, która jest teraz lakowana. Aby karta zmieściła się do urny, to musi być złożona na czworo.”


Radni wypełnili karty do głosowania.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna