ProtokóŁ Nr 1/06Pobieranie 54,62 Kb.
Data04.06.2018
Rozmiar54,62 Kb.

PROTOKÓŁ Nr 49/09
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Komisji Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Socjalnych Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, odbytego w dniu 18 maja 2009r. w sali USC w Radzyniu Chełmińskim.

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 1210 a zakończono o 1305.


Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu (załącznik nr 1)

Komisja Budżetu:

1. Sowińska Teodora 1. Kowalewska Anna

 2. Molęda Wojciech

 3. Rajnik Jan

 4. Sołtys Anna

Komisja Oświaty:

1. Angowska-Składanowska Alicja

2. Araszewski Piotr


 1. Chodubska Ewa

 2. Kryszewska Honorata

 3. Szyszkowski Leszek

Komisji Rewizyjnej:

 1. Kryszewska Honorata

 2. Bryliński Jan

 3. Rajnik Jan

 4. Sołtys Anna

 5. Sowińska Teodora

Komisji Rolnictwa:

1. Bryliński Jan

2. Łucka Bogumiła

3. Makuracki Zbigniew

4. Molęda Wojciech

5. Szatkowska JadwigaOsoby spoza składu komisji obecni na posiedzeniu:

 1. Chodubski Krzysztof – Burmistrz Miasta i Gminy

 2. Kozłowski Piotr – Z-ca Burmistrza

 3. Knapp Bożena - Sekretarz UMiG

 4. Malinowska Iwona – Skarbnik UMiG

 5. Michaliszyn Jan – Przewodniczący Rady Miejskiej

 6. Michalski Aleksander – Radca Prawny

 7. Tylus Maria – Podinspektor UMiG


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia

a/ stwierdzenie quorum,

b/ wybór przewodniczącego posiedzenia,

c/ zatwierdzenie porządku posiedzenia.

2. Dyskusja i wydanie opinii o projektach uchwał w sprawie:

1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń

Chełmiński na 2009r.,

2) przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Radzynia

Chełmińskiego na lata 2009-2016,

3) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dębieniec na lata 2009-2016,

4) przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w drodze bez przetargowej

działki będącej w wieczystym użytkowaniu Nr 90/22 o pow. 0.22,72 ha,

KW 23428, położonej w Zakrzewie,

5) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz mienia komunalnego

Gminy działki Nr 245/5 o pow. 0.0032 ha położonej w Zielnowie oraz

wyrażenie zgody na wykreślenie nieodpłatnej służebności gruntowej.

3. Wolne wnioski i zapytania.

4. Zakończenie posiedzenia.
Ad 1/ Przewodniczący Rady J. Michaliszyn – dokonał otwarcia wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Komisji Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Socjalnych Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, witając wszystkich przybyłych.

Ad 1a/ Na stan 5 członków Komisji Budżetu, Finansowania i Planowania udział wzięło członków co stanowiło 100,0% frekwencji, na stan 5 członków Komisji Rewizyjnej udział wzięło 5 członków co stanowiło 100,0% frekwencji, na stan 5 członków Komisji Oświaty, Zdrowia i Sportu udział wzięło 5

członków co stanowiło 100,0% frekwencji oraz na stan 5 członków Komisji

Rolnictwa Spraw Gospodarczych i Socjalnych udział wzięło 5 członków co

stanowiło 100,0% frekwencji.


Ad 1b/ Na przewodniczącą wspólnego posiedzenia Komisji wybrana została jednogłośnie radna Teodora Sowińska.
Ad 1c/ Przewodnicząca posiedzenia T. Sowińska – przechodzimy do zatwierdzenia porządku posiedzenia.

Komisje Rady w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęły przedstawiony wyżej porządek posiedzenia.


Ad 2/ Przewodnicząca posiedzenia T. Sowińska - przystąpimy teraz do dyskusji

i wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie:


1/ zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń

Chełmiński na 2009r.,
Skarbnik I. Malinowska – otrzymaliśmy dotacje na boisko w wysokości 279 tyś. i to zwiększamy, dokonujemy zmian w załączniku inwestycyjnym z uwagi na to, że środki ze świetlicy Dębieniec zostały nam wnioskiem przerzucone na przyszły rok nie możemy finansować w tym roku tylko w przyszłym, więc dokonujemy również tej zmiany żebyśmy mogli z tych środków skorzystać.

Radny L. Szyszkowski – nie zgadzam się.

Burmistrz K. Chodubski – my wrzuciliśmy te środki w tym roku, inwestycję rozpoczynamy w tym roku i zgodnie z planem ta inwestycja będzie zrobiona natomiast w projekcie wpisaliśmy również środki w tym roku i nam dano uwagę do projektu, że nie mogą te środki być w tym roku. Proszę pana Piotra o odczytanie.

Z-ca Burmistrza P. Kozłowski – uwaga brzmi tak cytuję „przedstawiony załącznik nr 3 do uchwały budżetowej z dnia 26 marca 2009r. nie zabezpiecza w stu procent wartości projektu ze środków własnych wnioskodawcy. W uchwale budżetowej zabezpiecza się środki finansowe na 2009 r. a we wniosku zakończenie realizacji projektu przypada na 2010 rok. W związku z powyższym całość środków finansowych potrzebnych na realizację projektu powinna być zabezpieczona na 2010 rok. Proszę dostarczyć prawidłowy dokument.”

Burmistrz K. Chodubski – nie mamy wyboru.

Radny L Szyszkowski – w zeszłym roku znieśliśmy w tym roku to samo, jak wyglądamy, sam pan Burmistrz powiedział, że to jest już sprawa honorowa.

Burmistrz K. Chodubski – panie radny my w czerwcu robimy na to przetarg, my chcieliśmy za to w tym roku cześć pieniędzy zapłacić natomiast w tych programach unijnych nie godzą się aby płacić cząstkowo tylko całość. Zakres robót będzie wykonana tak jak to jest zaplanowane chodzi tylko o termin płatności.

Radny L. Szyszkowski – było mówione, że jak nie będzie pieniędzy z unii to robimy z pieniędzy gminnych.

Z-ca Burmistrza K. Chodubski – ale są pieniądze z unii, jak zrobimy ze swoich to stracimy ok. 180 000 zł.

Burmistrz K. Chodubski – uzgodniliśmy, że w tym roku wykonujemy roboty w Dębieńcu na kwotę 170 000 zł. i tyle środków zabezpieczyliśmy i tyle wydamy. Ja chciałem płacić etapami czyli zapłacić w tym roku 170 000 zł. a resztę po zakończeniu prac natomiast oni nie godzą się, godzą się na to żeby zapłacić po zakończeniu inwestycji.

Radny L. Szyszkowski – co roku mamy na świetlicę 340 tyś. zł. a gdzie one teraz są?

Burmistrz K. Chodubski – panu zależy aby wykonać budynek czy chodzi o pieniądze aby były w budżecie?

Radny L. Szyszkowski – żeby była świetlica.

Burmistrz K. Chodubski – no właśnie. Ja jeszcze raz wyjaśnię my dostaliśmy poprawkę którą musimy zrobić, my składamy wniosek na środki unijne i w czerwcu ogłaszamy przetarg i żeby zabezpieczyć wpiszę w specyfikacji ,że zaawansowanie robót ma być 50% w tym roku. Świetlica ruszy tylko to jest kwestia terminu płatności, finansowania. Od początku było mówione, że w tym roku będzie wykonane na 170 tyś zł. a w przyszłym roku reszta a dlatego przesunęliśmy o rok bo program ruszył z opóźnieniem i mieliśmy do wyboru albo zrobić to z własnych środków albo pozyskać 180 tyś. zł. i teraz w niczym tu nikt nie ryzykuje, te środki wrzucamy w wodociągi, że w razie czego to możemy je cofnąć z powrotem do budżetu. Te środki my ich nie wyrzucamy tylko je zabezpieczamy, wrzucamy do „zachowanka”. Świetlica ruszy w tym roku.
Skarbnik I. Malinowska – w tym roku nie wolno nam ani centa zapłacić na to zadanie, jeżeli zapłacimy w tym roku to tracimy dofinansowanie z unii.

Radny Z. Makuracki – ale roboty mogą ruszyć?

Skarbnik I. Malinowska – roboty mogą ruszyć.

Z-ca Burmistrza P. Kozłowski – są dwie alternatywy albo uchwałę przegłosowujemy albo za miesiąc przynoszę wniosek z Urzędu Marszałkowskiego, że z uwagi na brak właściwej uchwały wniosek zostaje odrzucony. Taką mamy alternatywę.

Przewodniczący Rady J. Michaliszyn – burmistrz jak coś chce zrobić to załatwi,

jak orlik to jeździł dzień i noc aby było, ścieżka na Wymysłowo miała być robiona teraz już wiem, że nie będzie.Burmistrz K. Chodubski – zostawmy ścieżkę jesteśmy przy świetlicy.

Przewodniczący Rady J. Michaliszyn – w mieście to wszystko się robi od ręki a na wsi?

Burmistrz K. Chodubski – nie prawda.

Radny J. Rajnik – przewidziany termin rozpoczęcia był 2009r., zakończenia 2010.

Burmistrz K. Chodubski – i będzie.

Radny J. Rajnik – to w czym jest problem.

Skarbnik I. Malinowska – możemy dostać tyle pieniędzy z unii to mamy wyłożyć swoje jak możemy je pozyskać, raptem o pół roku to odsunąć?

Burmistrz K. Chodubski – jeżeli ja gwarantuję mieszkańcom sołectwa Dębieniec i radnym, że się nic nie zmieni tylko zapłata będzie na koniec inwestycji a nie będzie dzielona na części a tu się robi awantura nie wiem o co. Powiem jeszcze następną rzecz wyszła zmiana w VAT masa gmin ma masę problemów bo 22% stracili ale my ten problem przewidzieliśmy i nie musimy szukać dodatkowych środków na VAT. Jeśli chodzi o Dębieniec to dlatego się ten wniosek przesunął ponieważ w 2007r. miały ruszyć środki unijne z PROW dopiero ruszyły w tym roku i z uwagi na to aby nie tracić dofinansowania czekaliśmy na uruchomienie programu.

Z-ca Burmistrza P. Kozłowski – zresztą sama nazwa mówi, że Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, do lutego tego roku nie było nic, nie było wniosków, nie było kryteriów, nic nie było, jesteśmy dwa lata opóźnienie nie z naszej winy.

Radny L. Szyszkowski – a jak daleko są sprawy papierkowe odnośnie kotłowni?

Z-ca Burmistrza P. Kozłowski – już jest prawomocne pozwolenie na budowę.

Burmistrz K. Chodubski – przetarg ogłaszamy 10-15 czerwca, bo można rozpocząć inwestycję i ogłaszać przetargi z chwilą złożenia wniosku. Przetarg w czerwcu i tak ogłaszamy bo nie wiem czy do czerwca będą te wnioski rozpatrzone.

Z-ca Burmistrza P. Kozłowski – tak, bo jeszcze czeka mnie druga tura poprawek.

Burmistrz K. Chodubski – panie Szyszkowski ja panu mówię, że do końca czerwca prawdopodobnie wniosek nie będzie jeszcze rozpatrzony pozytywnie bo nie zdążą tych wniosków rozpatrzyć ale przetarg ogłaszamy 10-15 czerwca na budowę świetlicy. Z chwilą kiedy ogłosimy przetarg nie ma cofnij się, dla państwa się nic nie zmieni.

Radca Prawny A. Michalski – natomiast nie podjęcie tej dzisiejszej zmiany w budżecie oznacza utratę środków unijnych.

Burmistrz K. Chodubski – w roku ubiegłym były pieniążki na budowę świetlicy i powiedzieliśmy nie ruszył program, możemy mieć dofinansowanie odłóżmy to na rok 2009 bo prawdopodobnie środki unijne ruszą, dalej powiedzieliśmy sobie również na sesji, że wrzucamy w tym roku 170 000 zł. jak program nie ruszy to i tak robimy nie czekamy robimy świetlicę; program ruszył, złożyliśmy wniosek ale chcą żeby było płacone jedną fakturą po zakończeniu robót a nie przejściowa faktura i obiecaliśmy, że robimy w tym roku część i w przyszłym kończymy i tak będzie. Zmieni się tylko to, że zapłata za inwestycje będzie jedną fakturą po zakończeniu inwestycji. Ja gwarantuję, że w czerwcu ogłaszamy przetarg na świetlicę w Debieńcu.

Skarbnik gminy Iwona Malinowska omówiła dalsze zmiany w uchwale budżetowej.Radny Z. Makuracki – a który budynek będzie przerabiany na cele rehabilitacyjne?

Burmistrz K. Chodubski – wychodzi apteka, kończy się umowa i będzie to pomieszczenie plus może jakaś dobudowa, ma być zrobiony projekt kompleksowy na ośrodek i na cele rehabilitacyjne łącznie.
Po zapoznaniu się z projektem uchwały i po dyskusji Komisje Rady w

obecności 14 członków – 13 głosami za przy 1 głosie przeciwnym wydały pozytywną opinię o projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2009r.


Przewodnicząca posiedzenia T. Sowińska – przechodzimy do kolejnego

punktu dyskusji i wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie:


2) przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Radzynia

Chełmińskiego na lata 2009-2016,


Burmistrz K. Chodubski – ponieważ samorządy osiedlowe nie mają rad

osiedlowych tylko mają zarządy nie mogą złożyć planów odnowy miejscowości.

Za rady osiedlowe może podjąć uchwałę rada miejska.

Z-ca Burmistrza P. Kozłowski – ja odczytam, ”uwaga dotycząca Planu

Odnowy Miejscowości Radzynia Chełmińskiego został sporządzony na okres

6 lat ponadto podpisany powinien być przez przewodniczącego organu

uchwałodawczego w związku z powyższym uprzejmie proszę o dostarczenie

poprawnego planu odnowy miejscowości, który powinien określać planowane

zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia charakteryzujące społeczność lokalną w

okresie co najmniej 7 lat od daty przyjęcia odnowy miejscowości, ponadto

należy przedstawić aktualną uchwałę zebrania Rady Osiedla lub Rady Dzielnicy

a w przypadku gdy na terenie na którym będzie realizowana operacja nie została

powołana rada dzielnicy lub osiedla Rady Gminy w sprawie przyjęcie Planu

Odnowy Miejscowości Radzynia Chełmińskiego podpisaną przez

przewodniczącego odpowiedniej rady oraz aktualną uchwałę Rady Gminy w

sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości podpisaną przez

przewodniczącego organu uchwałodawczego”, i teraz ta uwaga o której

burmistrz mówił „w przypadku gdy na terenie na którym będzie realizowana

operacja nie została powołana rada dzielnicy lub osiedla wówczas Rada Gminy

może przyjąć i zatwierdzić Plan Odnowy Miejscowości jedną uchwałą”.

Pytań nie zgłoszono.

Po zapoznaniu się z projektem uchwały i po dyskusji Komisje Rady w

obecności 14 członków – jednogłośnie wydały pozytywną opinię o projekcie

uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości

Radzynia Chełmińskiego na lata 2009-2016.


Przewodnicząca posiedzenia T. Sowińska – przechodzimy do kolejnego

punktu dyskusji i wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie:


3) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dębieniec na lata

2009-2016,
Z-ca Burmistrza P. Kozłowski – tu też jest uwaga, że „przedstawiony załącznik

jest niepoprawnie zatytułowany powinien nazywać się uchwała Zebrania

Wiejskiego miejscowości Dębieniec” a nie uchwała Ogólnego Zebrania

Mieszkańców, chociaż w statucie jest napisane, że organem uchwałodawczym

jest Ogólne Zebranie Mieszkańców i jeszcze poprawka dotyczyła lat teraz jest na

lata 2009-2016.

Pytań nie zgłoszono.
Po zapoznaniu się z projektem uchwały i po dyskusji Komisje Rady w

obecności 14 członków – jednogłośnie wydały pozytywną opinię o projekcie

uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dębieniec na

lata 2009-2016.


Przewodnicząca posiedzenia T. Sowińska – przechodzimy do kolejnego

punktu dyskusji i wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie:


4) przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w drodze bez

przetargowej działki będącej w wieczystym użytkowaniu Nr 90/22 o

pow. 0.22,72 ha, KW 23428, położonej w Zakrzewie,
Podinspektor M. Tylus – sprawa dotyczy sprzedaży działki będącej w

wieczystym użytkowaniu Państwa Kałkowskich. Państwo Kałkowscy sprzedają

dalej tą swoją działkę, mają nabywcę na swój zakład i nabywca chce mieć

działkę na własność, ponieważ państwo Kałkowscy mają w wieczystym

użytkowaniu tą działkę jest taki przepis, że mają prawo pierwokupu.

Pytań nie zgłoszono.


Po zapoznaniu się z projektem uchwały i po dyskusji Komisje Rady w

obecności 14 członków – jednogłośnie wydały pozytywną opinię o projekcie

uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w drodze

bezprzetargowej działki będącej w wieczystym użytkowaniu Nr 90/22 o pow.

0.22,72 ha, KW 23428, położonej w Zakrzewie.
Przewodnicząca posiedzenia T. Sowińska – przechodzimy do ostatniego

punktu dyskusji i wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie:


5) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz mienia

komunalnego Gminy działki Nr 245/5 o pow. 0.0032 ha położonej w

Zielnowie oraz wyrażenie zgody na wykreślenie nieodpłatnej

służebności gruntowej.
Burmistrz K. Chodubski – w Zielnowie sprzedaliśmy działkę koło przystanku

i my zastrzegliśmy sobie, że część działki ponieważ ona była przy drodze żeby

był na przejazd pojazdów, poszerzyliśmy tą drogę. I właściciel mówi skoro to

jest moja działka i macie po niej jeździć to ja wam ją daruję. My zastrzegliśmy

sobie służebność tego pasa przy drodze a właściciel chce ten pas nam darować.

Podinspektor M. Tylus – ta służebność jest niepotrzebna bo on nam daję

działkę na własność.


Pytań nie zgłoszono.
Po zapoznaniu się z projektem uchwały i po dyskusji Komisje Rady w

obecności 14 członków – jednogłośnie wydały pozytywną opinię o projekcie

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz mienia

komunalnego Gminy działki Nr 245/5 o pow. 0.0032 ha położonej w Zielnowie

oraz wyrażenie zgody na wykreślenie nieodpłatnej służebności gruntowej.
Ad 3/ Wolnych wniosków i zapytań nie zgłoszono.

Ad 4/ Przewodnicząca posiedzenia T. Sowińska – w związku

wyczerpaniem porządku posiedzenia zakończyła wspólne posiedzeniaKomisji Rady dziękując wszystkim za przybycie.


Protokółowała: Przewodnicząca posiedzenia

Grażyna Szałas

Teodora Sowińska


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna