Protokół nr 20/2015 z wyjazdowego posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej z dnia 20 października 2015 roku w OstródziePobieranie 61,57 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar61,57 Kb.

Protokół nr 20/2015

z wyjazdowego posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

z dnia 20 października 2015 roku

w Ostródzie

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli: Jan Heichel – Prezes W-MIR, Romuald Tański – Wiceprezes W-MIR, Marek Kuźniewski – Członek Zarządu W-MIR, Zofia Stankiewicz - Członek Zarządu W-MIR, Krzysztof Wiśniewski - Członek Zarządu W-MIR, Mirosław Borowski – Delegat W-MIR do KRIR oraz Jacek Kuczajowski- Dyrektor Biura W-MIR i Jolanta Mackiewicz – Z-ca Dyrektora biura. Ponadto


w posiedzeniu Zarządu uczestniczyli zaproszeni goscie: Pan Mirosław Pietrucha- Wiceprezes Zarządu Expo Arena, Pan Paweł Jaskółowski - Menedżer Projektu z Expo Arena, Pani Alicja Bojarska – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pani Aneta Nawrocka i Pan Dariusz Sargalski- pracownicy Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pani Barbara Skowronek i Pan Mirosław Fesnak- Pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Pan Andrzej Steckiewicz- Prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego w Olsztynie, Pan Wojciech Jończyk - Członek Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego w Olsztynie, Pan Zdzisław Szewczak - Dyrektor Biura Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego w Olsztynie, Pan Jan Florczyk – Prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Zarodowej Trzody Chlewnej w Olsztynie, Pan Henryk Kuhn- Prezes Warmińsko- Mazurskiego Związku Hodowców Koni. Pani Irena Żelanis- Dyrektor Biura Warmińsko-Mazurskiego Regionalnego Związku Hodowów Owiec i Kóz w Olsztynie.

Obrady otworzył i prowadził Pan Jan Heichel – Prezes W-MIR. Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 1100 i trwało do godz. 1600.


Posiedzenie przebiegło według następującego porządku:

1. Spotkanie ze związkami branżowymi w sprawie Wystawy Zwierząt Hodowlanych w lutym 2016 roku na terenie Expo Arena w Ostródzie.

2. Pisma w sprawie suszy

3. Wnioski Rad Powiatowych

4.Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych

5.Sprawy bieżące
Ad1. W pierwszym punkcie porządku obrad Zarząd spotkał się z zaproszonymi gośćmi w celu omówienia organizacji Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierzat Hodowlanych w lutym 2016 r. na terenie Expo Arena w Ostródzie. Pan Mirosław Pietrucha – Wicperezes Expo Arena przywitał wszystkich obecnych na spotkaniu. Wyraził zdanie, że Expo Arena to dobre miejsce na organizację imprez różnego rodzaju. Następnie głos zabrał Pan Jan Heichel- Prezes W-MIR, który przywitał wszystkich gości i poprosił Pana Pawła Jaskówskiego o przedstawienie kalkulacji przygotowania hali pod wystawę. Według przedstawionej kalkulacji ceny kształtowały się następująco: trybuny do ringu- (wynajem) 14500 zł netto, oświetlenie
i nagłośnienie (wynajem) 2500 zł netto, gumowa mata antypoślizgowa 3 mm (zakup)- 40800 zł netto, dezodoryzacja (usługa) 10400 zł netto, kontenery na odchody zwierząt i słomę (usługa)- 2000 zł netto, filtry wentylacyjne (zakup) 200 zł netto, 40 kojców 2m x 2m dla trzody, owiec, kóz (zakup)- 37600 zł netto, uwięziowe stanowiska dla bydła (zakup) 40 szt.- 20 000 zł netto, ogrodzenie ringu lada octanorm (usługa)- 4200 zł netto, kojce dla koni i bydła mięsanego (wynajem)- 7000 zł netto, gruba trocina barwiona na zielono (zakup, użytek jednorazowy)- 1000 zł. Całkowity koszt inwestycji - przygotowania hali wynosi 142000 zł netto. Natepnie Pan Paweł Jaskółowski dodał, żeby spiąć wszystkie koszty całościowo, trzeba sięgnąć po Fundusze Promocji oraz środki z KSOW.

W dalszej części dyskusji głos zabrała Pani Alicja Bojarska - Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszłkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Odniosła się ona do uruchomienia środków z KSOW. Powiedziała, że w przyszłej perspektywie nie będzie można składać wniosków w trakcie roku. Dodała, że jak będzie nabór wniosków to trudnno jest przewidzieć, czy ta kwota będzie mogła być rozdysponowana. Na dzień dzisiejszy nie ma takiej informacji. Pani Alicja Bojarska poinformowała, że w ramach budżetu województwa została zarezerwowana kwota 100 tys. złotych i są to środki przeznaczone na Wystawę Zwierząt Hodowlanych. Środki te można przeznaczyć na wynajem powierzchni wystawienniczych, transport zwierząt, ubezpieczenie, ochronę weterynaryjną. Pan Henryk Kuhn zapytał czy Urząd Marszałkowski może przekazać środki dla Ośrodka Doradztwa Rolniczego, wtedy ten stałby się właścicielem zakupionych urządzeń. Dodał, że ODR dostaje też dotację na nagrody z Ministerstwa. Poprosił także o stanowisko pozostałych zaproszonych gości. Pani Dyrektor Bojarska przypomniała, że wspomniane środki to jest kwota brutto. Pani Barbara Skowronek


z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zapytała, czy przedstwione ceny są
z montażem i demontażem. Pan Paweł Jaskółowski odpowiedział, że są to ceny z rostawieniem. Natępnie głos zabrał Pan Mirosław Borowski - Delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych, który wyraził swoje zdziwienie, że u progu wystawy, kiedy jest możliwość jej zrobienia, na rolnictwo ciężko znaleźć 140 tys zł. Zaproponował utworzenie konsorcjum na okrs co najmniej 4 lat. Następnie Pan Wojciech Jończyk zasugerował, aby 3 pierwsze wystawy były regionalne, a 4 wystawa krajowa. Pan Andrzej Steckiewicz dodał, że hodowcom zależy na tym, aby wystawa trafiła do wszystkich zainteresowanych stron. Podczas wystawy musi być pełne otoczenie branży: maszyny, urządzenia itp. Dodał, że plany stworzenia Centrum Rolniczego są dobre, ale to potrwa. Pan Andrzej Steckiewicz dodał także, że należy określić kto za co odpowiada i z przykrością stwierdził, że wystawa zorganizowana 2-lata temu nie wyszła i trzeba to zmienić.

W dalszej części dyskusji głos zabrała Pani Barbara Skowronek, która powiedziała, że Ośrodek Doradztwa ma dwa terminy Targów i jeśli zostanie podjęła decyzja o zorganizowaniu wystawy w kwietniu to wtedy ona będzie. Następnie głos zabrał Pan Jan Heichel - Prezes W-MIR, który zaapelował, żeby nie mówić o historii. Przypomniał, że 1,5 miesiąca wcześniej odbyło się spotkanie związków branżowych i ustalono połączenie wystawy zwierząt hodowlanych z wystawą maszyn rolniczych. Dodał także, że ważna jest kwestia środków, bo trzeba na tą wystawe je znaleźć. Pani Alicja Bojarska odnosząc się do wcześniejszych wypowiedzi powiedziała, że kwota 100 tys. zł dla departamentu obszarów wiejskich i rolnictwa jest kwotą dużą, gdyż w budżecie posiada on tylko 900 tys. zł. Następnie głos zabrał Pan Jan Florczyk, który powiedział, że w tej chwili Związek Trzody Chelewnej w Olsztynie jest w trudnej sytuacji. Hodowcy zastanawiają się czy nie zmniejszac produkcji. Dodał, że trzoda jest delikatnym gatunkiem i mało odpornym na mrozy powyżej 10 stopni, więc w lutym może być problem z transportem zwierząt. Dodał także, że możliwe jest pozyskanie środków z Polsusa na nagrody. Następnie głos zabrała Pani Irena Żelanis, która powiedziała, że Związek Hodowców Owiec i Kóz również włączy się w organizację wystawy i może przeznaczyć środki jedynie na transport i ubezpieczenie zwierząt, a nie na działania inwestycyjne. Pan Henryk Kuhn zabierając głos w dyskusji powiedział, że Związek Hodowców Koni może przeznaczyć środki na nagrody, transport, a nie na koszty inwestycyjne. Dodał także, że poprzednia wystawa była sfinansowana ze srodków KSOW i należy tak zrobić w tej chwili. Pani Aneta Nawrocka odnosząc się do wcześniejszej wypowiedzi powiedział, że przy najbliższym naborze będzie można złożyć wniosek do KSOW na ten cel. Poinformowała także, że będzie powołana komisja, która będzie oceniała wnioski.Następnie głos zabrał Pan Andrzej Steckiewicz, który powiedział, że nad wystawą patronat powinnna objąć Izba Rolnicza. Jeśli chodzi o koszty, związek może pokryć koszty ubezpieczenia, nagród, uzyskać środki z Funduszu Promocji Mleka, natomiast nie może poniesć kosztów inwestycyjnych. Dodał, że związkowi zależy, aby wystwa była w zadaszeniu, w warunkach cywilizowanych. Zaproponował także zorganizowaniepodczas targów imprezy podsumowującej dla wszystkich wystawców. W wyniku dyskusji ustalono

 • Powołanie komitetu organizacyjnego Wystawy.

 • Dyrektor Alicja Bojarska zobowiązała się do zorganizowania spotkania Prezesa W-MIR
  z Marszałekiem Województwa.

 • Prezes W-MIR zadeklarował, że Izba Rolnicza złoży wniosek do KSOW na organizację wystawy Zwierząt Hodowlanych.Ad2. W kolejnym punkcie porządku obrad Zarząd zapoznał się z pismami związanymi z suszą.

 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Odpowiedź na pismo L.dz.2474/09/2015-WZrp z dnia 25.09.2015 r. w sprawie ilości i rozmieszczenia stacji pomiarowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. - Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono przesłać kopię z protokołem Członkom Walnego Zgromadzenia.

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Odpowiedź na pismo L.Dz.2423/09/2015-RR w sprawie apelu o ujednolicenie zasad szacowania które będę obowiązywały na terenie całego kraju. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Odpowiedź na wniosek WMIR
  nt. wydłużenia terminu składania wniosków o pomoc w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań ARiMR. - Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono kopię przesłać Członkom Walnego Zgromadzenia wraz z protokołem.

 • Krajowa Rada Izb Rolniczych - do wiadomości pismo Zarządu KRIR w sprawie dodatkowych środków finansowych dla rolników poszkodowanych przez suszę.- Zarząd zapoznał się z pismem.

 • Krajowa Rada Izb Rolniczych - do wiadomości wniosek skierowany do Ministra Rolnictwa w sprawie ujednolicenia sposobu liczenia powierzchni ubezpieczonej gospodarstwa. - Zarząd zapoznał się z pismem. Jednogłośnie stwierdził, że wystąpienie KRIR powinno zostać ponownie skierowane do Ministra Rolnictwa i Rozowoju Wsi.

 • Krajowa Rada Izb Rolniczych - wystąpienie Zarządu KRIR w sprawie szacowania strat spowodowanych przez suszę. - Zarzad zapoznał się z pismem.

 • Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji wyjazdu na konferencje pn. „Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie w kontekście tegorocznej klęski suszy” w dniu 07.10.2015 r. w Warszawie –
  w kwocie 3332,21 zł brutto (w nawiazaniu do uchwały nr 89/2015
  )

 • Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa Pana Jana Heichela Prezesa W-MIR
  w spotkaniu w sprawie wniosków dla rolników, którzy ponieśli straty z powodu suszy realizowane przez ARiMR w dniu 09.10.2015 r. w Olsztynie.


Ad3. Następnie Zarząd zapoznał się z wnioskami napływającymi z Rad Powiatowych W-MIR

 • Rada Powiatowa W-MIR w powiecie działdowskim - Zaproszenie na posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim, które odbędzie się w dniu 22.10.2015 r. o 10:00 w Działdowie. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, na posiedzenie oddelegowano Pana Jana Heichela- Prezesa W-MIR.

 • Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie braniewskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 300 zł ze środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej na wynajęcie sali na posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w dniu 29 października 2015 roku. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków będacych w dyspozycji Rady Powiatowej W-MIR.

Ad. 4 W dalszej części posiedzenia Zarząd zapoznał się z pismami z Krajowej Rady Izb Rolniczych:

 • Pismo w sprawie spotkania Zarządów, Dyrektorów oraz Księgowych Izb Rolniczych w dniach 4-5 listopada br. w Jachrance k. Warszawy.- Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu Zarządu I Dyrektora Biura na spotkanie Zarządu, Dyrektorów oraz Ksiegowych Izb Rolniczych

 • Zaproszenie eksperta Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w grupie roboczej Copa-Cogeca „Wieprzowina" na posiedzenie w dniach 27-28.10.2015 r. w Brukseli.- Zgodnie z wcześniej podjetą uchwałą do grupy roboczej został oddelegowany Pan Jerzy Salitra, który takze będzie uczestniczył w posiedzeniu w dniach 27-28. 10.2015 r.

 • Pismo dotyczące oddelegowania Pani Zofii Stankiewicz na posiedzenie Komisji Kobiet Copa-Cogeca oraz konferencje w Parlamencie Europejskim poświęcona roli kobiet w rolnictwie w dniach 18-19.11.2015 w Brukseli.- Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu Pani Zofii Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR.

 • Prośba o wysłanie mailem informacji na temat Pani Zofii Stankiewicz w związku ze spotkaniem poświęconym roli kobiet w rolnictwie w dniu 18.11.2015 r. w Parlamencie Europejskim.- Zarząd zapoznał się z informacją.

 • Informacja dotycząca sesji Plenarnej w dn. 29.10.2015 roku podczas której będzie głosowanie nt. raportu COMENVI.- Zarząd zapoznał się z informacją.

 • Do wiadomości pismo apelujące o wypuszczenie aresztowanych w dniu 06.10.2015 r. rolników z powiatu pyrzyckiego skierowane do Premier Ewy Kopacz.- Zarząd zapoznał się z pismem.

 • Wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wstrzymanie sankcjonowania rolników realizujących pakiet 3 Programu Rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013 za pozostawienie tzw. "niewłaściwego fragmentu nieskoszonego".- Zarząd zapoznał się z pismem.

 • Pismo Ministra Finansów w sprawie zjawiska oszustw w obrocie paliwami, z prośbą o jego rozpropagowanie wśród rolników. - Zarząd zapoznał się z pismem, informacja została opublikowana na stronie inetrnetowej W-MIR i na profilu W-MIR na fecebooku.

 • Prezentacja dotycząca Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla spółdzielni, organizacji producentów i grup producentów, przedstawiona na konferencji w MRiRW. - Zarząd zapoznał się z prezentacją.

 • Wystąpienie Zarządu KRIR w sprawie zwrotu nadpłaconego podatku VAT w związku z karami za przekroczenie kwot mlecznych.- Zarząd zapoznał się z wystąpieniem.

 • Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o przedłożenie stanowiska odnośnie kryteriów rozdysponowania producentom mleka pomocy finansowej w wysokości 28 946 973 EUR, określonej w projekcie rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej w sprawie czasowego nadzwyczajnego wsparcia dla rolników w sektorze produkcji zwierzęcej - Zarząd zapoznał się z pismem.

 • Opinia wypracowana przez Zarząd KRIR w sprawie rozdysponowania pomocy finansowej dla producentów mleka.- Zarząd zapoznał się z pismem.

 • Wystąpienie KRIR w sprawie zmiany ustawy o płatnościach bezpośrednich.- Zarząd zapoznał się z pismem.

 • Pisma Zarządu KRIR z zapytaniami w sprawie działań „Modernizacja gospodarstw rolnych" i „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników", z którymi zwrócono się do MRiRW na wnioski Podlaskiej Izby Rolniczej oraz odpowiedź resortu rolnictwa w tych sprawach.- Zarząd zapoznał się z pismem.

 • Pismo Zarządu KRIR w sprawie podatku od wycofanych owoców i warzyw z rynku.- Zarząd zapoznał się z pismem.

 • Informacja o Międzynarodowych Targach w Bagdadzie, które odbędą się w dn. 01-10.11.2015. r.- Zarząd zapoznał się z pismem.

 • Projekty rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek płatności bezpośrednich za 2015 rok - Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag.

 • Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Zmiana dotyczy zobowiązania zakładów ubezpieczeń do sprzedaży ubezpieczeń pakietowych - Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag.

 • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie aktualizacji planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły - Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag.

 • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym w dorzeczu rzeki WISŁY - Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag.

 • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie aktualizacji planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry - Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag.

 • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie aktualizacji planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju - Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag.

 • Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag.

 • Prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw przekazany do opiniowania przez Szefa Kancelarii Sejmu RP - Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag.

 • Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2016 r. - Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag.

 • Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dostaw bezpośrednich produktów spożywczych oraz obowiązujące rozporządzenie w tej sprawie - Zarząd postanowił przeanalizować projekt. Ewentualne uwagi zostana przesłane KRIR.

 • Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozowoju Wsi w sprawie uznawania organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji miedzybranzowych funkcjonujacych na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw.- Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag.

 • Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie
  w sprawie zapobiegania wprowadzeniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych oraz projekt rozporządzenia w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaka innych niż sadzeniaki.- Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag.

 • Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozowoju Wsi w sprawie współczynników równoważności okreslających ilosci mleka wykorzystanego do wyprodukowania podstawowych przetworów mlecznych.- Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag.Ad5. Natępnie Zarząd omówił sprawy bieżące:

 • Przyjęto protokół nr 19 z dnia 01.10.2015 r.

 • Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Markowi Kuźniewskiemu- Członkowi Zarządu W-MIR i Panu Janowi Królkowi- Członkowi Rady Powiatowej W-MIR w powiecie węgorzewskim za udział w posiedzeniu rady nadzorczej Lab- Mlek w Olsztynie w dniu 29.09.2015 r. Pan Marek Kuźniewski przedstawił informację z posiedzenia rady nadzorczej Lab- Mleku.

 • ANR OT Olsztyn – pismo kierowane do Starostów, Burmistrzów i Wójtów z prośbą o wyznaczenie osoby, która jako przedstawiciel gminy/powiatu zostanie powołana w skład komisji do spraw kształtowania ustroju rolnego. - Zarząd zapoznal się z pismem, Pan Jan Heichel- Prezes W-MIR wyjaśnił, że zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami, pismo w sprawie wyznaczania osób do komisji przez samorządy zostało również wystosowane przez Izbę Rolniczą z prośbą, aby w skład komisji jako przedstawiciela samorządu wskazać członka izby rolniczej. Pan Prezes powiedział, że w praktyce jest bardzo różnie i nie zawsze z samorządu w skład komisji są powoływani członkowie Izby. Ponadto w związku z wieloma wątpliwościami dotyczącymi prac przyszłych komisji Zarząd W-MIR skierował pismo do KRIR o wyjaśnienie i interpretację zapisów ustawy dotyczących prac komisji do spraw kształtowania ustroju rolnego.

 • Rolnik powiatu braniewskiego - Dokumenty dotyczące sprawy przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość obręb Pierzchały działki nr 4/9, 4/10, 4/11 oraz obręb Chruściel działki nr 331, 330.- Zarząd po zapoznaniu się z pismem, postanowił wystąpić z wnioskiem o przedłuzenie dzierżawy na okres lat 5.

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Prośba o wydanie opinii wraz z uzasadnieniem co do wyrażenia zgody na transakcję nabycia przez cudzoziemca - spółkę Korsze Wind Farm Sp. z o.o. z/s w Warszawie nieruchomości rolnej oznaczonej nr 2/8 o pow. 0,4000 ha obr Olszynka, pow. kętrzyński.- Zarząd podjął decyzję o pozytywnym zaopiniowaniu transakcji.

 • Koło Łowieckie "Diana" w Wołowie - Pismo dotyczące przekroczenia kompetencji przedstawiciela uprawnionego do szacowania szkód łowieckich z ramienia WMIR w miejscowości Wołowo (Powiat Braniewski). - Zarząd zapoznał się z pismem, postanowił sprawę skierować do wyjaśnienia Radzie Powiatowej W-MIR w powiecie braniewskim.

 • RZGW w Warszawie - Informacja o rozpatrzeniu w najbliższym czasie kandydatury Pana Romualda Tańskiego do Rady Gospodarki Wodnej. - Zarząd zapoznał się z informacją.

 • Biuro Projektowo-Doradcze EKO-KONSULT – Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne w dniu
  19 października 2015 r. (poniedziałek) w Gdańsku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Planu utrzymania wód obejmującego obszar RZGW w Gdańsku (region wodny Dolnej Wisły) oraz Prognozy oddziaływania na środowisko projektu tego dokumentu. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nikt nie uczestniczył.

 • Związek Stowarzyszeń "Kraina Drwęcy i Pasłęki" - informacja dotycząca składki członkowskiej w Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki".- Zarząd zapoznał się z informacją.

 • Urząd Marszałkowski - Ankieta Prawo europejskie - jako jeden z kluczowych czynników rozwoju branży rolno - spożywczej w makroregionie Polski Wschodniej.- Zarząd zapoznał się z ankietą.

 • Krajowa Izba Gospodarcza - newsletter projektu LivOrg.- Zarząd zapoznał się.

 • Expo Arena S.A - Zaproszenie do udziału w targach Asia Trade "know-how" organizowanych 20-21.11.2015 r. w Ostródzie. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem. W związku z tym, na spotkanie przybył Pan Piotr Oraczewski- Prezes Expo Arena, który przybliżył ideę targów i zachęcił do udziału w nich.

 • Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu - Zaproszenie do wzięcia udziału w II Festiwalu Piosenki Patriotycznej, które odbędzie się w dniu 07.11.2015 roku wWiejskim Domu Kultury w Łąkorzu.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo.

 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Zaproszenie na uroczyste Podsumowanie XVII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w dniu 23.10.2015 r. w Olsztynie – Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pani Agnieszki Kobryń - Przewodniczącą Rady Powiatowej WMIR w powiecie bartoszyckim.

 • Centrum Kultury Gminy Ełk - Podziękowanie za pomoc i wsparcie przy organizacji Dożynek Gminy Ełk w Chełchach w dniu 30.08.2015 r.- Zarząd zapoznał się z podziękowaniami

 • Fundacja Młody Hodowca na rzecz rozwoju i integracji - Podziękowanie za pomoc i wsparcie wyjazdu na "European Young Breeders School" w Battice- Zarząd zapoznal się z podziękowaniami.

 • Do wiadomości WMIR - pismo kierowane do Związku Zawodowego Rolnictwa "Samoobrona" - materiały poświęcone problematyce suszy, jako klęski żywiołowej bieżącego sezonu wegetacyjnego.- Zarząd zapoznał się z pismem.

 • Podjęto uchwałę w sprawie uczestnictwa przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w oględzinach, szacowaniu szkód oraz ustalaniu wysokości odszkodowania za szkodę wyrządzoną w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowań

 • Omówiono propozycję działałń Izby w ramach KSOW na lata 2015/2016, zaproponowano złożenie wniosków na realizację konferencji i wyjazdu studyjnego oraz organizacji wystawy zwierząt hodowlanych.

 • Przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego- zaproszenie na XI sesje Sejmiku w dniu 28 października 2015 r.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem oddelegowano Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR.

 • Dr. Michał Hejbudzki UWM w Olsztynie- zaproszenie na seminarium naukowe dotyczące szkód łowieckich w dniu 25.11.2015 r.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem oddelegowano Pana Jana Heichela- Prezesa W-MIR.

 • Podjęto uchwałę w sprawie oddelegowania Pani Zofii Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR do udziału w pracach komisji konkursowej finału subregionalneho konkursu „ Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy w dniu 7 listopada w Elblągu.Na posiedzeniu podjeto uchwały w sprawie:

 • pokrycia kosztów organizacji wyjazdu na konferencję pn. „Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie w kontekście tegorocznej klęski suszy” w dniu 07.10.2015 r. w Warszawie –
  w kwocie 3332,21 zł brutto (w nawiazaniu do uchwały nr 89/2015
  )

 • pokrycia kosztów uczestnictwa Pana Jana Heichela Prezesa W-MIR
  w spotkaniu w sprawie wniosków dla rolników, którzy ponieśli straty z powodu suszy realizowane przez ARiMR w dniu 09.10.2015 r. w Olsztynie.


 • Rozdysponowania srodków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie braniewskim.

 • oddelegowania Zarządu i Dyrektora Biura na spotkanie Zarządów, Dyrektorów oraz Ksiegowych Izb Rolniczych w dniach 4-5 listopada.

 • oddelegowania Pani Zofii Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR na posiedzenie Komisji Kobiet Copa-Cogeca oraz konferencję w Parlamencie Europejskim poświęcona roli kobiet w rolnictwie w dniach 18-19.11.2015 w Brukseli

 • zwrotu kosztów podróży Panu Markowi Kuźniewskiemu - Członkowi Zarządu W-MIR i Panu Janowi Królkowi- Członkowi Rady Powiatowej W-MIR w powiecie węgorzewskim za udział w posiedzeniu rady nadzorczej Lab- Mlek w Olsztynie w dniu 29.09.2015 r.

 • oddelegowania Pani Agnieszki Kobryń - Przewodniczącej Rady Powiatowej WMIR w powiecie bartoszyckim na uroczyste Podsumowanie XVII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w dniu 23.10.2015 r. w Olsztynie

 • uczestnictwa przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w oględzinach, szacowaniu szkód oraz ustalaniu wysokości odszkodowania za szkodę wyrządzoną w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowań

 • oddelegowania Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR na XI sesje Sejmiku w dniu 28 października 2015 r.

 • oddelegowania Pana Jana Heichela- Prezesa W-MIR na seminarium naukowe dotyczące szkód łowieckich w dniu 25.11.2015 r.

 • oddelegowania Pani Zofii Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR do udziału w pracach komisji konkursowej finału subregionalneho konkursu „ Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy w dniu 7 listopada w Elblągu.Na tym posiedzenie zakończono.
Jan Heichel Protokołowała:

Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

Prezes Warmińsko-Mazurskiej

Izby Rolniczej
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna