Protokół nr XIV / 8 z sesji Rady Miasta Włocławek odbytej w dniu 25 lutego 2008 r w sali nr Urzędu Miasta we Włocławku ul. Zielony Rynek 11/13. oraz odbytej w dniu 03 marca 2008 r w sali nr Urzędu Miasta we Włocławku ulPobieranie 0,77 Mb.
Strona16/16
Data10.02.2018
Rozmiar0,77 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Radny Józef Mazierski:

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo.
 1. Do złożenia tej interpelacji zmobilizowała mnie dzisiejsza uchwała o wynajmowaniu, wydzierżawianiu, zbywaniu nieruchomości. W związku z tym jak powiem, że w nawiązaniu do Uchwały Nr 49 / XI / 2007 Rady miasta Włocławek z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Włocławek na lata 2007 – 2011, a konkretnie do § 35 ust.4 mówiącego o uregulowaniu stanów prawnych, będących budynków w zarządzie gminy miasta Włocławek a nie stanowiących jej własności lub współwłasności, których właściciel nie jest ustalony, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji w stosunku do jakich nieruchomości Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami podjął działania, na jakim są etapie? Jednocześnie proszę o informację, czy podejmowane są działania związane z zasiedzeniem nieruchomości przez gminę, zgodnie z art. 172 ust 1, bądź ust.2 Kodeksu Cywilnego. Również nabycie nieruchomości przez zasiedzenie jest dopuszczalne przez gminę miasto Włocławek i należy nabywać własności przez zasiedzenie – oczywiście po spełnieniu oznaczonych przez odpowiednią ustawę przesłanek. Uważam, że uregulowanie nieruchomości, spowoduje w dalszej konsekwencji dodatkowe środki budżetowe - i to nie małe – bowiem, jeżeli gmina będzie właścicielem, może zarządzać tą nieruchomością, zbywać, dzierżawić itd. Jednocześnie chciałbym przypomnieć, że w powyższej sprawie w imieniu Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska złożyłem 23.10.2007r. – wniosek do pana Prezydenta o podejmowanie regulowania stanów prawnych przez Naczelnika wydziału Nieruchomości. W powyższej sprawie Pan Prezydent w dniu 14 lutego na antenie radia „Hit”, wypowiedział się, iż podjął działania organizacyjne, by regulować stany prawne nieruchomości i Wydział Gospodarki Nieruchomościami – takie już podjął. Reasumując uprzejmie proszę o udzielenie szczegółowej i merytorycznej informacji. Słowo dodaję „merytorycznej” – nie pouczającej mnie, że jak w poprzednich interpelacjach, że powinienem wiedzieć, bo pracowałem, bo byłem wiceprezydentem. Nie chcę takiej interpelacji. Będę je odczytywał tutaj na sesji.
 1. Druga interpelacja. Zgłaszam się z uprzejmą prośbą o naprawienie ubytków jezdni, dziur w ulicy Kujawskiej, szczególnie na odcinku od ulicy Łanieszczyzna do ulicy Kaliska oraz na skrzyżowaniu z ulicą Objazdową i drogi asfaltowej w kierunku pod wiadukt ul. Wronia – tory kolejowe. Ten odcinek drogi dojazdowej do wiaduktu jest w bardzo złym stanie i co najgorsze zagraża bezpieczeństwu. Proszę o naprawienie wymienionych jezdni. Dziękuję.”


Radna Joanna Borowiak;

„Panie Przewodniczący.
 1. Interpelacja pierwsza na dzisiaj. W odniesieniu do odpowiedzi, jaką uzyskałam od Pana Prezydenta na złożona przeze mnie podczas ostatniej sesji rady Miasta interpelację, dotyczącą Programu opieki nad uczniami, szczególnie uzdolnionymi z przykrością musze stwierdzić, iż odpowiedź ta została sformułowana na dużym poziomie ogólności i jako pedagoga zdolności i twórczości, którym jestem z wykształcenia – nie zadawala mnie. W treści pisma, autor odpowiedzi informuje mnie o przepisach prawa, regulujących zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz o działaniach leżących po stronie szkoły w zakresie zapewnienia pomocy uczniom szczególnie zdolnym, które to przepisy i działania, jako nauczycielowi są mi doskonale znane. Zatem zgodnie z obowiązującym trybem po raz kolejny składam wspomnianą interpelację na ręce Przewodniczącego Rady Miasta, z prośbą o ponowne przekazanie Panu Prezydentowi. Dodatkowo kieruję prośbę o doprecyzowanie, skonkretyzowanie pod względem ilościowym i jakościowym, zawartych w odpowiedzi informacji, o szczegółowych działaniach włocławskich szkól i placówek, w zakresie identyfikacji ucznia zdolnego oraz licznych programach opracowanych i wdrażanych przez szkoły. Jako że Pan Prezydent stwierdził, iż nie widzi pilnej potrzeby podejmowania prac, związanych z opracowaniem programu opieki nad uczniami, szczególnie uzdolnionymi, uprzejmie proszę o informację, ilu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w rozumieniu uczniów szczególnie zdolnych, zostało objętych pomocą na przestrzeni ubiegłego roku kalendarzowego w naszym mieście?
 1. Interpelacja druga. W budynku Przedszkola Nr 36 przy ulicy Wyspiańskiego, konieczne jest dostosowanie wejścia głównego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych ruchowo. Poczyniona dotychczas modernizacja wejścia głównego, nie spełnia wymagań w zakresie łamania barier architektonicznych. Podjazd dla wózków jest zbyt stromy, umiejscowiony na obsuwającym się podłożu. Podobnego dostosowania wymaga również plac zabaw, który na dzień dzisiejszy nie uwzględnia potrzeb niepełnosprawnych podopiecznych. Przedszkole nr 36 jest placówką integracyjną, do której do sprawnego funkcjonowania z uwagi na obowiązek otoczenia dzieci niepełnosprawnych, szczególna troską, miasto powinno dołożyć wyjątkowych starań.
 1. Sprawa kolejna. Z ogromnym niepokojem przyjmuję płynące ostatnio od mieszkańców miasta informacje od mieszkańców miasta, zbulwersowanych nakładaniem na kierowców pojazdów przez Miejski Zarząd Dróg specjalnych opłat za brak kart parkingowych. Moich wątpliwości nie budzi rzecz jasna sama konieczność wnoszenia opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania, ale brak powszechnej dostępności do kart parkingowych. Z informacji Miejskiego Zarządu Dróg wynika, iż takie karty można nabyć jedynie w 10 wybranych punktach, usytuowanych przy 5 ulicach na terenie jednego osiedla w mieście – chodzi o Śródmieście, o centrum miasta. Dodatkowo, jeśli już kierowca zaopatrzy się w stosowną kartę, przekraczając czas parkowania powyżej pół godziny. Nie może zakreślić karty dodatkowej, bowiem opłaty są tak zróżnicowane, iż należałoby po pierwsze przewidzieć z góry czas parkowani, co rzadko jest możliwe a po drugie zakupić kilka rodzajów kart parkingowych jednocześnie. Reasumując karty nie są powszechnie dostępne. Kierowcy są zmuszani do ich poszukiwania. Brak również powszechnie dostępnych informacji o wysokości stałych opłat z uwzględnieniem czasu parkowania. Takie rozwiązanie jest wręcz kompromitujące dla Włocławka i pod żadnym względem nie można go uznać za wychodzące na przeciw mieszkańcom miasta a tym bardziej przyjeżdżających do niego gościom. Zdaje się, wyłącznie taka dewiza, powinna przyświecać osobom opracowującym i wdrażającym system pobierania opłat za parkowanie w mieście. Proszę Pana prezydenta o podjęcie stosownych kroków, celem jak najszybszej poprawy wielce uciążliwej dla mieszkańców sytuacji oraz spowodowanie anulowania zaskarżonych w formie odwołania, bo wiemy o takich odwołaniach przez mieszkańców – decyzji o konieczności uiszczenia opłaty, nałożonej przez Miejski Zarząd Dróg.
 1. Ostatnia, czwarta interpelacja. W kontekście powracającego w interpelacjach problemu skrzyżowania Jana Pawła II z ulica Szkolną na osiedlu Michelin, zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości zamontowania u zbiegu tych ulic, sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych. Powyższa prośba podyktowana jest troską o bezpieczeństwo dzieci oraz młodzieży, uczęszczających do usytuowanych przy ulicy Szkolnej placówek edukacyjnych a także koniecznością rozwiązania problemu komunikacyjnego na tym skrzyżowaniu, podnoszoną nie tylko przeze mnie.”


Radna Małgorzata Kowalczyk – Przybytek:

„Proszę Państwa.
 1. Moja pierwsza interpelacja dotyczyć będzie prośby o wywiązywanie się - nie wiem do kogo kierować tę interpelację, czy do Pana Prezydenta, czy do Przewodniczącego Rady Miasta – o przestrzeganie statutowego terminu udzielania odpowiedzi na interpelacje. Przytoczę taki przykład; Złożyłam interpelację na sesji w dniu 25 stycznia a otrzymałam odpowiedzi w dniu 2Przytoczę taki przykład; Złożyłam interpelację na sesji w dniu 25 stycznia a otrzymałam odpowiedzi w dniu 25 lutego, tuż przed rozpoczęciem sesji. Ale co ciekawe, na odpowiedziach widniały daty 11 lutego, 15 lutego, 16. Proszę o terminowe, zgodnie ze Statutem Rady Miasta Włocławek udzielanie i przekazywanie odpowiedzi na interpelacje radnych.
 1. Druga interpelacja dotyczy ulicy Jagiellońskiej i okolicznych. Mieszkańcy tej ulicy zgłosili się do mnie z prośbą, o interwencję, w związku z bałaganem, który panuje na skwerku przy wspomnianej ulicy. Zauważyli mieszkańcy, że kosze na śmieci są tam cały czas przepełnione, wiatr rozwiewa te śmieci. Sprawę wielokrotnie przedstawiali Straży Miejskiej, która kierowała pismo do Urzędu Miasta – efektu żadnego. Skwer jest brudny, papiery fruwają. Nie ma żadnej reakcji.
 1. Trzecia interpelacja dotyczy również Śródmieścia i również sprawy czystości naszych ulic i placów. Tutaj z kolei zwrócili się do mnie mieszkańcy ulicy Łęgskiej i Bulwarów im. Marszałka, którzy wskazali na brud i śmieci, które znajdują się na placach po wyburzonych budynkach. Tu też jest prośba o to, żeby zadbać o czystość tej części miasta. Co więcej mieszkańcy tych właśnie ulic, tej części Śródmieścia narzekają na gryzonie. Szczury po prostu tam biegają po ulicach. Walka z tymi gryzoniami taka indywidualna, niestety nie przynosi też żadnych efektów. Może przydałoby się przeprowadzenie deratyzacji – proszę o rozważenie. 1. I wreszcie kwestia dotycząca placu zabaw dla dzieci, który zlokalizowany był od lat przy ulicy Gdańskiej. Ze względu na remont ,mostów w sezonie wiosna – lato – wczesna jesień ubiegłego roku – był oczywiście ze względu na bezpieczeństwo dzieci, zamknięty. Ale myślę, ze w tym roku należałoby już zacząć przygotowania do uruchomienia tego placu zabaw, który cieszył się przez lata dużą frekwencją małych mieszkańców naszego miasta. pragnę jeszcze zwrócić uwagę na fakt, iż ogrodzenie tego placyku ulega dewastacji. Z tego, co mi zgłaszali mieszkańcy, część ogrodzenia jest po prostu niszczona i rozkradana. Proszę zatem Prezydenta, żeby przygotował na wiosnę bezpieczny, czysty plac zabaw dla dzieci przy ulicy Gdańskiej.”


Radny Stanisław Krzemieniewski;

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Prezydenci.
 1. W jednej z ostatnich interpelacji wnosiłem o budowę ulicy Płowieckiej. Nie otrzymałem odpowiedzi. Wiem, że do Komisji Budżetu wpłynęła informacja dotycząca parametrów i przewidywanych kosztów budowy ulicy Płowieckiej. Koszt budowy ulicy oszacowano na 850 tys. zł.. Ponownie wnoszę o budowę ulicy Płowieckiej i zabezpieczenie środków w przyszłorocznym budżecie. Nadmieniam, ze przy tej ulicy znajduje się wiele budynków mieszkalnych, wielorodzinnych.
 1. Następna sprawa – ulica Brdowska. Proszę o usunięcie ubytków w jezdni i wyrównanie chodników. Dziękuję.”


Radny Rajmund Osiński:

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.
 1. Pierwsza interpelacja jest w sprawie Referatu ds. rewitalizacji. Zwracam się z prośbą o udostępnienie w formie kserokopii dokumentacji, związanej z Referatem ds. rewitalizacji i Wydziału Kultury za rok 2007 a w szczególności: sposoby wyboru oferentów jak również wykaz wydawanych zleceń, wykaz zawieranych umów wraz z podaniem ich wartości i wykaz referencji firm, które otrzymały zlecenia – chodzi o doświadczenia zawodowe w dziedzinie rewitalizacji np. Starego Miasta.
 1. Druga interpelacja. W związku z prośbą Pani Alicji Lewandowskiej, reprezentującej mieszkańców Michelina i Mielęcina o utworzenie jednostki pomocniczej na tym obszarze. W nosze jako radny, Rajmund Osiński interpelację popierającą oczekiwania mieszkańców. Mieszkańcy wiążą z powstaniem samorządów osiedlowych nadzieję między innymi na uzdrowienie kontaktów między mieszkańcami osiedla a władzami lokalnymi. Integrację osiedlowej społeczności oraz pobudzenie inicjatyw społecznych. Ponadto mieszkańcy chcą mieć większy wpływ na zmiany zachodzące na ich osiedlu. Zwracam się do pana Prezydenta i rady Miasta o podjęcie działań, mających na celu utworzenie Rady osiedla Michelin – Mielęcin, wychodząc na przeciw potrzebom i prośbą mieszkańców. Wnioskuję o rozpatrzenie tej sprawy w możliwie jak najszybszym terminie. Do tego dołączam dwa załączniki: pismo Pani Alicji Lewandowskiej i propozycję projektu Statut Miasta.
 1. Trzecia interpelacja jest od mieszkańców osiedla Michelina. Proszę o poprawienie nawierzchni jezdni ulicy Jana Pawła II na odcinku pomiędzy ulicą Kościelną i Brzezinową . Nawierzchnia została uszkodzona w wyniku przeprowadzonej inwestycji przez MPWiK.”


Radny Maciej Jarzembowski:

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.
 1. W ubiegłym tygodniu Wysoka rada podjęła uchwałę o zmianie siedziby Gimnazjum Nr 1 we Włocławku. Jest to zmiana siedziby na ulicę Gniazdowskiego 1 w budynkach Szkoły Podstawowej. Proszę Państwa – tym czasem wpadło w moje ręce pismo rodziców u których dzieci uczęszczają do Gimnazjum Nr 1 i w tym piśmie można przeczytać dość zatrważające rzeczy , odnośnie sytuacji w tej szkole i teraz – ja nie będę oczywiście tego pisma przytaczał, natomiast powiem tylko o najbardziej bulwersujących kwestiach, które podnoszą rodzice uczniów z Gimnazjum nr 1. Otóż piszą oni o tym iż jest to szkoła niewydolna wychowawczo, gdzie rządzą chuligani, rozwydrzone małolaty – to jest cytat. Piszą również o tym, iż widać bezradność nauczycieli w kwestii postępowania z uczniami. Piszą Ci rodzice, iż wychowawcy klas pierwszych nie radzą sobie z agresywnymi uczniami. Można tutaj także przeczytać o tym, że starsi uczniowie szantażują młodszych a także, co w mojej ocenie jest szczególnie bulwersujące, iż w tej szkole występują narkotyki, alkohol czy tez w ubikacji palone są papierosy. W związku z powyższym ja tutaj nie twierdzę z góry, że te zarzuty są prawdziwe. Jednak chciałbym , aby Prezydent, aby organ wykonawczy zweryfikował, czy kwestie podnoszone w tym piśmie są prawdziwe. Jeżeli okaże się to prawdą, to chciałbym, aby jeszcze przed rozpoczęciem nauki tychże uczniów z Gimnazjum Nr 1 w budynku przy Gniazdowskiego 7, żeby podjąć działania, które by wyeliminowały tego rodzaju negatywne zjawiska – zjawiska, przyznacie Państwo - patologiczne.
 1. Druga kwestia, którą chciałbym jeszcze podnieść to jest: w jednej z włocławskich gazet przeczytałem, iż włocławskie Saniko może wkrótce podwyższyć opłaty za wywóz śmieci dla gospodarstw domowych, które nie segregują odpadów na suche i mokre. Saniko twierdzi, iż po 7 latach odprowadzania dualnej zbiórki odpadów, nadal jest ten problem. Ja rzeczywiście mogę tutaj przyznać, ze problem z tym jest, ale sądzę, ze nie należy iść w kierunku podwyższania opłat za wywóz śmieci dla tych, którzy te śmieci nie segreguję, ale być może należałoby być na początku przeprowadzić jakąś akcję promocyjną w tym zakresie i w ten sposób skłonić mieszkańców miasta do tego, aby odbywała się dualna zbiórka odpadów. Ponadto chciałbym tutaj zgłosić interpelację w zakresie zbyt małej, moim zdaniem, ilości pojemników do zbiórki surowców wtórnych. W trakcie prac jednej z Komisji – prac nad tzw. uchwałą porządkową, ja podnosiłem tą kwestię i podałem tutaj przykład takiego pojemnika do zbiórki opakowań plastikowych, butelek na skrzyżowaniu ulicy Kościelnej i Jana Pawła wg Moich obserwacji ten pojemnik jest ciągle pełny. Te butelki wysypują się z pojemnika. Tutaj Pan Naczelnik Koziński zobowiązał się, ze znajdzie na osiedlu Michelin miejsce na postawienie kolejnego pojemnika. Niestety – nic się w tym zakresie nie zmieniło a nawet dalej wg artykułu z gazety, który tutaj przeczytałem, Saniko twierdzi, że liczba pojemników jest wystarczająca. Ja sądzę, ze nie jest wystarczająca, chociażby to z tego jednego przykładu to wynika. Dlatego wnoszę o to, by tych pojemników było więcej. Dziękuję bardzo.”Ad.23.

WOLNE WNIOSKI I INFORMACJE.
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:
„1. W tym punkcie chciałbym poinformować, ze przed sobą macie Państwo druki Sprawozdań majątkowych za rok bieżący, które trzeba złożyć do dnia 30 kwietnia. O ile się nie mylę, to już zostały również rozesłane PIT –y do radnych z Urzędu Miasta. Dodatkowa informacja dla Państwa.
2. Mam już w formie drukowanej Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które przyjęliśmy w roku ubiegłym. Te egzemplarze, które są na stoliku obok, są one dla Państwa. Także proszę - można sobie je brać i zasilać swoją bibliotekę tym dokumentem. Jeżeli nie ma dodatkowych wniosków, pytań i zapytań kończymy obrady dzisiejszej sesji.”
Ad.24.

ZAKOŃCZENIE OBRAD.
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam obrady XIV sesji Rady Miasta Włocławek”
( godz. 14.30 )

Protokołowała OBRADOM XIV SESJI RADY MIASTAPRZEWODNICZYŁ

Marzena MarciniakInspektor

Przewodniczący

Rady Miasta Włocławek

Rafał Sobolewski


Akceptacja protokołu przez sekretarzy obrad:


 1. Radny Rajmund Osiński ................................................................... 1. Radny Mieczysław Rek ...................................................................ZAŁĄCZNIKI:


 1. Lista obecności.
 1. Regulamin głosowania.
 1. Protokół Komisji Skrutacyjnej.
 1. Uchwała Nr 2 / XIV / 2008 w sprawie uzupełnienia listy ławników do Sądu Okręgowego we Włocławku na kadencję w latach 2008 – 2011.
 1. Uchwała Nr 3 / XIV / 2008 w sprawie uzupełnienia listy ławników do Sądu Okręgowego we Włocławku – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję w latach 2008 – 2011.
 1. Uchwała Nr 4 / XIV / 2008 w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum Nr 6 we Włocławku plac Staszica 1.
 1. Uchwała Nr 5 / XIV / 2008 w sprawie zmiany siedziby Gimnazjum Nr 1 we Włocławku.
 1. Sprawozdanie z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego za 2007 rok.
 1. Uchwała Nr 6 / XIV / 2008 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
 1. Uchwała Nr 7 / XIV / 2008 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Włocławek z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko – pomorskiego umowy współpracy w sprawie przystąpienia i realizacji projektu podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, koordynowanego przez Powiat Toruński.
 1. Uchwała Nr 17 / XIV / 2008 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
 1. Uchwała Nr 8 / XIV / 2008 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. we Włocławku.
 1. Uchwała Nr 9 / XIV / 2008 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008.
 1. Uchwała Nr 10 / XIV / 2008 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy gminy miasto Włocławek z organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2008.”
 1. Uchwała Nr 11 / XIV / 2008 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Włocławka.
 1. Uchwała Nr 12 / XIV / 2008 uchylająca uchwałę w sprawie sporządzenia Wieloletnich Programów Inwestycyjnych dla miasta Włocławek.
 1. Uchwała Nr 13 / XIV / 2008 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Kujawsko – Dobrzyńskiego Związku Gmin i przyjęcia Statutu Związku.
 1. Uchwała Nr 14 / XIV / 2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy: projektowaną ulicą 4KL*, ulicą Witosa, zachodnią i północną granicą działki nr 4/6 KM 80, północnymi granicami działek 4/7, 6/2 i 6/9 KM 80, ulicą Wolność, Witosa, wschodnimi granicami działek nr 19/2, 27/10, 25/7 oraz fragmentem działki nr 25/2 KM 80, Aleją Chopina, ulicą Komunalną.
 1. Uchwała Nr 15 / XIV / 2008 w sprawie powołania komisji doraźnej.
 1. Uchwała Nr 16/ XIV / 2008 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Włocławek.
 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Włocławek za 2007 rok.
 1. Plan pracy Rady Miasta Włocławek na 2008 rok.
 1. Sprawozdanie z działalności Rady Miasta Włocławek za 2007 rok.1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna